Glazbena umjetnost

RASPORED DOLAZAKA VANJSKIH SURADNIKA_ZIMSKI SEMESTAR 2019. / 2020. GODINE

Srijeda, 25 Rujan 2019 12:05

dr.sc. Mirjana Siriščević, red.prof.

Petak / Subota

18./19. 10. 2019.

15./16. 11. 2019.

13./14. 12. 2019.

17./18. 01. 2020.

Petak

14:00-15:30 – Glazbeni stilovi i oblici 19. stoljeća (2.god.instrument.,3.god.gl.teoretičari)

15:30-17:00 – Harmonija 1 (4.god.gl.teorija)

17:00-18:30 – Barokna polifonija 1 (4.god.gl.teorija)

Subota

09:30-12:00 – Aspekti glazbe 20. stoljeća 1 (5.god.gl.teorija)

dr.sc. Vedrana Milin Ćurin, izv.prof.

Petak, 4.10. 2019.

12:00-13:30 – Solfeggio 1

13:30 – dodatni ispiti

Petak / Subota

25./26.10.2019.

15./16.11.2019.

06./07.12.2019.

10./11.01.2020.

Petak

12:30-14:00 – Solfeggio 7

14:00-15:00 – Solfeggio 1

15:00-16:30 – Metodička praksa 1

Subota

09:00-10:30 – Glazbena pedagogija 1

10:30-12:00 – Metodika glazbene nastave 1

Glazbena umjetnost Opširnije...


RASPORED ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE 2019. / 2020. GODINE

Utorak, 24 Rujan 2019 13:07

PONEDJELJAK

09:30 - 11:00 - Opća pedagogija (4.god.)

10:00-13:00 – Proba u Simfonijskom orkestru Mostar – violine (2., 4., 5. god.)

08:30-10:00 - Crkvena glazba 1 (1. god.) - uč. 028

10:00-11:30 - Uvod u muzikologiju 1 (3.god.) - uč. 028

10:00-11:30 – Vokalna polifonija 1 (1.god.) – uč.026

11:30-13:00 - Teorija glazbe 1 (1.god.) - uč. 026

11:00-12:30 - Poznavanje računala (5.god.)

16:00-17:30 - Njemački jezik 1 (1. god.)

 

UTORAK

09:30-11:00 - Povijest glazbe 1 (2. god.) - uč. 028

09:00-09:45 – Osnove vokalne tehnike 1 (1.god.) – uč.026

10:00-10:45 – Dirigiranje 1 (1.god.) – uč.026

11:00-13:00 – Zbor (1.- 5.god.) – uč.026

13:00-14:30 – Solfeggio 7 (4.god.) – uč.026

14:30-16:00 – Solfeggio 1 (1.god.) – uč.026

16:00-17:30 – Solfeggio 3 (2.god.) – uč.026

17:30-19:00 – Solfeggio 5 (3.god.) – uč. 026

14:30-16:00 - Metodika glazbene nastave 1 (4. god.) - uč. 027

13:00-14:30 – Osnove harmonije 1 (1.god.) – uč.208

14:30-16:00 – Harmonija na klaviru 3 (2.god.) – uč.028

16:00-17:30 – Harmonija na klaviru 1 (1.god.) – uč.028

11:00-14:00 - Osnove psihologije (5. god.)- vježbe - kampus Rodoč

18:30-20:00 - Osnove psihologije (5. god.) - kampus Mostar

 

SRIJEDA

08:00-09:30 – Priređivanje za ansamble 3, Instrumentacija 1 (4.god.gl.kultura i gl.teorija) – uč.028

10:30-12:00 - Metodologija znanstveno-istraživakog rada / Akademsko pismo - kampus Rodoč 

09:00-10:30 – Glazbe svijeta 1 (5.god.) – uč. 027

10:30-12:00 - Povijest glazbe BiH 1 (5.god.) - uč. 027

12:00-13:00 - Upoznavanje glazbene literature 1 (5.god.) - uč. 

12:00-13:30 – Etnomuzikološka istraživanja i terenski rad 1 i 3 (4. i 5.god.) – uč. 028

13:30-15:00 – Etnomuzikologija 1 i 3 (4. i 5. god.) – uč. 028

15:00-16:30 - Narodna glazbala 1 (4. i 5. god.) - uč. 028

09:00-10:30 – Instrumentalna polifonija 1 (2.god.) – uč.026

10:30-12:00 – Elementi glazbenih oblika (1.god.instrument. i 2.god.teoretič.)– uč.026

12:30-13:30 – Glazbeni stilovi i oblici 19. st. (2.god. instrument. i 3.god.teoret.) – uč.026

14:00-15:30 – Medijska kultura (2.god.) (kampus Mostar)

15:30-17:00 – Lutkarstvo i scenska kultura (3.god.) (kampus Mostar)

 

ČETVRTAK

10:00-13:00 – Proba u Simfonijskom orkestru Mostar – violine (2., 4., 5. god.)

09:30-11:00 - Povijest glazbe 3 (3. god.) - uč. 028

09:00-09:45 – Osnove vokalne tehnike 1 (1.god.) – uč.026

10:00-10:45 – Dirigiranje 1 (1.god.) – uč.026

11:00-13:00 – Zbor (1.- 4.god.) – uč.026

13:00-14:30 – Uvod u povijest umjetnosti 1 (3.god.)

13:30-15:00 - Povijest glazbe 1 (2. god.)

13:30-15:00 - Engleski jezik 1 (1. god.)

11:30-14:30 - Osnove psihologije (5. god.) - vježbe - kampus Mostar

PETAK

07:30-09:00 – Priređivanje za ansamble 1 (3.god.) – uč.026

09:00-09:45 – Poznavanje instrumenata 1 (3.god.) – uč.026

09:45-11:15 – Harmonija 1 (4.god.gl.teorija) – uč.026

11:15-12:45 – Osnove klasične harmonije (2.god.) – uč.026

09:45-11:15 – Estetika glazbe 1 (5. god.) -uč. 028

11:15-12:00 - Glazbena slušaonica 5 - uč. 028

13:30-15:45 – Harmonika-obligatno 3 (2. god.) – uč.028

15:45-18:00 – Harmonika-obligatno 1 (1. god.) – uč.028

Glazbena umjetnost Opširnije...


Obavijest - dodatni rok iz Solfeggia 1-8

Ponedjeljak, 23 Rujan 2019 13:29

Pismeni ispit iz Solfeggia 1-8 održat će se u ponedjeljak, 30. 9. 2019. godine s početkom u 14 sati.

Usmeni dio ispita održat će se u petak, 4. 10. 2019. godine s početkom u 13:30 sati.

Glazbena umjetnost Opširnije...


OSNOVE PEDAGOGIJE - potpis na ocjenu

Četvrtak, 19 Rujan 2019 09:36
 
 
Studenti kojima nedostaje potpis na ocjenu kod prof. dr. sc. Sonje Kovačević mogu dostaviti svoje indekse u utorak 24.9.2019. godine u 10:30 sati u uč. 1-6 (kampus Mostar).
 

Glazbena umjetnost Opširnije...


Akademsko pisanje

Utorak, 27 Kolovoz 2019 10:36

Studenti svoje seminarske radove ( predispitne obveze)iz kolegija Akademsko pisanje trebaju donijeti na ispitni rok. 

Glazbena umjetnost Opširnije...


Glazbena umjetnost

Mnogo je primjera o značaju glazbe i njenoj ulozi u društvu i životu čovjeka, zato danas predstavljamo Studij glazbene umjetnosti koji predstavlja značajan kulturni i umjetnički dio Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru.

Glazba je reproduktivna umjetnost koja oplemenjuje čovjeka, budi osjećaj za red i ljepotu, te time idealizira i karakterizira različite narode. Kao kompleksna umjetnost dijeli se na vokalnu (glazba koja se pjeva), instrumentalnu (glazba koja se svira) i vokalno-instrumentalnu glazbu (kombinacija prve dvije navedene). Skladatelji pišu glazbu, a interpretatori glazbenici je izvode.

Mnoga od zanimanja u glazbi uključuju: graditelje instrumenata; glazbene pedagoge, teoretičare, instrumentaliste – nastavnike i profesore u osnovnim i srednjim školama, glazbenim akademijama; dirigente koji predstavljaju voditelje većih ansambala – zborova i/li orkestara; muzikologe - znanstvenike koji se bave poviješću glazbe i njenim problemima; te etnomuzikologe koji se bave proučavanjem tradicijske i glazbene kulture cijeloga svijeta.

OPIS I TRAJANJE STUDIJA GLAZBENE UMJETNOSTI   
Studij glazbene umjetnosti na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru usporediv je s programima istovrsnih studija na visokim umjetničkim učilištima u Hrvatskoj i Europi, što podrazumijeva široke mogućnosti pokretljivosti i razmjene studenata kroz školovanje kako na preddiplomskoj i diplomskoj tako i na poslijediplomskoj razini. 
Preddiplomski studij traje 8 semestara, četiri godine (240 ECTS bodova) – zvanje prvostupnik/-ca struke (odabranoga smjera); a diplomski traje dva semestra, jednu godinu (60 ECTS bodova) – zvanje magistar/-ra struke (odabranoga smjera).

KOMPETENCIJE NA STUDIJU GLAZBENE UMJETNOSTI              
Završetkom diplomskoga Studija glazbene umjetnosti studenti stječu zvanje magistar/-ra struke Glazbene kulture, Glazbene teorije, Etnomuzikologije, Klavira, Violine, Klasične harmonike (ovisno o smjeru koji je upisan), te cijeli niz sposobnosti i kompetencija:

Glazbena kultura – ima sposobnost slušno predočiti notni zapis, orijentirati se u partituri; analizirati i tumačiti različite sastavnice glazbenoga djela i instrumentaciju kroz harmonijske i polifone komponente, te vlada osnovama pjevačke tehnike za potrebe vođenja zborova), može samostalno voditi nastavu glazbene kulture / glazbene umjetnosti u općim osnovnim i srednjim školama te solfeggia, teorije glazbe i zbora u osnovnim (nižim) glazbenim školama; voditi različite vrste vokalnih skupina i instrumentalnih sastava, odnosno zborova i orkestara na amaterskoj razini; osposobljeni su za aranžere glazbe, također za uredničke poslove u glazbenim programima različitih medija.

Glazbena teorija – sposobnost izvođenja teoretske nastave u osnovnoj i srednjoj glazbenoj školi, sposobnost a vista solfeggiranja i slušnoga predočavanja notnog zapisa – orijentacija u partituri.

Etnomuzikologija – ima kompetencije profesora etnomuzikologije u osnovnim i srednjim općim i glazbenim školama, može voditi različite vrste vokalnih skupina i instrumentalnih sastava, odnosno zborova i orkestara na amaterskoj razini; osposobljeni su za aranžere glazbe, također za uredničke poslove u glazbenim programima različitih medija, te za samostalni istraživački i znanstveni rad u području glazbene folkloristike.

Klavir – kompetencije profesora klavira u osnovnoj i srednjoj glazbenoj školi, sposobnost korepetiranja, solistička djelatnost, visoka razina izvođačke djelatnosti.

Violina – kompetencije profesora violine u osnovnoj i srednjoj glazbenoj školi, solistička i komorna djelatnost, sposobnost sviranja u orkestru, visoka razina izvođačke vještine.

Klasična harmonika (dislocirani Studij glazbene umjetnosti u Kreševu) – solistička i komorna djelatnost, sposobnost sviranja u orkestru, sposobnost vođenja nastave harmonike u osnovnoj i srednjoj glazbenoj školi.

Upisom psihološko-pedagoške i metodičke grupe predmeta akademski glazbenik teoretičar ili instrumentalista osposobljen je za izvođenje nastave teorije ili instrumenta u osnovnim / nižim i srednjim glazbenim školama.

SURADNJA S DRUGIM INSTITUCIJAMA      
Studij glazbene umjetnosti uspješno surađuje sa Simfonijskim orkestrom iz Mostara i Dubrovnika, s glazbenim akademijama Splita, Zagreba, Sarajeva, Hrvatskim narodnim kazalištem Mostar, CAMS Music Trust iz Cambridgea (UK), Hrvatskom glazbom Mostar, Studentskim zborom Sveučilišta u Mostaru, te s cijelom sveučilišnom zajednicom u Mostaru i mnogim drugim institucijama.

NAGRADE I PRIZNANJA STUDENTIMA I NASTAVNICIMA

Studenti i nastavnici Studija glazbene umjetnosti za svoj rad dobitnici su mnogih nagrada i priznanja na području znanstveno-nastavnoga rada, vokalne glazbe (solo i zbornog pjevanja), te kao glazbenici instrumentalisti.

UVJETI UPISA               
Završena srednja četverogodišnja škola (srednja glazbena škola odabranoga instrumenta je uvjet za sve instrumentalne smjerove) i položen razredbeni ispit.

Detaljnije informacije o razredbenom postupku i upisima (vrijeme održavanja prijamnoga ispita, upisne kvote po studijima, visina upisnine prema načinu studiranja...) nakon što se objave u natječaju Sveučilišta u Mostaru, bit će dostupne i na oglasnoj ploči studentske referade FPMOZ-a, kao i na web stranici: www.fpmoz.sum.ba  

DOĐITE I POKUŠAJTE! 

Vjerujemo da će vam se trud isplatiti jer će te razviti svoje vještine, unaprijediti sposobnosti i steći pozitivne navike, uz napomenu da su svi naši bivši studenti uspješno zaposleni profesori te reproduktivni umjetnici.

Administrativno osoblje:         
Pročelnica: dr. sc. Lidija Vladić-Mandarić, doc.           

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte: glazbena.umjetnost@fpmoz.sum.ba

 

 Pročelnik studija

{{ procelnik.o_ime + " " + procelnik.o_prezime }}

{{ procelnik.sz_naziv }}
Tel. {{ procelnik.oo_broj_telefona }}
Ured {{ procelnik.oo_broj_ureda }}
{{ procelnik.o_email }}
Učitavam...