Front page

Novosti

Rezultati ispita iz Organske kemije

Thursday, 16 September 2021 10:08

Broj indeksa

Broj bodova

13624

48

12635

19

12757

14

13134

59

13625

83

Bodovni prag: 55. 

Usmeni ispit i uvid u radove održat će se u ponedjeljak 20.09.2021. u 12:00

Obavijesti Read more ...


Anketa