Glazbena umjetnost

Proba zbora povodom Svečane mise

Ponedjeljak, 02 Listopad 2017 14:21

Svečana misa za početak akademske 2017. / 2018. godine održat će se u srijedu, 11. listopada s početkom u 12:00 sati, te je tim povodom najavljena proba pjevačkoga zbora u četvratk, 5. listopada s poečtkom u 11:00 sati u Rodocu, učionica 026.

Glazbena umjetnost Opširnije...


Raspored predavanja - 2017./18. - Studij glazbene umjetnosti

Ponedjeljak, 02 Listopad 2017 14:17

PONEDJELJAK

10:00-13:00 – Violine – proba u Simfonijskom orkestru Mostar

08:30-10:00 – Glazbeni stilovi i oblici 19. stoljeća (3. god.) – uč. 028

10:00-11:30 – Barokna polifonija 1 (4. god.) – uč. 028

11:30-13:00 – Teorija glazbe 1 (1. god.) – uč. 028

10:00-11:30 – Solfeggio 1 (1. god.) – uč. 026

11:30-13:00 – Solfeggio 8 (4. god.) – uč. 026

11:30-13:00 – Tradicijska glazba BiH 1 (5. god. Glazbene kulture) – uč. 027
13:00-14:30 – Crkvena glazba 1 (1. god.) – uč. 028

15:30-17:00 - Hrvatski jezik i jezična kultura - Rodoč

UTORAK

08:45-09:30 – Osnove vokalne tehnike 1 (1. god.) – uč. 026

09:30-11:00 – Komorni ansambl Pro arte – uč. 026

11:00-13:00 – ZBOR 1-8 (od 1. do 4. god.) – uč. 026

13:00-14:00 – Komorno pjevanje 1 – uč. 026

13:00-14:30 – Harmonija na klaviru 3 (2. god.) – uč. 025b

14:30-16:00 – Osnove harmonije 1 (1. god.) – uč. 206

16:00-17:30 – Harmonija na klaviru 3 (2. god.) – uč. 026

17:30-19:00 – Harmonija na klaviru 1 (1. god.) – uč. 026

13:00-14:30 – Solfeggio 5 (3. god.) – uč. 028

14:30-16:00 – Solfeggio 3 (2. god.) – uč. 028

16:00-17:30 – Metodika glazbene nastave 1 (4. god.) – uč. 028

SRIJEDA

10:00-13:00 – Violine – proba u Simfonijskom orkestru Mostar

08:30-09:15 - Engleski jezik 1

09:15-10:45 – Vokalna polifonija 1 (1. god.) – uč. 026
10:45-12:15 – Elementi glazbenih oblika (2. god.) – uč. 026

12:15-13:45 – Instrumentalna polifonija 1 (2. god.) – uč. 026

09:15-10:45 – Osnove klasične harmonije (2. god.) – uč. 028

10:45-12:15 – Harmonija 1 (4. god.) – uč. 028

12:15-13:00 – Poznavanje instrumenata 1 (3. god.) – uč. 028

10:30-12:00 – Povijest glazbe BiH 1 (5. god.) – uč. 027
12:15-13:45 – Etnomuzikologija 1 (4. god.) – uč. 027

ČETVRTAK

08:45-09:30 – Osnove vokalne tehnike 1 (1. god.) – uč. 026

09:30-11:00 – Komorni ansambl Pro arte – uč. 026

11:00-13:00 – ZBOR 1-8 – uč. 026

13:00-14:00 – Komorno pjevanje 5 i 7 – uč. 026

13:00-14:30 – Uvod u povijest umjetnosti 1 (3. god.) – uč. 209

15:00-15:45 – Glazbena slušaonica 3 (3. god.) – uč. 028
15:45-16:30 – Glazbena slušaonica 1 (2. god.) – uč. 028

16:30-18:00 – Narodna glazbala 1 (4. god.) – uč. 028

PETAK

10:00-11:30 – Upoznavanje glazbene literature 1 (5. god.) – uč. 028

11:30-13:00 – Glazbe svijeta 1 (5. god.) – uč. 028

11:30-13:00 – Harmonika-obligatno 3 – uč. 025b
13:00-14:30 – Harmonika-obligatno 1 – uč. 025b
14:30-16:00 – Harmonika-obligatno 3 – uč. 025b
16:00-17:30 – Harmonika-obligatno 1 – uč. 025b
17:30-18:15 – Harmonika-obligatno 3 – uč. 025b

Glazbena umjetnost Opširnije...


Usmeni Solfeggio

Četvrtak, 14 Rujan 2017 13:38

Usmeni ispiti iz Solfeggia za studente svih godina odrzati ce se u petak 15.9. u 12:30h

Glazbena umjetnost Opširnije...


Raspored gitara - glavni predmet

Srijeda, 22 Veljača 2017 11:36

KLASA GITARE

mr.art. Đani Šehu, doc.
Gitara glavni predmet – 025b
10. 3. 2017. u 13:00 – Dani otvorenih vrata – radionica

21. 4. 2017.

28. 4. 2017.

5. 5. 2017.

19. 5. 2017.

25./26. 5. 2017.

2. 6. 2017.

9. 6. 2017.

Raspored:
9:15 – Josipa Budim

10:15 – Robert Sivrić

11:00 – Linda Primožić

12:00 - Ispit
13:00  - Dani otvorenih vrata

14:00 – Bruno Vuger

15:00 – Ante Kljajo

Glazbena umjetnost Opširnije...


Glazbena umjetnost

Mnogo je primjera o značaju glazbe i njenoj ulozi u društvu i životu čovjeka, zato danas predstavljamo Studij glazbene umjetnosti koji predstavlja značajan kulturni i umjetnički dio Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru.

Glazba je reproduktivna umjetnost koja oplemenjuje čovjeka, budi osjećaj za red i ljepotu, te time idealizira i karakterizira različite narode. Kao kompleksna umjetnost dijeli se na vokalnu (glazba koja se pjeva), instrumentalnu (glazba koja se svira) i vokalno-instrumentalnu glazbu (kombinacija prve dvije navedene). Skladatelji pišu glazbu, a interpretatori glazbenici je izvode.

Mnoga od zanimanja u glazbi uključuju: graditelje instrumenata; glazbene pedagoge, teoretičare, instrumentaliste – nastavnike i profesore u osnovnim i srednjim školama, glazbenim akademijama; dirigente koji predstavljaju voditelje većih ansambala – zborova i/li orkestara; muzikologe - znanstvenike koji se bave poviješću glazbe i njenim problemima; te etnomuzikologe koji se bave proučavanjem tradicijske i glazbene kulture cijeloga svijeta.

OPIS I TRAJANJE STUDIJA GLAZBENE UMJETNOSTI   
Studij glazbene umjetnosti na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru usporediv je s programima istovrsnih studija na visokim umjetničkim učilištima u Hrvatskoj i Europi, što podrazumijeva široke mogućnosti pokretljivosti i razmjene studenata kroz školovanje kako na preddiplomskoj i diplomskoj tako i na poslijediplomskoj razini. 
Preddiplomski studij traje 8 semestara, četiri godine (240 ECTS bodova) – zvanje prvostupnik/-ca struke (odabranoga smjera); a diplomski traje dva semestra, jednu godinu (60 ECTS bodova) – zvanje magistar/-ra struke (odabranoga smjera).

KOMPETENCIJE NA STUDIJU GLAZBENE UMJETNOSTI              
Završetkom diplomskoga Studija glazbene umjetnosti studenti stječu zvanje magistar/-ra struke Glazbene kulture, Glazbene teorije, Etnomuzikologije, Klavira, Violine, Klasične harmonike (ovisno o smjeru koji je upisan), te cijeli niz sposobnosti i kompetencija:

Glazbena kultura – ima sposobnost slušno predočiti notni zapis, orijentirati se u partituri; analizirati i tumačiti različite sastavnice glazbenoga djela i instrumentaciju kroz harmonijske i polifone komponente, te vlada osnovama pjevačke tehnike za potrebe vođenja zborova), može samostalno voditi nastavu glazbene kulture / glazbene umjetnosti u općim osnovnim i srednjim školama te solfeggia, teorije glazbe i zbora u osnovnim (nižim) glazbenim školama; voditi različite vrste vokalnih skupina i instrumentalnih sastava, odnosno zborova i orkestara na amaterskoj razini; osposobljeni su za aranžere glazbe, također za uredničke poslove u glazbenim programima različitih medija.

Glazbena teorija – sposobnost izvođenja teoretske nastave u osnovnoj i srednjoj glazbenoj školi, sposobnost a vista solfeggiranja i slušnoga predočavanja notnog zapisa – orijentacija u partituri.

Etnomuzikologija – ima kompetencije profesora etnomuzikologije u osnovnim i srednjim općim i glazbenim školama, može voditi različite vrste vokalnih skupina i instrumentalnih sastava, odnosno zborova i orkestara na amaterskoj razini; osposobljeni su za aranžere glazbe, također za uredničke poslove u glazbenim programima različitih medija, te za samostalni istraživački i znanstveni rad u području glazbene folkloristike.

Klavir – kompetencije profesora klavira u osnovnoj i srednjoj glazbenoj školi, sposobnost korepetiranja, solistička djelatnost, visoka razina izvođačke djelatnosti.

Violina – kompetencije profesora violine u osnovnoj i srednjoj glazbenoj školi, solistička i komorna djelatnost, sposobnost sviranja u orkestru, visoka razina izvođačke vještine.

Klasična harmonika (dislocirani Studij glazbene umjetnosti u Kreševu) – solistička i komorna djelatnost, sposobnost sviranja u orkestru, sposobnost vođenja nastave harmonike u osnovnoj i srednjoj glazbenoj školi.

Upisom psihološko-pedagoške i metodičke grupe predmeta akademski glazbenik teoretičar ili instrumentalista osposobljen je za izvođenje nastave teorije ili instrumenta u osnovnim / nižim i srednjim glazbenim školama.

SURADNJA S DRUGIM INSTITUCIJAMA      
Studij glazbene umjetnosti uspješno surađuje sa Simfonijskim orkestrom iz Mostara i Dubrovnika, s glazbenim akademijama Splita, Zagreba, Sarajeva, Hrvatskim narodnim kazalištem Mostar, CAMS Music Trust iz Cambridgea (UK), Hrvatskom glazbom Mostar, Studentskim zborom Sveučilišta u Mostaru, te s cijelom sveučilišnom zajednicom u Mostaru i mnogim drugim institucijama.

NAGRADE I PRIZNANJA STUDENTIMA I NASTAVNICIMA

Studenti i nastavnici Studija glazbene umjetnosti za svoj rad dobitnici su mnogih nagrada i priznanja na području znanstveno-nastavnoga rada, vokalne glazbe (solo i zbornog pjevanja), te kao glazbenici instrumentalisti.

UVJETI UPISA               
Završena srednja četverogodišnja škola (srednja glazbena škola odabranoga instrumenta je uvjet za sve instrumentalne smjerove) i položen razredbeni ispit.

Detaljnije informacije o razredbenom postupku i upisima (vrijeme održavanja prijamnoga ispita, upisne kvote po studijima, visina upisnine prema načinu studiranja...) nakon što se objave u natječaju Sveučilišta u Mostaru, bit će dostupne i na oglasnoj ploči studentske referade FPMOZ-a, kao i na web stranici: www.fpmoz.sum.ba  

DOĐITE I POKUŠAJTE! 

Vjerujemo da će vam se trud isplatiti jer će te razviti svoje vještine, unaprijediti sposobnosti i steći pozitivne navike, uz napomenu da su svi naši bivši studenti uspješno zaposleni profesori te reproduktivni umjetnici.

Administrativno osoblje:         
Pročelnica: dr. sc. Lidija Vladić-Mandarić, doc.           

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte: glazbena.umjetnost@fpmoz.sum.ba

 

 Pročelnik studija

{{ procelnik.o_ime + " " + procelnik.o_prezime }}

{{ procelnik.sz_naziv }}
Tel. {{ procelnik.oo_broj_telefona }}
Ured {{ procelnik.oo_broj_ureda }}
{{ procelnik.o_email }}
Učitavam...