Front page

Novosti

Antropologija

Sunday, 12 September 2021 12:15

Popis studenata koji su zadovoljili pismeni dio ispita iz kolegija Antropologija održanog 09.09.2021.:

Veselko Grbavac

Vlatko Krakan

Ivana Galić

Mario Aničić

* Usmeni dio ispita održati će se 14.09.2021. u 11:30h. U istom terminu ostali studenti mogu doći pogledati svoje pismene ispite.

 

Dr.sc. Mate Brekalo

Fizička kultura Read more ...


Anketa