Informatika - Orašje

Upis u prvu godinu studija Informatike u akademskoj 2017./2018.

Petak, 08 Rujan 2017 09:16

Upis pristupnika vršit će se  8.9.2017. do 15.9.2017. godine od  14:00 do 18:00 sati,  te je potrebno je priložiti sljedeće:

 1. Indeks i upisni materijal (u referadi)
 2. Dvije fotografije (format  4/6 );
 3. Originalne dokumente (ukoliko ih nisu priložili prilikom prijave);
 4. Priznanicu o uplaćenim troškovima studiranja (Žiro račun Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti: 154 921 200 517 5071 kod Intesa Sanpaolo banka d.d.) u iznosu od 900,00 KM
 5. Priznanicu o izvršenoj uplati 10 KM za Studentski zbor (Žiro račun Studentskog zbora: 3381302231566875)

 

Napomena: Pristupnici koji su ostvarili pravo na upis u prvu godinu studija  u odjelu u Orašju, a obrazovne isprave stekli nakon 30.9.1992. godine izvan Bosne i Hercegovine, trebaju donijeti i rješenje o nostrifikaciji i ekvivalenciji obrazovnih isprava.

Zahtjev za nostrifikaciju podnosi se Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske  (Jug 2- obilaznica)

Obavijesti Opširnije...


Rezultati pismenog iz kolegija Matematika 2

Petak, 14 Srpanj 2017 11:50
br.indeksa 1. kolokvij 2. kolokvij 21.06.2017.  10.07.2017.
11201       0%
10374     0% 23%
11197 0%      
10624     20%  
9733     0% 0%
8396     10% 0%
10364 65%   47% ostao usmeni dobar (3)
10620 13%   47% ostao usmeni dobar (3)
9475       0%
11381 40%   27% 67% usmeni
10373     0% 10%
10622 40%   30% 10%
  10%   20% 30%
11380 65% 81% ostao usmeni vrlo dobar (4)
11200 70% 57% ostao usmeni vrlo dobar (4)

Obavijesti Opširnije...


Upis na studij Informatike

Petak, 14 Srpanj 2017 07:46

Odjel u Orašju: Sljedeći pristupnici mogu se upisati  u akademskoj  2017./2018. godini

Studij:  Informatika

Status:  Redovito uz plaćanje

 1.  

Toni Pejić

 1.  

Emil Zahirović

 1.  

Ivana Đukić

 1.  

Petar Anđić

 1.  

Denis Dizdarević

 1.  

Dario Mišković

 1.  

Ivan Lušić

 1.  

Tarik Mulahalilović

 1.  

Mihael Đukić

 1.  

Matej Vukić

Status: Izvanredno

11.

Matej Mihelić

12.

Edi Karahodović

13.

Mateo Stojanović

Upis pristupnika vršit će se  14.7.2017. godine od  14:00 do 17:00 sati i u subotu 15.7.2017. godine od 10:00 do 12:00 sati te je potrebno je priložiti sljedeće:

 1. Indeks i upisni materijal (u referadi)
 2. Dvije fotografije (format  4/6 );
 3. Originalne dokumente (ukoliko ih nisu priložili prilikom prijave);
 4. Priznanicu o uplaćenim troškovima studiranja (Žiro račun Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti: 154 921 200 517 5071 kod Intesa Sanpaolo banka d.d.) u iznosu od 900,00 KM
 5. Priznanicu o izvršenoj uplati 10 KM za Studentski zbor (Žiro račun Studentskog zbora: 3381302231566875)

Kandidati koji se ne upišu u vremenu predviđeno za upise, gube pravo upisa.

Napomena: Pristupnici koji su ostvarili pravo na upis u prvu godinu studija  u odjelu u Orašju, a obrazovne isprave stekli nakon 30.9.1992. godine izvan Bosne i Hercegovine, trebaju donijeti i rješenje o nostrifikaciji i ekvivalenciji obrazovnih isprava.

Zahtjev za nostrifikaciju podnosi se Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske  (Jug 2- obilaznica) a pristupnici mogu u referadi 14.7.2017. godine  u 14:00 sati podići svoje originalne svjedodžbe radi ovjere fotokopije.

Obavijesti Opširnije...


U novije vrijeme razvoj informatičkih tehnologija sve više utječe na društvo u cjelini, npr. ekonomiju, medicinu i druge znanosti. U studiju informatike se stručni sadržaji realiziraju kroz obvezne i izborne kolegije. Dopunjuju se metodičkim i pedagoško-psihološkim sadržajima. Cilj ovog studija je osposobljavanje studenata za uspješno i društveno odgovorno prenošenje informatičkog znanja na mlade naraštaje, uz samostalno korištenje najnovije računalne tehnologije u pripadajućim i raznolikim informatičkim primjenama. Studij preddiplomskog Informatike fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru traje od 2008 godine. Od 2017. godine i potpisanog sporazuma o suradnji s tvrtkom MegaIN2 studenti mogu odraditi praksu u sklopu studija i upoznati se s najnovijom tehnologijom.

Izgradnja ITS-a za učenje i poučavanje za potrebe Američke mornarice

Djelatnici studija informatike fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru u suradnji s profesorima iz Splita prof.dr.sc. Slavomirom Stankovom, doc. dr.sc. Brankom Žitkom, doc. dr.sc. Ani Grubišić i ostalim suradnicima sudjeluju u izgradnji inteligentanog sustava za e-učenje (Adaptive Courseware based on Natural Language Processing - AC & NL Tutor), koji financira znanstveni ured Američke mornarice "Office of Naval Rersearch" - grant N00014-15-1-2789. Ishod projekta uključuje razvoj gotovo potpuno automatiziranog inteligentnog tutorskog sustava za učenje i poučavanje u proizvoljnom deklarativnom područnom znanju uz komunikaciju na prirodnom jeziku. Automatizacija će se odraziti u generiranju i prilagodbi znanja o učeniku, kao i znanja o metodama poučavanja. Oblikovanje područnog znanja u modulu stručnjaka će također biti automatizirano (računalni stručnjak koristi ekstrakciju računalog znanja), umjesto ručne (živi stručnjaci oblikuju područno znanje). Štoviše, stvaranje, odabir, sekvenciranje i prezentacija elemenata računalom oblikovanih nastavnih sadržaja će biti u potpunosti automatiziran. Obrada prirodnog jezika će se primjenjivati tijekom dvosmjerne komunikacije u svim fazama učenja, poučavanja i testiranja znanja. Oblikovanje nastave u ovom sustavu će ponuditi nekoliko scenarija učenja, podučavanja i testiranja učenikova znanja. Projekt traje od 1. rujna 2015 do 31 kolovoza 2018.

Anketa