Stručni studij kineziologije

III godina

Ponedjeljak, 20 Siječanj 2020 15:57

Studenti treće godine koji su upisali modul Kondicijska priprema trebaju se javiti kod dr.sc. Mile Ćavara u terminu 23.01.2020., četvrtak u 16:00-17:30h.

Studenti treće godine koji su upisali modul Kineziološka rekreacija i fitness trebaju doći u slijedećim terminima: 

Fitness / dr.sc. Mate Brekalo, doc. / 24.01.2020. u 15:00-16:00h.

Planiranje i programiranje u kineziološkoj rekreaciji / dr.sc. Žarko Bilić, izv.prof. / 24.01.2020. u 16:00-17:30h.

Koordinator stručnog studija,

Dr. sc. Mate Brekalo, doc.

Preddiplomski stručni studij kineziologije Opširnije...


Raspored nastave I godina - mjesec siječanj, 2020.

Ponedjeljak, 20 Siječanj 2020 10:51
I. GODINA
I. SEMESTAR
Br. Naziv kolegija Nastavnik, asistent Termin predavanja
1. Funkcionalna anatomija Dr.sc. Josip Mišković, doc.

23.01.2020. (četvrtak)   14:00-15:45

2. Biomehanika Akademik dr.sc. Branimir Mikić 24.01.2020. (petak)     15:00-18:00
3. Pedagogija Renata Šimunović, v.asist. 24.01.2020. (petak)       13:00-15:00
4. Osnove kineziologije Akademik dr.sc. Branimir Mikić

25.01.2020. (subota)      09:00-12:00

5. Osnovne kineziološke transformacije Dr.sc. Mile Ćavar, doc.

23.01.2020. (četvrtak)   16:00-17:30

Preddiplomski stručni studij kineziologije Opširnije...


Raspored nastave II godina - mjesec siječanj, 2020.

Ponedjeljak, 20 Siječanj 2020 10:51
II. GODINA
III. SEMESTAR
Br. Naziv kolegija Nastavnik, asistent Termin predavanja
1. Osnove kineziterapije Dr.sc. Ivana Čerkez Zovko, doc. 24.01.2020. (petak)              12:30-13:30
2. Teorija treninga Dr.sc. Mate Brekalo, doc. 24.01.2020. (petak)     11:30-12:30
3. Sportska medicina Dr.sc. Tomislav Madžar, doc.                                   Dr.sc. Zrinko Madžar, doc.  
4. Povijest sporta Dr.sc. Ivana Kujundžić Lujan, doc.

23.01.2020. (četvrtak) 11:00-12:30

  Kineziološka psihologija Dr.sc. Ivona Čarapina Zovko, doc. 23.01.2020. (četvrtak) 12:30-15:00               
5. Osnove sportske prehrane Dr.sc. Greta Krešić, doc.  

Preddiplomski stručni studij kineziologije Opširnije...


III godina

Utorak, 10 Prosinac 2019 06:57

Studenti treće godine koji su upisali modul Kondicijska priprema trebaju se javiti kod dr.sc. Mile Ćavara u terminu 12.12.2019., četvrtak u 16:00-17:30h.

Studenti treće godine koji su upisali modul Kineziološka rekreacija i fitness trebaju se javiti kod prof.dr.sc. Žarka Bilića u terminu 17.12.2019., utorak u 12:00-14:00h.

VAŽNO

Svi studenti druge i treće godine dužni su izvršiti upis u III., odnosno V. semestar zaključno sa 20.12.2019.

Koordinator stručnog studija,

Dr. sc. Mate Brekalo, doc.

 

Preddiplomski stručni studij kineziologije Opširnije...


Raspored nastave I godina - mjesec prosinac, 2019.

Utorak, 10 Prosinac 2019 05:59
I. GODINA
I. SEMESTAR
Br. Naziv kolegija Nastavnik, asistent Termin predavanja
1. Funkcionalna anatomija Dr.sc. Josip Mišković, doc.  
2. Biomehanika Akademik dr.sc. Branimir Mikić 13.12.2019. (petak)     15:00-16:30                 14.12.2019. (subota)            9:00-10:30
3. Pedagogija Renata Šimunović, v.asist.  
4. Osnove kineziologije Akademik dr.sc. Branimir Mikić 13.12.2019. (petak)           16:30-18:00                 14.12.2019. (subota)            10:30-12:00
5. Osnovne kineziološke transformacije Dr.sc. Mile Ćavar, doc. 12.12.2019. (četvrtak)   16:00-17:30

Preddiplomski stručni studij kineziologije Opširnije...


Raspored nastave II godina - mjesec prosinac, 2019.

Utorak, 10 Prosinac 2019 05:50
II. GODINA
III. SEMESTAR
Br. Naziv kolegija Nastavnik, asistent Termin predavanja
1. Osnove kineziterapije Dr.sc. Ivana Čerkez Zovko, doc.  16.12.2019. (ponedjeljak)         11:00-12:30
2. Teorija treninga Dr.sc. Mate Brekalo, doc. 16.12.2019. (ponedjeljak)     16:00-17:30
3. Sportska medicina Dr.sc. Tomislav Madžar, doc.                                   Dr.sc. Zrinko Madžar, doc. 12.12.2019. (četvrtak)                9:00-13:00                     13.12.2019. (petak)                 9:00-13:00
4. Povijest sporta Dr.sc. Ivana Kujundžić Lujan, doc. 16.12.2019. (ponedjeljak)     9:30-11:00
  Kineziološka psihologija Dr.sc. Ivona Čarapina Zovko, doc. 16.12.2019. (ponedjeljak)     13:00-16:00               
5. Osnove sportske prehrane Dr.sc. Greta Krešić, doc.  

Preddiplomski stručni studij kineziologije Opširnije...


Anketa