Turizam i zaštita okoliša

Rezultati iz kolegija Održivi razvoj i turizam

Ponedjeljak, 26 Rujan 2016 13:20

ODRŽIVI RAZVOJ I TURIZAM

Rezultati ispita 22.9.2016.

 
Nastavnici: prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana, prof.dr.sc. Ines Milohnić

 

Skala ocjenjivanja:

Broj bodova Ocjena
0-49 nedovoljan(1)
50-59 dovoljan(2)
60-74 dobar(3)
75-89 vrlo dobar(4)
90-100 izvrstan(5)

 

Prezime Ime Broj bodova Ocjena
?(6794) ANTONELA 0 1
ŠARAC ANICA 0 1
BOŠNJAK STJEPAN 30 1
KOLOBARIĆ ZDENKO 10 1
KOZINA MATEO 20 1
BEVANDA ZVONIMIR 20 1
BOROVAC MIHAELA 80 4
KUZMAN BARBARA 80 4
VIDOVIĆ TOMISLAV 10 1
DŽEVLAN BORIS 60 3
BENDER JOSIP 50 2
PAPONJA ROBERT 80 4
TOKIĆ ZVONIMIR 70 3
JUKIĆ MATEA 60 3
ZOVKO IVAN 90 5
BIŠKO IVANA 50 2
MILETIĆ ANĐELA 50 2
SMOLJAN ANDREA 50 2

Rezultati ispita Opširnije...


Predavanja iz Urbanog turizma

Ponedjeljak, 19 Rujan 2016 13:09

Predavanja iz Urbanog turizma održat će se u petak 14. listopada od 12.00 do 14.30 (broj učionice pogledati na porti).

Dolasci gostujućih profesora Opširnije...


REZULTATI PISMENOG ISPITA IZ KOLEGIJA: GEOMORFOLOGIJA SA OSNOVAMA GEOLOGIJE

Petak, 16 Rujan 2016 12:26
Prezime i ime Bodovi Ocjena
Ćorić Andrea 24,0 1
Dominović Deana 25,0 1
Ereš Dubravko 4,0 1
Jelavić Mirko prepisivao 1
Jukić Anđelina 9,0 1
Karaula Rahela 9,0 1
Kraljević Ivana 31,0 2
Krešić Mateo 22,0 1
Lelas Karmela 34,0 2
Lončar Zvonimir 30,5 2
Menalo Jure 2,5 1
Mikulić Anita 9,0 1
Stapić Vedrana 18,0 1
Zovko Ivan 51,0 4
Zubac Zorica 0,0 1

 

Rezultati ispita Opširnije...


Geografija je znanost koja se bavi proučavanjem međuodnosa ljudi i njihova okoliša te stoga ona predstavlja most između prirode i društva. Studij Geografije ukazuje na to da su informacije (naglasak je na geografskom informacijskom sustavu) jedan od ključnih resursa razvoja te da je problematika prostornog i regionalnog razvoja interdisciplinarno područje u kojem geografija, posebno primijenjena, ima stožernu ulogu. Geografija se, izuzev kao jednopredmetni studij, realizira i u kombinaciji s drugim studijskim grupama. Kandidati koji završe diplomski studij Geografije, smjer Turizam i zaštita okoliša ili Održivi razvoj turizma (potonji se realizira samo kao diplomski), biti će osposobljeni za obavljanje poslova znanstveno-istraživačkih i stručnih suradnika u znanstvenim i znanstveno-istraživačkim, kulturnim, školskim i drugim javnim institucijama kao i u institucijama od općedruštvenog značenja u turističkim djelatnostima na gradskoj (ili općinskoj), županijskoj, regionalnoj i državnoj razini te u inozemstvu. 

Sveučilišni preddiplomski studij traje tri (3) godine, odnosno šest (6) semestara. Završetkom preddiplomskog studija stječe se naziv sveučilišni prvostupnik/-ca geografije (ili turizma i zaštite okoliša) – 180 ECTS.

Sveučilišni diplomski studij traje dvije (2) godine, odnosno četiri (4) semestra. Završetkom diplomskog studija stječe se naziv sveučilišni magistar/ra geografije (ili turizma i zaštite okoliša ili održivog razvoja turizma) – 120 ECTS.

E-mail:  geografija@fpmoz.sum.ba

Anketa