Glazbena umjetnost

Ljetni semestar predavanja - dr. sc. Mirjana Siriščević, red. prof.

Četvrtak, 10 Ožujak 2022 15:03

Predavanja su svaki tjedan on-line petkom sa 4. i 5. godinom.

Plan dolazaka u Mostar je sljedeći (obavijestiti će se studenti o dolasku):

18 i 19. 3. 2022. 

22. i 23. 4. 2022.

13. i 14. 5. 2022.

10. i 11. 6. 2022.

Petak

14:00-15:30 – Harmonija 2 (4.god.gl.teorija)

15:30-17:00 – Barokna polifonija 2 (4.god.gl.teorija)

Subota

09:30-12:00 – Aspekti glazbe 20. stoljeća 2 (5.god.gl.teorija)

Dolasci gostujućih profesora Opširnije...


Dolasci vanjskih profesora u ljetnom semestru 2020.

Srijeda, 26 Veljača 2020 14:41

dr.sc. Mirjana Siriščević, red.prof.

Petak / Subota

13./14. 3. 2020.

3./4. 4. 2020.

8./9. 5. 2020.

5./6. 6. 2020.

Petak

14:00-15:30 – Glazbeni stilovi i oblici 19. stoljeća (2.god.instrument.,3.god.gl.teoretičari)

15:30-17:00 – Harmonija 1 (4.god.gl.teorija)

17:00-18:30 – Barokna polifonija 1 (4.god.gl.teorija)

Subota

09:30-12:00 – Aspekti glazbe 20. stoljeća 2 (5.god.gl.teorija)

dr.sc. Vedrana Milin Ćurin, izv.prof.

Petak / Subota

13./14. 3. 2020.

03./04. 4. 2020.

25./26. 4. 2020.

15./16. 5. 2020.

5./6. 6. 2020.

Petak

12:00-13:30 – Solfeggio 7 (4. god.) – uč. 026

13:30-15:00 – Solfeggio 1 (1. god.) – uč. 026

15:00-16:30 – Metodička praksa 1 (5.god.) – uč. 026

16:30 – Ispiti

Subota

09:00-10:30 – Metodika glazbene nastave 1 (4.god.) – uč. 028– uč. 028

10:30-12:00 – Glazbena pedagogija 1 (3.god.)

KLAVIR GLAVNI PREDMET

Ponedjeljak

9.3. 2020.

6.4. 2020.

27.4. 2020.

11.5. 2020.

25.5. 2020.

8.6. 2020.

22.6. 2020.

6.7. 2020.

Raspored je u dogovoru s profesorom.

GITARA GLAVNI PREDMET

Petak

13.3.2020.

27.3. 2020.

17.4. 2020.

8.5. 2020.

22.5. 2020.

5.6. 2020.

Raspored je u dogovoru s profesorom.

dr.art. Goran Končar, red.prof.

20./21. 3. 2020.
17./18. 4. 2020.
26./27. 5. 2020.
19./20. 6. 2020.

Raspored je u dogovoru s profesorom.

Miljenko Puljić, v.asist.

Četvrtak / Petak, 27. i 28. 2. 2020.

09:00-13:00– Violina

13:00-14:30 – Studij orkestralnih dionica

14:30-17:30 – Komorna glazba

Utorak, 3. 3. 2020.

09:00-13:00 – Violina,

13:00-14:30–Studij orkestralnih dionica

17:00-18:30– Komorna glazba

Utorak, 2. 4. 2020.

09:00-13:00– Violina

13:00-14:30– Studij orkestralnih dionica

17:00-18:30– Komorna glazba

Srijeda, 3. 4. 2020.

09:00-13:00 – Violina

13:00-14:30– Studij orkestralnih dionica

17:00-18:30– Komorna glazba

Utorak, 28. 4. 2020.

09:00-13:00 – Violina

13:00-14:30– Studij orkestralnih dionica

17:00-18:30– Komorna glazba

Srijeda, 29. 4. 2020.

09:00-13:00 – Violina

13:00-14:30– Studij orkestralnih dionica

17:00-18:30– Komorna glazba

Petak, 15. 5. 2020.

08:00-12:00– Violina

12:45-14:15– Studij orkestralnih dionica

17:00-18:30– Komorna glazba

Petak, 5. 6. 2020.

09:00-13:00 – Violina

13:00-14:30–Studij orkestralnih dionica

14:30-17:30– Komorna glazba

Subota, 6. 6. 2020.

08:30– Violina, Komorna glazba, Studij orkestralnih dionica

Igor Tatarević, v.asist.

Ponedjeljak,

16. 3. 2020.

08:00- 10:00 - Osnove kompozicije 2

10:00-13:00 - Orkestar

Dolasci gostujućih profesora Opširnije...


Studij Glazbene umjetnosti usporediv je s programima istovrsnih studija na visokim umjetničkim učilištima u Hrvatskoj i Europi, što podrazumijeva široke mogućnosti pokretljivosti i razmjene studenata kroz školovanje kako na (pred)diplomskoj, tako i na poslijediplomskoj razini. Mnoga od zanimanja uključuju: glazbene pedagoge, teoretičare, solo pjevače, instrumentaliste (klaviriste, violiniste, flautiste, gitariste, klasične harmonikaše) – nastavnike i profesore u osnovnim i srednjim glazbenim školama, glazbenim akademijama; te (etno)muzikologe, znanstvenike koji se bave proučavanjem tradicijske i glazbene kulture cijeloga svijeta.

Sveučilišni preddiplomski studij traje četiri (4) godine, odnosno osam (8) semestara. Završetkom preddiplomskog studija stječe se naziv sveučilišni prvostupnik/-ca glazbene umjetnosti (odabranoga smjera) – 240 ECTS bodova.

Sveučilišni diplomski studij traje jednu (1) godinu, odnosno dva (2) semestra. Završetkom diplomskog studija stječe se naziv sveučilišni magistar/-ra struke glazbene umjetnosti (odabranoga smjera) – 60 ECTS bodova.

E-mail: glazbena.umjetnost@fpmoz.sum.ba

   

 

 

 

GLAZBENA UMJETNOST – magistri/-e struke od 2010. do 2021.

MASTER – II. CIKLUS STUDIRANJA (BOLONJA)

Redni broj

Ime i prezime

Redni broj

Ime i prezime

2010.

Glazbena kultura i etnomuzikologija

1

Lidija Vladić-Mandarić

2

Biljana Glibo

Glazbena kultura

1

Slađana Knežević

   

2011.

Glazbena kultura i etnomuzikologija

1

Jasna Madžar

2

Marina Miloš

Glazbena kultura

1

Marina Bazina

   

2012.

Glazbena kultura

1

Marijana Franičević

3

Karlo Miličević

2

Marina Sulić

Glazbena kultura i etnomuzikologija

1

Marija Jerković

3

Ivica Maslać

2

Marija Paradžik

2013.

Glazbena kultura i etnomuzikologija

1

Martina Bošnjak

2

Dado Pandža

Glazbena kultura i glazbena teorija

1

Alenka Milano

3

Marko Jakovljević

2

Kristina Boras

Klavir

1

Ana Ćorić

   

2014.

Flauta

1

Ivana Zrimšek-Šaravanja

   

Glazbena kultura

1

Igor Raguž

2

Mladen Tomić

2015.

Glazbena kultura i etnomuzikologija

1

Željka Bošnjak

3

Nikolina Nikolić

2

Marko Salavarda

4

Dario Šunjić

Glazbena kultura i glazbena teorija

1

Ivana Ćorić

3

Ivana Kolakušić

2

Mateja Madžar

4

Ivan Musa

Glazbena kultura

1

Jadranko Matulić

2

Zvonimir Pejić

2016.

Glazbena kultura i glazbena teorija

1

Marija Pehar

4

Daria Pranjić

2

Tonka Juranović Matulić

5

Marta Čolak

3

Marija Jurčević

Glazbena kultura i etnomuzikologija

1

Kristijan Madžar

   

Glazbena kultura

1

Grgo Ivković

   

Violina

1

Anica Ištuk

   

Klavir

1

Silvia Vukojević

2

Lucija Zovko

2017.

Glazbena kultura i glazbena teorija

1

Mirko Violić

3

Monika Bule

2

Katarina Nadarević

Klavir

1

Ana Marija Milićević

   

2018.

Glazbena kultura i glazbena teorija

1

Lucija Hrstić

   

Solo pjevanje

1

Marijo Bevanda, bariton

2

Hrvoje Merdžo, bariton

2019.

1

Marin Vitas, kontratenor

   

Glazbena kultura i glazbena teorija

1

Jelena Budimir

3

Danijela Soldo

2

Anamarija Vukojević

Glazbena kultura

1

Mateo Marinčić

   

2020.

Glazbena kultura i etnomuzikologija

1

Ivan Bošković

4

Demir Buljubašić

2

Marija Filipović

5

Zrinka Lukač

3

Mateja Milićević

Glazbena kultura i glazbena teorija

1

Kristina Lukić Kuzmanović

2

Irena Štojs

Klavir

1

Dina Nobilo

2

Brigita Šilić

Violina

1

Margareta Karužić

   

Gitara

1

Linda Primožić

   

2021.

Glazbena kultura

1

Petar Bagarić

3

Marko Sabljić

2

Amar Ramić

4

Petra Terkeš

Glazbena kultura i etnomuzikologija

1

Dragan Ivanković

3

Berima Cero

2

Marija Paponja

4

Karla Radoš

Glazbena kultura i glazbena teorija

1

Tin Bariša Ivković

3

Matea Lovrić

2

Melani Strinić

44

Ana Topić

Klavir

1

Mateja Milićević

   

2022.

 
       
Anketa