Promet i logistika

Uvodna predavanja (prof. dr. sc. Grgo Luburić)

Petak, 07 Listopad 2022 22:37

Uvodna predavanja iz kolegija na I, II i III god. preddiplomskog studija i I godini diplomskog iz kolegija kod prof. dr. sc. Grge Luburića, u ovom semestru će se održati po sljedećem rasporedu kako slijedi:  I god. , četvrtak, 13.10. 2022 s početkom u 8:30h; II god. četvrtak, 13.10.2022. s početkom u 14h; III god. petak,14.10.2022. s početkom u 8:30h i I god diplomskog , petak , 14.10.2022. s početkom u 14h. Informacije o učionici gdje će biti predavanja će te dobiti na ulazu u glavnu zgradu FPMOZ-a.

Dekanski rok za one koji su prijavili isti za 03.10  i 07.10.2022. održat će se 13.10.2022. u 8:30h u učionicu gdje će biti predavanje za I godinu studija.

Završni ispit za one koji su ispunili uvjete održat će se 13.10.2022. s početkom u 12h u dvorani za obrane završnih i diplomskih.

Obavijesti Opširnije...


Mehanika - rezultati

Ponedjeljak, 05 Srpanj 2021 14:46
Rezultati ispita održanog 30.06.2021. su sljedeći:

Mehanika 1
1.Nikola Mišura ...2
2.Mladen Lozić....2
 
Mehanika 2
1.Franjo Andrić..............2
 
Prof.dr.sc.Š.Bogdan

Obavijesti Opširnije...


Obavijest

Srijeda, 30 Lipanj 2021 15:49

Studenti mogu pristupiti ispitu iz Engleskog jezika 3, 7.7. u 10 i 30.

dr. sc. Milea Ajduk Kurtović

Promet i logistika Opširnije...


Fizika - rezultati

Petak, 25 Lipanj 2021 11:23

Studij prometa i logistike

FIZIKA                                                                  prvi ljetni rok: 23.6.2021.

Rezultati pismenog dijela ispita

 

Ime i prezime

bodovi

usmeni

1

Ivan Lovrić

40

+

2

Martina Marić

45

+

3

Martin Palameta

45

+

4

Marina Tokić

10

-

Usmeni dio ispita je u ponedjeljak 28.6.2021. s početkom u 9:00 sati. Uvid u radove je prije početka usmenog dijela ispita.

Predmetni nastavnik: dr.sc.Slavica Brkić

Obavijesti Opširnije...


Sveučilišni odjel Promet i logistika – smjer cestovni promet

Prijedlog studijskog programa promet i logistika, smjer cestovni promet na Sveučilištu u Mostaru izrađen je prema stavu ovog Sveučilišta o usporedivosti s komplementarnim studijama u Republici Hrvatskoj te drugih Sveučilišta u inozemstvu. Uz suglasnost Rektorata te Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu korišten je nastavni plan i program navedenog fakulteta te će isti biti ujedno i referentni fakultet za ovaj studij.

Opis i trajanje studija

U sklopu studijskog programa cestovnog prometa studenti se obrazuju u području upravljanja prometnim tokovima, tehnologije prijevoza robe i putnika, projektiranja prometnica i raskrižja, sigurnosti prometa, prometnog planiranja i vrednovanja projektnih rješenja. Na preddiplomskoj razini studenti u sklopu obveznih predmeta stječu znanja iz područja: analize rada i eksploatacije cestovnih prijevoznih sredstava, projektiranja i održavanja cestovnih prometnica, osnovnih elemenata sigurnosti cestovnog prometa, tehnologije cestovnog prometa s naglaskom na prijevoz robe, održavanja cestovnih vozila i špediterskog poslovanja. Preddiplomski studij traje 3 godine što je 6 semestara (180 ECTS bodova), a po završetku studija stječe se naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer prometa.
Od akademske 2020./2021. godine pokreće se i diplomski studij u trajanju od 4 semestra, odnosno dvije godine, što ukupno na kraju daje 240 ECTS bodova i po završetku se stječe naziv sveučilišni magistar inženjer prometa.

Uvjeti upisa

Svjedodžba o završenoj četverogodišnjoj školi iz koje se vrednuje opći uspjeh i uspjeh iz relevantnih nastavnih predmeta, a budući da se u akademskoj 2020./2021. neće provoditi postupak razredbenog ispita, rang lista kandidata će se utvrditi na temelju uspjeha u srednjoj školi.
Detaljnije informacije o prijemnom ispitu i upisima (vrijeme održavanja, visina upisnine prema načinu studiranja i sl.) nakon što se objave u natječaju Sveučilišta u Mostaru, bit će dostupne i na oglasnoj ploči studentske referade FPMOZ-a, a s obzirom na novonastalu situaciju sve detalje potražite na web stranici Fakulteta

Kompetencije završetkom studija

Završetkom studija cestovnog smjera stječu se kompetencije za rad u mnogobrojnim organizacijama i tvrtkama u području cestovnog prometa. Osim teorijskih znanja, radom u laboratoriju i praktičnom nastavom studenti se osposobljavaju za korištenje i primjenu novih tehnologija na budućem radnom mjestu. Temeljem usvojenih znanja i vještina prvostupnici su u stanju svladati zahtjeve rada u prometnoj operativi i rješavati prometno-tehnološke zadatke u praksi prometne grane za koju su specijalizirani, kao i u dodatnim djelatnostima prometne industrije Što se tiče zapošljavanja u pravilu se sa cestovnim smjerom zapošljavaju u: prijevozna poduzeća, projektnim biroima, gradskim ili županijskim uredima za promet, logističkim tvrtkama i tako dalje.

Studentska mobilnost

Studijski program prometa i logistike smjer cestovni promet omogućuje horizontalnu i vertikalnu pokretljivost studenata na Sveučilištu u Mostaru, te na druga sveučilišta, lokalna i inozemna. Postoji mogućnost uključivanja u zajednički program sa srodnim fakultetima na sveučilištima u Republici Hrvatskoj te regiji i Europskoj Uniji. Ovaj Studij je potpuno komplementaran s postojećim studijskim programima u Bosni i Hercegovini, Republici Hrvatskoj te u ostalim europskim zemljama.

Detaljne informacije možete pogledati na sljedeće dvije poveznice:

Učitavam...
Anketa