Edukacijska rehabilitacija

Strategije poučavanja učenika s IT1 - upute za studente koji nisu ostvarili pravo na potpis

Subota, 24 Rujan 2016 14:19

Prof.dr.sc.Zrinjka Stančić

 

Strategije poučavanja učenika s IT1

 

Popis studenata prve godine diplomskog studija koji u zimskom ispitnom roku nisu ostvarili pravo na potpis

IME I PREZIME
BROJ INDEKSA

NAČIN UPISA

NASLOV RADA

DATUM I OCJENA

      1. Ana Pavković

1578DS

Izvanredni studij

   

    2. Anamarija Perić

1548DS

Izvanredni studij

   

    3. Anita Zadrić

1561DS

Izvanredni studij

   

    4. Azra Hodžić

1690DS

Izvanredni studij

   

    5. Branka Nešić Jelić

1708DS

Izvanredni studij

Suradničko učenje

18.09.2016., prihvaćen uz komentare

    6. Darija Zovko

1709DS

Izvanredni studij

   

     7. Iva Kvesić

1537DS

Izvanredni studij

   

8. Ivana Tomić

1529DS

Izvanredni studij

Suradničko učenje

12.09.2016., prihvaćen uz komentare

9. Jasna Pačavar Popović

1542DS

Izvanredni studij

   

10. Josipa Znaor

1558DS

Izvanredni studij

   

11. Lara Rosić

1544DS

Izvanredni studij

Suradničko učenje

12.09.2016., prihvaćen uz komentare

 

Poštovani studenti prve godine diplomskog studija,

u nastavku predlažem 13 tema pisanog rada kojima možete ostvariti pravo na potpis u prethodnom zimskom semestru ak.god.2015/2016.

Teme:

1. Okruženje poticajno za učenje u školi

2. Planiranje i programiranje odgoja i obrazovanja u osnovnoj školi s posebnim programima

3. Pripremanje nastavnog sata – vrste i izvedba po mjeri učenika s teškoćama

4. Nastavne strategije i metode usmjerene potrebama učenika s teškoćama

5. Metodičko- didaktičke posebnosti za odabir nastavnih medija

6. Portfolio

7. Suradničko učenje (odabrale Rosić i Tomić)

8. Vidna, govorna i slušna spremnost učenika s teškoćama u početnoj nastavi čitanja i pisanja-implikacije za praksu poučavanja

9. Didaktička i metodička polazišta u obradi umjetničkog teksta-suvremeni pristupi u inkluzivnoj nastavi

10. Metodički scenariji u nastavnom području Izražavanje i stvaranje

11. Metodičke posebnosti u nastavi prirode i društva

12. Odgoj i obrazovanje i mjesto vrednovanja i ocjenjivanja ishoda učenja

 

Upute za pisanje teme

Odabrane jednu od ponuđenih tema, preporučeno je da svaki student odabere njemu najzanimljiviju temu. Teme se pišu temeljem proučenih članaka, knjiga, priručnika koje ćete pronaći u knjižnici ili na internetu. Preporučeno je koristiti min 3, a maksimalno 5 izvora literature.

 

Molim Vas pišite prema slijedećim uputama i strukturi:

- pisati u Times New Roman 12, prored 1.5,

- numerirati stranice

- odvojiti ulomke radi preglednosti

- dužina seminara od 7 do max 10 stranica (s popisom literature)

 

Prijedlog strukture odabrane teme

Naslovna stranica (ime i prezime studenta, naslov rada, naziv Fakulteta, naziv kolegija, titula, ime i prezime nastavnika, mjesto, mjesec i godina)

1. Uvod (argumentirati važnost ove teme, kratko, sažeto, potkrijepljeno literaturom)

 

2. Razrada teme (podijeliti na odlomke, prikazati temu, postavke, objediniti nalaze iz više izvora, jasno i sažeto prikazati glavne postavke, potkrijepljeno istraživanjema, primjerima razrade/dobre prakse, literaturom).

2.1. Podnaslov

2.2. Podnaslov

3. Kritički osvrt ili primjeri dobre prakse

4.Zaključak (navesti glavne zaključke, vidjeti perspektivu za budućnost, navesti vlastite ideje i smjernice za buduća istraživanja, potkrijepljeno literaturom izvorima, autorima, godinama)

 

5. Literatura (navesti autore i izvore po abecednom redu prema prezimenu u APA stilu, smjernice u nastavku)

 

· u popisu literature navode se svi izvori koje ste citirali u svom radu, dakle, reference citirane u tekstu moraju se pojaviti na popisu literature i obrnuto.

· poredak referenci u popisu složen je prema abecednom redu prezimena prvog autora u radu.

Jedan autor: Prezime, I.

Dva (ili tri) autora: Prezime, I., (Prezime, I.) i Prezime, I.

Više autora: Prvi autor, I. i sur. ili et al.

Knjiga i dio knjige:

Prezime, I. (2010). Naslov knjige. Grad: Izdavač.

Prezime, I. (2010). Naslov poglavlja ili dijela knjige. U I. Prezime (Ur.), Naslov knjige (str. 50-70). Grad: Izdavač.

Članak u časopisu:

Prezime, I. (2010). Naslov članka u časopisu. Ime časopisa, 18 (2), 44-59.

(U ovome primjeru 18 označava broj sveska/godišta, a 2 broj u tekućem godištu)

 

Članak u konferencijskom zborniku:

Prezime, I. (2010). Naslov članka u konferencijskom zborniku. U I. Prezime, i I. Prezime (Ur.), Naziv konferencijske publikacije (str. 33-44). Grad: Izdavač.

Dokumenti, izvješća i druge institucionalne publikacije

Institucionalni ili skupni autor. (2010). Ime dokumenta ili izvješća. Ustanova, Odjel. Grad: Izdavač.

Radovi i drugi izvori na Internetu

Ime, P. (15. rujna 2010). Ime dokumenta s mrežnoga odredišta (Web site). Preuzeto 16. rujna 2010. iz Ime mrežnoga odredišta: http://www.webadresa.....

Prezime, I. (15. rujna 2010). Mrežna stranica (Web page). Preuzeto 16. rujna 2010. iz Mrežnoga odredišta: www.webadresa

Članak ili prilog u novinama

Prezime, I. (15. rujna 2010). Ime članka u novinama. Ime novina, XX (122), str. 8-9.

(U ovome primjeru XX označava broj godišta, a 122 broj dnevnih novina ili tjednika)

 

 

 

 

Obavijesti Opširnije...


Prikupljanje potpisanih dnevnika prakse

Petak, 23 Rujan 2016 20:40
Poštovani,
obavještavamo Vas da će se u ponedjeljak, 26.9. u 16 h, dvorana 208, održati sastanak za prikupljanje uvezanih, ovjerenih i potpisanih dnevnika, koje ste u sklopu kolegija Praksa bili obavezni napisati. Molimo sve vas koji do sada niste predali dnevnike, da se odazovete i dođete na sastanak.

Obavijesti Opširnije...


Didaktička dokimologija - Rezultati ispita

Ponedjeljak, 19 Rujan 2016 20:47

Studenti sa sljedećim brojevima indeksa položili su pismeni dio ispita iz kolegija Didaktička dokimologija održan 19. rujna 2016.:

1516 - 2

1540 - 2

1541 - 3

1543 - 2

1682 - 2

1680 - 2

1555 - 2

Studentima koji prihvaćaju ocjenu upis u indekse održati će se 20. rujna u 9 sati u kabinetu 218.

Studentima koji žele odgovarati za višu ocjenu, usmeni dio ispita održati će se 21. rujna 2016. u 15 sati.

Rezultati ispita Opširnije...


Edukacijska rehabilitacija

Studij Edukacijske rehabilitacije se temelji na znanjima iz interdisciplinarnog područja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti pod kojima se podrazumijevaju procesi i funkcije povezane s oštećenjima vida, s teškoćama učenja, s deficitom pažnje / hiperaktivnim poremećajem (ADHD), s intelektualnim teškoćama, s poremećajima iz spektra autizma, s višestrukim teškoćama, s motoričkim poremećajima, s kroničnim bolestima, s kreativnim i art / ekspresivnim terapijama. Pored navedenoga, na studiju se usvaja suvremeni pristup invaliditetu u kontekstu ljudskih prava i razvija se razumijevanje invaliditeta kao posljedice međudjelovanja oštećenja i utjecaja socijalnog konteksta. Usvajaju se znanja potrebna za razumijevanje i funkcioniranje djece s teškoćama u razvoju i odraslih osoba s invaliditetom u različitim okruženjima.

Sveučilišni preddiplomski studij tri (3) godine, odnosno šest (6) semestara. Završetkom preddiplomskog studija stječe se naziv sveučilišni prvostupnik/-ca edukacijske rehabilitacije – 180 ECTS.

Sveučilišni diplomski studij dvije (2) godine, odnosno četiri (4) semestra. Završetkom diplomskog studija (Modul: Inkluzivna edukacija i rehabilitacija) stječe se naziv sveučilišni magistar/-ra struke edukacijske rehabilitacije – 120 ECTS.

E-mail: edukacijska.rehabilitacija@fpmoz.sum.baEDUKACIJSKA REHABILITACIJA –

magistri/-e struke od 2017. do 2021.

EDUKACIJSKA REHABILITACIJA – magistri/-e struke od 2017. do 2021.

MASTER – II. CIKLUS STUDIRANJA (BOLONJA)

Redni broj

Ime i prezime

Redni broj

Ime i prezime

2017.

1

Maja Ključe Korica

7

Marija Bošnjak

2

Ana Matić

8

Magdalena Šekerija

3

Matea Vuković

9

Josipa Znaor

4

Petra Lončar

10

Mirna Carević

5

Iva Zubčić

11

Petra Talajić

6

Lucijana Zelen

2018.

1

Elena Baffo

10

Anamarija Brajković

2

Franka Beljan

11

Anita Čuvalo

3

Anita Krišto

12

Marija Mikulić

4

Tatjana Planinić

13

Kristina Prlić

5

Azra Hodžić

14

Marija Jelić

6

Ivana Čolak

15

Ivona Glibić

7

Ana Marević

16

Helena Mikulić

8

Lara Rosić

17

Ivana Tomić Bebić

9

Nikolana Roić

2019.

1

Renata Grubešić

4

Ana Pavković

2

Anamarija Perić

5

Anela Planinić

3

Božana Delać

6

Valentina Tomić

2020.

1

Mirela Artuković

12

Martina Pjević

2

Branka Nešić Jelić

13

Kristina Vrnoga

3

Ivana Barišić

14

Dragana Dalmatin

4

Ivana Herceg

15

Ivona Kvesić

5

Katarina Lešić

16

Matea Lončar

6

Paulina Markić

17

Ana Martinović

7

Ana Medić

18

Magdalena Musa

8

Petra Nižić

19

Marina Papić

9

Zorica Pehar

20

Ivona Šakota

10

Glorija Šudić

21

Matea Šunjić

11

Martina Živkušić

2021.

1

Antea  Bagarić

21

Ivana   Bagarić

2

Gabrijela Bilać

22

Ivana  Bradvica

3

Kristina Brnić

23

Josipa Čerkez

4

Tina Damjanović

24

Iva Damjanović

5

Darija Dodig

25

Diana  Dumančić

6

Anđelka Franjičić

26

Marija Galić

7

Marija Grgić

27

Jelena Grubišić

8

Emilija Jelčić

28

Ana  Jukić

9

Martina Karadža

29

Nikolina Klišanin

10

Matea Kordić

30

Nikolina Kotromanović

11

Marija Lovrić

31

Marija Marić

12

Marija             Maršić

32

Martina Matičević

13

Antonela Mihaljević

33

Anita Mihovilčević Mihojević

14

Milka Mikulić

34

Ana Trogrlić

15

Stella Visković

35

Ana Vranješ

16

Irena Vukoja

36

Jelena  Živko

17

Mirela Bukovac

37

Anamarija Dilber

18

Marija Knezović

38

Tomislav Papac

19

Marija Previšić

39

Vinka Sušac

20

Martina Zovko

40

 

2022.

       
Anketa