Matematika

Ispitni rokovi za ak.19./20.

Četvrtak, 28 Studeni 2019 13:57

Matematički kolegiji

Studenti su dužni redovno pratiti  tablicu s ispitnim rokovima za matematičke kolegije, u njima će se redovno ažurirati termini ispitnih rokova i oni će vrijediti čak ako su termini u ISSu drugačiji.

U tom slučaju, ako je studentu nejasno na koji rok treba doći treba se javiti predmetnom asistentu ili pročelnici studija.

 

Kolegiji Zimski ispitni rokovi Ljetni ispitni rokovi Jesenski ispitni rokovi

Dodatni ispitni rokovi

 

**

Diferencijalne jednadžbe, Optimizacija, MOOF, EG

ponedjeljak

3.2. i 17.2.

u 10h

ponedjeljak

15.5. i 29.6.

u 10h

ponedjeljak

31.8. u 14.9

u 10h

DIR1,TS,ETB,Diof.jedn.(obavezna najava za Diofantske jednadžbe Mili na mail tjedan ranije)

( + M1)

ponedjeljak

3.2. i 17.2.

u 12h

ponedjeljak

15.6. i 29.6.

u 12h

ponedjeljak

31.8. i 14.9

u 12h

MPA,PRUM,NM

utorak

4.2. i 18.2.

u 10h

srijeda

17.6. i 1.7.

u 10h

* satnica ce se mjenjati ako bude potrebno radi OOP

utorak

1.9. i 15.9

u 10h

DIR2,KA,KMUG

(+M2,M3)

utorak

4.2. i 18.2.

u 13h

utorak

16.6. i 30.6

u 13h 

utorak

1.9. i 15.9

u 13h

OMA,KDM,KOMB(javiti tjedan ranije ako bi doslo do kolizije sa Šk. pedagogijom),Norm.prostori

(obavezna najava za Normirane prostore Ivi  na mail tjedan ranije)

(+M4)

srijeda

5.2 i 19.2.

u 13:30h

srijeda

17.6. i 1.7.

u 13:30h

srijeda

2.9 i 16.9

u 13:30h

UVS,Prim.statistika, UAAG,LA,AS

četvrtak

6.2 i 20.2

u 12h

četvrtak

18.6. i 2.7.

u 12h

četvrtak

3.9 i 17.9.

u 12h

UM( veljača i lipanj, u rujnu su ispiti srijedom u 13:30)

 

ML,Diskretna,Čunjosječnice,

(obavezna najava za čunjosječnice  Ivi  na mail tjedan ranije)

(+KDM za inf)

četvrtak

6.2 i 20.2

u 14h

četvrtak

18.6. i 2.7.

u 14h

četvrtak

3.9 i 17.9.

u 14h

 **

Dodatni ispitni rokovi 

 

 U iss 12.10, a  pravi termin  i način održavanja (online ili ucionica) u dog. s nastavnikom.

 

Nematematički kolegiji

ispiti će se održati u ovim terminima osim ako sa predmetnim profesorima ili asistentima dogovorite drugačije.

Pratiti redovno u slučaju izmjena.

 

 Novi mediji u odgoju i obrazovanju:

  1. 5. 02. 2020. u 10:00
  2. 19. 02. 2020. u 10:00
  1. 16. 06. 2020. u 10:00
  2. 30. 06. 2020. u 10:00
  1. 8. 09. 2020. u 10:00
  2. 22. 09. 2020. u 10:00

Školska pedagogija

5.2.2020. u 12:00

25.2.2020.u 12:00

17.6.2020.u 12:00

2.7.2020. u 12:00

3.9.2020.u 12:00

22.9.2020.u 12:00

Engleski jezik 1 i 2

5. 2. 2020. u 12.00 
19. 2. 2020. u 12.00
17. 6. 2020. u 13.00
1. 7. 2020. u 13.00
2. 9. 2020. u 10.00
16. 9. 2020. u 10.00.
Osnove pedagogije
 
4. i 18. 2.
16. i 30. 6
1. i 15. 9 
Sve u 11.00 sati.
 Osnove psihologije 
3. veljače u 10.00 sati
17. veljače u 10.00 sati
15. lipnja u 10.00 sati
29. lipnja u 10.00 sati
7. rujna u 10.00 sati
21. rujna u 10.00 sati
Didaktika
10.2.20 u 10 h
24.2.20.u10h
22.6.20. u 9 h              
 6.7.20. u 9h
31.8.20 u 9.00 h                                  
14.9. 20. u 9 h
Uvod u opću fiziku
5. i 19. 2. u 8h
17.6. i 1.7.u 8h
2. i 16.9. u 8h

Raspored pismenih ispita Opširnije...


Matematika je temeljna znanost tradicionalno povezana s fizikom i tehničkim znanostima. U  novije vrijeme uključena je u razvoj informatičkih tehnologija i sve više u ekonomiju, medicinu i druge znanosti. Dugi niz godina studij Matematike se, izuzev kao jednopredmetni studij, realizira i u kombinaciji s drugim studijskim grupama. Koncepcija studija podrazumijeva stjecanje znanja, vještina i navika realiziranih kroz niz različitih kolegija koji obuhvaćaju potreban broj sati predavanja, seminara i vježbi. Cilj ovoga studija je osposobljavanje studenata za uspješno i društveno odgovorno prenošenje matematičkog znanja na mlade naraštaje.

Sveučilišni preddiplomski studij traje tri (3) godine, odnosno šest (6) semestara. Završetkom preddiplomskog studija stječe se naziv sveučilišni prvostupnik/-ca matematike (ili odabranoga dvopredmetnog studija) – 180 ECTS.

Sveučilišni diplomski studij traje dvije (2) godine, odnosno četiri (4) semestra. Završetkom diplomskog studija stječe se naziv sveučilišni magistar/-ra matematike (ili odabranoga dvopredmetnog studija) – 120 ECTS.

E-mail: matematika@fpmoz.sum.ba

 

MATEMATIKA (jednopredmetno i dvopredmetno)– magistri/-e struke od 2010. do 2021.

MASTER – II. CIKLUS STUDIRANJA (BOLONJA)

Redni broj

Ime i prezime

Redni broj

Ime i prezime

2010.

Matematika i Informatika

1

Emil Brajković

   

2011.

Matematika i Fizika

1

Pero Šapina

   

Matematika i Informatika

1

Marija Martinović

4

Ana Vukoja

2

Anita Brkić

5

Marija Musa

3

Marija Rezić

2012.

1

Ivana Tokić

4

Vedrana Čolić

2

Ljiljana Jurišić

5

Marija Mandurić

3

Olivera Mikulić

6

Ivana Perić

Matematika i Fizika

1

Ana Tomić

   

2013.

Matematika i Informatika

1

Marijela Golub

4

Antonija Alpeza

2

Martina Babić-Lucić

5

Mila Bunoza

3

Mate Grbavac

6

Vida Pehar

2014.

1

Matea Bilić

5

Jelena Lončar

2

Marina Vrdoljak

6

Marija Banožić

3

Ana Ostojić

7

Marija Pervan

4

Ana Raič

8

Stanislava Vasilj

Matematika i Fizika

1

Josipa Madunić

3

Bojana Marijanović

2

Snježana Teklić

2015.

Matematika i Informatika

1

Ana Marija Alilović

2

Matea Mišić

Matematika i Fizika

1

Ivana Lovrić

4

Marija Topić

2

Tereza Živkušić

5

Lorna Barić

3

Matea Doko

6

Ivana Jurčević

2016.

1

Filipa Galić

3

Marko Galić

2

Roberta Musa

4

Marija Sesar

Matematika i Informatika

1

Andrea Bošković

4

Branimir Gagro

2

Josipa Kolobarić

5

Katarina Mikulić

3

Jelena Opančar

6

Nadja Zolota

2017.

1

Mirna Čerkez

4

Ana Glibić

2

Iva Juričić

5

Josipa Mabić

3

Tvrtko Vidović

Matematika i Fizika

1

Antonija Banović

5

Marijana Barbarić

2

Magdalena Brkić

6

Iva Marušić

3

Ana Šimić

7

Romana Krezić

4

Martina Vuletin

8

Branka Mandić

Matematika

1

Martina Primorac

2

Arnela Šutić

2018.

Matematika i Fizika

1

David Galić

8

Ivana Jovanović

2

Slobodanka Samardžić

9

Marijana Zlomislić

3

Sanja Vujica

10

Ivana Medić

4

Daria Anđelić

11

Marijana Doko

5

Monika Jurišić

12

Dragana Kordić

6

Josipa Matić

13

Marija Vučić

7

Ante Zovko

Matematika i Informatika

1

Inga Kožulj

9

Nikolina Šibenik

2

Antonija Zubac

10

Jelena Vujčić Blažić

3

Josipa Ivanković

11

Marijana Ilić

4

Milica Gelo

12

Hrvoje Ljubić

5

Anton Martinović

13

Matea Miloš

6

Monika Pehar

14

Tina Perviz

7

Ivana Radišić

15

Marijana Suton

8

Ljubica Šimunović

Matematika

1

Ivana Limov

   

2019.

Matematika i Informatika

1

Marinela Vukoja

9

Ivana Dusper

2

Ana Naletilić

10

Iva Pašalić

3

Krešimir Prskalo

11

Anka Kačić-Bartulović

4

Maris Bagoje

12

Josipa Gotovac

5

Svjetlana Križanović

13

Marinela Leko

6

Mirela Mandić

14

Ana Peko

7

Goran Šakota

15

Ivan Tipurić

8

Nikolina Jurić

Matematika

1

Marija Ivanković

5

Ivana Kovač

2

Valentina Mihalj

6

Marija Pavković

3

Marijana Romić

7

Merima Vele

4

Marija Zec

Matematika i Fizika

1

Marijana Bazina

4

Antonela Galić

2

Mihaela Kramar

5

Martina Matuško

3

Jelena Radošević

2020.

1

Veselka Čuvalo

3

Josipa Knez

2

Marijana Milićević

4

Ana Penava

Matematika i Informatika

1

Ivana Ančić

4

Marijana Bašić

2

Barbara Galić

5

Jure Grubešić

3

Ivana Markić

6

Antonija Zovko

Matematika

1

Mateja Bekavac

9

Jagoda-Gabrijela Deanović

2

Mirijam Demirović

10

Kenana Gačanin

3

Sara Lasić

11

Marija Lovrić

4

Ivana Marić

12

Aldin Pobrić

5

Ana Protrka

13

Josip Radišić

6

Matej Šiljeg

14

Marija Soldo

7

Mili Vego

15

Velida Čusto

8

Barbara Mašić

16

Fatima Ćorić

2021.

1

Aida Sadžak

3

Selma Ćorić

2

Minela Kekić

4

Jelena Debeljak

Matematika i Informatika

1

Ivana Mandić

7

Marina Krnjić

2

Marina Lučić

8

Monika Pehar

3

Ružica Vučemil

9

Marina Šahinović

4

Anđela Miličević

10

Branimir Sušac

5

Ana Arapović

11

Marsela Azinović

6

Nevena Džajić

Matematika i Fizika

1

Mario Doko

7

Božana Radoš

2

Irena Marković

8

Ivana Zelenika

3

Ivana Papac

9

Mara Miloš

4

Marina Ramljak

10

Martina Lasić

5

Emina Maksumić

11

Matea Bagarić

6

Ivana Babić

2022.

 
       
Anketa