Promet i logistika

Mehanika 1 i 2

Srijeda, 15 Rujan 2021 11:07
Mehanika 1.
Niko nije položio.
Mehanika 2.
Marin Maoduš..............2
Prof.Dr.Šimun Bogdan

Obavijesti Opširnije...


Rezultati ispita (Mehanika 1 i 2)

Ponedjeljak, 19 Srpanj 2021 15:37
Mehanika 1:
Na ispitu održanom 15.07.2021 položili su:
1.Ivan Karlović.........2
2.Marin Madouš.......2
3.Krešimir Komić......2
4,Ivan Kordić............2
5.Toni Grabovac da se javi u kabinet u rujnu

 

Mehanika 2.
Položili su:
1.Nikola Mišura.................2
2.Filip Sivrić......................2
3.Mladen Lozić.................2
 
Iz kabineta

Obavijesti Opširnije...


Fizika - rezultati

Četvrtak, 08 Srpanj 2021 09:05

Rezultati pismenog dijela ispita

 

Ime i prezime

bodovi

1

Aleksić Toma

1

2

Gelić Antonio

1

3

Jelić Ante

uvjetno

4

Šantić David Marko

uvjetno

5

Tokić Marina

1

6

Zovko Josip

3

Uvid u radove i usmeni ispit je u ponedjeljak 12.7. u 11:00 sati. Za izlazak na usmeni dio ispita potrebno je na pismenom dijelu ostvariti minimum 40 bodova.

Predmetni nastavnik: dr.sc. Slavica Brkić

Obavijesti Opširnije...


Mehanika - rezultati

Ponedjeljak, 05 Srpanj 2021 14:46
Rezultati ispita održanog 30.06.2021. su sljedeći:

Mehanika 1
1.Nikola Mišura ...2
2.Mladen Lozić....2
 
Mehanika 2
1.Franjo Andrić..............2
 
Prof.dr.sc.Š.Bogdan

Obavijesti Opširnije...


Fizika - rezultati

Petak, 25 Lipanj 2021 11:23

Studij prometa i logistike

FIZIKA                                                                  prvi ljetni rok: 23.6.2021.

Rezultati pismenog dijela ispita

 

Ime i prezime

bodovi

usmeni

1

Ivan Lovrić

40

+

2

Martina Marić

45

+

3

Martin Palameta

45

+

4

Marina Tokić

10

-

Usmeni dio ispita je u ponedjeljak 28.6.2021. s početkom u 9:00 sati. Uvid u radove je prije početka usmenog dijela ispita.

Predmetni nastavnik: dr.sc.Slavica Brkić

Obavijesti Opširnije...


Sveučilišni odjel Promet i logistika – smjer cestovni promet

Prijedlog studijskog programa promet i logistika, smjer cestovni promet na Sveučilištu u Mostaru izrađen je prema stavu ovog Sveučilišta o usporedivosti s komplementarnim studijama u Republici Hrvatskoj te drugih Sveučilišta u inozemstvu. Uz suglasnost Rektorata te Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu korišten je nastavni plan i program navedenog fakulteta te će isti biti ujedno i referentni fakultet za ovaj studij.

Opis i trajanje studija

U sklopu studijskog programa cestovnog prometa studenti se obrazuju u području upravljanja prometnim tokovima, tehnologije prijevoza robe i putnika, projektiranja prometnica i raskrižja, sigurnosti prometa, prometnog planiranja i vrednovanja projektnih rješenja. Na preddiplomskoj razini studenti u sklopu obveznih predmeta stječu znanja iz područja: analize rada i eksploatacije cestovnih prijevoznih sredstava, projektiranja i održavanja cestovnih prometnica, osnovnih elemenata sigurnosti cestovnog prometa, tehnologije cestovnog prometa s naglaskom na prijevoz robe, održavanja cestovnih vozila i špediterskog poslovanja. Preddiplomski studij traje 3 godine što je 6 semestara (180 ECTS bodova), a po završetku studija stječe se naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer prometa.
Od akademske 2020./2021. godine pokreće se i diplomski studij u trajanju od 4 semestra, odnosno dvije godine, što ukupno na kraju daje 240 ECTS bodova i po završetku se stječe naziv sveučilišni magistar inženjer prometa.

Uvjeti upisa

Svjedodžba o završenoj četverogodišnjoj školi iz koje se vrednuje opći uspjeh i uspjeh iz relevantnih nastavnih predmeta, a budući da se u akademskoj 2020./2021. neće provoditi postupak razredbenog ispita, rang lista kandidata će se utvrditi na temelju uspjeha u srednjoj školi.
Detaljnije informacije o prijemnom ispitu i upisima (vrijeme održavanja, visina upisnine prema načinu studiranja i sl.) nakon što se objave u natječaju Sveučilišta u Mostaru, bit će dostupne i na oglasnoj ploči studentske referade FPMOZ-a, a s obzirom na novonastalu situaciju sve detalje potražite na web stranici Fakulteta

Kompetencije završetkom studija

Završetkom studija cestovnog smjera stječu se kompetencije za rad u mnogobrojnim organizacijama i tvrtkama u području cestovnog prometa. Osim teorijskih znanja, radom u laboratoriju i praktičnom nastavom studenti se osposobljavaju za korištenje i primjenu novih tehnologija na budućem radnom mjestu. Temeljem usvojenih znanja i vještina prvostupnici su u stanju svladati zahtjeve rada u prometnoj operativi i rješavati prometno-tehnološke zadatke u praksi prometne grane za koju su specijalizirani, kao i u dodatnim djelatnostima prometne industrije Što se tiče zapošljavanja u pravilu se sa cestovnim smjerom zapošljavaju u: prijevozna poduzeća, projektnim biroima, gradskim ili županijskim uredima za promet, logističkim tvrtkama i tako dalje.

Studentska mobilnost

Studijski program prometa i logistike smjer cestovni promet omogućuje horizontalnu i vertikalnu pokretljivost studenata na Sveučilištu u Mostaru, te na druga sveučilišta, lokalna i inozemna. Postoji mogućnost uključivanja u zajednički program sa srodnim fakultetima na sveučilištima u Republici Hrvatskoj te regiji i Europskoj Uniji. Ovaj Studij je potpuno komplementaran s postojećim studijskim programima u Bosni i Hercegovini, Republici Hrvatskoj te u ostalim europskim zemljama.

Detaljne informacije možete pogledati na sljedeće dvije poveznice:

Učitavam...
Anketa