Glazbena umjetnost

Raspored dolazaka - dr. sc. Mirjana Siriščević, red. prof. (T)

Petak, 07 Listopad 2022 11:55

Petak

21.10. 2022.

11.11. 2022.

16.12. 2022.

20.01. 2023.

14:00-15:30 – Barokna polifonija 1 (4. god.) – uč. 026

15:30-17:00 – Aspekti glazbe 20. stoljeća 1 (5. god.) – uč. 026

dr.sc. Vedrana Milin Ćurin, izv.prof. – dolazit će povremeno s prof. Siriščević, no bude obavijest o istom!

Glazbena umjetnost Opširnije...


RASPORED dolazaka - VIOLINA - dr. art. Goran Končar, red. prof.

Petak, 07 Listopad 2022 11:53

Petak / Subota

7./8. 10. 2022.

16./17. 12. 2022. (nastava i kolokvij)

20./21. 1. 2023.

Četvrtak / Petak

23./24. 2. 2023.

Petak / Subota

24./25. 3. 2023.

21./22. 4. 2023. (nastava i prvi dio ispita)

19./20. 5. 2023.

23./ 24. 6. 2023. (godišnji ispit)

Ana Barbarić (1. god.)

Maja Mišković (1. god.)

Maja Nakić (3. god.)

Goran Milićević – ljetni semestar sluša nastavu violine

Raspored je u dogovoru s profesorom.

Glazbena umjetnost Opširnije...


KLAVIR GLAVNI PREDMET

Petak, 07 Listopad 2022 11:45

Ponedjeljak

10.10. 2022.

24.10. 2022.

07.11. 2022.

21.11. 2022.

05.12. 2022.

19.12. 2022.

16.01. 2023.

31.01. 2023.

Petra Krišto (Klavir 1)

Josipa Brnadić (Klavir 1)

Ines Radoš (Klavir 5)

Danijela Kljufaš (Klavir 5)

Raspored je u dogovoru s profesorom.

Glazbena umjetnost Opširnije...


RASPORED REDOVITE NASTAVE ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE 2022. / 2023. GODINE

Petak, 07 Listopad 2022 11:14

PONEDJELJAK

10:00-13:00 – PROBA U SIMFONIJSKOM OREKSTRU MOSTAR (VIOLINE 1., 2., 3. GOD.) – HD herceg Stjepan Kosača

10:00-11:30 – Metodika glazbene nastave 1 (4. god.) (on-line)

10:00-11:30 – Glazbe svijeta 1 (5. god.) – uč. 028

11:30-13:00 – Povijest glazbe BiH 1 (5. god.) – uč. 028

13:00-14:30 – Estetika glazbe 1 (5. god.) – uč. 028

13:30-15:00 – Crkvena glazba 1 (1. god.) – uč. 026

15:00-16:30 – Tradicijska glazba BiH 1 (5. god.) – uč. 026

UTORAK

08:30-10:00 – Poznavanje instrumenata (3. god.) – uč. 028

08:30-09:15 – Osnove vokalne tehnike 1 (1. god.) – uč. 026

09:15-10:00 – Dirigiranje 1 (1. god.) – uč. 026

10:15-12:00 – Zbor 1, 3, 5, 7, 9 – uč. 026

12:00-13:00 – Komorno pjevanje („Pro arte“) – uč. 027

10:00-11:30 – Upoznavanje glazbene literature 1 (5.god.) – uč. 028

12:00-13:30 – Elementi glazbenih oblika (1.god.inst/ 2.god.) – uč. 028

12:00-13:30 – Solfeggio 5 (3. god.) – uč. 026

13:30-15:00 – Solfeggio 1 (1. god.) – uč. 026

15:00-16:30 – Solfeggio 3 (2. god.) – uč. 026

16:30-18:00 – Solfeggio 7 (4. god.) – uč. 026

18:00-18:45 – Metodika glazbene nastave 1 (4. god.) – uč. 026

SRIJEDA

08:00-08:45 – Priređivanje za ansamble 1 (3. god.) – uč. 027

08:45-09:30 – Priređivanje za ansamble 3 (4. god.) – uč. 027

09:30-10:15 – Instrumentacija 1 (4. god. TO) – uč. 027

09:00-10:30 – Metodička praksa 1 (5. god.) (on-line)

10:30-12:00 - Uvod u muzikologiju 1 (3. god.) - uč. 105a

11:00-12:30 – Metodologija znanstveno-istraživačkog rada (4. god.) – kampus Rodoč

08:30-10:00 - Instrumentalna polifonija 1 (2. god.) - uč. 028

10:00-11:30 - Glazbeni stilovi i oblici 19. stoljeća (2. god. GU/3.god. GP) - uč. 028

11:00-12:30 – Vokalna polifonija 1 (1.god.) – uč. 026

12:30-14:00 – Teorija glazbe 1 (1.god) – uč. 026.

ČETVRTAK

08:45-10:15 – Povijest glazbe 3 (3. god.) – uč. 028

08:30-09:15 – Osnove vokalne tehnike 1 (1. god.) – uč. 026

09:15-10:00 – Dirigiranje 1 (1. god.) – uč. 026

10:15-12:00 – Zbor 1, 3, 5, 7, 9 – uč. 026

12:00-13:00 – Komorno pjevanje („Pro arte“) – uč. 026

11:00-12:30 – Hrvatski jezik i jezična kultura – kampus Rodoč

14:30-16:00 – Opća pedagogija – kampus Rodoč

12:45-14:15 – Harmonika obligatno 3 (2. god.) uč. 027

14:15-15:45 – Harmonika obligatno 1 (1. god.) uč. 027

13:00-14:30 – Uvod u povijest umjetnosti 1 (3. god.) – uč. 028

PETAK

08:00-08:45 – Glazbena slušaonica 5 (4. god.) – uč. 105a

08:45-10:15 – Povijest glazbe 1 (2. god.) – uč. 028

08:00-09:30 – Osnove harmonije 1 (1. god.) – uč. 026

09:00-10:30 - Glazbena pedagogija (3. god.) - (on-line)

09:30-10:15 – Harmonija na klaviru 1 (1. god.) – uč. 026

10:15-11:45 – Osnove klasične harmonije (2. god.) – uč. 026

11:45-12:30 – Harmonija na klaviru 3 (2. god.) – uč. 026

12:30-14:00 – Harmonija 1 (4. god. TO) – uč. 026 

11:30-13:00 – Engleski jezik 1 (1. god.) – kampus Rodoč

10:00-10:45 – Aspekti glazbe 20. stoljeća 1 (on-line)

14:00-15:30 – Barokna polifonija 1 (4. god. TO) – uč. 026

09:00-10:30 – Etnomuzikologija 1 (5. god.) – uč. 028 

10:30-12:00 – Etnomuzikološka istraživanja i terenski rad 1 (4. i 5. god.) – uč. 028 

12:00-13:30 – Etnomuzikologija 1 (4. god.) – uč. 028

13:30-14:30 – Narodna glazbala 1 (4. god.) – uč. 028 

NAPOMENA:

Nastava iz predmeta Osnove psihologije, Poznavanje računala, slušati će se u ljetnom semestru.

Nastava iz predmeta Metodologija znanstveno-istraživačkog rada (koji je inače po planu u ljetnom semestru) slušati će se u zimskom semestru srijedom i to s predmetom Uvod u znanstveno-istraživački rad.

Glazbena umjetnost Opširnije...


Opća pedagogija

Utorak, 29 Lipanj 2021 13:49

Usmeni dio ispita iz kolegija Opća pedagogija održat će se u četvrtak, 1. srpnja u 10:00 sati u uredu 323, kampus Mostar.

Glazbena umjetnost Opširnije...


Glazbena umjetnost

Mnogo je primjera o značaju glazbe i njenoj ulozi u društvu i životu čovjeka, zato danas predstavljamo Studij glazbene umjetnosti koji predstavlja značajan kulturni i umjetnički dio Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru.

Glazba je reproduktivna umjetnost koja oplemenjuje čovjeka, budi osjećaj za red i ljepotu, te time idealizira i karakterizira različite narode. Kao kompleksna umjetnost dijeli se na vokalnu (glazba koja se pjeva), instrumentalnu (glazba koja se svira) i vokalno-instrumentalnu glazbu (kombinacija prve dvije navedene). Skladatelji pišu glazbu, a interpretatori glazbenici je izvode.

Mnoga od zanimanja u glazbi uključuju: graditelje instrumenata; glazbene pedagoge, teoretičare, instrumentaliste – nastavnike i profesore u osnovnim i srednjim školama, glazbenim akademijama; dirigente koji predstavljaju voditelje većih ansambala – zborova i/li orkestara; muzikologe - znanstvenike koji se bave poviješću glazbe i njenim problemima; te etnomuzikologe koji se bave proučavanjem tradicijske i glazbene kulture cijeloga svijeta.

OPIS I TRAJANJE STUDIJA GLAZBENE UMJETNOSTI   
Studij glazbene umjetnosti na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru usporediv je s programima istovrsnih studija na visokim umjetničkim učilištima u Hrvatskoj i Europi, što podrazumijeva široke mogućnosti pokretljivosti i razmjene studenata kroz školovanje kako na preddiplomskoj i diplomskoj tako i na poslijediplomskoj razini. 
Preddiplomski studij traje 8 semestara, četiri godine (240 ECTS bodova) – zvanje prvostupnik/-ca struke (odabranoga smjera); a diplomski traje dva semestra, jednu godinu (60 ECTS bodova) – zvanje magistar/-ra struke (odabranoga smjera).

KOMPETENCIJE NA STUDIJU GLAZBENE UMJETNOSTI              
Završetkom diplomskoga Studija glazbene umjetnosti studenti stječu zvanje magistar/-ra struke Glazbene kulture, Glazbene teorije, Etnomuzikologije, Klavira, Violine, Klasične harmonike (ovisno o smjeru koji je upisan), te cijeli niz sposobnosti i kompetencija:

Glazbena kultura – ima sposobnost slušno predočiti notni zapis, orijentirati se u partituri; analizirati i tumačiti različite sastavnice glazbenoga djela i instrumentaciju kroz harmonijske i polifone komponente, te vlada osnovama pjevačke tehnike za potrebe vođenja zborova), može samostalno voditi nastavu glazbene kulture / glazbene umjetnosti u općim osnovnim i srednjim školama te solfeggia, teorije glazbe i zbora u osnovnim (nižim) glazbenim školama; voditi različite vrste vokalnih skupina i instrumentalnih sastava, odnosno zborova i orkestara na amaterskoj razini; osposobljeni su za aranžere glazbe, također za uredničke poslove u glazbenim programima različitih medija.

Glazbena teorija – sposobnost izvođenja teoretske nastave u osnovnoj i srednjoj glazbenoj školi, sposobnost a vista solfeggiranja i slušnoga predočavanja notnog zapisa – orijentacija u partituri.

Etnomuzikologija – ima kompetencije profesora etnomuzikologije u osnovnim i srednjim općim i glazbenim školama, može voditi različite vrste vokalnih skupina i instrumentalnih sastava, odnosno zborova i orkestara na amaterskoj razini; osposobljeni su za aranžere glazbe, također za uredničke poslove u glazbenim programima različitih medija, te za samostalni istraživački i znanstveni rad u području glazbene folkloristike.

Klavir – kompetencije profesora klavira u osnovnoj i srednjoj glazbenoj školi, sposobnost korepetiranja, solistička djelatnost, visoka razina izvođačke djelatnosti.

Violina – kompetencije profesora violine u osnovnoj i srednjoj glazbenoj školi, solistička i komorna djelatnost, sposobnost sviranja u orkestru, visoka razina izvođačke vještine.

Klasična harmonika (dislocirani Studij glazbene umjetnosti u Kreševu) – solistička i komorna djelatnost, sposobnost sviranja u orkestru, sposobnost vođenja nastave harmonike u osnovnoj i srednjoj glazbenoj školi.

Upisom psihološko-pedagoške i metodičke grupe predmeta akademski glazbenik teoretičar ili instrumentalista osposobljen je za izvođenje nastave teorije ili instrumenta u osnovnim / nižim i srednjim glazbenim školama.

SURADNJA S DRUGIM INSTITUCIJAMA      
Studij glazbene umjetnosti uspješno surađuje sa Simfonijskim orkestrom iz Mostara i Dubrovnika, s glazbenim akademijama Splita, Zagreba, Sarajeva, Hrvatskim narodnim kazalištem Mostar, CAMS Music Trust iz Cambridgea (UK), Hrvatskom glazbom Mostar, Studentskim zborom Sveučilišta u Mostaru, te s cijelom sveučilišnom zajednicom u Mostaru i mnogim drugim institucijama.

NAGRADE I PRIZNANJA STUDENTIMA I NASTAVNICIMA

Studenti i nastavnici Studija glazbene umjetnosti za svoj rad dobitnici su mnogih nagrada i priznanja na području znanstveno-nastavnoga rada, vokalne glazbe (solo i zbornog pjevanja), te kao glazbenici instrumentalisti.

UVJETI UPISA               
Završena srednja četverogodišnja škola (srednja glazbena škola odabranoga instrumenta je uvjet za sve instrumentalne smjerove) i položen razredbeni ispit.

Detaljnije informacije o razredbenom postupku i upisima (vrijeme održavanja prijamnoga ispita, upisne kvote po studijima, visina upisnine prema načinu studiranja...) nakon što se objave u natječaju Sveučilišta u Mostaru, bit će dostupne i na oglasnoj ploči studentske referade FPMOZ-a, kao i na web stranici: www.fpmoz.sum.ba  

DOĐITE I POKUŠAJTE! 

Vjerujemo da će vam se trud isplatiti jer će te razviti svoje vještine, unaprijediti sposobnosti i steći pozitivne navike, uz napomenu da su svi naši bivši studenti uspješno zaposleni profesori te reproduktivni umjetnici.

Administrativno osoblje:         
Pročelnica: dr. sc. Lidija Vladić-Mandarić, doc.           

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte: glazbena.umjetnost@fpmoz.sum.ba

 

 Pročelnik studija

{{ procelnik.o_ime + " " + procelnik.o_prezime }}

{{ procelnik.sz_naziv }}
Tel. {{ procelnik.oo_broj_telefona }}
Ured {{ procelnik.oo_broj_ureda }}
{{ procelnik.o_email }}
Učitavam...
Anketa