Glazbena umjetnost

RASPORED GOSTUJUĆIH PROFESORA – ljetni semestar 2019.

Srijeda, 20 Veljača 2019 13:06

 

dr.sc. Mirjana Siriščević, red.prof.

8./9. 03. 2019.

29./30. 03. 2019.

26./27. 04. 2019.

17./18. 05. 2019.

7./8. 06. 2019.

Petak

14:00-15:30 – Harmonija 1 (4. god. gl. teorije) – uč. 028

15:30-17:00 – Barkona polifonija 1 (4. god. gl. teorije) – uč. 028

17:00-18:30 – Glazbeni stilovi i oblici 19. stoljeća (2.god.instr.;3.god.teoret.) – uč. 028

Subota

09:30-11:00 – Aspekti glazbe 20. stoljeća (5.god.) – uč. 028

dr.sc. Vedrana Milin Ćurin, izv.prof.

15./16.03. 2019.

05./06.04. 2019.

26./27.04. 2019.

10./11.05. 2019.

31.5./01.06. 2019.

Petak

12:00-13:30 – Solfeggio 7 (4. god.) – uč. 026

13:30-15:00 – Solfeggio 1 (1. god.) – uč. 026

15:00-16:30 – Metodička praksa 1 (5.god.) – uč. 026

16:30 – Ispiti

Subota

09:00-10:30 – Metodika glazbene nastave 1 (4.god.) – uč. 028– uč. 028

10:30-12:00 – Glazbena pedagogija 1 (3.god.)

               

mr.art. Blaženko Juračić, doc.

Četvrtak,

21.03. 2019.

  1. .04. /03. 05. 2019.  16./23. 05.2019.

14.06. 2019.

09:00 – Priređivanje za ansamble 1 (3.god.) i Priređivanje za ansamble 3 (4.god.)

11:00 – Osnove kompozicije 1 (5. god.) 

13:00 - Instrumentacija 1 (4. god.)

Glazbena umjetnost Opširnije...


mr. Igor Tatarević, v.asist.

Srijeda, 20 Veljača 2019 11:23

 

Četvrtak, 07.03.2019. – uč. 028

10:00-13:00 – Proba u Simfonijskom orkestru Mostar – violine

13:00-14:00 – pauza  

14:30-17:00 – Dirigiranje 4 (2.god.)

17:00-18:30 – Studij opernih uloga 6

Petak, 08.03.2019. – uč. 027

09:00-10:30 – Sviranje partitura 2 (3.god.)

10:30-12:00 – Sviranje partitura 4 (4.god.)

12:00-13:30 – Dirigiranje 4 (2.god.)

13:30-14:00 – pauza

14:00-15:30 – Dirigiranje 6 (3.god.)

15:30-17:00 – Studij opernih uloga 6

Subota, 09.03.2019. – uč. 028

08:00-09:00 – Sviranje partitura 4 (4.god.)

09:00-10:00 – Sviranje partitura 2 (3.god.)

10:00-11:00 – Dirigiranje 4 (2. god.)

11:00-12:00 – Dirigiranje 6 (3. god.)

Glazbena umjetnost Opširnije...


RASPORED ZA LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2018. / 2019. GODINE

Srijeda, 20 Veljača 2019 11:18

 

PONEDJELJAK

10:00-13:00 - Proba u Simfonijskom orkestru Mostar – violine 

08:45-11:00 - Povijest glazbe 4 (3. god.) - uč. 028

10:00-11:30 – Instrumentalna polifonija 2 (2.god.) – uč.026

11:30-13:00 – Glazbeni stilovi i oblici 20. st. (2.god. instrument. i 3.god.teoret.) – uč.026

11:30-13:00 – Crkvena glazba 2 (1. god.) – uč.028

13:00-14:30 – Povijest glazbe 2 (2.god.) – uč.028

  

UTORAK

09:30-11:00 – Metodika glazbene nastave 2 (4. god.) – uč.028

09:30-10:15 - Dirigiranje 2 (1. god.) - uč. 026

10:15-11:00 – Osnove vokalne tehnike 2 (1. god.) – uč.026

11:00-13:00 – Zbor (1.- 4. god.) – uč.026

13:00-14:30 – Solfeggio 6 (3. god.) – uč.026

14:30-16:00 – Solfeggio 4 (2. god.) – uč.026

13:00-14:30 – Harmonija na klaviru 4 (2. god.) – uč.028

14:30-16:00 – Osnove harmonije 2 (1. god.) – uč.208

16:00-16:45 – Harmonija na klaviru 4 (3. god.) – uč.028

16:45-19:00 – Harmonija na klaviru 2 (1. god.) – uč.028

 

SRIJEDA

08:30 – Didaktika – Rodoč (4.god.) (na porti pitati koji je broj učionice)

08:00-09:30 – Povijest glazbe BiH 2 (5. god.) – uč. 028

09:30-11:00 – Upoznavanje glazbene literature 2 (5. god.) – uč. 028

11:00-12:30 – Glazbe svijeta 2 (5. god.) – uč. 028

12:30-14:00 – Etnomuzikologija2 i 4;Terenska nastava 2 i 4 (4.i5. god.) – uč. 028                                                          

14:00-15:30 – Tradicijska glazba BiH 2 (5. god.) – uč. 028

09:00-10:30 – Vokalna polifonija 2 (1.god.) – uč.026

10:30-12:00 – Teorija glazbe 2 (1. god.) – uč.026   

12:30-13:30 – Glazbeni stilovi i oblici od 16.do18.st.(1.god.instrum. i 2.god.teoretič.)– uč.026

14:00 - 15:30 - Engleski jezik 2 (1.god.)

17:00-18:30 – Njemački jezik 2(1.god.) (kampus Mostar)

 

ČETVRTAK

10:00-13:00 – Proba u Simfonijskom orkestru Mostar – violine 

09:30-10:15 - Dirigiranje 2 (1. god.) - uč. 026

10:15-11:00 – Osnove vokalne tehnike 2 (1. god.) – uč. 026

11:00-13:00 – Zbor (1.-4.god.) – uč. 026

13:00-13:45 – Komorno pjevanje 6 (4.god.) – uč. 026

13:00-14:30 – Uvod u povijest umjetnosti 2 (3.god.) – uč. 028

14:30-16:00 –Filmska, radio i TV kultura(3.god.) (kampus Mostar)

16:00-17:30 – Scenska kultura (2.god.) (kampus Mostar)

 

PETAK

07:30-09:00 – Harmonija 2 (4. god.GT) – uč. 028

09:00-10:30 – Narodna glazbala 2 (4.god.) – uč. 028

10:30-12:00 – Osnove romantičke harmonije (2. god.)– uč. 028

12:00-12:45 – Poznavanje instrumenata 2 (3. god.) – uč. 028

09:00-10:30 – Estetika glazbe 2 (5. god.) – uč. 026

12:00-13:30 – Solfeggio 8 (4. god.) – uč. 026

13:30-15:00 – Solfeggio 2 (1. god.) – uč. 026

13:30-15:45 – Harmonika-obligatno 4 (2. god.) – uč. 028

15:45-18:00 – Harmonika-obligatno 2 (1. god.) – uč. 028

Glazbena umjetnost Opširnije...


Gitara glavni predmet

Srijeda, 20 Veljača 2019 10:54
SMJER GITARE
25.2.2019.
8. ili 11.3.2019.
22./29.3.2019.
12.4.2019.
3./17.5./31.5.2019.
Raspored u dogovoru s profesorom.

Glazbena umjetnost Opširnije...


Rezultati ispita

Ponedjeljak, 18 Veljača 2019 23:58

REZULTATI ISPITA IZ HRVATSKOGA JEZIKA I JEZIČNE KULTURE

 Sljedeći studenti položili su 
odličnim: 
1. Antonia Gašpar 
 
vrlo dobrim: 
2. Antonela Tolić 
3. Martina Babić dobrim:
 4. Marta Boko 
5. Anđela Zovko 
6. Kristina Tomašević 
7. Tijana Rotim 
8. Josipa Budim 
9. Josip Poljak 
 
dovoljnim: 
10. Dragana Mlinar
 11. Jelena Baričević
 12. Valentina Piteša 
13. Jelena Barišić
 14. Rea Bete
 15. Antonela Batković 
16. Matea Lovrić
 17. Jakov Jurčić 
18. Ivor Ševo 
19. Marija Kalfić
 20. Josip Karaula 
21. Karlo Milićević 
22. Iva Sesar 
23. Renato Krnjić 
24. Zvonimir Brajković 
25. Ines Klarić
 26. Ivona Jurić 
27. Dražen Peićević
 28. Nina Poljak
 29. Ante Mucić 
30. Jagoda Gabrijela Deanović 
31. Ivona Ćavar
 32. Josip Šimunović
 33. Tomislav Jurković
 34. Daniela Jurić 
35. Lucija Gulin 
 
Upis ocjena i uvid u radove bit će održan u utorak 26. veljače 2019. u 12:00h u uredu 0-3 (prizemlje nove zgrade). 

Glazbena umjetnost Opširnije...


Glazbena umjetnost

Mnogo je primjera o značaju glazbe i njenoj ulozi u društvu i životu čovjeka, zato danas predstavljamo Studij glazbene umjetnosti koji predstavlja značajan kulturni i umjetnički dio Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru.

Glazba je reproduktivna umjetnost koja oplemenjuje čovjeka, budi osjećaj za red i ljepotu, te time idealizira i karakterizira različite narode. Kao kompleksna umjetnost dijeli se na vokalnu (glazba koja se pjeva), instrumentalnu (glazba koja se svira) i vokalno-instrumentalnu glazbu (kombinacija prve dvije navedene). Skladatelji pišu glazbu, a interpretatori glazbenici je izvode.

Mnoga od zanimanja u glazbi uključuju: graditelje instrumenata; glazbene pedagoge, teoretičare, instrumentaliste – nastavnike i profesore u osnovnim i srednjim školama, glazbenim akademijama; dirigente koji predstavljaju voditelje većih ansambala – zborova i/li orkestara; muzikologe - znanstvenike koji se bave poviješću glazbe i njenim problemima; te etnomuzikologe koji se bave proučavanjem tradicijske i glazbene kulture cijeloga svijeta.

OPIS I TRAJANJE STUDIJA GLAZBENE UMJETNOSTI   
Studij glazbene umjetnosti na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru usporediv je s programima istovrsnih studija na visokim umjetničkim učilištima u Hrvatskoj i Europi, što podrazumijeva široke mogućnosti pokretljivosti i razmjene studenata kroz školovanje kako na preddiplomskoj i diplomskoj tako i na poslijediplomskoj razini. 
Preddiplomski studij traje 8 semestara, četiri godine (240 ECTS bodova) – zvanje prvostupnik/-ca struke (odabranoga smjera); a diplomski traje dva semestra, jednu godinu (60 ECTS bodova) – zvanje magistar/-ra struke (odabranoga smjera).

KOMPETENCIJE NA STUDIJU GLAZBENE UMJETNOSTI              
Završetkom diplomskoga Studija glazbene umjetnosti studenti stječu zvanje magistar/-ra struke Glazbene kulture, Glazbene teorije, Etnomuzikologije, Klavira, Violine, Klasične harmonike (ovisno o smjeru koji je upisan), te cijeli niz sposobnosti i kompetencija:

Glazbena kultura – ima sposobnost slušno predočiti notni zapis, orijentirati se u partituri; analizirati i tumačiti različite sastavnice glazbenoga djela i instrumentaciju kroz harmonijske i polifone komponente, te vlada osnovama pjevačke tehnike za potrebe vođenja zborova), može samostalno voditi nastavu glazbene kulture / glazbene umjetnosti u općim osnovnim i srednjim školama te solfeggia, teorije glazbe i zbora u osnovnim (nižim) glazbenim školama; voditi različite vrste vokalnih skupina i instrumentalnih sastava, odnosno zborova i orkestara na amaterskoj razini; osposobljeni su za aranžere glazbe, također za uredničke poslove u glazbenim programima različitih medija.

Glazbena teorija – sposobnost izvođenja teoretske nastave u osnovnoj i srednjoj glazbenoj školi, sposobnost a vista solfeggiranja i slušnoga predočavanja notnog zapisa – orijentacija u partituri.

Etnomuzikologija – ima kompetencije profesora etnomuzikologije u osnovnim i srednjim općim i glazbenim školama, može voditi različite vrste vokalnih skupina i instrumentalnih sastava, odnosno zborova i orkestara na amaterskoj razini; osposobljeni su za aranžere glazbe, također za uredničke poslove u glazbenim programima različitih medija, te za samostalni istraživački i znanstveni rad u području glazbene folkloristike.

Klavir – kompetencije profesora klavira u osnovnoj i srednjoj glazbenoj školi, sposobnost korepetiranja, solistička djelatnost, visoka razina izvođačke djelatnosti.

Violina – kompetencije profesora violine u osnovnoj i srednjoj glazbenoj školi, solistička i komorna djelatnost, sposobnost sviranja u orkestru, visoka razina izvođačke vještine.

Klasična harmonika (dislocirani Studij glazbene umjetnosti u Kreševu) – solistička i komorna djelatnost, sposobnost sviranja u orkestru, sposobnost vođenja nastave harmonike u osnovnoj i srednjoj glazbenoj školi.

Upisom psihološko-pedagoške i metodičke grupe predmeta akademski glazbenik teoretičar ili instrumentalista osposobljen je za izvođenje nastave teorije ili instrumenta u osnovnim / nižim i srednjim glazbenim školama.

SURADNJA S DRUGIM INSTITUCIJAMA      
Studij glazbene umjetnosti uspješno surađuje sa Simfonijskim orkestrom iz Mostara i Dubrovnika, s glazbenim akademijama Splita, Zagreba, Sarajeva, Hrvatskim narodnim kazalištem Mostar, CAMS Music Trust iz Cambridgea (UK), Hrvatskom glazbom Mostar, Studentskim zborom Sveučilišta u Mostaru, te s cijelom sveučilišnom zajednicom u Mostaru i mnogim drugim institucijama.

NAGRADE I PRIZNANJA STUDENTIMA I NASTAVNICIMA

Studenti i nastavnici Studija glazbene umjetnosti za svoj rad dobitnici su mnogih nagrada i priznanja na području znanstveno-nastavnoga rada, vokalne glazbe (solo i zbornog pjevanja), te kao glazbenici instrumentalisti.

UVJETI UPISA               
Završena srednja četverogodišnja škola (srednja glazbena škola odabranoga instrumenta je uvjet za sve instrumentalne smjerove) i položen razredbeni ispit.

Detaljnije informacije o razredbenom postupku i upisima (vrijeme održavanja prijamnoga ispita, upisne kvote po studijima, visina upisnine prema načinu studiranja...) nakon što se objave u natječaju Sveučilišta u Mostaru, bit će dostupne i na oglasnoj ploči studentske referade FPMOZ-a, kao i na web stranici: www.fpmoz.sum.ba  

DOĐITE I POKUŠAJTE! 

Vjerujemo da će vam se trud isplatiti jer će te razviti svoje vještine, unaprijediti sposobnosti i steći pozitivne navike, uz napomenu da su svi naši bivši studenti uspješno zaposleni profesori te reproduktivni umjetnici.

Administrativno osoblje:         
Pročelnica: dr. sc. Lidija Vladić-Mandarić, doc.           

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte: glazbena.umjetnost@fpmoz.sum.ba

 

 Pročelnik studija

{{ procelnik.o_ime + " " + procelnik.o_prezime }}

{{ procelnik.sz_naziv }}
Tel. {{ procelnik.oo_broj_telefona }}
Ured {{ procelnik.oo_broj_ureda }}
{{ procelnik.o_email }}
Učitavam...