Glazbena umjetnost

Raspored za klavir glavni predmet po klasama za zimski semestar akademske 2016. / 17. godine

Četvrtak, 29 Rujan 2016 16:24mr.art. Dragan Opančić, doc.
Klavir glavni predmet, uč. 027

Petak, 07. 10. 2016.
Ponedjeljak
24. 10. 2016.
07. / 21. 11. 2016.
05. / 19. 12. 2016.
09. / 16. / 23. 01. 2017.

Raspored:
11:00 – 12:30 – Brigita Šilić
12:30 – 14:00 – Marko Palameta
15:00 – 16:30 – Gabrijela Iličić
16:30 – 18:00 – Matea Miličević
18:00 – 19:30 – Ante Mandarić

mr.art. Jadranka Garin Borović, doc.
Klavir glavni predmet, uč. 027

 
Utorak

11. 10. 2106.

25. 10. 2106.

Petak,11. 11. 2106.

08:30 – 10:00 – Amila Fusko
10:00 – 11.30 – Ivana Bekavac
11:30 – 13:00 – Paula Juric
13:00 – 14:30 – Anamarija Milicevic
14:30 – 16:00 – Dina Nobilo

Utorak

22. 11. 2106.

06. 12. 2106.

20. 12. 2016.

10. 01. 2017.

24. 01. 2017.

Raspored:11:30 – Anamarija Milićević
13:00 – Ivana Bekavac
14:30 – Amila Fusko
16:00 – Petra Juric
17:30 – Dina Nobilo

Obavijesti Opširnije...


Raspored kod asist. Dubravke Zelenika Miličević

Četvrtak, 29 Rujan 2016 16:21PONEDJELJAK

– uč. 025b (Klavir-obligatno)

14:00 – Marija Filipović

14:30 –Borna Pehar, I. god.
15:00 –Dario Adam Raguž, I. god.
15:30 – Martina Zeljko, I. god.
16:00 – Milan Mijo Đerek, I. god.
16:30 – Marija Paponja, I. god.
17:00 – Ana Topić, I. god.
17:30 – Iva Kraljević, I. god.
18:00 – Petra Perić, I. god.
18:30 – Antonija Kasalo, I. god.
19:00 –Ivan Zvonimir Stejskal, I. god.
19:30 – Jurica Krišto

SRIJEDA

Dubravka Zelenika Miličević, asist.– uč 025b (Klavir – obligatno)

08:30 – Alen Burić

09:00 – Kristina Soldo

09:30 – Lucija Gulin

10:00 – Matea Čolak

10:30 – Stjepan Jelica, I. god.
11:00 – Teo Jurjević
11:30 – Magdalena Bogić, I. god.
12:00 – Ana Gabrić
12:30 – Josip Gudelj
13:00 – Stanko Raić
13:30 – David Gagro
14:00 – Denis Burić
14:30 – Robert Sivrićr

Obavijesti Opširnije...


Raspored predavanja po klasama klavira u zimskom semestru akademske 2016./17. godine

Subota, 24 Rujan 2016 16:36mr.art. Dragan Opančić, doc.
Klavir glavni predmet, uč. 027

Petak, 07. 10. 2016.
Ponedjeljak
24. 10. 2016.
07. / 21. 11. 2016.
05. / 19. 12. 2016.
09. / 16. / 23. 01. 2017.

11:00 – 12:30 – Brigita Šilić
12:30 – 14:00 – Marko Palameta
15:00 – 16:30 – Gabrijela Iličić
16:30 – 18:00 – Matea Miličević
18:00 – 19:30 – Ante Mandarić

mr.art. Jadranka Garin Borović, doc.
Klavir glavni predmet, uč. 027

 
Utorak,

11. 10. 2106.

25. 10. 2106.

Petak,11. 11. 2106.

08:30 – 10:00 – Amila Fusko
10:00 – 11.30 – Ivana Bekavac
11:30 – 13:00 – Petra Juric
13:00 – 14:30 – Anamarija Milicevic
14:30 – 16:00 – Dina Nobilo

Utorak

22. 11. 2106.

06. 12. 2106.

20. 12. 2016.

10. 01. 2017.

24. 01. 2017.

Utorak
11:30 – Anamarija Milićević
13:00 – Ivana Bekavac
14:30 – Amila Fusko
16:00 – 17:30 – Petra Juric
17:30 – 19:00 – Dina Nobilo
Raspored - mr.art. Jadranka Garin Borović, doc.

    Srijeda, 30 Ožujak 2016 18:35
    glazbena

Klavir glavni predmet, uč. 027
Petak, 18.03.2016.
Utorak
29.03.2016.
12./26.4.2016.
10./24.5.2016.
07./14.6.2016.
Raspored
12:00-14:00 – Ana Marija Miličević, IV. god. Amila Fuško, I. god.
14:00-15:30 – Marija Bukovac, IV. god. Anamarija Miličević, IV. god.
15:30-17:00 – Ivana Brekavac, I. god. Marija Bukovac, IV. god.
17:00-18:30 – Ivana Brekavac, I. god.
18:30-20:00 – Dina Nobilo, IV. god.

Obavijesti Opširnije...


Glazbena umjetnost

Mnogo je primjera o značaju glazbe i njenoj ulozi u društvu i životu čovjeka, zato danas predstavljamo Studij glazbene umjetnosti koji predstavlja značajan kulturni i umjetnički dio Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru.

Glazba je reproduktivna umjetnost koja oplemenjuje čovjeka, budi osjećaj za red i ljepotu, te time idealizira i karakterizira različite narode. Kao kompleksna umjetnost dijeli se na vokalnu (glazba koja se pjeva), instrumentalnu (glazba koja se svira) i vokalno-instrumentalnu glazbu (kombinacija prve dvije navedene). Skladatelji pišu glazbu, a interpretatori glazbenici je izvode.

Mnoga od zanimanja u glazbi uključuju: graditelje instrumenata; glazbene pedagoge, teoretičare, instrumentaliste – nastavnike i profesore u osnovnim i srednjim školama, glazbenim akademijama; dirigente koji predstavljaju voditelje većih ansambala – zborova i/li orkestara; muzikologe - znanstvenike koji se bave poviješću glazbe i njenim problemima; te etnomuzikologe koji se bave proučavanjem tradicijske i glazbene kulture cijeloga svijeta.

OPIS I TRAJANJE STUDIJA GLAZBENE UMJETNOSTI   
Studij glazbene umjetnosti na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru usporediv je s programima istovrsnih studija na visokim umjetničkim učilištima u Hrvatskoj i Europi, što podrazumijeva široke mogućnosti pokretljivosti i razmjene studenata kroz školovanje kako na preddiplomskoj i diplomskoj tako i na poslijediplomskoj razini. 
Preddiplomski studij traje 8 semestara, četiri godine (240 ECTS bodova) – zvanje prvostupnik/-ca struke (odabranoga smjera); a diplomski traje dva semestra, jednu godinu (60 ECTS bodova) – zvanje magistar/-ra struke (odabranoga smjera).

KOMPETENCIJE NA STUDIJU GLAZBENE UMJETNOSTI              
Završetkom diplomskoga Studija glazbene umjetnosti studenti stječu zvanje magistar/-ra struke Glazbene kulture, Glazbene teorije, Etnomuzikologije, Klavira, Violine, Klasične harmonike (ovisno o smjeru koji je upisan), te cijeli niz sposobnosti i kompetencija:

Glazbena kultura – ima sposobnost slušno predočiti notni zapis, orijentirati se u partituri; analizirati i tumačiti različite sastavnice glazbenoga djela i instrumentaciju kroz harmonijske i polifone komponente, te vlada osnovama pjevačke tehnike za potrebe vođenja zborova), može samostalno voditi nastavu glazbene kulture / glazbene umjetnosti u općim osnovnim i srednjim školama te solfeggia, teorije glazbe i zbora u osnovnim (nižim) glazbenim školama; voditi različite vrste vokalnih skupina i instrumentalnih sastava, odnosno zborova i orkestara na amaterskoj razini; osposobljeni su za aranžere glazbe, također za uredničke poslove u glazbenim programima različitih medija.

Glazbena teorija – sposobnost izvođenja teoretske nastave u osnovnoj i srednjoj glazbenoj školi, sposobnost a vista solfeggiranja i slušnoga predočavanja notnog zapisa – orijentacija u partituri.

Etnomuzikologija – ima kompetencije profesora etnomuzikologije u osnovnim i srednjim općim i glazbenim školama, može voditi različite vrste vokalnih skupina i instrumentalnih sastava, odnosno zborova i orkestara na amaterskoj razini; osposobljeni su za aranžere glazbe, također za uredničke poslove u glazbenim programima različitih medija, te za samostalni istraživački i znanstveni rad u području glazbene folkloristike.

Klavir – kompetencije profesora klavira u osnovnoj i srednjoj glazbenoj školi, sposobnost korepetiranja, solistička djelatnost, visoka razina izvođačke djelatnosti.

Violina – kompetencije profesora violine u osnovnoj i srednjoj glazbenoj školi, solistička i komorna djelatnost, sposobnost sviranja u orkestru, visoka razina izvođačke vještine.

Klasična harmonika (dislocirani Studij glazbene umjetnosti u Kreševu) – solistička i komorna djelatnost, sposobnost sviranja u orkestru, sposobnost vođenja nastave harmonike u osnovnoj i srednjoj glazbenoj školi.

Upisom psihološko-pedagoške i metodičke grupe predmeta akademski glazbenik teoretičar ili instrumentalista osposobljen je za izvođenje nastave teorije ili instrumenta u osnovnim / nižim i srednjim glazbenim školama.

SURADNJA S DRUGIM INSTITUCIJAMA      
Studij glazbene umjetnosti uspješno surađuje sa Simfonijskim orkestrom iz Mostara i Dubrovnika, s glazbenim akademijama Splita, Zagreba, Sarajeva, Hrvatskim narodnim kazalištem Mostar, CAMS Music Trust iz Cambridgea (UK), Hrvatskom glazbom Mostar, Studentskim zborom Sveučilišta u Mostaru, te s cijelom sveučilišnom zajednicom u Mostaru i mnogim drugim institucijama.

NAGRADE I PRIZNANJA STUDENTIMA I NASTAVNICIMA

Studenti i nastavnici Studija glazbene umjetnosti za svoj rad dobitnici su mnogih nagrada i priznanja na području znanstveno-nastavnoga rada, vokalne glazbe (solo i zbornog pjevanja), te kao glazbenici instrumentalisti.

UVJETI UPISA               
Završena srednja četverogodišnja škola (srednja glazbena škola odabranoga instrumenta je uvjet za sve instrumentalne smjerove) i položen razredbeni ispit.

Detaljnije informacije o razredbenom postupku i upisima (vrijeme održavanja prijamnoga ispita, upisne kvote po studijima, visina upisnine prema načinu studiranja...) nakon što se objave u natječaju Sveučilišta u Mostaru, bit će dostupne i na oglasnoj ploči studentske referade FPMOZ-a, kao i na web stranici: www.fpmoz.sum.ba  

DOĐITE I POKUŠAJTE! 

Vjerujemo da će vam se trud isplatiti jer će te razviti svoje vještine, unaprijediti sposobnosti i steći pozitivne navike, uz napomenu da su svi naši bivši studenti uspješno zaposleni profesori te reproduktivni umjetnici.

Administrativno osoblje:         
Pročelnica: dr. sc. Lidija Vladić-Mandarić, doc.           

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte: glazbena.umjetnost@fpmoz.sum.ba

 

 Pročelnik studija

{{ procelnik.o_ime + " " + procelnik.o_prezime }}

{{ procelnik.sz_naziv }}
Tel. {{ procelnik.oo_broj_telefona }}
Ured {{ procelnik.oo_broj_ureda }}
{{ procelnik.o_email }}
Učitavam...
Anketa