Glazbena umjetnost

Raspored za klavir glavni predmet po klasama za zimski semestar akademske 2016. / 17. godine

Četvrtak, 29 Rujan 2016 16:24mr.art. Dragan Opančić, doc.
Klavir glavni predmet, uč. 027

Petak, 07. 10. 2016.
Ponedjeljak
24. 10. 2016.
07. / 21. 11. 2016.
05. / 19. 12. 2016.
09. / 16. / 23. 01. 2017.

Raspored:
11:00 – 12:30 – Brigita Šilić
12:30 – 14:00 – Marko Palameta
15:00 – 16:30 – Gabrijela Iličić
16:30 – 18:00 – Matea Miličević
18:00 – 19:30 – Ante Mandarić

mr.art. Jadranka Garin Borović, doc.
Klavir glavni predmet, uč. 027

 
Utorak

11. 10. 2106.

25. 10. 2106.

Petak,11. 11. 2106.

08:30 – 10:00 – Amila Fusko
10:00 – 11.30 – Ivana Bekavac
11:30 – 13:00 – Paula Juric
13:00 – 14:30 – Anamarija Milicevic
14:30 – 16:00 – Dina Nobilo

Utorak

22. 11. 2106.

06. 12. 2106.

20. 12. 2016.

10. 01. 2017.

24. 01. 2017.

Raspored:11:30 – Anamarija Milićević
13:00 – Ivana Bekavac
14:30 – Amila Fusko
16:00 – Petra Juric
17:30 – Dina Nobilo

Obavijesti Opširnije...


Raspored kod asist. Dubravke Zelenika Miličević

Četvrtak, 29 Rujan 2016 16:21PONEDJELJAK

– uč. 025b (Klavir-obligatno)

14:00 – Marija Filipović

14:30 –Borna Pehar, I. god.
15:00 –Dario Adam Raguž, I. god.
15:30 – Martina Zeljko, I. god.
16:00 – Milan Mijo Đerek, I. god.
16:30 – Marija Paponja, I. god.
17:00 – Ana Topić, I. god.
17:30 – Iva Kraljević, I. god.
18:00 – Petra Perić, I. god.
18:30 – Antonija Kasalo, I. god.
19:00 –Ivan Zvonimir Stejskal, I. god.
19:30 – Jurica Krišto

SRIJEDA

Dubravka Zelenika Miličević, asist.– uč 025b (Klavir – obligatno)

08:30 – Alen Burić

09:00 – Kristina Soldo

09:30 – Lucija Gulin

10:00 – Matea Čolak

10:30 – Stjepan Jelica, I. god.
11:00 – Teo Jurjević
11:30 – Magdalena Bogić, I. god.
12:00 – Ana Gabrić
12:30 – Josip Gudelj
13:00 – Stanko Raić
13:30 – David Gagro
14:00 – Denis Burić
14:30 – Robert Sivrićr

Obavijesti Opširnije...


Raspored predavanja po klasama klavira u zimskom semestru akademske 2016./17. godine

Subota, 24 Rujan 2016 16:36mr.art. Dragan Opančić, doc.
Klavir glavni predmet, uč. 027

Petak, 07. 10. 2016.
Ponedjeljak
24. 10. 2016.
07. / 21. 11. 2016.
05. / 19. 12. 2016.
09. / 16. / 23. 01. 2017.

11:00 – 12:30 – Brigita Šilić
12:30 – 14:00 – Marko Palameta
15:00 – 16:30 – Gabrijela Iličić
16:30 – 18:00 – Matea Miličević
18:00 – 19:30 – Ante Mandarić

mr.art. Jadranka Garin Borović, doc.
Klavir glavni predmet, uč. 027

 
Utorak,

11. 10. 2106.

25. 10. 2106.

Petak,11. 11. 2106.

08:30 – 10:00 – Amila Fusko
10:00 – 11.30 – Ivana Bekavac
11:30 – 13:00 – Petra Juric
13:00 – 14:30 – Anamarija Milicevic
14:30 – 16:00 – Dina Nobilo

Utorak

22. 11. 2106.

06. 12. 2106.

20. 12. 2016.

10. 01. 2017.

24. 01. 2017.

Utorak
11:30 – Anamarija Milićević
13:00 – Ivana Bekavac
14:30 – Amila Fusko
16:00 – 17:30 – Petra Juric
17:30 – 19:00 – Dina Nobilo
Raspored - mr.art. Jadranka Garin Borović, doc.

    Srijeda, 30 Ožujak 2016 18:35
    glazbena

Klavir glavni predmet, uč. 027
Petak, 18.03.2016.
Utorak
29.03.2016.
12./26.4.2016.
10./24.5.2016.
07./14.6.2016.
Raspored
12:00-14:00 – Ana Marija Miličević, IV. god. Amila Fuško, I. god.
14:00-15:30 – Marija Bukovac, IV. god. Anamarija Miličević, IV. god.
15:30-17:00 – Ivana Brekavac, I. god. Marija Bukovac, IV. god.
17:00-18:30 – Ivana Brekavac, I. god.
18:30-20:00 – Dina Nobilo, IV. god.

Obavijesti Opširnije...


Studij Glazbene umjetnosti usporediv je s programima istovrsnih studija na visokim umjetničkim učilištima u Hrvatskoj i Europi, što podrazumijeva široke mogućnosti pokretljivosti i razmjene studenata kroz školovanje kako na (pred)diplomskoj, tako i na poslijediplomskoj razini. Mnoga od zanimanja uključuju: glazbene pedagoge, teoretičare, solo pjevače, instrumentaliste (klaviriste, violiniste, flautiste, gitariste, klasične harmonikaše) – nastavnike i profesore u osnovnim i srednjim glazbenim školama, glazbenim akademijama; te (etno)muzikologe, znanstvenike koji se bave proučavanjem tradicijske i glazbene kulture cijeloga svijeta.

Sveučilišni preddiplomski studij traje četiri (4) godine, odnosno osam (8) semestara. Završetkom preddiplomskog studija stječe se naziv sveučilišni prvostupnik/-ca glazbene umjetnosti (odabranoga smjera) – 240 ECTS bodova.

Sveučilišni diplomski studij traje jednu (1) godinu, odnosno dva (2) semestra. Završetkom diplomskog studija stječe se naziv sveučilišni magistar/-ra struke glazbene umjetnosti (odabranoga smjera) – 60 ECTS bodova.

E-mail: glazbena.umjetnost@fpmoz.sum.ba

   

 

 

 

GLAZBENA UMJETNOST – magistri/-e struke od 2010. do 2021.

MASTER – II. CIKLUS STUDIRANJA (BOLONJA)

Redni broj

Ime i prezime

Redni broj

Ime i prezime

2010.

Glazbena kultura i etnomuzikologija

1

Lidija Vladić-Mandarić

2

Biljana Glibo

Glazbena kultura

1

Slađana Knežević

   

2011.

Glazbena kultura i etnomuzikologija

1

Jasna Madžar

2

Marina Miloš

Glazbena kultura

1

Marina Bazina

   

2012.

Glazbena kultura

1

Marijana Franičević

3

Karlo Miličević

2

Marina Sulić

Glazbena kultura i etnomuzikologija

1

Marija Jerković

3

Ivica Maslać

2

Marija Paradžik

2013.

Glazbena kultura i etnomuzikologija

1

Martina Bošnjak

2

Dado Pandža

Glazbena kultura i glazbena teorija

1

Alenka Milano

3

Marko Jakovljević

2

Kristina Boras

Klavir

1

Ana Ćorić

   

2014.

Flauta

1

Ivana Zrimšek-Šaravanja

   

Glazbena kultura

1

Igor Raguž

2

Mladen Tomić

2015.

Glazbena kultura i etnomuzikologija

1

Željka Bošnjak

3

Nikolina Nikolić

2

Marko Salavarda

4

Dario Šunjić

Glazbena kultura i glazbena teorija

1

Ivana Ćorić

3

Ivana Kolakušić

2

Mateja Madžar

4

Ivan Musa

Glazbena kultura

1

Jadranko Matulić

2

Zvonimir Pejić

2016.

Glazbena kultura i glazbena teorija

1

Marija Pehar

4

Daria Pranjić

2

Tonka Juranović Matulić

5

Marta Čolak

3

Marija Jurčević

Glazbena kultura i etnomuzikologija

1

Kristijan Madžar

   

Glazbena kultura

1

Grgo Ivković

   

Violina

1

Anica Ištuk

   

Klavir

1

Silvia Vukojević

2

Lucija Zovko

2017.

Glazbena kultura i glazbena teorija

1

Mirko Violić

3

Monika Bule

2

Katarina Nadarević

Klavir

1

Ana Marija Milićević

   

2018.

Glazbena kultura i glazbena teorija

1

Lucija Hrstić

   

Solo pjevanje

1

Marijo Bevanda, bariton

2

Hrvoje Merdžo, bariton

2019.

1

Marin Vitas, kontratenor

   

Glazbena kultura i glazbena teorija

1

Jelena Budimir

3

Danijela Soldo

2

Anamarija Vukojević

Glazbena kultura

1

Mateo Marinčić

   

2020.

Glazbena kultura i etnomuzikologija

1

Ivan Bošković

4

Demir Buljubašić

2

Marija Filipović

5

Zrinka Lukač

3

Mateja Milićević

Glazbena kultura i glazbena teorija

1

Kristina Lukić Kuzmanović

2

Irena Štojs

Klavir

1

Dina Nobilo

2

Brigita Šilić

Violina

1

Margareta Karužić

   

Gitara

1

Linda Primožić

   

2021.

Glazbena kultura

1

Petar Bagarić

3

Marko Sabljić

2

Amar Ramić

4

Petra Terkeš

Glazbena kultura i etnomuzikologija

1

Dragan Ivanković

3

Berima Cero

2

Marija Paponja

4

Karla Radoš

Glazbena kultura i glazbena teorija

1

Tin Bariša Ivković

3

Matea Lovrić

2

Melani Strinić

44

Ana Topić

Klavir

1

Mateja Milićević

   

2022.

 
       
Anketa