Front page

Novosti

Vježbe-Promet i turizam

Tuesday, 17 November 2020 10:04

VJežbe iz kolegija Promet  i turizam održati će se u petak 20. studenoga prema sljedećem rasporedu

09:00-09:45 studenti sa prezimenima od A-M

09:45-10:30 studenti sa prezimenima od M-Ž uključujući M 

Turizam i zaštita okoliša Read more ...


Nastava Poslovne komunikacije

Wednesday, 11 November 2020 15:02

Nastava iz kolegija "Poslovne komunikacije" održati će se u petak, 13. 11. u trajanju od 16:00 do 20:00 i u subotu, 14. 11., u trajanju od 8:00 - 12:00

 

prof.dr.sc. Nino Ćorić

Turizam i zaštita okoliša Read more ...