Front page

Novosti

Osnove poslovnog prava

Wednesday, 29 June 2022 22:19

Popis studenata koji su položili ispit iz predmeta Osnove poslovnog prava na Stručnom studiju tjelesne kulture održan dana 22. lipnja 2022.godine

 1. Bilić, Filip               2
 2. Medan,   Ivan       2

                                                                                                           Izv.prof.dr.sc. Marinko Jurilj

Preddiplomski stručni studij kineziologije Read more ...


Obavijest

Friday, 10 June 2022 20:15

Ispit iz Engleskog jezika položili su:

 1. Hajrulahović   3
 2. Dugandzic  2
 3. Odak 4
 4. Šiljeg   2
 5. Piližota   4
 6. Perić 3
 7. Krajina   3
 8. Knežević   2
 9. Marušić   2
 10. Radnić   4
 11. Pekas   4

 

 

 

Preddiplomski stručni studij kineziologije Read more ...


Suvremeni pristup u liječenju boli - obavijest

Friday, 10 June 2022 13:10

Nadoknada nastave za studente 3.godine preddiplomskog stručnog studija kineziologije (Modul Sport) iz izbornog kolegija Suvremeni pristup u liječenju boli kod doc.dr.sc Makija Grle održat će se u ponedjeljak, 13.lipnja. 
Svi studenti su se dužni javiti na mail ivanagrle@gmail.com prije početka predavanja. 

Preddiplomski stručni studij kineziologije Read more ...


Anketa