Fizics

Uvod u opću fiziku_rezultati_13.06.

Wednesday, 13 June 2018 17:20
9158 50%
9600 50%
10065 50%
4376 50%
8506 50%
10068 50%
11044 75%
11039 70%
10129 75%

Uvid u rad je u četvrtak 14.6. u 8:00.

Obavijest o usmenom ispitu bit će naknadno objavljena.

Fizika Read more ...


Uvod u opću fiziku_6.6._rezultati drugog kolokvija

Wednesday, 06 June 2018 19:55

12126        100%

12021        100%

10100        100%

11620        90%

11034         85%

9188            75%

10137          73%

10094         55%

Uvid u rad je u petak 8.6. u 18:00. Za usmeni ispit javiti se profesoru na mail.

Fizika Read more ...


Anketa