International cooperation

OFFICIAL INVITATION TO AII-FORA ONLINE SIDE-EVENTS (27-29 January)_within V EUSAIR Forum

Tuesday, 26 January 2021 15:27

Objavljujemo poziv za sudjelovanje na međunarodnom Webinaru u organizaciji Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH u suradnji s Forumom Jadransko-jonskih gospodarskih komora, gradova, sveučilišta mreže UniAdrion i gradova te u suradnji s Jadransko-jonskom inicijativom – predsjedanjem Republike Slovenije. Tema webinara je „Krizno upravljanje i komuniciranje u uvjetima SARS-CoV-2“ s osobitim fokusom na Bosnu i Hercegovinu i Albaniju.

Međunarodna suradnja Read more ...


Natječaj Veleposlanstva Ruske Federacije u BiH za akademsku godinu 2020/2021

Tuesday, 19 January 2021 12:09
Obaviještavamo studente o otvorenom pozivu za prijave za stipendije Ruske Federacije koje se odnose na mogućnost studiranja u Rusiji u akademskoj godini 2021./2022. Poziv je otvoren do 20. veljače 2020., a više informacija se može pronaći na web stranici Veleposlanstva Ruske Federacije u BiH putem sljedeće poveznice https://bih.mid.ru/bs/press_center/news/raspisuje_se_konkurs_ruskih_stipendija_za_2021_2022_akademsku_godinu/.

Međunarodna suradnja Read more ...


UNESCO- Poziv za dostavu prijava za UNESCO-MAB Young Scientists Award 2021.

Monday, 23 November 2020 15:16

Donosimo obavijest o otvorenom Natječaju za prijavu za UNESCO-MAB Young Scientists Award 2021. namijenjenom mladim znanstvenicima koji se bave interdisciplinarnim istraživanjima.

Više informacija o uvjetima Natječaja može se pronaći u privitku, a priloženi prijavni obrazac također je dostupan na sljedećoj poveznici https://en.unesco.org/sites/default/files/application_form_mab_ysa_2021_en.pdf.

Rok za dostavu prijava za BiH je 15. prosinca 2020.

 

Unesco - obrazac za prijavu

Unesco - dopis

Unesco - info

Međunarodna suradnja Read more ...


Anketa