Edukacijska rehabilitacija

Obavijest

Thursday, 07 July 2022 08:45

Ispit iz Engleskog jezika 1 i 2, održat će se u kampusu Mostar.

Edukacijska rehabilitacija Read more ...


Obavijest

Monday, 04 July 2022 14:22
Rezultati ispita iz Engleskog jezika 1 i 2, su u ISS-u.
 
dr. sc. Milea Ajduk Kurtović, doc.

Edukacijska rehabilitacija Read more ...


Rezultati ispita iz kolegija Statistika (I. godina studija edukacijske rehabilitacije) (28.6.2022.)

Monday, 04 July 2022 08:06
Rezultati ispita iz kolegija Statistika (I. godina studija edukacijske rehabilitacije) (28.6.2022.)
 
Ponovljeni ispit iz kolegija Statistika (I. godina studija edukacijske rehabilitacije), održan 28.6.2022. godine, položile su:
 
1. Petra Lazo
2. Karla Relota
3. Slavica Soldo
4. Morea Abrić
 
Studentice koje su položile ispit iz navedenoga kolegija trebaju osobno kontaktirati nositeljicu kolegija na mob.: 063/ 553-527, radi uvida u ocjene i uratke.
 
Dolje navedene studentice koje su ispit poližile na zimskom ispitnom roku takodjer trebaju osobno kontaktirati nositeljicu kolegija na gore navedeni kontakt broj:
 
1. Lana Marušić
2. Gabrijela Bojčić
3. Dragana Marić
 
Svi studenti koji su pristupili polaganju ispita iz navedenoga kolegija trebaju kontaktirati nositeljicu kolegija na mob.: 063/ 553-527, radi uvida u uratke.
Čestitam studenticama koje su položile ispit iz navedenoga kolegija!

Obavijesti Read more ...


Obavijest - Statistika

Thursday, 23 June 2022 13:00

Ispit iz kolegija Statistika održan 22.6.2022. nije položio nitko od studenata koji su pristupili polaganju.
Svi koji su pristupili polaganju ispitu 22.6.2022. obavezni su doći 28.6.2022. u 12h (učionica 1-2 Kampus Mostar) kako bi ponovno pisali ispit.

S obzirom na specifičnu situaciju sljedeći studenti trebaju se javiti nositeljici kolegija u vremenskom periodu od 12 do 14 sati na broj telefona 063 553 527:

Morea Abrić

Karla Relota

Slavica Soldo

Petra Lazo

 

 

Obavijesti Read more ...


Obavijest

Sunday, 22 May 2022 15:32

Predavanje iz Engleskog jezika 2, neće biti održano u ponedjeljak 23.5.2022., obavijest o nadoknadi bit će objavljeno naknadno.

dr.sc.Milea Ajduk Kurtović, doc.

Edukacijska rehabilitacija Read more ...


Obavijest

Sunday, 15 May 2022 10:10

Predavanje iz kolegija Engleski jezik 2, neće biti održano 16.5., nadoknada je idući ponedjeljak nakon redovite nastave.

dr.sc. Milea Ajduk Kurtović, doc.

Edukacijska rehabilitacija Read more ...


Edukacijska rehabilitacija

Studij Edukacijske rehabilitacije se temelji na znanjima iz interdisciplinarnog područja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti pod kojima se podrazumijevaju procesi i funkcije povezane s oštećenjima vida, s teškoćama učenja, s deficitom pažnje / hiperaktivnim poremećajem (ADHD), s intelektualnim teškoćama, s poremećajima iz spektra autizma, s višestrukim teškoćama, s motoričkim poremećajima, s kroničnim bolestima, s kreativnim i art / ekspresivnim terapijama. Pored navedenoga, na studiju se usvaja suvremeni pristup invaliditetu u kontekstu ljudskih prava i razvija se razumijevanje invaliditeta kao posljedice međudjelovanja oštećenja i utjecaja socijalnog konteksta. Usvajaju se znanja potrebna za razumijevanje i funkcioniranje djece s teškoćama u razvoju i odraslih osoba s invaliditetom u različitim okruženjima.

Sveučilišni preddiplomski studij tri (3) godine, odnosno šest (6) semestara. Završetkom preddiplomskog studija stječe se naziv sveučilišni prvostupnik/-ca edukacijske rehabilitacije – 180 ECTS.

Sveučilišni diplomski studij dvije (2) godine, odnosno četiri (4) semestra. Završetkom diplomskog studija (Modul: Inkluzivna edukacija i rehabilitacija) stječe se naziv sveučilišni magistar/-ra struke edukacijske rehabilitacije – 120 ECTS.

E-mail: edukacijska.rehabilitacija@fpmoz.sum.baEDUKACIJSKA REHABILITACIJA –

magistri/-e struke od 2017. do 2021.

EDUKACIJSKA REHABILITACIJA – magistri/-e struke od 2017. do 2021.

MASTER – II. CIKLUS STUDIRANJA (BOLONJA)

Redni broj

Ime i prezime

Redni broj

Ime i prezime

2017.

1

Maja Ključe Korica

7

Marija Bošnjak

2

Ana Matić

8

Magdalena Šekerija

3

Matea Vuković

9

Josipa Znaor

4

Petra Lončar

10

Mirna Carević

5

Iva Zubčić

11

Petra Talajić

6

Lucijana Zelen

2018.

1

Elena Baffo

10

Anamarija Brajković

2

Franka Beljan

11

Anita Čuvalo

3

Anita Krišto

12

Marija Mikulić

4

Tatjana Planinić

13

Kristina Prlić

5

Azra Hodžić

14

Marija Jelić

6

Ivana Čolak

15

Ivona Glibić

7

Ana Marević

16

Helena Mikulić

8

Lara Rosić

17

Ivana Tomić Bebić

9

Nikolana Roić

2019.

1

Renata Grubešić

4

Ana Pavković

2

Anamarija Perić

5

Anela Planinić

3

Božana Delać

6

Valentina Tomić

2020.

1

Mirela Artuković

12

Martina Pjević

2

Branka Nešić Jelić

13

Kristina Vrnoga

3

Ivana Barišić

14

Dragana Dalmatin

4

Ivana Herceg

15

Ivona Kvesić

5

Katarina Lešić

16

Matea Lončar

6

Paulina Markić

17

Ana Martinović

7

Ana Medić

18

Magdalena Musa

8

Petra Nižić

19

Marina Papić

9

Zorica Pehar

20

Ivona Šakota

10

Glorija Šudić

21

Matea Šunjić

11

Martina Živkušić

2021.

1

Antea  Bagarić

21

Ivana   Bagarić

2

Gabrijela Bilać

22

Ivana  Bradvica

3

Kristina Brnić

23

Josipa Čerkez

4

Tina Damjanović

24

Iva Damjanović

5

Darija Dodig

25

Diana  Dumančić

6

Anđelka Franjičić

26

Marija Galić

7

Marija Grgić

27

Jelena Grubišić

8

Emilija Jelčić

28

Ana  Jukić

9

Martina Karadža

29

Nikolina Klišanin

10

Matea Kordić

30

Nikolina Kotromanović

11

Marija Lovrić

31

Marija Marić

12

Marija             Maršić

32

Martina Matičević

13

Antonela Mihaljević

33

Anita Mihovilčević Mihojević

14

Milka Mikulić

34

Ana Trogrlić

15

Stella Visković

35

Ana Vranješ

16

Irena Vukoja

36

Jelena  Živko

17

Mirela Bukovac

37

Anamarija Dilber

18

Marija Knezović

38

Tomislav Papac

19

Marija Previšić

39

Vinka Sušac

20

Martina Zovko

40

 

2022.

       
Anketa