Biologija

Fiziologija bilja, predavanja

Ponedjeljak, 10 Listopad 2016 09:50

Predavanja iz Fiziologije bilja počinju 18.10.2016. s početkom u 11 sati u učionici 214 i održavati će se svakog utorka prema rasporedu.

Obavijesti Opširnije...


Praktikum iz opće zoologije

Petak, 07 Listopad 2016 14:17

Prve vježbe iz Praktikuma iz opće zoologije održat će se u ponedjeljak, 10.10. u sljedećem terminu:


Prva grupa: od 12:30 h

Filip Grubešić
Katarina Krištić
Dragana Zovko
Josipa Stipić
Nikolina Batista
Ljubica Soldo
Marija Sušac
Mateo Trlin
Lorena Soldo
Ivana Martić
Valentino Adžaip
Martin Martić

Druga grupa od 14h

Renato Vidić
Nikolina Đunder
Roberta Đuzel
Jelena Mandić
Ana Ereš
Ivan Majdandžić
Dario Dadić
Danea Buhovac
Ana Lasić
Mirna Zolota     I
Iva Udovičić

Na vježbe ponijeti radnu kutu, suhu olovku, bojice, gumicu i praktikum koji se može preuzeti u kopirnici (prizemlje- desno).

Obavijesti Opširnije...


Osnove pedagogije – predavanja i vježbe

Petak, 07 Listopad 2016 14:07

prof. dr. sc. Sonja Kovačević održat će predavanje iz kolegija Osnove pedagogije po sljedećem rasporedu:

Ponedjeljak, 10. listopada, (nastava studijskim grupama u Mostaru) u 14:30h, učionica 1-2

Utorak, 11. listopada, (nastava studijskim grupama u Rodoču) u 13:00h, učionica 110

Vježbe iz navedenog kolegija počet će biti održavane po dogovorenom rasporedu od 17.

Obavijesti Opširnije...


Ekologija mora- izborni kolegij

Petak, 07 Listopad 2016 13:58

Studenti koji planiraju upisati izborni kolegij Ekologija mora trebaju pohađati nastavu kod prof. Lučića od 11.-13.10. kako je ranije oglašeno.

Kombinacija Biologija-geografija (studenti moraju upisati navedeni kolegij zbog zbroja bodova).

Kombinacija Biologija-kemija (studenti mogu odabrati druge ponuđene kolegije).

 

 

Obavijesti Opširnije...


Studij Biologije nudi mogućnost upoznavanja sustava od molekule do živog bića u prirodnom okolišu, upoznavanja i razumijevanja stanica kao osnovnih jedinica života, otkrivanja tajnih nasljeđivanja i raznolikosti životnih oblika na Zemlji. S ciljem stjecanja praktičnih vještina i razvitka kreativnih sposobnosti eksperimentalni rad u laboratorijima i terenska nastava su zastupljeni značajnim udjelom u nastavi Biologije. Studij Biologije se, izuzev kao jednopredmetni studij, realizira i kao dvopredmetni u kombinaciji s drugim studijskim grupama. Na diplomskom studiju Biologije postoji i istraživački smjer Ekologija i zaštita prirode koji je, pored postojećih, nastao sa svrhom ispunjavanja budućih i trenutnih zahtjeva tržišta i interesa budućih studenata te su zbog toga svi studijski programi usklađeni s planovima i trendovima drugih sveučilišta u svijetu.

Sveučilišni preddiplomski studij (nastavnički i istraživački) traje tri (3) godine, odnosno šest (6) semestara. Završetkom preddiplomskog studija stječe se naziv sveučilišni prvostupnik/-ca biologije  – 180 ECTS.

Sveučilišni diplomski studij (nastavnički i istraživački) traje dvije (2) godine, odnosno četiri (4) semestra. Završetkom diplomskog studija stječe se naziv sveučilišni magistar/ra biologije (ili ekologije i zaštite prirode) – 120 ECTS.

E-mail: biologija@fpmoz.sum.ba

 

BIOLOGIJA (jednopredmetno i dvopredmetno) –

magistri/-e struke od 2010. do 2021.

MASTER – II. CIKLUS STUDIRANJA (BOLONJA)

Redni broj

Ime i prezime

Redni broj

Ime i prezime

2010.

Biologija i Zemljopis

1

Adriana Kolobara

   

2011.

Biologija i Kemija

1

Mirjana Jurić

3

Dragana Matić

2

Marijana Marković

4

Marina Vasilj

2012.

Biologija i Zemljopis

1

Helena Marić

3

Jelena Matuško

2

Aleksandra Samardžić

Biologija i Kemija

1

Željka Čolak

3

Brankica Kolovrat

2

Ljubica Matišić

4

Jelena Šimić

2013.

1

Ana Ivanković

4

Tanja Vrljić

2

Marina Buhač

5

Kristina Lozančić

3

Mirna Soldo

6

Ivan Soldo

Biologija i Zemljopis

1

Dario Šakić

4

Tereza Azinović

2

Boja Grgić

5

Kristina Naletilić

3

Žana Sučić

2014.

Biologija i Kemija

1

Ivana Ćorić

7

Sanda Pleša

2

Ana Antunović

8

Valentina Aralo

3

Joško Bebek

9

Josip Bešlić

4

Lejla Ćorajević

10

Marijana Goluža

5

Boris Krešić

11

Petra Krišto

6

Blagica Milićević

Biologija i Zemljopis

1

Maja Katava

4

Mario Kvasina

2

Vedran Rajič

5

Sandra Mustapić

3

Mihaela Ivanović

2015.

1

Vedran Bagarić

   

Biologija i Kemija

1

Ivana Boras

6

Monika Čuljak

2

Jelena Grebenar

7

Marijan Rajič

3

Rolanda Škobić

8

Nikolina Crnjac

4

Stanka Erić

9

Vlatka Matković

5

Kruno Pandžić

10

Glorija Zlatić

2016.

1

Maja Grbavac

5

Marija Vican

2

Monika Čolak

6

Kristina Marušić

3

Gorana Matošević

7

Kristina Primorac

4

Mate Paštar

Biologija i Zemljopis

1

Robert Relata

3

Miranda Čaveliš

2

Tomislava Bartulić

Biologija i Geografija

1

Ivana Marković

   

2017.

Biologija i Kemija

1

Gabrijela Krišto

7

Anita Kulaš

2

Karmen Marić

8

Martina Medo

3

Matea Nenadić

9

Marija Pavlinović

4

Ivona Raič

10

Marina Rajić

5

Kristina Šetka

11

Josipa Sučić

6

Igor Azinović

Biologija i Geografija

1

Martina Buzuk

7

Marijana Ćubela

2

Iva Kraljević

8

Mirjana Maglica

3

Toni Mihaljević

9

Nikolina Mišura

4

Nikolina Naletilić

10

Martina Oršolić

5

Marija Perutina

11

Igor Petrina

6

Anita Tadić

Biologija i Zemljopis

1

Ivana Vuleta

   

2018.

Biologija i Kemija

1

Matea Knez

4

Marija Pinjuh

2

Ivona Soldo (Mladen)

5

Ivona Soldo (Željko)

3

Matea Matošević

6

Jelena Tadić

4

Sanja Đolo

7

Tanja Galić

5

Sanja Špinderk

8

Reinalda Marić

6

Ivana Tokić

9

Marija Ćuk

7

Vedrana Slišković

10

Daria Grbavac

8

Vendi Ćorić

11

Boris Gavrić

Biologija i Geografija

1

Gorana Trogrlić

5

Kristina Maglica

2

Marija Šimić

6

Stipan Džankić

3

Lucija Duvnjak

7

Mario Jurić

4

Marko Galić

8

Marijana Juko

2019.

Biologija i Kemija

1

Josipa Bagarić

11

Marija Barišić

2

Ivana Galić

12

Željka Knezović

3

Monika Lovrić

13

Josipa Lozančić

4

Sandra Mijić

14

Anđa Šarić

5

Katarina Šušnjar

15

Petar Barišić

6

Branimir Ećimović

16

Matea Filipović

7

Maja Jelić

17

Antonija Jurčić

8

Martina Križanović

18

Ivan Marušić

9

Dijana Maslać

19

Ivana Putica

10

Lidija Šanje

20

Marko Tomas

2020.

Biologija i Geografija

1

Nikolina Bagarić

2

Tatjana Jurić

Biologija i Kemija

1

Ana-Marija Bešlić

8

Dragana Mlinar

2

Luka Starešina

9

Katarina Crnjac

3

Martina Đikić

10

Katarina Gučanin-Gazibarić

4

Mirela Kadijević

11

Mirna Mišković

5

Irena Mišković

12

Kristina Pecollaj

6

Lucija Šušić

13

Ingrid Wolf Stefan

7

Ines Klarić

2021.

Biologija i Geografija

1

Kristina Pranjić

3

Martina Pranjić

2

Elena Marić

Biologija i Kemija

1

Ivona Jurić

   

Biologija

1

Mario Grizelj

4

Josipa Stipić

2

Ana Ereš

5

Renato Vidić

3

Mateo Trlin

2022.

 
       

 

 

Anketa