Glazbena umjetnost

REZULTATI PREDROKA – Didaktika

Srijeda, 29 Svibanj 2019 15:03

Rezultati predroka rađenog 29. 5. 2019.

 1. 10452 - 3
 2. 10280 - 3
 3. 10268 - 5
 4. 10267 - 4
 5. 10421 - 4
 6. 10288 - 3
 7. 10430 - 5
 8. 8334 - 5
 9. 10275 - 3
 10. 10432 - 3
 11. 10440 - 3
 12. 10290 - 4
 13. 10269 - 5
 14. 10427 - 5
 15. 9312 - 4
 16. 10271 - 5
 17. 10266 - 4
 18. 8663 - 4
 19. 10282 - 3
 20. 10292 - 3
 21. 10761 - 2
 22. 10453 - 3
 23. 3612 - 4
 24. 3613 - 3
 25. 3412 - 3
 26. 9681 - 4
 27. 10297 - 4
 28. 19433 - 2

Studenti trebaju prijavit ispit u prvom ispitnom terminu u ISS te donijeti prijavnicu i popunjen praktikuma , u ponedjeljak , 10.6.2019. u 9,45 h.

Glazbena umjetnost Opširnije...


Raspored - Dubravka Zelenika Miličević, v.asist.

Srijeda, 27 Veljača 2019 17:34
PONEDJELJAK
Dubravka Zelenika Miličević, v.asist.
Klavir-obligatno – uč.027 ili 025b ili 108
14:30 – Martina Zeljko (6.sem.)
15:00 – Marija Paponja (6.sem.)
15:30 – Dario Adam Raguž (6.sem.)
16:00 – Matea Ćavar (2.sem.)
16:30 – Iva Prskalo (2.sem.)
17:00 – Denis Burić (5.sem.)
17:30 – Mateja Čolak (7.sem.)    
18:00 – Kristina Soldo (8.sem.)
18:30 – Jurica Krišto (8.sem.)
19:00 – Stipe Penava (2.sem.)
 
SRIJEDA
Dubravka Zelenika Miličević, v.asist.
Klavir-obligatno – uč.027
08:30 – Alen Burić (3.sem.)
09:00 – Jakov Grizelj 4.sem.)
09:30 – Iva Kraljević (4.sem.)
10:00 – Ana Gabrić (7.sem.)
10:30 – Antonija Kasalo (6.sem.)
11:00 – Milan Mijo Đerek (6.sem.)
11:30 – Bartol Pelajić (6.sem.)
12:00 – Ana Topić (6.sem.)
12:30 – Ivana Sučić (2.sem.)
13:00 – Teo Jurjević (8.sem.)

Glazbena umjetnost Opširnije...


Raspored - mr.art. Amela Plosko, doc.

Srijeda, 27 Veljača 2019 17:32
PONEDJELJAK
mr.art. Amela Plosko, doc.
Klavir-obligatno – uč.027 ili 025b ili 108
 09.30  Zlatko Zrno
 10.00  Karla Radoš
 10.30  Ivana Džeba
 11.00  Sandro Kršlak
 11.30  Mateja Mišković
 12.00  Robert Dabarčić
 12.30  Pere Tokić
 13.00  Paula Majčica
 13.30  Mario Berišić
 14.00  Borna Ayrton Hudeček
 
ČETVRTAK
mr.art. Amela Plosko, doc.
Klavir-obligatno – uč. 027
11.00  Metodika i seminar iz metodike klavira 2
12.00  Upoznavanje klavirske literature
13.00  Monika Grubišić Čabo
13.30  Matea Lovrić
14.00  Antonio Dominiković
14.30  Marijo Puljić
15.00  Sara Marolt

Glazbena umjetnost Opširnije...


Didaktika

Utorak, 26 Veljača 2019 11:04

Nastava iz kolegija Didaktika početi će se održavati od 6. ožujka 2019. u zakazanom terminu.

Glazbena umjetnost Opširnije...


Violina

Petak, 22 Veljača 2019 15:34
dr.art. Goran Končar, red.prof.
Nastava:
22./23. 2. 2019.
14./15. 3. 2019.
12./13. 4. 2019.
17./18. 5. 2019.
14.6. 2019.
Raspored u dogovoru s profesorom.

Glazbena umjetnost Opširnije...


Glazbena umjetnost

Mnogo je primjera o značaju glazbe i njenoj ulozi u društvu i životu čovjeka, zato danas predstavljamo Studij glazbene umjetnosti koji predstavlja značajan kulturni i umjetnički dio Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru.

Glazba je reproduktivna umjetnost koja oplemenjuje čovjeka, budi osjećaj za red i ljepotu, te time idealizira i karakterizira različite narode. Kao kompleksna umjetnost dijeli se na vokalnu (glazba koja se pjeva), instrumentalnu (glazba koja se svira) i vokalno-instrumentalnu glazbu (kombinacija prve dvije navedene). Skladatelji pišu glazbu, a interpretatori glazbenici je izvode.

Mnoga od zanimanja u glazbi uključuju: graditelje instrumenata; glazbene pedagoge, teoretičare, instrumentaliste – nastavnike i profesore u osnovnim i srednjim školama, glazbenim akademijama; dirigente koji predstavljaju voditelje većih ansambala – zborova i/li orkestara; muzikologe - znanstvenike koji se bave poviješću glazbe i njenim problemima; te etnomuzikologe koji se bave proučavanjem tradicijske i glazbene kulture cijeloga svijeta.

OPIS I TRAJANJE STUDIJA GLAZBENE UMJETNOSTI   
Studij glazbene umjetnosti na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru usporediv je s programima istovrsnih studija na visokim umjetničkim učilištima u Hrvatskoj i Europi, što podrazumijeva široke mogućnosti pokretljivosti i razmjene studenata kroz školovanje kako na preddiplomskoj i diplomskoj tako i na poslijediplomskoj razini. 
Preddiplomski studij traje 8 semestara, četiri godine (240 ECTS bodova) – zvanje prvostupnik/-ca struke (odabranoga smjera); a diplomski traje dva semestra, jednu godinu (60 ECTS bodova) – zvanje magistar/-ra struke (odabranoga smjera).

KOMPETENCIJE NA STUDIJU GLAZBENE UMJETNOSTI              
Završetkom diplomskoga Studija glazbene umjetnosti studenti stječu zvanje magistar/-ra struke Glazbene kulture, Glazbene teorije, Etnomuzikologije, Klavira, Violine, Klasične harmonike (ovisno o smjeru koji je upisan), te cijeli niz sposobnosti i kompetencija:

Glazbena kultura – ima sposobnost slušno predočiti notni zapis, orijentirati se u partituri; analizirati i tumačiti različite sastavnice glazbenoga djela i instrumentaciju kroz harmonijske i polifone komponente, te vlada osnovama pjevačke tehnike za potrebe vođenja zborova), može samostalno voditi nastavu glazbene kulture / glazbene umjetnosti u općim osnovnim i srednjim školama te solfeggia, teorije glazbe i zbora u osnovnim (nižim) glazbenim školama; voditi različite vrste vokalnih skupina i instrumentalnih sastava, odnosno zborova i orkestara na amaterskoj razini; osposobljeni su za aranžere glazbe, također za uredničke poslove u glazbenim programima različitih medija.

Glazbena teorija – sposobnost izvođenja teoretske nastave u osnovnoj i srednjoj glazbenoj školi, sposobnost a vista solfeggiranja i slušnoga predočavanja notnog zapisa – orijentacija u partituri.

Etnomuzikologija – ima kompetencije profesora etnomuzikologije u osnovnim i srednjim općim i glazbenim školama, može voditi različite vrste vokalnih skupina i instrumentalnih sastava, odnosno zborova i orkestara na amaterskoj razini; osposobljeni su za aranžere glazbe, također za uredničke poslove u glazbenim programima različitih medija, te za samostalni istraživački i znanstveni rad u području glazbene folkloristike.

Klavir – kompetencije profesora klavira u osnovnoj i srednjoj glazbenoj školi, sposobnost korepetiranja, solistička djelatnost, visoka razina izvođačke djelatnosti.

Violina – kompetencije profesora violine u osnovnoj i srednjoj glazbenoj školi, solistička i komorna djelatnost, sposobnost sviranja u orkestru, visoka razina izvođačke vještine.

Klasična harmonika (dislocirani Studij glazbene umjetnosti u Kreševu) – solistička i komorna djelatnost, sposobnost sviranja u orkestru, sposobnost vođenja nastave harmonike u osnovnoj i srednjoj glazbenoj školi.

Upisom psihološko-pedagoške i metodičke grupe predmeta akademski glazbenik teoretičar ili instrumentalista osposobljen je za izvođenje nastave teorije ili instrumenta u osnovnim / nižim i srednjim glazbenim školama.

SURADNJA S DRUGIM INSTITUCIJAMA      
Studij glazbene umjetnosti uspješno surađuje sa Simfonijskim orkestrom iz Mostara i Dubrovnika, s glazbenim akademijama Splita, Zagreba, Sarajeva, Hrvatskim narodnim kazalištem Mostar, CAMS Music Trust iz Cambridgea (UK), Hrvatskom glazbom Mostar, Studentskim zborom Sveučilišta u Mostaru, te s cijelom sveučilišnom zajednicom u Mostaru i mnogim drugim institucijama.

NAGRADE I PRIZNANJA STUDENTIMA I NASTAVNICIMA

Studenti i nastavnici Studija glazbene umjetnosti za svoj rad dobitnici su mnogih nagrada i priznanja na području znanstveno-nastavnoga rada, vokalne glazbe (solo i zbornog pjevanja), te kao glazbenici instrumentalisti.

UVJETI UPISA               
Završena srednja četverogodišnja škola (srednja glazbena škola odabranoga instrumenta je uvjet za sve instrumentalne smjerove) i položen razredbeni ispit.

Detaljnije informacije o razredbenom postupku i upisima (vrijeme održavanja prijamnoga ispita, upisne kvote po studijima, visina upisnine prema načinu studiranja...) nakon što se objave u natječaju Sveučilišta u Mostaru, bit će dostupne i na oglasnoj ploči studentske referade FPMOZ-a, kao i na web stranici: www.fpmoz.sum.ba  

DOĐITE I POKUŠAJTE! 

Vjerujemo da će vam se trud isplatiti jer će te razviti svoje vještine, unaprijediti sposobnosti i steći pozitivne navike, uz napomenu da su svi naši bivši studenti uspješno zaposleni profesori te reproduktivni umjetnici.

Administrativno osoblje:         
Pročelnica: dr. sc. Lidija Vladić-Mandarić, doc.           

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte: glazbena.umjetnost@fpmoz.sum.ba

 

 Pročelnik studija

{{ procelnik.o_ime + " " + procelnik.o_prezime }}

{{ procelnik.sz_naziv }}
Tel. {{ procelnik.oo_broj_telefona }}
Ured {{ procelnik.oo_broj_ureda }}
{{ procelnik.o_email }}
Učitavam...