Front page

Novosti

Raspored nastave - doc. Miljenko Puljić

Friday, 04 November 2022 16:18
Subota, 12.11. 2022. 8.00h -12.00h
Ponedjeljak, 14.11. 2022. 13.00h-19.00h
 
Subota, 10.12.2022.  8.00h-12.00
Ponedjeljak, 12.12. 2022 13.00h -19.00h
 
Subota, 21.01.2023. 8.00h-12.00h
Ponedjeljak, 23.01.2023. 13.00h-19.00h
Raspored je u dogovoru s profesorom.

Glazbena umjetnost Read more ...


Raspored - Marijana Pavlović, doc.

Monday, 10 October 2022 19:03

UTORAK

14:00 – Marko Jakovljević – Klavir-obligatni 5 

14:00 – Karla Jukić - Klavir-obligatno 5

15:00-16.30 – Komorna glazba/Klavirski duo 1

(Josipa Brnadić – 2. god.; Petra Krišto – 1. god.)

16:30 – Korepeticija 1

(Ines Radoš – 3. god.; Danijela Kljufaš – 3. god.)

Glazbena umjetnost Read more ...


Raspored - Dubravka Zelenika Milićević, v. asist.

Sunday, 09 October 2022 17:55

SRIJEDA

09:00 – Iva Ćosić – Klavir-obligatno 5

09:30 – Marko Marić – Klavir-obligatno 5
10:00 – Ilija Soldo – Klavir-obligatno 7

10:30 – Emma Raguž – Klavir-obligatno 7

11:00 – Marija Budimir – Klavir-obligatno 7

11:30 – Gloria Korać – Klavir-obligatno 1

12:00 – Marin Begić – Klavir-obligatno 1

12:30 – Gabriel Prce – Klavir-obligatno 1

13:00 – Denis Burić – Klavir-obligatno ?

13:30 – Magdalena Jurić – Klavir-obligatno ?

14:00 - Luka Brčić - Klavir-obligatno 5

NAPOMENA: Prvi susret s profesoricom je u srijedu, 12. 10. 2022. godine u 9 sati (svi) radi dogovora oko gradiva.

Glazbena umjetnost Read more ...


Raspored - mr. art. Amela Plosko, doc.

Sunday, 09 October 2022 17:52

PONEDJELJAK

08:00 – Luka Ćorić – Klavir-obligatno 1 

08:30 – Zvonimir Ćorluka – Klavir-obligatno 1 

09:00 – Goran Milićević – Klavir-obligatno 1

09:30 – Domagoj Sušac – Klavir-obligatno 3

10:00 – Lucija Šimunović – Klavir-obligatno 5
10:30 – Gabrijela Čavar – Klavir-obligatno 5
11:00 – Dominik Šiljeg – Klavir-obligatno 5
11:30 – Pere Tokić – Klavir-obligatno 5

12:00 – David Urban – Klavir-obligatno 1

12:30 – Boris Diviš – Klavir-obligatno 1

13:00 – Marija Brkić – Klavir-obligatno 5

13:30 – Roko Dropuljić – Klavir-obligatno 5 

14:00 – Dujo Masnić – Klavir-obligatno 5

14:30 – Paula Majčica – Klavir-obligatno 7

15:00 – Osnove tehnike klavira

NAPOMENA: Prvi susret s profesoricom je u utorak, 11. 10. 2022. godine u 12 sati (svi) radi dogovora oko gradiva.

Glazbena umjetnost Read more ...


Raspored nastave - Silvia Vukojević, asist.; Ante Slišković, str. sur.

Saturday, 08 October 2022 11:43

PONEDJELJAK

Ante Slišković, str. sur.

10:00-13:00 – Orkestar (HD herceg S. Kosača)

13:30-15:00 – Komorna glazba – uč. 027 ili 026 (Kampus Rodoč)

KLAVIR – Ines Radoš, Danijela Kljufaš (3. god.)

VIOLINA – Maja Nakić (1. god.), Goran Milićević (2. god.)

NASTAVA VIOLINE

15:00-16:30 – Violina 1 (Ana Barbarić) – uč. 027 ili 026

16:30-18:00 – Violina 1 (Maja Mišković) – uč. 027 ili 026

18:00-19:30 – Violina 5 (Maja Nakić) – uč. 027 ili 026

Silvia Vukojević, asist.

Klavir-obligatno – uč. 108 

13:00 - Marko Petković - Klavir-obligatno 7

13:30 - Sonja Grgić - Klavir-obligatno 3

14:00 – Maja Mišković (violina) – Klavir-obligatno 1

14:30 – Ana Barbarić (violina) – Klavir-obligatno 1 

uč. 027 ili 026

15:00 – Korepeticija – Ana Barbarić

15:45 – Korepeticija – Maja Mišković

16:30 – Korepeticija – Maja Nakić

Glazbena umjetnost Read more ...


Raspored dolazaka - Igor Tatarević, v. asist.

Friday, 07 October 2022 14:21

Petak/subota

14./15. 10. 2022. 

28./29. 10. 2022. 

2./3. 12. 2022.

16./17. 12. 2022.

20./21. 1. 2023.

Petak

17:00-18:30 – Dirigiranje 3 (2. god.)

18:30-20:00 – Sviranje partitura 1 (3. god.)

Subota

09:00-10:30 – Osnove kompozicije 1 (5. god.)

10:30-12:00 - Sviranje partitura 3 (4. god.)

 

Glazbena umjetnost Read more ...


Anketa