Glazbena umjetnost

Obavijest

Ponedjeljak, 06 Travanj 2020 12:14
Predavanju iz engleskog jezika 2 možete pristupiti na
https://meet.google.com/aus-gpvz-rqe
Poziv: (US) +1 305-912-6367 PIN: 538 739 758#

Glazbena umjetnost Opširnije...


Obavijest-Hitno

Petak, 03 Travanj 2020 11:35

Nastava iz kolegija Engleski jezik 2 će biti održana u ponedjeljak, 6. 4. u 12 sati.

dr.sc. Milea Ajduk Kurtović

Glazbena umjetnost Opširnije...


Obavijest - Didaktika online

Petak, 20 Ožujak 2020 13:29
 
Studenti koji slušaju kolegij  Didaktika, mogu se prijaviti na  spomenuti kolegij na platformi e-učenja.
 
Mole se predstavnici studenata da se jave predmetnoj asistentici na mail  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 

 

Glazbena umjetnost Opširnije...


Upute za studente o online nastavi

Četvrtak, 19 Ožujak 2020 20:12
Kolegiji koji su kreirani za online nastavu nalaze se na SUMARUM-u (https://eucenje.sum.ba/, prijavljuje se podacima kojima se prijavljuje i na ISS).

Studenti trebaju pronaći sve kolegije koje slušaju, te se na njih prijaviti, prijava je bez šifre, ako nije dogovoreno drugačije (kao npr. PG21, CG2...).

Osim u kategoriji za Studij glazbene umjetnosti, ako kolegija tamo nema, kolegije treba potražiti i na drugim studijskim grupama, gdje kolegij pripada.

U slučaju problema s pronalaskom e-kolegija javiti se predmetnom profesoru i asistentu. 

U obavijestima na e-kolegiju će se objavljivati termini  i upute za online nastavu (barem za glazbene kolegije) i neće biti nužno da su objavljeni i na stranici Studija glazbe.

Ali studenti trebaju redovito pratiti stranicu fakulteta i Studija glazbene umjetnosti jer će se neke  obavijesti o terminima nastave vjerojatno samo tu objaviti, no uglavnom će se pratiti raspored redovite nastave.

U slučaju da studenti ne budu u mogućnosti pronaći informacije o načinu održavanja online nastave za neke kolegije do početka sljedećeg tjedna, mole se predstavnici studenata da provjere s profesorom i asistentom tog kolegija način održavanja nastave, te eventualne nejasnoće jave i  pročelnici studija.

--

Glazbena umjetnost Opširnije...


Obveze i literatura za kolegij Didaktika

Petak, 13 Ožujak 2020 11:10

Predispitne obveze redovitih studenata

  1. Iz obvezne literature pripremiti temu u obliku ppt. Istu student ima obvezu izložiti u vremenu predavanja.
  2. Popuniti praktikum Vježbe iz didaktike, te popunjen predočiti u ispitnom terminu.
  1. Izvanredni studenti trebaju se javiti predmetnom asistentu na mail radi preuzimanja teme za obradu u obliku ppt, koju će nakon što je obrade poslati na isti mail i time izvršiti prvu predispitnu obvezu
  1. Druga predispitna obveza je popuniti praktikum Vježbe iz didaktike, te popunjen predočiti na ispitnom terminu. Ukoliko ne priloži popunjeni praktikum student/ica ne može pristupiti ispitu.

Literatura za kolegij

  1. VASILJ, Mario, Didaktičke teme, Sveučilište u Mostaru, Mostar, 2015. – Kopirnica Fakulteta Kampusa u Mostaru
  2. MUŠANOVIĆ, Marko; VASILJ, Mario; KOVAČEVIĆ, Sonja: Vježbe iz didaktike, Hrvatsko futurološko društvo, Rijeka, 2010. / Praktikum / - Kopirnica Fakulteta

Dopunska literatura :

  1. POLJAK, Vladimir, Didaktika,Školska knjiga , Zagreb,

Nositelj kolegija : dr.sc. Mario Vasilj, red. prof.

Asistent: Anita Imre, v.asistentica

Kontakt mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Glazbena umjetnost Opširnije...


Obavijest

Srijeda, 11 Ožujak 2020 09:07

Predavanja iz Engleskog jezika, neće biti održana 12.3.2020.

dr. sc. Milea Ajduk Kurtović

Glazbena umjetnost Opširnije...


Studij Glazbene umjetnosti usporediv je s programima istovrsnih studija na visokim umjetničkim učilištima u Hrvatskoj i Europi, što podrazumijeva široke mogućnosti pokretljivosti i razmjene studenata kroz školovanje kako na (pred)diplomskoj, tako i na poslijediplomskoj razini. Mnoga od zanimanja uključuju: glazbene pedagoge, teoretičare, solo pjevače, instrumentaliste (klaviriste, violiniste, flautiste, gitariste, klasične harmonikaše) – nastavnike i profesore u osnovnim i srednjim glazbenim školama, glazbenim akademijama; te (etno)muzikologe, znanstvenike koji se bave proučavanjem tradicijske i glazbene kulture cijeloga svijeta.

Sveučilišni preddiplomski studij traje četiri (4) godine, odnosno osam (8) semestara. Završetkom preddiplomskog studija stječe se naziv sveučilišni prvostupnik/-ca glazbene umjetnosti (odabranoga smjera) – 240 ECTS bodova.

Sveučilišni diplomski studij traje jednu (1) godinu, odnosno dva (2) semestra. Završetkom diplomskog studija stječe se naziv sveučilišni magistar/-ra struke glazbene umjetnosti (odabranoga smjera) – 60 ECTS bodova.

E-mail: glazbena.umjetnost@fpmoz.sum.ba

   

 

 

 

GLAZBENA UMJETNOST – magistri/-e struke od 2010. do 2021.

MASTER – II. CIKLUS STUDIRANJA (BOLONJA)

Redni broj

Ime i prezime

Redni broj

Ime i prezime

2010.

Glazbena kultura i etnomuzikologija

1

Lidija Vladić-Mandarić

2

Biljana Glibo

Glazbena kultura

1

Slađana Knežević

   

2011.

Glazbena kultura i etnomuzikologija

1

Jasna Madžar

2

Marina Miloš

Glazbena kultura

1

Marina Bazina

   

2012.

Glazbena kultura

1

Marijana Franičević

3

Karlo Miličević

2

Marina Sulić

Glazbena kultura i etnomuzikologija

1

Marija Jerković

3

Ivica Maslać

2

Marija Paradžik

2013.

Glazbena kultura i etnomuzikologija

1

Martina Bošnjak

2

Dado Pandža

Glazbena kultura i glazbena teorija

1

Alenka Milano

3

Marko Jakovljević

2

Kristina Boras

Klavir

1

Ana Ćorić

   

2014.

Flauta

1

Ivana Zrimšek-Šaravanja

   

Glazbena kultura

1

Igor Raguž

2

Mladen Tomić

2015.

Glazbena kultura i etnomuzikologija

1

Željka Bošnjak

3

Nikolina Nikolić

2

Marko Salavarda

4

Dario Šunjić

Glazbena kultura i glazbena teorija

1

Ivana Ćorić

3

Ivana Kolakušić

2

Mateja Madžar

4

Ivan Musa

Glazbena kultura

1

Jadranko Matulić

2

Zvonimir Pejić

2016.

Glazbena kultura i glazbena teorija

1

Marija Pehar

4

Daria Pranjić

2

Tonka Juranović Matulić

5

Marta Čolak

3

Marija Jurčević

Glazbena kultura i etnomuzikologija

1

Kristijan Madžar

   

Glazbena kultura

1

Grgo Ivković

   

Violina

1

Anica Ištuk

   

Klavir

1

Silvia Vukojević

2

Lucija Zovko

2017.

Glazbena kultura i glazbena teorija

1

Mirko Violić

3

Monika Bule

2

Katarina Nadarević

Klavir

1

Ana Marija Milićević

   

2018.

Glazbena kultura i glazbena teorija

1

Lucija Hrstić

   

Solo pjevanje

1

Marijo Bevanda, bariton

2

Hrvoje Merdžo, bariton

2019.

1

Marin Vitas, kontratenor

   

Glazbena kultura i glazbena teorija

1

Jelena Budimir

3

Danijela Soldo

2

Anamarija Vukojević

Glazbena kultura

1

Mateo Marinčić

   

2020.

Glazbena kultura i etnomuzikologija

1

Ivan Bošković

4

Demir Buljubašić

2

Marija Filipović

5

Zrinka Lukač

3

Mateja Milićević

Glazbena kultura i glazbena teorija

1

Kristina Lukić Kuzmanović

2

Irena Štojs

Klavir

1

Dina Nobilo

2

Brigita Šilić

Violina

1

Margareta Karužić

   

Gitara

1

Linda Primožić

   

2021.

Glazbena kultura

1

Petar Bagarić

3

Marko Sabljić

2

Amar Ramić

4

Petra Terkeš

Glazbena kultura i etnomuzikologija

1

Dragan Ivanković

3

Berima Cero

2

Marija Paponja

4

Karla Radoš

Glazbena kultura i glazbena teorija

1

Tin Bariša Ivković

3

Matea Lovrić

2

Melani Strinić

44

Ana Topić

Klavir

1

Mateja Milićević

   

2022.

 
       
Anketa