Fizics

Uvod u opću fiziku_rezultati_14.6.

Thursday, 15 June 2017 21:02
10127 50%
10695 75%
10121 50%
11373 75%
8137 69%
8062 50%
10103 50%
8081 62%
11368 50%
10134 50%
10120 50%
9148 50%
10743 50%
8082 50%
6865 50%
9133 50%
10082 65%
8104 50%
7258 50%
10689 50%

Uvid u rad je u petak 16.6. u 14:00 u učionici 118.

Fizika Read more ...


Rezultati predroka iz izbornog kolegija Školska pedagogija

Wednesday, 31 May 2017 23:33

Rezultati predroka iz izbornog kolegija Školska pedagogija

(II. godina preddiplomskog studija fizike)

 Predrok iz izbornog kolegija Školska pedagogija  (II. godina preddiplomskog studija fizike), održan 25.5.2017. godine, položili/le su studenti/ce čiji je broj indeksa:

  1. 11478          
  2. 10143          
  3. 8124            
  4. 6936            
  5. 10140          
  6. 10139          
  7. 10145          
  8. 10142          

Svi/e studenti/ce koji/e su na predroku položili/e izborni kolegij Školska pedagogija trebaju osobno doći 1.6.2017. godine (četvrtak), u 12 sati (uč. 0-1) radi ocjene (koja se bazira na rezultatima pismenog dijela ispita i na postignućima u okviru kontinuirane evaluacije).

U navedenom terminu studenti/ce mogu dobiti uvid u svoje uratke.

Fizika Read more ...


Moderna fizika - predavanja

Wednesday, 08 March 2017 10:45

Predavanja iz predmeta Moderna fizika održati će se od 9:00 - 15:00 sati po planu:

17., 18. ožujak 2017.

21. i 22. travanj 2017.

05., 06. 19. i 20. svibanj 2017.

02. lipanj 2017.

Dolasci gostujućih profesora Read more ...


Anketa