Pedagogija

Pedagogija je društvena znanost koja proučava, istražuje i unaprjeđuje odgoj i obrazovanje, te proučava različite utjecaje na individualni i socijalni razvoj kao i druge čimbenike, procese i sadržaje oblikovanja ljudske osobnosti i identiteta. Pedagogija se, izuzev kao jednopredmetni studij, realizira i u kombinaciji s drugim studijskim grupama. Glavni cilj studija jeste omogućiti studentima stjecanje kompetencija za kvalificirano obavljanje djelatnosti pedagoga u javnim i privatnim odgojno-obrazovnim ustanovama (dječjim vrtićima, školama, savjetovalištima, domovima, ustanovama za organiziranje slobodna vremena, zavodima za zapošljavanje, andragoškim službama, centrima za obrazovnu i profesionalnu orijentaciju…), te upoznati ih s osnovnim odrednicama pedagogije, odgojno-obrazovnoga / školskoga sustava, kao i s multidisciplinarnim karakterom pedagogijske znanosti.

Sveučilišni preddiplomski studij traje tri (3) godine, odnosno šest (6) semestara.Završetkom preddiplomskog studija stječe se naziv sveučilišni prvostupnik/-ca pedagogije – 180 ECTS.

Sveučilišni diplomski studij traje dvije (2) godine, odnosno četiri (4) semestra. Završetkom diplomskog studija stječe se naziv sveučilišni magistar/-ra pedagogije – 120 ECTS.

E-mail: pedagogija@fpmoz.sum.ba

 

PEDAGOGIJA (jednopredmetno i dvopredmetno) –

magistri/-e struke od 2010. do 2021.

MASTER – II. CIKLUS STUDIRANJA (BOLONJA)

Redni broj

Ime i prezime

Redni broj

Ime i prezime

2010.

Informatika i Pedagogija

1

Dejvid Jurić

2

Ivanka Malić

Pedagogija i Hrvatski jezik i književnost

1

Helena Lucović

3

Tanja Rakitić

2

Iva Sesar

2011.

1

Ana Pekić

   

Pedagogija i Filozofija

1

Nikolina Lovrić

3

Emilija Matešić

2

Marija Pervan

4

Kristina Zovko

Pedagogija

1

Žana Anić

11

Marijana Batinić

2

Katarina Bevanda

12

Ankica Brekalo

3

Antea Čilić

13

Matea Ćorić

4

Marija Jelić

14

Dijana Jurković

5

Olivera Medak

15

Lucija Musić

6

Marija Pavlović

16

Darko Perković

7

Mladenka Petrović

17

Ana Soldo

8

Agnieszka Beata Soldo

18

Marija Spahić

9

Andrijana Sušilović

19

Mario Šakota

10

Ana Šušak

20

Jelena Vukadin

2012.

Pedagogija i Hrvatski jezik i književnost

1

Jelena Letica

2

Nina Šuta

Pedagogija

1

Mone Ademi

22

Ana Barnjak

2

Danijel Blažević

23

Mladenka Ćavar

3

Anđela Dujmović

24

Vedran Dujmušić

4

Antonija Džeba

25

Dražana Ivanika

5

Kristina Malić

26

Marija Mikulić

6

Suzana Oršolić

27

Anita Raič

7

Marijana Raič

28

Olivera Sušac

8

Ana Turudić

29

Tanja Vladić

9

Ardiana Ademi

30

Ivana Babić

10

Žana Blažević

31

Mate Boban

11

Marija Bokšić

32

Sandra Grbavac

12

Josip Grgić

33

Andrea Idžaković

13

Mirjana Ivanika

34

Ana Ivanković

14

Ljubica Juričić

35

Dijana Jurić

15

Marija Jurišić

36

Marija Karčić

16

Anita Katić

37

Lucija Kelava

17

Antonela Krstanović

38

Iva Ladan

18

Magdalena Marić

39

Dajana Matković

19

Marija Pehar

40

Svjetlana Slišković

20

Marijana Škutor

41

Željko Šunjić

21

Maja Topalović

42

Ivana Visković

2013.

Pedagogija i Hrvatski jezik i književnost

1

Anđela Šimunović

2

Ljilja Lončar

Pedagogija i Povijest

1

Danko Soldo

2

Dijana Livaja

Pedagogija

1

Marko Boban

12

Valentina Bošković

2

Martina Brtan

13

Maja Dodig

3

Marija Franjušić

14

Mila Galić

4

Kristina Karčić

15

Jozo Ljiljanić

5

Blaženka Maršić

16

Jasna Miličević

6

Marija Miličević

17

Snježana Ninčević

7

Ljubica Pavković

18

Vlasta Perak

8

Ana Šapit

19

Ivana Šego

9

Sonja Sunajko

20

Katarina Vrankić

10

Ivana Vrdoljak

21

Marija Vukšić

11

Ivana Zelenika

2014.

1

Jelena Alilović

34

Kristina Antunović

2

Ivana Barbarić

35

Željka Čutura

3

Marija Dalmatin

36

Ivana Erenda

4

Ines Golubić

37

Jelena Krajina

5

Ilinka Krešić

38

Dragana Milićević

6

Dragana Nujić

39

Anita Perić

7

Anita Primorac

40

Ana Soldo

8

Andrijana Šego

41

Ana Župić

9

Anica Badrov

42

Marija Bandić

10

Željana Bašić

43

Ivana Begić

11

Jelena Bratoš

44

Helena Budimir

12

Nikolina Čerkez

45

Ilka Čuić

13

Martina Čupić

46

Anđela Cvjetković

14

Monika Cvrtak

47

Dorijana Đolo

15

Radenka Đurić-Komušanac

48

Martina Hrkać

16

Amadea Izsing

49

Maja Kaštelančić-Perišić

17

Sanja Kolovrat

50

Mirela Križan

18

Ana Ljubić

51

Ana Mandić

19

Ivana Mandić

52

Antonela Markić

20

Ana Mihaljević

53

Anđela Nikolić

21

Josipa Nosić

54

Ana Pejar

22

Marina Perković

55

Tanja Petrić

23

Danijela Pišković

56

Dalida Prižmić

24

Maja Prnić

57

Marina Radoš

25

Ani Radovanović

58

Katarina Raić

26

Marija Rajič

59

Petra Relja

27

Silvana Srdanović Kalinski

60

Inga Sušac

28

Milenka Šimović

61

Mirna Šunjić

29

Vedrana Šunjić

62

Jelena Šutalo

30

Ivana Vekić

63

Maja Vidović

31

Katarina-Dragica Vištica

64

Matilda Vrdoljak

32

Inga-Marija Vučina

65

Andrea Zelenika

33

Matea Zelenika

Pedagogija i Hrvatski jezik i književnost

1

Nikolina Lončar

3

Sabina Ramljak

2

Ana Milić

Pedagogija i Povijest

1

Antonija Zelić

3

Vladimir Marić

2

Kristina Šantić

4

Ana-Marija Marčeta

Pedagogija i Filozofija

1

Ružica Musić

   

2015.

Pedagogija i Hrvatski jezik i književnost

1

Zorica Pušelja

2

Nataša Medar

Pedagogija

1

Andrea Arambašić

25

Ana Barić

2

Josipa Budimir

26

Katarina Ćuže

3

Mirjana Đalto

27

Barbara Jeić

4

Ana Marijanović

28

Anđela Mihaljević

5

Marijana Miloš

29

Matea Odak

6

Ivana Perić

30

Anita Previšić

7

Valentina Primorac

31

Ana Sesar

8

Dajana Talić

32

Valentina Telenta

9

Emilija Dumančić

33

Magdalena Mišić

10

Ivana Kelava

34

Vilka Pandžić

11

Marijana Markić

35

Kristina Topić

12

Danica Kliškić

36

Martina Grbavac

13

Marija Cvitković

37

Ruža Šumanović

14

Ivan Bošnjak

38

Jelena Radoš

15

Dijana Puljiz

39

Monika Matošević

16

Ana Pervan

40

Magdalena Šekerija

17

Matea Španjić

41

Iva Barać

18

Anamarija Gagro

42

Iva Ramljak

19

Kristina Doko

43

Marija Bošnjak

20

Josipa Klišanin

44

Leona Doko

21

Vanja Maračić

45

Jelena Lončar

22

Andrijana Lopin

46

Kristina Mikulić

23

Maria Leskur

47

Martina Kvesić

24

Ana Tomić

2016.

Pedagogija i Povijest

1

Marko Ljoljo

3

Iva Rešetar

2

Ana Živković

Pedagogija i Informatika

1

Zrinka Jukić

2

Monika Babić

Pedagogija i Hrvatski jezik i književnost

1

Dunja Šarić

   

Pedagogija

1

Kirhdas Bagarić

30

Tereza Brekalo

2

Tea Čarapina

31

Antonela Čičak

3

Vedrana Dugonjić

32

Sanja Grubišić

4

Antonija Gugić

33

Helena Ivanković

5

Anđela Jurišić

34

Janja Kalfić

6

Marija Marić

35

Antonela Markotić

7

Kristina Martinović

36

Ivana Mikulić

8

Blago Petrović

37

Sonja Petrović

9

Ivana Šaravanja

38

Anita Škobić

10

Željka Kramar

39

Andrea Djaković

11

Jelena Krmek

40

Viktorija Zelić

12

Blaž Spajić

41

Andrea Dragović

13

Marinela Batinić

42

Božena Boras

14

Ivana Bošković

43

Marija Crnčević

15

Blaženka Džalto

44

Marija Galić

16

Ivana Herceg

45

Andrijana Jurič

17

Tamara Knežević

46

Kristina Križanac

18

Nevena Kuran

47

Ivana Laštro

19

Josipa Mušura

48

Matea Obradović

20

Vesna Pastuhović Martinović

49

Ana Pelivan

21

Martina Perić

50

Marija Petrušić

22

Irena Polić

51

Ivana Prskalo

23

Iva Raspudić

52

Ema Samardžija

24

Marija Šarčević

53

Barbara Šiljeg

25

Ivana Šimić

54

Inga Šimunović

26

Ružica Skaramuca

55

Marina Stojanović

27

Tatjana Tomić

56

Monika Zekić

28

Iva Rimac

57

Neda Granić

29

Mirela Bilić

2017.

1

Marija Čolić

17

Ivana Čurak

2

Tereza Galić

18

Nikolina Soldo

3

Josipa Kondža

19

Katarina Lasić

4

Anita Lesko

20

Ana Marić

5

Josip Matić

21

Ana Mršo

6

Anita Pehar

22

Katica Previšić

7

Marijana Raguž

23

Antonija Savić

8

Bojana Sentić

24

Eva Skoko

9

Anđa Soldo

25

Marijana Šućur

10

Marija Vučić

26

Marija Zovko

11

Iva Zubčić

27

Katarina Herceg

12

Sanja Brešić

28

Ivana Buhovac

13

Marijana Bule

29

Jelena Dujmović

14

Lucija Gelo

30

Mihaela Lučić

15

Kristijana Maganić

31

Ivana Rajič

16

Marica Suton

32

Ana Zrinka Kurobasa

Pedagogija i Povijest

1

Valentina Ujević

   

Pedagogija i Informatika

1

Dijana Ereš

3

Danijela Dragičević

2

Ivana Sesar

2018.

Pedagogija i Povijest

1

Dalibor Protrka

   

Pedagogija i Hrvatski jezik i književnost

1

Katarina Klara Zovak

3

Andrea Šćepanović

2

Željana Topić

4

Karla Vavra

Pedagogija

1

Silvija Vidović

19

Danijela Alerić

2

Ivana Bakić

20

Ana Bebek

3

Aneta Divić

21

Jelena Kordić

4

Karolina Mihaljević

22

Antonija Paponja

5

Martina Perić

23

Ana Primorac

6

Matija Puljiz

24

Zorica Puljiz

7

Maja Šimović

25

Ana Suša

8

Anita Ivančić

26

Ivan Beroš

9

Marija Buhač

27

Kristina Dodig

10

Nastazija Đuka

28

Ivana Grabovac

11

Danijela Jakir

29

Irena Jukić

12

Nikolina Lasić

30

Ivana Ljubičić

13

Marija Mozara

31

Marija Nižić

14

Sanja Ožegović

32

Katarina Palac

15

Zorana Paponja

33

Ivona Raič

16

Ana Sentić

34

Anja Stanić

17

Lucija Topić

35

Ivana Vujičević

18

Katarina Vuknić

2019.

1

Ana Barbić

27

Petra Braćić

2

Iva Budimir

28

Ivona Čamber

3

Ana Čović

29

Andrijana Galić

4

Kristina Ivanković

30

Antonela Jukić

5

Ana Jukić

31

Merica Knezović

6

Ana Kraljević

32

Sandra Kutle

7

Katarina Markešić

33

Martina Marušić

8

Andrea Miloslavić

34

Žana Moro

9

Marijana Mustapić

35

Jelena Palac

10

Marija Penava

36

Ivana Penava

11

Rosa Prskalo

37

Ilijana Raguž

12

Jelena Soldo

38

Martina Šuman

13

Tea Vidić

39

Korina Vidović

14

Tea Šušak

40

Tea Nikolić-Kovačić

15

Marija Andrić

41

Josipa Budimir

16

Lorena Buntić

42

Ivana Čerkez

17

Amanda Golemac

43

Antonija Kordić

18

Nikolina Majić

44

Ružica Majstorović

19

Josipa Marić

45

Ivana Matana

20

Teo Nikolić-Kovačić

46

Ivana Pehar

21

Matea Perić

47

Ana Plazanić

22

Kristina Rajić

48

Mateja Šantić

23

Ivana Šaravanja

49

Marijana Šimić

24

Matea Soldo

50

Andrijana Tomičić

25

Draga Tuka

51

Kristina Udovičić

26

Anamarija Jukić

52

Antonela Azinović

Pedagogija i Informatika

1

Luca Zovko

   

Pedagogija i Hrvatski jezik i književnost

1

Lucija Škurla

   

Pedagogija i Filozofija

1

Helena Ostojić

   

2020.

Pedagogija i Povijest

1

Mladenka Medić

2

Ivana Soldo

Pedagogija i Hrvatski jezik i književnost

1

Ivana Žepačkić

   

Pedagogija

1

Ivana Arapović

31

Anamarija Babić

2

Ružica Jelčić

32

Ana Karačić

3

Anđela Majić

33

Tereza Marasović

4

Marina Merdžo

34

Matea Milićević

5

Marina Papac

35

Magdalena Paradžik

6

Božana Radoš

36

Anita Sedlar

7

Anamarija Šego

37

Danijela Semren

8

Martina Volarević

38

Božena Vukadin

9

Anamarija Radoš

39

Lea Beroš

10

Katarina Biško

40

Marija Bošković

11

Ana Brajković

41

Matea Ćališ

12

Marijana Ćališ

42

Kristina Ćelić

13

Miron Ćuže

43

Petra Dugandžić

14

Martina Dumančić

44

Marija Guć

15

Marija Ivanković

45

Ana Jovanović

16

Marija Karlović

46

Marina Kolak

17

Marta Kolenda

47

Marijana Kustura

18

Nina Lončar

48

Antonela Lovrić

19

Marijela Marijanović

49

Mia Martinović

20

Petra Matić

50

Marija Milić

21

Nada Miloš

51

Helena Miloš

22

Matea Petrović

52

Matea Puljić

23

Ivana Puljić

53

Franka Radoš

24

Vesna Rebić

54

Katarina Renić

25

Dora Sesar

55

Josipa Šimunović

26

Anđela Škobić

56

Anica Stanić

27

Lucija Tečić

57

Ana Katarina Topić

28

Ružica Tovilo

58

Ilijana Vego

29

Nede Vodanović

59

Ivana Vučemil

30

Marija Vukadin

60

Anđa Ćurčić

2021.

1

Kristina Bete Capor

12

Ines Nikić

2

Marijana Vrhovac

13

Božana Šutalo

3

Ružica Sičaja

14

Gabrijela Prlić

4

Jelena Herceg

15

Kristina Juka

5

Jela Kraljević

16

Mariana Lendić

6

Ivana Peko

17

Marijana Vidačković

7

Magdalena Kordić

18

Ana Guslić

8

Kristina Šantić

19

Katharina Djapić

9

Ivana Groznica

20

Doris Rašić

10

Josipa Dalić

21

Katarina Lovrić

11

Marija Tokić

22

Ivan Markić

2022.

       

 

Anketa