Front page

Novosti

Skijanje 1 i Skijanje 2 - sastanak za terensku nastavu

Friday, 15 January 2021 12:57

OBAVEZAN sastanak za sve studente koji idu na terensku nastavu iz kolegija Skijanje 1 i Skijanje 2, održati će se u sljedećim terminima:

- Skijanje 1: 18.01. 2021.g. u 12:30h

- Skijanje 2: 19.01. 2021.g. u 13:30h

Studenti koji nisu u mogućnosti sudjelovati na sastanku obavezno se moraju javiti predstavniku godine.

U slučaju nedolaska na sastanak ili ne javljanja, studenti neće imati pravo odlaska na nastavu.

Obavijesti Read more ...


Kvantitativne metode 2 - obavijest

Friday, 04 December 2020 17:48

Za vježbe iz kolegija Kvantitativne metode 2 studenti prve godine diplomskog studija će biti podjeljeni u dvije grupe i to:

  1. grupa - studenti sa usmjerenja Kondicijska priprema sportaša i sve studentice
  2. grupe - studenti sa usmjerenja Kineziološka rekreacija i fitness

 

Martina Rezić, asist. 

Obavijesti Read more ...


Anketa