Razredna nastava - Orašje

Pismeni dio ispita iz kolegija Uvod u književnost

Thursday, 02 March 2017 17:06

Pismeni dio ispita iz kolegija Uvod u književnost  koji je održan 21. II. 2017. godine položili su i mogu pristupiti usmenom ispitu:

  1. 11320

  2. 11315

  3. 11308

  4. 11554                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Obavijesti Read more ...


REZULTATI ISPITA: LIKOVNA KULTURA-Orašje

Thursday, 02 March 2017 07:32

Ispit iz kolegija LIKOVNA KULTURA održan 17. veljače, 2017. položili su:

5875
10666
10675
10670
10658
10671
10669
10660
10709
10663
9435
10665

Usmeni dio ispita i upis ocjena održat će se u petak, 10. ožujka, 2017. u 13:00h.
mr.art. Trpimir Grgić, asistent

Rezultati ispita Read more ...


Svečana promocija studenata - Orašje

Tuesday, 28 February 2017 14:22

Promocija prvostupnika i magistara struke Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru koji su završili studij na dislociranom studiju u Orašju biti će održana u petak, 31. ožujka 2017. godine u 16:00 sati u amfiteatru školskoga centra fra Martina Nedića . Svi diplomanti su dužni doći do 15:00 sati zbog protokola.

 Cijena tiskanja i izdavanja diplome je 150,00 KM.

Uplate se vrše na žiro račun Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti (1549212005175071). Uplatnicu treba dostaviti u studentsku referadu najkasnije tjedana prije održavanja promocije.

NAPOMENA: Promociji mogu pristupiti studenti koji diplomiraju ili obrane zavšrni rad do petka, 17. ožujka 2017. godine.

Obavijesti Read more ...


Rezultati ispita iz kolegija Pregled novije hrvatske književnosti

Wednesday, 22 February 2017 13:51

Rezultati ispita iz kolegija Pregled novije hrvatske književnosti

Pismeni dio ispita iz kolegija Pregled novije hrvatske književnosti
položili su studenti sa sljedećim br. indeksa:
-       9427
-       9757
Termin usmenoga dijela ispita objavit će se naknadno.
prof. dr. sc. Šimun Musa

Obavijesti Read more ...


Učitavam...
Anketa