Promet i logistika

Raspored dolazaka gostujućih profesora

Utorak, 12 Studeni 2019 08:14

 

U tablici je popisan dio dolazaka gostujućih profesora i tablica će biti po potrebi ažurirana.

  Nastavnik                         

Kolegij

Nadnevak

Broj sati

prof.dr.sc. Grgo Luburić 

Uvodna pred.

 I, II i III god.

07. i 08,10.2019. predavanja I,II i III god.

 

prof.dr.sc. Grgo Luburić

Inženjerska gr.i dokument. - I s

17,18 i 19.10.2019.

28.,29. i 30.11.2019.

 

Dr.sc. Damir Budimir

Auto CAD

17.,18 i 19.10.2019.

13. i 14.12. 2019.

 

prof.dr.sc. Grgo Luburić

Prekrcajna mehanizacija-Vs

30. i 31.10.2019.

12.,13. i 14.12.2019.

 

prof.dr.sc. Grgo Luburić 

Osnove promet. infrastr.    -  III s

07., 08. i 09.11.2019.

09,10 i 11. 01.2020.

 

doc.dr.sc.Marko Ševrović

Osn.prom.infr.

20. i 21.12.2019.

 

mr.sc. Ivo Jurić

IGID VJ. - I s

 9. i 10.12.2019.

 

mr.sc.Ivo Jurić

Prekrcajna mehanizacija- Vs

16. i 17. 12.2019.

 

prof.dr.sc. Grgo Luburić, dr.sc.D.Budimir, mr.sc.I.Jurič

PREDROKOVI

Kolegiji preddip.

30 i 31.01.2020.

 

Prof.dr.sc.Dragan Peraković

Doc.dr.sc. Marko Periša

Informacije i komunikacije-IIIs

13., 14. i 15. 11.2019.

 

Prof.dr.sc.Dragan Peraković

Doc.dr.sc. Marko Periša

Informacije i komunikacije-IIIs

   

Doc.dr.sc. Željko Šarić

Cestovna prijev. sredstva -       Vs

27.11 od 16h a 28. i 29.11.2019.od 8h.

 

Doc.dr.sc. Željko Šarić

Cestovna prijev. sredstva -       Vs

08.01. od 16.h  a  09. i 10.01.2020. od 8h.

 

Izv.prof.dr.sc.Borna Abramović

Integralni i interm.sust. - Vs

   

izv.prof.dr.sc.Borna Abramović

Integralni i interm.sust. - Vs

   

Doc.dr.sc. Drago Ezgeta (FSK)

Cestovne prometnice I

   

Dolasci gostujućih profesora Opširnije...


Plan termina gostujućih profesora u ljetnom semestru

Četvrtak, 07 Ožujak 2019 09:29

Studenti se mole da prate tablicu zbog mogućih izmjena tijekom semestra.

Profesor

Naziv kolegija

Termini

prof.dr.sc. Tomislav Josip Mlinarić

Osnove tehnologije prometa

6., 7. i 8. lipanj 2019.

izv.prof.dr.sc. Marijan Rajsman

Osnove tehnologije prometa

21., 22. i 23. ožujka 2019.

doc.dr.sc. Pero Škorput

Osnove tehnologije prometa

23. i 24. travnja 2019.

izv.prof.dr.sc. Grgo Luburić

prof.dr.sc. Eduard Missoni

Sigurnost pri prijevozu opasnih tvari

28., 29. i 30. ožujak 2019.

25., 26. i 27. travanj 2019.

izv.prof.dr.sc Darko Babić

Špedicija

19., 20. i 21. ožujak 2019.

08., 09. i 10. travanj 2019.

izv.prof.dr.sc Marijan Rajsman

Tehnologija cestovnog prometa

1., 2. i 3. travanj 2019.,

15., 16. i 17. travanj 2019.

izv.prof.dr.sc. Grgo Luburić,

Bojan Jovanović, asistent

Sigurnost cestovnog i gradskog prometa

7., 8. i 9. ožujka 2019.

11., 12. i 13. travnja 2019.

Dolasci gostujućih profesora Opširnije...


Integralni i intermodalni sustavi

Srijeda, 17 Listopad 2018 10:09

dr.sc. Jasmina Pašagić-Škrinjar, izv.prof. će održati predavnja iz kolegija Integralni i intermodalni sustavi od 21.1.2019. do 25.1.2019.

Dolasci gostujućih profesora Opširnije...


Osnove prometne infrastrukture

Srijeda, 17 Listopad 2018 09:56

Prof.dr.sc. Grgo Luburić će održati predavanja iz kolegija Osnove prometne infrastrukture u terminima 25.10., 26.10. i 27.10. od 8:30h u učionici 216.

Dolasci gostujućih profesora Opširnije...


Elektrotehnika

Četvrtak, 04 Listopad 2018 13:03

Predavanja iz kolegija Elektrotehnika će se održavati petkom od 09:00-16:30 i to u datumima

5.10.2018.

12.10.2018.

19.10.2018.

26.10.2018.

2.11.2018.

16.11.2018.

7.12.2018.

14.12.2018.

21.12.2018.

11.1.2019.

18.1.2019.

25.1.2019.

Dolasci gostujućih profesora Opširnije...


Vizualne informacije u prometu

Srijeda, 04 Travanj 2018 10:19

Prvi termin predavanja iz kolegija Vizualne informacije u prometu za studente I godine će se održati 12,13 i 14 travnja 2018. Detaljan raspored će biti na prvom predavanju, 12.travnja u 9h.

prof. Luburić

Dolasci gostujućih profesora Opširnije...


Sveučilišni odjel Promet i logistika – smjer cestovni promet

Prijedlog studijskog programa promet i logistika, smjer cestovni promet na Sveučilištu u Mostaru izrađen je prema stavu ovog Sveučilišta o usporedivosti s komplementarnim studijama u Republici Hrvatskoj te drugih Sveučilišta u inozemstvu. Uz suglasnost Rektorata te Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu korišten je nastavni plan i program navedenog fakulteta te će isti biti ujedno i referentni fakultet za ovaj studij.

Opis i trajanje studija

U sklopu studijskog programa cestovnog prometa studenti se obrazuju u području upravljanja prometnim tokovima, tehnologije prijevoza robe i putnika, projektiranja prometnica i raskrižja, sigurnosti prometa, prometnog planiranja i vrednovanja projektnih rješenja. Na preddiplomskoj razini studenti u sklopu obveznih predmeta stječu znanja iz područja: analize rada i eksploatacije cestovnih prijevoznih sredstava, projektiranja i održavanja cestovnih prometnica, osnovnih elemenata sigurnosti cestovnog prometa, tehnologije cestovnog prometa s naglaskom na prijevoz robe, održavanja cestovnih vozila i špediterskog poslovanja. Preddiplomski studij traje 3 godine što je 6 semestara (180 ECTS bodova), a po završetku studija stječe se naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer prometa.
Od akademske 2020./2021. godine pokreće se i diplomski studij u trajanju od 4 semestra, odnosno dvije godine, što ukupno na kraju daje 240 ECTS bodova i po završetku se stječe naziv sveučilišni magistar inženjer prometa.

Uvjeti upisa

Svjedodžba o završenoj četverogodišnjoj školi iz koje se vrednuje opći uspjeh i uspjeh iz relevantnih nastavnih predmeta, a budući da se u akademskoj 2020./2021. neće provoditi postupak razredbenog ispita, rang lista kandidata će se utvrditi na temelju uspjeha u srednjoj školi.
Detaljnije informacije o prijemnom ispitu i upisima (vrijeme održavanja, visina upisnine prema načinu studiranja i sl.) nakon što se objave u natječaju Sveučilišta u Mostaru, bit će dostupne i na oglasnoj ploči studentske referade FPMOZ-a, a s obzirom na novonastalu situaciju sve detalje potražite na web stranici Fakulteta

Kompetencije završetkom studija

Završetkom studija cestovnog smjera stječu se kompetencije za rad u mnogobrojnim organizacijama i tvrtkama u području cestovnog prometa. Osim teorijskih znanja, radom u laboratoriju i praktičnom nastavom studenti se osposobljavaju za korištenje i primjenu novih tehnologija na budućem radnom mjestu. Temeljem usvojenih znanja i vještina prvostupnici su u stanju svladati zahtjeve rada u prometnoj operativi i rješavati prometno-tehnološke zadatke u praksi prometne grane za koju su specijalizirani, kao i u dodatnim djelatnostima prometne industrije Što se tiče zapošljavanja u pravilu se sa cestovnim smjerom zapošljavaju u: prijevozna poduzeća, projektnim biroima, gradskim ili županijskim uredima za promet, logističkim tvrtkama i tako dalje.

Studentska mobilnost

Studijski program prometa i logistike smjer cestovni promet omogućuje horizontalnu i vertikalnu pokretljivost studenata na Sveučilištu u Mostaru, te na druga sveučilišta, lokalna i inozemna. Postoji mogućnost uključivanja u zajednički program sa srodnim fakultetima na sveučilištima u Republici Hrvatskoj te regiji i Europskoj Uniji. Ovaj Studij je potpuno komplementaran s postojećim studijskim programima u Bosni i Hercegovini, Republici Hrvatskoj te u ostalim europskim zemljama.

Detaljne informacije možete pogledati na sljedeće dvije poveznice:

Učitavam...
Anketa