Fizics

Kvantna fizika - predavanja i ispit

Tuesday, 17 October 2017 20:04

Predavanja iz Kvantne fizike za studente 3. godine studija fizike održati će se u četvrtak 19.10.2017. godine s početkom u 8:00 sati.

Usmeni ispit iz Kvantne fizike održati će se u četvrtak 19.10.2017. godine s početkom u 9:30 sati.

Dolasci gostujućih profesora Read more ...


Rezultati ispita: OF1, OF2, OF3, USF, FČS

Thursday, 05 October 2017 13:46
OF1
Br. Indeksa Bodova
10143 0
9270 0
6936 0
10113 20
10139 30
OF2
Br. Indeksa Bodova
8124 0
4788 0
7272 5
10117 40
1137 5
OF3
Br. Indeksa Bodova
4788 35
10112 50
10116 50
9196 40
9194 50
9219 55
9829 30
USF
Br. Indeksa Bodova
10767 0
9602 25
9857 25
9830 25
9601 0

 

Radovi se mogu pogledati u petak 6.10. u 11h.

Fizika Read more ...


OSNOVE PEDAGOGIJE - predavanja i vježbe

Wednesday, 04 October 2017 19:44
OSNOVE PEDAGOGIJE - predavanja i vježbe
 
Predavanja iz kolegija Osnove pedagogije kod prof. dr. sc. Sonje Kovačević održat će se u petak 13. listopada 2017. godine u 8:00 sati u uč. 217.
Vježbe iz kolegija Osnove pedagogije počet će se održavati redovito prema rasporedu nakon što profesorica održi uvodno predavanje. 

Fizika Read more ...


FP2; FP3 i PENF_rezultati_20.9.

Wednesday, 20 September 2017 19:10

FP2

9270       dovoljan(2)

FP3

4788       dovoljan (2)

PENF

N.A.        dobar(3)

Uvid u rad je u četvrtak 20.09. u 9:45 u učionici 118.

 

Fizika Read more ...


Uvod u opću fiziku_rezultati_20.9.

Wednesday, 20 September 2017 12:01

9106        50%
9176        55%
6891        56%
8165        50%
8278        50%
11367      57%
10123      58%
8279        70%
9131        50%
11365      66%
10105      50%
11363      50%
11375      70%

Uvid u rad je u četvrtak 21.9. u 9:45 u učionici 118.

Fizika Read more ...


Anketa