Glazbena umjetnost

Raspored - Opća pedagogija

Ponedjeljak, 28 Listopad 2019 18:28

Studijske grupe kampusa u Rodoču ima će predavanja iz Opće pedagogije četvrtkom u 15:30 sati, a vježbe utorkom u 11 sati.

 

Glazbena umjetnost Opširnije...


Raspored za 4./5.11.2019. - Igor Tatarević, v.asist.

Ponedjeljak, 28 Listopad 2019 18:24

Ponedjeljak, 4.11. 2019.

10:00-13:00 – Orkestar – u prostorijama Simfonijskoga orkestra Mostar u Kosači

Predavanja u Kampusu Rodoč

14:00-15:30 – Osnove kompozicije 1 (5.god.)

15:30-17:00 – Dirigiranje 3 (2.god.)

17:00-18:30 – Sviranje partitura 1 (3. god.)

Utorak, 5. 11. 2019.

08:00-09:30 – Dirigiranje 3 (2. god.)

09:30-11:00 – Sviranje partitura 3 (4. god.)

11:00-13:00 – Osnove kompozicije 1 (5. god.)

Glazbena umjetnost Opširnije...


Raspored - mr.art. Amela Plosko, doc.

Ponedjeljak, 21 Listopad 2019 12:03

08:00 – Zlatko Zrno

08:30 – Monika Grubišić Čabo

09:00 – Antonio Dominiković

09:30 – Pere Tokić

10:00 – Ivana Džeba

10:30 – Robert Dabarčić

11:00 – Marijo Berišić

11:30 – Paula Majčica

12:00 – Marijo Puljić

12:30 – Sandro Kršlak

13:00 – Domagoj Sušac

13:30 – Duje Masnić

14:00 – Marko Grbavac

14:30 – Karla Radoš

15:00 – Sara Marlot

15:30 – Mateja Mišković

15:30-17:00 – Osnove tehnike klavira

Glazbena umjetnost Opširnije...


Raspored - v.asist. Dubravka Zelenika Miličević

Subota, 19 Listopad 2019 10:06

Klavir-obligatno

PONEDJELJAK

14:00 – Denis Burić

14:30 – Ilija Soldo

15:00 – Roko Dropuljić

15:30 – Luka Brčić 

16:00 – Emma Raguž

16:30 – Dario Raguž 

17:00 – Nikola Konta 

17:30 – Magdalena Jurić

18:00 – Antonija Kasalo

18:30 – Bartol Pelajić

19:00 – Jurica Kristo.   

SRIJEDA

08:30 – Iva Kraljević

09:00 – David Glibo

09:30 – Ana  Topić

10:00 – Martina Zeljko

10:30 – Marija Paponja

11:00 – Marija Budimir

11:30 – Iva Prskalo

12:00 – Matea Čavar

12:30 – Marko Petković

13:00 – Teo Jurjevic

13:30 – Jakov  Grizelj

14:00 – Mateja Čolak 

14:30 – Stjepan Jelica

Glazbena umjetnost Opširnije...


Raspored - Silvia Vukojević

Petak, 18 Listopad 2019 09:19
SRIJEDA - uč. 027 i 108
14.00 - SESAR Jelena, klavir
14.30 - ORŠOLIĆ Ivana, klavir
15.00 - ZUBAC Nika-korepeticija
15.45 - ĆORUŠA Josipa- korepeticija
16.30 - PALAC Josipa, klavir
17.00 - POPADIĆ Stipe, klavir
17.30 - VLAJČIĆ Ivan, klavir
18.00 - ČOLAK Katarina, klavir

Glazbena umjetnost Opširnije...


Raspored - Miljenko Puljić, v.asist.

Utorak, 08 Listopad 2019 07:09

Utorak, 15. 10. 2019.

08:30-10:00 - Josipa Ćoruša, violina

10:00-11:30 – Margareta Karužić, violina

11:30-13:00 – Nika Zubac, violina

13:00-14:30 – Komorna glazba

Utorak, 29. 10. 2019.

13:00-14:30 – Margareta Karužić, violina

14:30-16:00 – Josipa Ćoruša, violina

16:00-17:30 – Nika Zubac, violina

17:30-19:00 – Komorna glazba

Srijeda, 30. 10. 2019.

09:00-12:00 – Komorna glazba

12:00 – Violina; Studij orkestralnih dionica – N.Zubac, M. Karužić; J. Ćoruša

Četvrtak, 31. 10. 2019.

09:00-11:15 – Nika Zubac, Josipa Ćoruša, violina

11:15 – Studij orkestralnih dionica

Utorak, 26. 11. 2019.

10:00-19:00 – N. Zubac, violina; Studij orkestralnih dionica, Komorna glazba

Srijeda, 27. 11. 2019.

09:00-15:00 – M. Karužić, violina; Studij orkestralnih dionica, Komorna glazba

Četvrtak, 12. 12. 2019.

10:00-19:00 – Komorna glazba, Violina, Studij orkestralnih dionica

Petak, 13.12.2019.

10:00-19:00 – Violina, Studij orkestralnih dionica, Komorna glazba

Subota, 14. 12. 2019.

09:00-12:00 – Violina, Studij orkestralnih dionica, Komorna glazba

Ponedjeljak, 20. 1. 2020.

10:00-13:00 – Violina

13:00-15:00 – Studij orkestralnih dionica

17:00-19:00 – Komorna glazba

Glazbena umjetnost Opširnije...


Glazbena umjetnost

Mnogo je primjera o značaju glazbe i njenoj ulozi u društvu i životu čovjeka, zato danas predstavljamo Studij glazbene umjetnosti koji predstavlja značajan kulturni i umjetnički dio Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru.

Glazba je reproduktivna umjetnost koja oplemenjuje čovjeka, budi osjećaj za red i ljepotu, te time idealizira i karakterizira različite narode. Kao kompleksna umjetnost dijeli se na vokalnu (glazba koja se pjeva), instrumentalnu (glazba koja se svira) i vokalno-instrumentalnu glazbu (kombinacija prve dvije navedene). Skladatelji pišu glazbu, a interpretatori glazbenici je izvode.

Mnoga od zanimanja u glazbi uključuju: graditelje instrumenata; glazbene pedagoge, teoretičare, instrumentaliste – nastavnike i profesore u osnovnim i srednjim školama, glazbenim akademijama; dirigente koji predstavljaju voditelje većih ansambala – zborova i/li orkestara; muzikologe - znanstvenike koji se bave poviješću glazbe i njenim problemima; te etnomuzikologe koji se bave proučavanjem tradicijske i glazbene kulture cijeloga svijeta.

OPIS I TRAJANJE STUDIJA GLAZBENE UMJETNOSTI   
Studij glazbene umjetnosti na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru usporediv je s programima istovrsnih studija na visokim umjetničkim učilištima u Hrvatskoj i Europi, što podrazumijeva široke mogućnosti pokretljivosti i razmjene studenata kroz školovanje kako na preddiplomskoj i diplomskoj tako i na poslijediplomskoj razini. 
Preddiplomski studij traje 8 semestara, četiri godine (240 ECTS bodova) – zvanje prvostupnik/-ca struke (odabranoga smjera); a diplomski traje dva semestra, jednu godinu (60 ECTS bodova) – zvanje magistar/-ra struke (odabranoga smjera).

KOMPETENCIJE NA STUDIJU GLAZBENE UMJETNOSTI              
Završetkom diplomskoga Studija glazbene umjetnosti studenti stječu zvanje magistar/-ra struke Glazbene kulture, Glazbene teorije, Etnomuzikologije, Klavira, Violine, Klasične harmonike (ovisno o smjeru koji je upisan), te cijeli niz sposobnosti i kompetencija:

Glazbena kultura – ima sposobnost slušno predočiti notni zapis, orijentirati se u partituri; analizirati i tumačiti različite sastavnice glazbenoga djela i instrumentaciju kroz harmonijske i polifone komponente, te vlada osnovama pjevačke tehnike za potrebe vođenja zborova), može samostalno voditi nastavu glazbene kulture / glazbene umjetnosti u općim osnovnim i srednjim školama te solfeggia, teorije glazbe i zbora u osnovnim (nižim) glazbenim školama; voditi različite vrste vokalnih skupina i instrumentalnih sastava, odnosno zborova i orkestara na amaterskoj razini; osposobljeni su za aranžere glazbe, također za uredničke poslove u glazbenim programima različitih medija.

Glazbena teorija – sposobnost izvođenja teoretske nastave u osnovnoj i srednjoj glazbenoj školi, sposobnost a vista solfeggiranja i slušnoga predočavanja notnog zapisa – orijentacija u partituri.

Etnomuzikologija – ima kompetencije profesora etnomuzikologije u osnovnim i srednjim općim i glazbenim školama, može voditi različite vrste vokalnih skupina i instrumentalnih sastava, odnosno zborova i orkestara na amaterskoj razini; osposobljeni su za aranžere glazbe, također za uredničke poslove u glazbenim programima različitih medija, te za samostalni istraživački i znanstveni rad u području glazbene folkloristike.

Klavir – kompetencije profesora klavira u osnovnoj i srednjoj glazbenoj školi, sposobnost korepetiranja, solistička djelatnost, visoka razina izvođačke djelatnosti.

Violina – kompetencije profesora violine u osnovnoj i srednjoj glazbenoj školi, solistička i komorna djelatnost, sposobnost sviranja u orkestru, visoka razina izvođačke vještine.

Klasična harmonika (dislocirani Studij glazbene umjetnosti u Kreševu) – solistička i komorna djelatnost, sposobnost sviranja u orkestru, sposobnost vođenja nastave harmonike u osnovnoj i srednjoj glazbenoj školi.

Upisom psihološko-pedagoške i metodičke grupe predmeta akademski glazbenik teoretičar ili instrumentalista osposobljen je za izvođenje nastave teorije ili instrumenta u osnovnim / nižim i srednjim glazbenim školama.

SURADNJA S DRUGIM INSTITUCIJAMA      
Studij glazbene umjetnosti uspješno surađuje sa Simfonijskim orkestrom iz Mostara i Dubrovnika, s glazbenim akademijama Splita, Zagreba, Sarajeva, Hrvatskim narodnim kazalištem Mostar, CAMS Music Trust iz Cambridgea (UK), Hrvatskom glazbom Mostar, Studentskim zborom Sveučilišta u Mostaru, te s cijelom sveučilišnom zajednicom u Mostaru i mnogim drugim institucijama.

NAGRADE I PRIZNANJA STUDENTIMA I NASTAVNICIMA

Studenti i nastavnici Studija glazbene umjetnosti za svoj rad dobitnici su mnogih nagrada i priznanja na području znanstveno-nastavnoga rada, vokalne glazbe (solo i zbornog pjevanja), te kao glazbenici instrumentalisti.

UVJETI UPISA               
Završena srednja četverogodišnja škola (srednja glazbena škola odabranoga instrumenta je uvjet za sve instrumentalne smjerove) i položen razredbeni ispit.

Detaljnije informacije o razredbenom postupku i upisima (vrijeme održavanja prijamnoga ispita, upisne kvote po studijima, visina upisnine prema načinu studiranja...) nakon što se objave u natječaju Sveučilišta u Mostaru, bit će dostupne i na oglasnoj ploči studentske referade FPMOZ-a, kao i na web stranici: www.fpmoz.sum.ba  

DOĐITE I POKUŠAJTE! 

Vjerujemo da će vam se trud isplatiti jer će te razviti svoje vještine, unaprijediti sposobnosti i steći pozitivne navike, uz napomenu da su svi naši bivši studenti uspješno zaposleni profesori te reproduktivni umjetnici.

Administrativno osoblje:         
Pročelnica: dr. sc. Lidija Vladić-Mandarić, doc.           

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte: glazbena.umjetnost@fpmoz.sum.ba

 

 Pročelnik studija

{{ procelnik.o_ime + " " + procelnik.o_prezime }}

{{ procelnik.sz_naziv }}
Tel. {{ procelnik.oo_broj_telefona }}
Ured {{ procelnik.oo_broj_ureda }}
{{ procelnik.o_email }}
Učitavam...