Fizics

FP2; FP3 i PENF_rezultati_20.9.

Wednesday, 20 September 2017 19:10

FP2

9270       dovoljan(2)

FP3

4788       dovoljan (2)

PENF

N.A.        dobar(3)

Uvid u rad je u četvrtak 20.09. u 9:45 u učionici 118.

 

Fizika Read more ...


Uvod u opću fiziku_rezultati_20.9.

Wednesday, 20 September 2017 12:01

9106        50%
9176        55%
6891        56%
8165        50%
8278        50%
11367      57%
10123      58%
8279        70%
9131        50%
11365      66%
10105      50%
11363      50%
11375      70%

Uvid u rad je u četvrtak 21.9. u 9:45 u učionici 118.

Fizika Read more ...


Anketa