Front page

Novosti

Kineziološka biomehanika

Tuesday, 03 May 2022 17:42

Popis studenata koji su uspiješno položili pismeni dio kolokvija iz kolegija Kineziološka biomehanika održanog 29.04.2022.:

Antonio Barać

Luka Stjepanović

Ivan Dolić

Martino Dragoje-Jozić

Ana Vrhovac

Marko Salavarda

Antonela Periša

Andrea Mikulić

Marina Todorić

Svi studenti mogu ostvariti uvid u pisani dio ispita 04.05.2022. u 12.15h u uredu 111A.

Usmeni dio ispita održati će se u petak, 05.05. u 13:00h.

dr.sc. Mate Brekalo, doc.

 

 

Rezultati ispita Read more ...


Antropologija

Thursday, 24 February 2022 17:40

Rezultati pismenog dijela ispita iz kolegija Antropologija održanog 23.02.2022.g

12596 - zadovoljio

12582 - zadovoljio

12607 - zadovoljio

12597 - zadovoljio

11978 - nije zadovoljio

 9689 - zadovoljio

Uvid u pismeni ispit održati će se 25.02.2022 u 10:30h.

 

dr.sc. Mate Brekalo, doc.

Fizička kultura Read more ...


Fitnes, Aerobika, Kin. Biomehanika, Antropologija

Monday, 07 February 2022 00:37

Radi studenata koji su prošli tjedan prisustvovali na nastavi iz kolegija Skijanje, te nisu bili u mogućnosti adekvatno pripremati ispite za slijedeće kolegije, ispiti će se prolongirati sa termina:

Ispit iz kolegija Fitnes i Aerobika pomjera se sa termina utorak, 08.02.2022. na ČETVRTAK, 10.02.2022.g. u 9:30h.

Ispit iz kolegija Kineziološka biomehanika pomjera se sa termina utorak, 08.02.2022. na ČETVRTAK, 10.02.2022.g. u 11:00h. 

Ispit iz kolegija Antropologija pomjera se sa termina srijeda, 09.02.2022. na PETAK, 11.02.2022.g. u 10:30h.

 

dr.sc. Mate Brekalo

Fizička kultura Read more ...


Anketa