Predškolski odgoj

Rezultati ispita iz Fizikalne kemije

Utorak, 25 Rujan 2018 10:35

Rezultati ispita održanog 19. 9. 2018.

Fizikalna kemija 1

Broj indeksa

Broj bodova

11424

80

8906

70

10317

50

10316

30

11427

30

10319

20

10798

0

Fizikalna kemija 2

Broj indeksa

Broj bodova

10326

90

10328

85

6329

80

12196

80

7780

70

11426

65

11425

60

10409

50

10750

50

9394

50

7988

50

7990

30

4784

20

6942

20

F. F.

20

ZOO Fizikalna kemija

Broj indeksa

Broj bodova

Ocjena

9893

9 /100

nedovoljan (1)

Uvid u testove u SRIJEDU 26. 09. 2018. u 12 sati, Kampus Mostar, soba 107.

Usmeni u PONEDJELJAK 01. 10. 2018. Kampus Mostar, soba 107. 

FK 1 u 11 sati, FK 2  u 13 sati.

Znanost o okolišu Opširnije...


Rezultati ispita iz Opće i anorganske kemije

Četvrtak, 20 Rujan 2018 12:39

Rezultati ispita iz Opće i anorganske kemije održanog 19.09. 2018.

  1. 11875 – dobar (3)
  2. 11876 – T:25% Z:80% - poziva se na usmeni
  3. 11069 – T:55% Z:40% - poziva se na usmeni

Za uspješno položen ispit potrebno je ostvariti minimalno 55%.

Uvid u testove, upis ocjene i dogovor za usmeni -  ponedjeljak, 24.09. u 13:00h.

Rezultati ispita Opširnije...


Rezultati ispita iz Genetike

Ponedjeljak, 17 Rujan 2018 22:26

Ispit iz genetike položili su studenti s brojem indeksa 9420 (3), 11422 (3), 8695 (3).

Termin upisa ocjena biti će oglašen naknadno.

Rezultati ispita Opširnije...


Rezultati ispita iz Beskralješnjaka/Avertebrata

Subota, 15 Rujan 2018 19:15

1. 11064 - 76%

2. 11075 - 76%

3. 10336 - 66%

4. 10417 - 64%

5. 11070 - 50% (uvjetno)

6. 11074 - 47%

7. 9421 - 47%

8. 9380 - 41%

9. 9374 - 36%

10. 11420 - 27%

11. 8695 - 20%

Usmeni ispit održati će se u utorak, 18.9.2018. u 11 sati, kada studenti mogu dobiti uvid u svoje pismene radove

Obavijesti Opširnije...


Izvješće s održanog ispita - Upravljanje okolišem

Četvrtak, 13 Rujan 2018 11:45

       Sveučilište u Mostaru

         Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti

 

   Mostar, 7. rujna 2018.

 

 

Izvješće s održanog ispita „Upravljanje okolišem“

 

Ime i prezime

Br. indeksa

Ocjena

MONJA BATISTA

3247DS

2

ANDREJ VLADIMIR PRSKALO

3211DS

2

PETAR GAVRAN

3213DS

2

 

Napomena:

Termin upisa ocjene bit će oglašen na stranici fakulteta.

 

 

 

Predmetni nastavnik

prof.dr.sc. Nevenko Herceg, v.r.

Rezultati ispita Opširnije...


Izvješće s održanog ispita - Politika zaštite okoliša

Četvrtak, 13 Rujan 2018 11:43

       Sveučilište u Mostaru

         Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti

 

 

  

   Mostar, 7. rujna 2018.

 

 

Izvješće s održanog ispita „Politika zaštite okoliša“

 

Ime i prezime

Br. indeksa

Ocjena

MARIJANA PERKOVIĆ

10244

4

MATEJ KUTLE

10390

3

ANAMARIA VRGOČ

10213

3

ANA ŠTEKO

9667

2

MATEA PULJIĆ - VLAHIĆ

10254

2

MATEO KREŠIĆ

10719

2

MONIKA ĆUBELA

10221

2

 

Napomena:

Termin upisa ocjene bit će oglašen na stranici fakulteta.

 

 

 

Predmetni nastavnik

prof.dr.sc. Nevenko Herceg, v.r.

Rezultati ispita Opširnije...


Djelatnost ranoga i predškolskoga odgoja obuhvaća odgoj, obrazovanje i skrb o djeci predškolske dobi, a ostvaruje se programima odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi za djecu od šest mjeseci do polaska u osnovnu školu. Studij Predškolskog odgoja na temelju stečenih kompetencija osposobljava studente za stručni odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi, što uključuje njegu i brigu za zdravlje, pripremu djece za školu u različitim odgojno-obrazovnim predškolskim programima te programima izobrazbe roditelja. Također, osposobljava za obavljanje mentorstva u dječjim vrtićima, vježbaonicama za studente i sudjelovanje u realizaciji programa i projekata stručno-pedagoških službi predškolske institucije, kao što su programi cjeloživotnoga usavršavanja odgojitelja, komunikacija predškolske institucije s javnošću, te sudjelovanje u istraživačkim projektima.

Sveučilišni preddiplomski studij traje četiri (4) godine, odnosno osam (8) semestara. Završetkom preddiplomskog studija stječe se naziv sveučilišni prvostupnik/-ca predškolskog odgoja – 240 ECTS.

Sveučilišni diplomski studij traje jednu (1) godinu, odnosno dva semestra. Završetkom diplomskog studija stječe se naziv sveučilišni magistar/-ra struke predškolskog odgoja – 60 ECTS bodova.

Stručni studij predškolskog odgoja organiziran je kao preddiplomski studij koji traje tri (3) godine, odnosno šest (6) semestara.

E-mail: predskolski.odgoj@fpmoz.sum.ba

 

PREDŠKOLSKI ODGOJ – magistri/-e struke od 2010. do 2021.

MASTER – II. CIKLUS STUDIRANJA (BOLONJA)

Redni broj

Ime i prezime

Redni broj

Ime i prezime

2010.

1

Matea Ajduk

7

Vanja Azinović

2

Lidija Banožić

8

Helga Ćubela

3

Nives Grubišić

9

Antonija Kosir

4

Mirela Ljubić

10

Marina Majstorović

5

Ivana Mašić

11

Dražen Pehar

6

Tonka Bošnjak

2011.

1

Sanja Ćorić

6

Martina Rozić

2

Nikolina Franković

7

Anita Imre

3

Katarina Jurić

8

Marija Kuliš

4

Manda Pršlja

9

Katarina Ređo

5

Marina Ilić

2012.

1

Marija Crnčević

9

Katarina Ćurković

2

Katarina Perković

10

Sanja Raguž

3

Ivana Rako

11

Antonia Tutavac

4

Maja Čuljak

12

Marija Gelo

5

Ružica Gelo

13

Nikolina Lakić

6

Ivona Majić

14

Suzana Miloš

7

Ivona Paurević

15

Ana Periša

8

Adisa Zurić

2013.

1

Marijana Brekalo

4

Maja Erceg

2

Antonela Hrkać

5

Biljana Jaković

3

Bosiljka Remetin

6

Ivana Prce

2014.

1

Ana Čačija

15

Jelena Primorac

2

Mateja-Ana Barbarić

16

Ljubica Dujmović

3

Dijana Govorko

17

Maja Jerković

4

Anđela Klapirić

18

Marina Križanac

5

Petra Krmek

19

Milena Kuračić

6

Vedrana Ledinić

20

Božana Matić

7

Jasna Pačavar-Popović

21

Dominika Perić

8

Maja Pranjković

22

Dolores Previšić

9

Matea Radoš

23

Ivana Teklić

10

Nevenka Baksa

24

Zrinka Boršić

11

Slavica Hudak

25

Martina Jokić

12

Snježana Kanđera

26

Ivana Kentržinski

13

Mirela Marjanac

27

Željka Plavšić

14

Dragana Turić

2015.

1

Nika Bagarić

13

Sanja Čolić

2

Dajana Golemac

14

Mirjana Radić

3

Dubravka Sabo

15

Martina Sentić

4

Marijana Soldo

16

Antonela Svilokos

5

Nina Svilokos

17

Larisa Takač Brkljačić

6

Kristina Zorić-Beslema

18

Nikolina Čičić

7

Melita Novinčak

19

Vedrana Ivanković

8

Elinda Santini

20

Ivona Savinović

9

Nikolina Gavran

21

Monika Naletilić

10

Marija Perić

22

Ivana Magzan

11

Linda Dulčić

23

Ivana Duvnjak

12

Andrea Radulović

2018.

1

Andrea Žulj

13

Anita Barać

2

Martina Bešlić

14

Janja Martina Katović

3

Antonija Pašalić

15

Anela Peko

4

Ivona Perak

16

Marija Škeva

5

Mila Vidoni

17

Maja Vražić

6

Anela Židić

18

Monika Brkić

7

Katarina Pranjić

19

Monika Pušić

8

Slavica Dorić

20

Svjetlana Draženović

9

Emina Delić Miladinović

21

Željka Božić

10

Matej Zanze

22

Nedjeljka Simić

11

Ivana Pajtler

23

Mateja Šutalo

12

Ana Zulumović

2017.

1

Jelena Vrkić

15

Zvjezdana Valenta

2

Valentina Baća

16

Željka Boban

3

Andrea Karatović

17

Ivana Košir

4

Nives Musić

18

Veronika Nikolić

5

Matea Prkut

19

Tina Roščić

6

Anamarija Sentić

20

Amila Škaljić

7

Matilda Špionjak

21

Ana Bubalo

8

Andrea Bokšić

22

Ivana Hrstić

9

Slavena Kordić

23

Ivana Kundačina

10

Sanela Soldo

24

Ivana Tomić

11

Jelena Vrtikapa

25

Karla Zelenika

12

Dževida Šakrak

26

Tanja Galić-Ore

13

Andreja Kovačević

27

Iva Milković

14

Ivana Mini Vuković

2018.

1

Josipa Baliban

13

Antonia Glumac

2

Marija Jakobušić

14

Ines Jukica

3

Josipa Menalo

15

Daria Pavlović

4

Iva Pehar

16

Ivona Pinčević

5

Marija Šimić

17

Sanja Bulić

6

Danijela Biloš

18

Marija Galir

7

Ela Liović

19

Danijela Malenica

8

Kristina Marijanović

20

Anđelina Mikulić

9

Ines Petrović

21

Ana Propadalo

10

Lucija Šarić

22

Ivana Šćepanović

11

Matea Tomičić

23

Anita Jerković

12

Rada Jurković

2019.

1

Ana Andrić

17

Anja Bučić

2

Ana Butigan

18

Marijana Cipetić

3

Irena Došen

19

Ana Bašić

4

Ana Brajković

20

Josipa Gačić

5

Viktorija Galić

21

Iva Grbešić

6

Martina Marić

22

Nikolina Marić

7

Kristina Marijanović

23

Dalija Marjanović

8

Stana Matić

24

Josipa Matić

9

Ana Mihalj

25

Ilka Mijatović

10

Josipa Novak

26

Antonela Paponja

11

Ilijana Pehar

27

Vesna Stojanović

12

Tea Vidović

28

Antonija Vilenica

13

Mia Božić

29

Paulina Kalojzi

14

Rosana Knežević

30

Ružica Kopić

15

Dijana Živković

31

Iva Mutavdžić

16

Martina Strinić

32

Ivana Dumančić

2020.

1

Anđela Boban

21

Ivana Katić

2

Lea Kekez

22

Iva Knežević

3

Mirna Rajič

23

Antonela Tomić

4

Ana Ukić

24

Andrea Andrašić-Raguž

5

Nikolina Bačić

25

Ivana Baričević

6

Martina Begušić

26

Iva Ćenan

7

Tea Čule

27

Lorena Čule

8

Anđela Curić

28

Katarina Cvitanović

9

Lejla Delić

29

Katarina Dodig

10

Dragana Đolo

30

Doris Erkapić

11

Tina Grabovac

31

Paula Jenjić

12

Iva Knezović

32

Matea Kovač

13

Karla Križanović Čulin

33

Sabina Mušić

14

Marija Mušura

34

Maja Nuhić

15

Lući Pavlović

35

Mia Pralija

16

Marina Raguž

36

Ivana Rodić

17

Marija Šimunović

37

Lucija Soldo

18

Marija Tičinović

38

Branka Tomas

19

Ivona Vrbić

39

Cvita Vukoja

20

Jelena Zovko

40

Tanja Rožić

2021.

1

Ljiljana Grgić Karamatić

14

Ivana Čuić

2

Marija Marić

15

Ljubica Gavran

3

Lejla Djurović

16

Mirela Knezović

4

Kristina Curić

17

Marija Marić

5

Katarina Kvesić

18

Vedrana Uvodić

6

Gorana Bašić

19

Merima Idrizović

7

Marijana Baričević

20

Katarina Miličić

8

Manuela Oršolić

21

Martina Banožić

9

Mihaela Medvedec

22

Dunja Perica

10

Karmen Radnić

23

Ilijana Miletić

11

Šima Klemo

24

Magdalena Mikelić

12

Marina Župić

25

Ana Ilić

13

Ivana Musa

2022.

       
Anketa