Front page

Novosti

Ljetni semestar predavanja - dr. sc. Mirjana Siriščević, red. prof.

Thursday, 10 March 2022 15:03

Predavanja su svaki tjedan on-line petkom sa 4. i 5. godinom.

Plan dolazaka u Mostar je sljedeći (obavijestiti će se studenti o dolasku):

18 i 19. 3. 2022. 

22. i 23. 4. 2022.

13. i 14. 5. 2022.

10. i 11. 6. 2022.

Petak

14:00-15:30 – Harmonija 2 (4.god.gl.teorija)

15:30-17:00 – Barokna polifonija 2 (4.god.gl.teorija)

Subota

09:30-12:00 – Aspekti glazbe 20. stoljeća 2 (5.god.gl.teorija)

Dolasci gostujućih profesora Read more ...


Dolasci vanjskih profesora u ljetnom semestru 2020.

Wednesday, 26 February 2020 14:41

dr.sc. Mirjana Siriščević, red.prof.

Petak / Subota

13./14. 3. 2020.

3./4. 4. 2020.

8./9. 5. 2020.

5./6. 6. 2020.

Petak

14:00-15:30 – Glazbeni stilovi i oblici 19. stoljeća (2.god.instrument.,3.god.gl.teoretičari)

15:30-17:00 – Harmonija 1 (4.god.gl.teorija)

17:00-18:30 – Barokna polifonija 1 (4.god.gl.teorija)

Subota

09:30-12:00 – Aspekti glazbe 20. stoljeća 2 (5.god.gl.teorija)

dr.sc. Vedrana Milin Ćurin, izv.prof.

Petak / Subota

13./14. 3. 2020.

03./04. 4. 2020.

25./26. 4. 2020.

15./16. 5. 2020.

5./6. 6. 2020.

Petak

12:00-13:30 – Solfeggio 7 (4. god.) – uč. 026

13:30-15:00 – Solfeggio 1 (1. god.) – uč. 026

15:00-16:30 – Metodička praksa 1 (5.god.) – uč. 026

16:30 – Ispiti

Subota

09:00-10:30 – Metodika glazbene nastave 1 (4.god.) – uč. 028– uč. 028

10:30-12:00 – Glazbena pedagogija 1 (3.god.)

KLAVIR GLAVNI PREDMET

Ponedjeljak

9.3. 2020.

6.4. 2020.

27.4. 2020.

11.5. 2020.

25.5. 2020.

8.6. 2020.

22.6. 2020.

6.7. 2020.

Raspored je u dogovoru s profesorom.

GITARA GLAVNI PREDMET

Petak

13.3.2020.

27.3. 2020.

17.4. 2020.

8.5. 2020.

22.5. 2020.

5.6. 2020.

Raspored je u dogovoru s profesorom.

dr.art. Goran Končar, red.prof.

20./21. 3. 2020.
17./18. 4. 2020.
26./27. 5. 2020.
19./20. 6. 2020.

Raspored je u dogovoru s profesorom.

Miljenko Puljić, v.asist.

Četvrtak / Petak, 27. i 28. 2. 2020.

09:00-13:00– Violina

13:00-14:30 – Studij orkestralnih dionica

14:30-17:30 – Komorna glazba

Utorak, 3. 3. 2020.

09:00-13:00 – Violina,

13:00-14:30–Studij orkestralnih dionica

17:00-18:30– Komorna glazba

Utorak, 2. 4. 2020.

09:00-13:00– Violina

13:00-14:30– Studij orkestralnih dionica

17:00-18:30– Komorna glazba

Srijeda, 3. 4. 2020.

09:00-13:00 – Violina

13:00-14:30– Studij orkestralnih dionica

17:00-18:30– Komorna glazba

Utorak, 28. 4. 2020.

09:00-13:00 – Violina

13:00-14:30– Studij orkestralnih dionica

17:00-18:30– Komorna glazba

Srijeda, 29. 4. 2020.

09:00-13:00 – Violina

13:00-14:30– Studij orkestralnih dionica

17:00-18:30– Komorna glazba

Petak, 15. 5. 2020.

08:00-12:00– Violina

12:45-14:15– Studij orkestralnih dionica

17:00-18:30– Komorna glazba

Petak, 5. 6. 2020.

09:00-13:00 – Violina

13:00-14:30–Studij orkestralnih dionica

14:30-17:30– Komorna glazba

Subota, 6. 6. 2020.

08:30– Violina, Komorna glazba, Studij orkestralnih dionica

Igor Tatarević, v.asist.

Ponedjeljak,

16. 3. 2020.

08:00- 10:00 - Osnove kompozicije 2

10:00-13:00 - Orkestar

Dolasci gostujućih profesora Read more ...


Anketa