FPMOZ upisi

Novosti

Odluka

Srijeda, 01 Srpanj 2020 11:07

Dr. sc. Ivana Jovanović, pristupnica za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta na znanstveno podrucje drustvenih znanosti, znanstveno polje pedagogija, znanstvena grana didaktika, odrzat ce nastupno predavanje pred nastavnicima i studentima, sukladno odredbama Odluke o obliku i nacinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavno i umjetnicko zvanje docenta.

Nastupno predavanje održat će se online, 8. srpnja 2020. godine s početkom u 11,00 sati na temu Uloga ravnatelja u unapređenju nastavnog procesa u skoli.

Dokument pogledajte ovdje,

Službeno Opširnije...


Obavijest

Ponedjeljak, 15 Lipanj 2020 11:17

Sukladno preporuci kriznog stožera prilikom ulaska i izlaska iz zgrade Fakulteta obavezno dezinficirati ruke, nositi masku te pridržavati se svih ostalih sigurnosnih mjera i preporuka.

Službeno Opširnije...


Razredbeni postupak i upisi

Petak, 05 Lipanj 2020 14:08

Prijave za razredbeni postupak

Prijave se primaju se od 29. lipnja do 11. srpnja 2020. godine na sljedeće načine:

  1. preko online platforme uz naknadno dostavljanje originalne dokumentacije
  2. na fakultetu, ured br.102
  3. poštom na adresu fakulteta

U svrhu prijave za razredbeni postupak potrebno je dostaviti:

  1. Izvadak iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci) i vjenčani list (ukoliko je došlo do promjene prezimena)
  2. Svjedodžbe svih razreda srednje škole u četverogodišnjem trajanju i svjedodžbu mature (Svjedodžbe trebaju biti originalne ili ovjerene kopije s potvrdom drugog Fakulteta gdje se nalaze originali). Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu moraju priložiti rješenje o istovrijednosti svjedodžbi
  3. Potvrda o prebivalištu;

Ukoliko se pristupnik prijavljuje na dvopredmetne studije, popunjava dvije prijave – za svaki studij posebno - ali predaje jednu dokumentaciju;

  1. Dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 50 KM. Uplata se vrši na žiro račun Fakulteta prirodoslovno - matematičkih i odgojnih znanosti: 3381302271308745 UniCredit banka d.d.Mostar
  2. Za Studij kineziologije i za stručni Studij kineziologije: liječničko uvjerenje o psihofizičkim sposobnostima od obiteljskog liječnika, sa naznakom da je student sposoban za upis i studiranje na Studiju kineziologije, odnosno stručni Studij kineziologije na FPMOZ.

Pristupnici strani državljani ne mogu se prijaviti na razredbeni postupak na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru u statusu redovitih uz potporu Ministarstva.

Razredbeni postupak

Izbor pristupnika za upis na studije u akademskoj 2020./2021. godini zasnivat će se na...

Službeno Opširnije...


NATJEČAJ za izbor/reizbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja

Ponedjeljak, 01 Lipanj 2020 14:22

SVEUČILIŠTE U MOSTARU

Temeljem članka 63. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskoj županiji („Narodne novine Hercegovačko-neretvanske županije“, broj:4/12), članka 117.,120. i 121. Statuta Sveučilišta u Mostaru (ur. broj: 1685/20 od 26. veljače 2020. godine) i Odluke Senata o raspisivanju natječaja za izbor/reizbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, ur. broj: 01-3005/20 Senat Sveučilišta u Mostaru raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor/reizbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja

 

Službeno Opširnije...


Anketa