Matematika

VP - rezultati

Nedjelja, 04 Rujan 2016 21:50

 Rezutati pismenog ispita iz koegija Vektorski prostori, održanog 1.9.2016.

br. indeksa  bodovi (%)
1251          60
1340          50
1318          50
921            50
881            95
1335          60
1338          20
1885          5
1488          0
1456          0

Rezultati ispita Opširnije...


Uvod u vjerojatnost i statistiku

Nedjelja, 04 Rujan 2016 21:48

Rezultati ispita


10742     40
6932       50
8129       15
8130       10
8150       50
8489       20
6887       20
6898       20
8011       25
8024       5
10732     40
5685       10
8115       40
8120       20
8493       20
9856       55

Studenti s ostvarenih barem 50 bodova su položili pismeni dio ispita, pismeni ispit im vrijedi za sljedeća tri roka (u rujnu i na dekanskom roku).

Studenti s ostvarenih 40-49 bodova su uvjetno položili pismeni dio ispita, na usmeni ispit mogu izići samo jedan put (ili na 1. ili 2. rujanskom roku)

Rezultati ispita Opširnije...


Rezultati ispita iz KA

Nedjelja, 04 Rujan 2016 21:46

8516 35%, 7264 44%, 6920 64%, 9859 78%, 9707 60%, 8024 25%, 6125 50%, 8818 14%, 6895 0%, 4423 5%, 3336 0%, 9159 60%, 6932 70%, 9158 23%. Uvid u rad u ponedjeljak 5. 9. 2016. u 9.30h. Za uvid se javiti mailom.

Rezultati ispita Opširnije...


Rezultati pismenog iz kolegija DIR 2

Nedjelja, 04 Rujan 2016 21:44

br. indeksa     30.08.

8017              50%
9600              50%
8142              10%
10698            65%
9177              0%
6911              25%

Konzultacije iz navedenog kolegija bit će održane u srijedu

07.09. s početkom u 10 sati

Rezultati ispita Opširnije...


KMG - rezultati

Subota, 03 Rujan 2016 21:56

Rezutati pismeog ispita iz kolegija Konstruktivne metode u geometriji, održanog 2.9.2016.

br. indeksa   bodovi
10094         0
10483         35
9151           15
9157           0
9158           15
9166           15
6911           35
7610           30
8011           0
8033           25
8513           15

Uvid u rad u ponedjeljak 5.9. u 10:30 sati.

Rezultati ispita Opširnije...


OMA - rezultati

Subota, 03 Rujan 2016 21:52

Rezultati pismenog ispita iz kolegija OMA


8120       50.5
5659       50
9593       54.5
8130       30
8113       55.5
8129       63
8127       81
8027       55.5
10823     67
8516       63
8131       68
6125       51.5
6893       40
9713       50
6288       20
8133       41
5652       30
5656       33
8024       0
8514       31
5685       27
8132       22
8494       57.5
10733     0

Uvid u rad u ponedjeljak 5.9. u 9.30h. Javiti se mailom.

Rezultati ispita Opširnije...


Matematika je temeljna znanost tradicionalno povezana s fizikom i tehničkim znanostima. U  novije vrijeme uključena je u razvoj informatičkih tehnologija i sve više u ekonomiju, medicinu i druge znanosti. Dugi niz godina studij Matematike se, izuzev kao jednopredmetni studij, realizira i u kombinaciji s drugim studijskim grupama. Koncepcija studija podrazumijeva stjecanje znanja, vještina i navika realiziranih kroz niz različitih kolegija koji obuhvaćaju potreban broj sati predavanja, seminara i vježbi. Cilj ovoga studija je osposobljavanje studenata za uspješno i društveno odgovorno prenošenje matematičkog znanja na mlade naraštaje.

Sveučilišni preddiplomski studij traje tri (3) godine, odnosno šest (6) semestara. Završetkom preddiplomskog studija stječe se naziv sveučilišni prvostupnik/-ca matematike (ili odabranoga dvopredmetnog studija) – 180 ECTS.

Sveučilišni diplomski studij traje dvije (2) godine, odnosno četiri (4) semestra. Završetkom diplomskog studija stječe se naziv sveučilišni magistar/-ra matematike (ili odabranoga dvopredmetnog studija) – 120 ECTS.

E-mail: matematika@fpmoz.sum.ba

 

MATEMATIKA (jednopredmetno i dvopredmetno)– magistri/-e struke od 2010. do 2021.

MASTER – II. CIKLUS STUDIRANJA (BOLONJA)

Redni broj

Ime i prezime

Redni broj

Ime i prezime

2010.

Matematika i Informatika

1

Emil Brajković

   

2011.

Matematika i Fizika

1

Pero Šapina

   

Matematika i Informatika

1

Marija Martinović

4

Ana Vukoja

2

Anita Brkić

5

Marija Musa

3

Marija Rezić

2012.

1

Ivana Tokić

4

Vedrana Čolić

2

Ljiljana Jurišić

5

Marija Mandurić

3

Olivera Mikulić

6

Ivana Perić

Matematika i Fizika

1

Ana Tomić

   

2013.

Matematika i Informatika

1

Marijela Golub

4

Antonija Alpeza

2

Martina Babić-Lucić

5

Mila Bunoza

3

Mate Grbavac

6

Vida Pehar

2014.

1

Matea Bilić

5

Jelena Lončar

2

Marina Vrdoljak

6

Marija Banožić

3

Ana Ostojić

7

Marija Pervan

4

Ana Raič

8

Stanislava Vasilj

Matematika i Fizika

1

Josipa Madunić

3

Bojana Marijanović

2

Snježana Teklić

2015.

Matematika i Informatika

1

Ana Marija Alilović

2

Matea Mišić

Matematika i Fizika

1

Ivana Lovrić

4

Marija Topić

2

Tereza Živkušić

5

Lorna Barić

3

Matea Doko

6

Ivana Jurčević

2016.

1

Filipa Galić

3

Marko Galić

2

Roberta Musa

4

Marija Sesar

Matematika i Informatika

1

Andrea Bošković

4

Branimir Gagro

2

Josipa Kolobarić

5

Katarina Mikulić

3

Jelena Opančar

6

Nadja Zolota

2017.

1

Mirna Čerkez

4

Ana Glibić

2

Iva Juričić

5

Josipa Mabić

3

Tvrtko Vidović

Matematika i Fizika

1

Antonija Banović

5

Marijana Barbarić

2

Magdalena Brkić

6

Iva Marušić

3

Ana Šimić

7

Romana Krezić

4

Martina Vuletin

8

Branka Mandić

Matematika

1

Martina Primorac

2

Arnela Šutić

2018.

Matematika i Fizika

1

David Galić

8

Ivana Jovanović

2

Slobodanka Samardžić

9

Marijana Zlomislić

3

Sanja Vujica

10

Ivana Medić

4

Daria Anđelić

11

Marijana Doko

5

Monika Jurišić

12

Dragana Kordić

6

Josipa Matić

13

Marija Vučić

7

Ante Zovko

Matematika i Informatika

1

Inga Kožulj

9

Nikolina Šibenik

2

Antonija Zubac

10

Jelena Vujčić Blažić

3

Josipa Ivanković

11

Marijana Ilić

4

Milica Gelo

12

Hrvoje Ljubić

5

Anton Martinović

13

Matea Miloš

6

Monika Pehar

14

Tina Perviz

7

Ivana Radišić

15

Marijana Suton

8

Ljubica Šimunović

Matematika

1

Ivana Limov

   

2019.

Matematika i Informatika

1

Marinela Vukoja

9

Ivana Dusper

2

Ana Naletilić

10

Iva Pašalić

3

Krešimir Prskalo

11

Anka Kačić-Bartulović

4

Maris Bagoje

12

Josipa Gotovac

5

Svjetlana Križanović

13

Marinela Leko

6

Mirela Mandić

14

Ana Peko

7

Goran Šakota

15

Ivan Tipurić

8

Nikolina Jurić

Matematika

1

Marija Ivanković

5

Ivana Kovač

2

Valentina Mihalj

6

Marija Pavković

3

Marijana Romić

7

Merima Vele

4

Marija Zec

Matematika i Fizika

1

Marijana Bazina

4

Antonela Galić

2

Mihaela Kramar

5

Martina Matuško

3

Jelena Radošević

2020.

1

Veselka Čuvalo

3

Josipa Knez

2

Marijana Milićević

4

Ana Penava

Matematika i Informatika

1

Ivana Ančić

4

Marijana Bašić

2

Barbara Galić

5

Jure Grubešić

3

Ivana Markić

6

Antonija Zovko

Matematika

1

Mateja Bekavac

9

Jagoda-Gabrijela Deanović

2

Mirijam Demirović

10

Kenana Gačanin

3

Sara Lasić

11

Marija Lovrić

4

Ivana Marić

12

Aldin Pobrić

5

Ana Protrka

13

Josip Radišić

6

Matej Šiljeg

14

Marija Soldo

7

Mili Vego

15

Velida Čusto

8

Barbara Mašić

16

Fatima Ćorić

2021.

1

Aida Sadžak

3

Selma Ćorić

2

Minela Kekić

4

Jelena Debeljak

Matematika i Informatika

1

Ivana Mandić

7

Marina Krnjić

2

Marina Lučić

8

Monika Pehar

3

Ružica Vučemil

9

Marina Šahinović

4

Anđela Miličević

10

Branimir Sušac

5

Ana Arapović

11

Marsela Azinović

6

Nevena Džajić

Matematika i Fizika

1

Mario Doko

7

Božana Radoš

2

Irena Marković

8

Ivana Zelenika

3

Ivana Papac

9

Mara Miloš

4

Marina Ramljak

10

Martina Lasić

5

Emina Maksumić

11

Matea Bagarić

6

Ivana Babić

2022.

 
       
Anketa