Glazbena umjetnost

Raspored - Dubravka Zelenika Miličević, v.asist.

Ponedjeljak, 19 Listopad 2020 12:28

Klavir-obligatno 1, 3, 5, 7

Ponedjeljak

14:30 – Marija Budumir 

15:00 – Iva Čosić

15:30 – Emma Raguž

16:00 – Luka Brćić

16:30 – Alen Burić

17:00 – Jakov Grizelj

17:30 – Denis Burić

Srijeda

09:30 – Ilija Soldo

10:00 – Roko Dropuljić

10:30 – Iva Prakalo

11:00 – Matea Čavar

11:30 – Marko Marić

12:00 – Marko Petković

12:30 – Magdalena Jurić

Glazbena umjetnost Opširnije...


RASPORED – GITARA

Subota, 17 Listopad 2020 20:48

Gitara glavni predmet

  1. 10. 2020.
  2. 10. 2020.
  3. 11. 2020.
  4. 11. 2020.
  5. 12. 2020.
  6. 12. 2020.
  7. 1. 2021.

Raspored je u dogovoru s profesorom.

Glazbena umjetnost Opširnije...


Klavir-obligatno 1, 3, 5, 7 - doc.mr.art. Amela Plosko

Ponedjeljak, 12 Listopad 2020 11:54

Ponedjeljak

Klavir-obligatno

08:00 – Monika Grubišić Čabo

08:30 – David Glibo

09:00 – Goran Milićević

09:30 – Paula Majčica

10:00 – Mateja Mišković

10:30 – Ivana Džeba

11:00 – Robert Dabarčić

11:30 – Marko Grbavac

12:00 – Gabrijela Čavar

12:30 – Marija Brkić

13:00 – Duje Masnić

13:30 – Domagoj Sušac

14:00 – Pere Tokić

14:30 – Mario Berišić

15:00 – Filip Matak

15:30 – Nikola Konta

Glazbena umjetnost Opširnije...


Obavijest

Srijeda, 07 Listopad 2020 18:58

Termin upisa ocjena iz Engleskog jezika 1 i 2 je petak 9.10.2020. u 12 i 30, u kampusu u Mostaru.

dr.sc. Milea Ajduk Kurtović

Glazbena umjetnost Opširnije...


Klavir-obligatno 1, 3, 5, 7

Srijeda, 07 Listopad 2020 16:47
Studenti se trebaju javiti radi preuzimanja gradiva za Klavir-obligatno 1, 3, 5, 7 svojim nastavnicima po sljedećem rasporedu (kampus Rodoč - uč. 028, 027, 026): 
PONEDJELJAK, 12. 10.
10:30 - mr.art. Amela Plosko, doc.
14:30 - Dubravka Zelenika Milićević, v.asist.
UTORAK, 13. 10.
14:00 - Marijana Pavlović, doc.
SRIJEDA, 14. 10.
15:00 - Silvia Vukojević, asist.

Glazbena umjetnost Opširnije...


Raspored za Komornu glazbu i Studij orekstralnih dionica

Srijeda, 30 Rujan 2020 06:35

Miljenko Puljić, doc.

Srijeda, 7. 10. 2020.

10:00-11:30 – Komorna glazba 1-5 (klavir, violina, gitara, harmonika)

11:30-13:00 – Studij orkestralnih dionica 3 – Nika Zubac

Četvrtak, 8. 10. 2020.

10:00-11:30 – Komorna glazba 1-5

11:30-13:00 – Studij orkestralnih dionica 3 – Nika Zubac

Petak, 30. 10. 2020.

09:00-12:00 – Komorna glazba 1-5

12:00-13:30 – Studij orkestralnih dionica 3 – Nika Zubac
Subota, 31. 10. 2020.

09:00-11:15 – Komorna glazba 1-5

11:15-12:00 – Studij orkestralnih dionica 3 – Nika Zubac

Petak, 27. 11. 2020.

09:00-12:00 – Komorna glazba 1-5

12:00-13:30 – Studij orkestralnih dionica 3 – Nika Zubac

Subota, 28. 11. 2020.

09:00-11:15 – Komorna glazba 1-5

11:15-12:00 – Studij orkestralnih dionica 3 – Nika Zubac

Četvrtak, 17. 12. 2020.

09:00-12:00 – Komorna glazba 1-5

12:00-13:30 – Studij orkestralnih dionica 3 – Nika Zubac

Petak, 18. 12. 2020.

09:00-12:00 – Komorna glazba 1-5

12:00-13:30 – Studij orkestralnih dionica 3 – Nika Zubac

Subota, 19. 12. 2020.

09:00-11:15 – Komorna glazba 1-5 – kolokvij

11:15-12:00 – Studij orkestralnih dionica 3 – Nika Zubac

Glazbena umjetnost Opširnije...


Glazbena umjetnost

Mnogo je primjera o značaju glazbe i njenoj ulozi u društvu i životu čovjeka, zato danas predstavljamo Studij glazbene umjetnosti koji predstavlja značajan kulturni i umjetnički dio Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru.

Glazba je reproduktivna umjetnost koja oplemenjuje čovjeka, budi osjećaj za red i ljepotu, te time idealizira i karakterizira različite narode. Kao kompleksna umjetnost dijeli se na vokalnu (glazba koja se pjeva), instrumentalnu (glazba koja se svira) i vokalno-instrumentalnu glazbu (kombinacija prve dvije navedene). Skladatelji pišu glazbu, a interpretatori glazbenici je izvode.

Mnoga od zanimanja u glazbi uključuju: graditelje instrumenata; glazbene pedagoge, teoretičare, instrumentaliste – nastavnike i profesore u osnovnim i srednjim školama, glazbenim akademijama; dirigente koji predstavljaju voditelje većih ansambala – zborova i/li orkestara; muzikologe - znanstvenike koji se bave poviješću glazbe i njenim problemima; te etnomuzikologe koji se bave proučavanjem tradicijske i glazbene kulture cijeloga svijeta.

OPIS I TRAJANJE STUDIJA GLAZBENE UMJETNOSTI   
Studij glazbene umjetnosti na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru usporediv je s programima istovrsnih studija na visokim umjetničkim učilištima u Hrvatskoj i Europi, što podrazumijeva široke mogućnosti pokretljivosti i razmjene studenata kroz školovanje kako na preddiplomskoj i diplomskoj tako i na poslijediplomskoj razini. 
Preddiplomski studij traje 8 semestara, četiri godine (240 ECTS bodova) – zvanje prvostupnik/-ca struke (odabranoga smjera); a diplomski traje dva semestra, jednu godinu (60 ECTS bodova) – zvanje magistar/-ra struke (odabranoga smjera).

KOMPETENCIJE NA STUDIJU GLAZBENE UMJETNOSTI              
Završetkom diplomskoga Studija glazbene umjetnosti studenti stječu zvanje magistar/-ra struke Glazbene kulture, Glazbene teorije, Etnomuzikologije, Klavira, Violine, Klasične harmonike (ovisno o smjeru koji je upisan), te cijeli niz sposobnosti i kompetencija:

Glazbena kultura – ima sposobnost slušno predočiti notni zapis, orijentirati se u partituri; analizirati i tumačiti različite sastavnice glazbenoga djela i instrumentaciju kroz harmonijske i polifone komponente, te vlada osnovama pjevačke tehnike za potrebe vođenja zborova), može samostalno voditi nastavu glazbene kulture / glazbene umjetnosti u općim osnovnim i srednjim školama te solfeggia, teorije glazbe i zbora u osnovnim (nižim) glazbenim školama; voditi različite vrste vokalnih skupina i instrumentalnih sastava, odnosno zborova i orkestara na amaterskoj razini; osposobljeni su za aranžere glazbe, također za uredničke poslove u glazbenim programima različitih medija.

Glazbena teorija – sposobnost izvođenja teoretske nastave u osnovnoj i srednjoj glazbenoj školi, sposobnost a vista solfeggiranja i slušnoga predočavanja notnog zapisa – orijentacija u partituri.

Etnomuzikologija – ima kompetencije profesora etnomuzikologije u osnovnim i srednjim općim i glazbenim školama, može voditi različite vrste vokalnih skupina i instrumentalnih sastava, odnosno zborova i orkestara na amaterskoj razini; osposobljeni su za aranžere glazbe, također za uredničke poslove u glazbenim programima različitih medija, te za samostalni istraživački i znanstveni rad u području glazbene folkloristike.

Klavir – kompetencije profesora klavira u osnovnoj i srednjoj glazbenoj školi, sposobnost korepetiranja, solistička djelatnost, visoka razina izvođačke djelatnosti.

Violina – kompetencije profesora violine u osnovnoj i srednjoj glazbenoj školi, solistička i komorna djelatnost, sposobnost sviranja u orkestru, visoka razina izvođačke vještine.

Klasična harmonika (dislocirani Studij glazbene umjetnosti u Kreševu) – solistička i komorna djelatnost, sposobnost sviranja u orkestru, sposobnost vođenja nastave harmonike u osnovnoj i srednjoj glazbenoj školi.

Upisom psihološko-pedagoške i metodičke grupe predmeta akademski glazbenik teoretičar ili instrumentalista osposobljen je za izvođenje nastave teorije ili instrumenta u osnovnim / nižim i srednjim glazbenim školama.

SURADNJA S DRUGIM INSTITUCIJAMA      
Studij glazbene umjetnosti uspješno surađuje sa Simfonijskim orkestrom iz Mostara i Dubrovnika, s glazbenim akademijama Splita, Zagreba, Sarajeva, Hrvatskim narodnim kazalištem Mostar, CAMS Music Trust iz Cambridgea (UK), Hrvatskom glazbom Mostar, Studentskim zborom Sveučilišta u Mostaru, te s cijelom sveučilišnom zajednicom u Mostaru i mnogim drugim institucijama.

NAGRADE I PRIZNANJA STUDENTIMA I NASTAVNICIMA

Studenti i nastavnici Studija glazbene umjetnosti za svoj rad dobitnici su mnogih nagrada i priznanja na području znanstveno-nastavnoga rada, vokalne glazbe (solo i zbornog pjevanja), te kao glazbenici instrumentalisti.

UVJETI UPISA               
Završena srednja četverogodišnja škola (srednja glazbena škola odabranoga instrumenta je uvjet za sve instrumentalne smjerove) i položen razredbeni ispit.

Detaljnije informacije o razredbenom postupku i upisima (vrijeme održavanja prijamnoga ispita, upisne kvote po studijima, visina upisnine prema načinu studiranja...) nakon što se objave u natječaju Sveučilišta u Mostaru, bit će dostupne i na oglasnoj ploči studentske referade FPMOZ-a, kao i na web stranici: www.fpmoz.sum.ba  

DOĐITE I POKUŠAJTE! 

Vjerujemo da će vam se trud isplatiti jer će te razviti svoje vještine, unaprijediti sposobnosti i steći pozitivne navike, uz napomenu da su svi naši bivši studenti uspješno zaposleni profesori te reproduktivni umjetnici.

Administrativno osoblje:         
Pročelnica: dr. sc. Lidija Vladić-Mandarić, doc.           

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte: glazbena.umjetnost@fpmoz.sum.ba

 

 Pročelnik studija

{{ procelnik.o_ime + " " + procelnik.o_prezime }}

{{ procelnik.sz_naziv }}
Tel. {{ procelnik.oo_broj_telefona }}
Ured {{ procelnik.oo_broj_ureda }}
{{ procelnik.o_email }}
Učitavam...
Anketa