Znanost o okolišu

Rezultati ispita iz Genetike

Utorak, 02 Listopad 2018 11:19

Ispit iz Genetike položili su studenti s brojem indeksa 9380 (2) i 6989 (3).

Studenti će o upisu ocjena biti obavješteni naknadno.

Rezultati ispita Opširnije...


O studiju znanost o okolišu

U akademskoj 2007/08. Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti je otvorio interdisciplinarni sveučilišni studij Znanost o okolišu. Ovaj studij naglašava primjenjenu stranu ekologije i spoj prirodnih znanosti u zaštiti biološke i krajobrazne raznolikosti. U vremenu globalizacije i novih tehnologija nameće se potreba za stručnjacima u sljedećim područijima: zaštite i upravljanja geološkim resursima, geografskim i biološkim znamenitostima u prirodi, organizacija biološke zaštite u nacionalnim parkovima, osiguranje visokih ekoloških standarda u upravljanju tehnološkim procesima u proizvodnji. Sve navedene kompetencije stječete završtekom ovog intredisciplinarnoga studija. Znanost o okolišu naglašava primjenjenu ekologiju i interdiscipinarnost između bioloških, geoloških i geografskih aspekata zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti.

Nastavnici

dr. sc. Adisa Vučina

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Vanjski Suradnik

Kolegiji

Gospodarenje otpadom

dr. sc. Dražen Perica

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Djelatnik

Osobni podaci

dperica@unizd.hr

Kolegiji

Dinamika atmosfere i mora
Geografija mora
Geomorfologija
Geomorfologija sa osnovama geologije
Hidrogeografija
Primijenjena hidrogeografija
Prirodni rizici i katastrofe

dr. sc. Jozo Rogošić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Djelatnik

Osobni podaci

jrogosic@unizd.hr

Kolegiji

Agroturizam
Bioraznolikost geografskih regija
Geobotanika
Načela i metodologija znanstvenog rada u znanostim
Opća ekologija

dr. sc. Maja Pavela-Vrančić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Djelatnik

Osobni podaci

pavela@pmfst.hr

Kolegiji

Biološki aktivne tvari
Biotehnologija
Prirodni toksini u moru

dr. sc. Marica Mamut

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Djelatnik

Osobni podaci

mmamut@unizd.hr

Kolegiji

Geoekološki problemi u turizmu
Geografija Azije
Klimatologija
Primijenjena geoekologija
Primijenjena klimatologija
Primjenjena klimatologija
Regionalna turistička geografija mediterana
Sredozemlje

dr. sc. Mate Šantić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Djelatnik

Osobni podaci

355456
msantic@pmfst.hr

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Kolegiji

Animalna fiziologija
Gospodarenje morem i zaštita
Metodička praksa nastave biologije
Metodika nastave biologije
Praktikum iz animalne fiziologije
Praktikum iz metodike nastave biologije

dr. sc. Nevenko Herceg

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Djelatnik

Osobni podaci

355456

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Kolegiji

Ekonomika okoliša
Okoliš i održivi razvoj
Politika zaštite okoliša
Upravljanje okolišem

dr. sc. Snježana Musa

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Djelatnik

Osobni podaci

snjezamusa@hotmail.com

Kolegiji

Baština u turizmu
Geografija
Geografija BiH
Geografija Bosne i Hercegovine
Geografija JI Europe
Geografija religija
Geografske osnove regionalnog i prostornog planiranja
Geografske osnove regionalnog i prostornog planira
Geografske osnove regionalnog i prostornog planiranja
Opća kartografija
Politička geografija
Politička geografija
Primjenjena kartografija
Regionalna geografija JI Europe
Tematsko kartiranje
Završni rad

dr. sc. Zora Pilić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Djelatnik

Osobni podaci

445 464
zora.pilic@fpmoz.sum.ba

Konzultacije

srijedom od 12 do 13 h

Ured

106 b Rodoč

Životopis

Zora Pilić rođena je 1962. u Ždrimcima kod Gornjeg Vakufa-Uskoplja. Doktorirala je na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 2005. s temom ,,Istraživanje biokompatibilnih modificiranih površina slitina u fiziološkoj otopini”. U znanstvenom radu bavi se elektrokemijom: korozijom i zaštitom materijala. Na Sveučilišta u Mostaru radi od 1997. Nastavu izvodi na FPMOZ, APTF,  Medicinskom fakultetu i Fakultetu zdravstvenih studija. Nositeljica je kolegija Fizikalna kemija i Tehnologija i analiza voda.  U nastavno zvanje docentice izabrana je 2006., izvanredne profesorice 2010., a redovite profesorice 2017. Od 2006.-2010. bila je pročelnica Studija kemija, od 2010.-2013. savjetnica je za razvoj studija, a od 2013.-2019. Prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju.Osnovala je prvi znanstveni laboratorij na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Laboratorij za elektrokemiju koji je specijaliziran za elektrokemijska i elektroanalitička istraživanja na međufaznoj granici matal(legura)/elektrolit, te praćenje mikroprocesa na sučelju faza. Sudjelovala je na 14 projekata, od kojih je na 11 projekata bila voditeljica/koordinatorica.Autorica je tri sveučiliošna udžbenika: (Fizikalna kemija I (2010.), Zbirka zadataka iz fizikalne kemije (2014.), Praktikum iz fizikalne kemije (2016.), te nastavnih materijala: Tehnologija i analiza voda (interna skripta za studente sanitarnog inženjerstva, FZS, 2013.), Odabrana poglavlja fizikalne kemije i Praktikum iz medicinske kemije (interne skripte za studente medicinskog fakulteta, MF, 2016.).Nositeljica je kolegija Cleaner production na poslijediplomskom znanstvenom studiju Industrial Ecology (2008./09.) na Mašinskom fakultetu u Sarajevu kao i na dokrorskom studiju Kemija mediteranskog okoliša (2017/18.) na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu.Usavršavala se na Royal Institute of Technology u Stockholmu (sijećanj-ožujak, 2008.). Sudjelovala je na četiri studijska putovanja: Universitat Politècnica de Catalunya (ožujak, 2007.) Barcelona, Universite Pierre et Marie Curie (prosinac, 2012) Paris, Manchester Metropolitan University (srpanj, 2017.) Manchester i Univerzita Mateja Bela (veljača, 2018.) Banská Bystrica. Mentorica je disertacije I. Martinović, ,,Utjecaj kiselih kiša na oksidne filmove metala“, FPMOZ, Sveučilište u Mostaru (16. 04. 2015.).Na Univerzitetu u Sarajevu mentorica je tri magistarska rada po prijebolonjskom sustavu (mr. sc.): -N. Buntić, ,,Elektrokemijsko istraživanje aluminija u fluoridnom mediju” PMF, Sarajevo (15.10. 2012.),-I. Dragičević, ,,Istraživanje korozije željeza uz prisustvo katehina” PMF, Sarajevo (13. 05. 2011.) i-I. Mišković, ,,Utjecaj emisije plinova u procesu elektrolize aluminija na koroziju konstrukcijskih materijala na bazi željeza” Mašinski fakultet, Sarajevo. (19. 01. 2011.).Mentorica je 19 diplomskih radova na Sveučilištu u Mostaru i voditeljica stručne prakse za strane studente (rujen, 2017., IAESTE).Članica je povjerenstva za obranu 2 doktorske disertacije na Kemijsko-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Splitu (S. Talić (21. 01. 2010.) i A. Martinović (27. 05. 2010.).Predsjednica je Znanstveno-stručnog odbora konferencije ,,Zaštita voda u kršu,, Mostar (2015.) i članica znanstveno-stručnog odbora skupa ,,VODA ZA SVE,, Osijek (2016.). Predsjednica je povjerenstva za izradu elaborata preddiplomskog i diplomskog studija „Kemija“ FPMOZ (2014.) i voditeljica tima Sveučilišta u Mostaru za obilježavanje Dana prirodnih znanosti u F BiH (2014., 2015., 2016., 2017., 2018.) uz sudjelovanje: FPMOZ, PMF Sarajevo i PMF Tuzla, organizator i pokrovitelj je FMON. Voditeljica je tima na razini BiH za izradu ZJNPP za kemiju  definirano na ishodima učenja, Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje – APOSO, Mostar (2016.).Od 1998. upisana je u registru istraživača MZOŠ Republike Hrvatske, a od 2007. u Registar znanstvenog kadra Federacije Bosne i Hercegovine. Od 2005. član je Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa, Zagreb,  a od 2008. Hrvatskog  društva za znanost i umjetnost, Sarajevo.Objavljeni radovi:  https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/225331?autor=225331

Kolegiji

Fizikalna kemija
Fizikalna kemija 1
Fizikalna kemija 2
Praktikum iz fizikalne kemije
Praktikum iz fizikalne kemije 1
Praktikum iz fizikalne kemije 2
Tehnologija i analiza voda
Tehnologija i analiza vode

dr. sc. Anita Martinović Bevanda

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci

036/355-456
anita.martinovic.bevanda@fpmoz.sum.ba

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Kolegiji

Analitička kemija 1
Analitička kemija 2
Instrumentalne metode analize kakvoće okoliša
Instrumentne metode analize
Instrumentne metode analize
Instrumentne metode analize 1
Osnovni kemijski procesi u okolišu
Praktikum iz analitičke kemije
Praktikum iz analitičke kemije 1
Praktikum iz analitičke kemije 2
Praktikum iz instrumentnih metoda analize
Praktikum iz instrumentnih metoda analize
Viši praktikum iz analitičke kemije

dr. sc. Antonija Višekruna

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci

355456
anvis@sve-mo.ba

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Kolegiji

Anorganska kemija
Praktikum iz anorganske kemije

dr. sc. Davor Lučić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci

355456
davor.lucic@unidu.hr

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Kolegiji

Ekologija mora
Ekologija životinja
Ekologija životinja i zoogeografija
Praktikum iz ekologije životinja i zoogeografije
Terenska nastava iz ekologije životinja i zoogeogr

dr. sc. Ljiljanka Kvesić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci

036/355-762
ljiljanka.kvesic@fpmoz.sum.ba

Životopis

Ljiljanka Kvesić rođena u Donjim Mamićima, općina Grude. Osnovnu školu završaila u Ledincu i Grudama. Matematičku gimnaziju završila 1990. godine u Grudama sa prosjekom ocjena 5.0. Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja upisuje u Splitu (akademska 1990./91.), smjer: prof. matematike i fizike. Paralelno na Pedagoškom fakultetu u Mostaru na odsjeku matematike i fizike stekla stručnu spremu šestog (VI/1) stupnja i stručni naziv nastavnik matematike i fizike. Nakon završenog studija stječe zvanje profesor matematike i fizike. Poslijediplomski studij upisuje 2004. godine na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Magistrirala na temi „Matematički pristup neživotnom osiguranju". Doktorski studij upisuje 2007. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku.Doktorsku disertaciju obranila dana 07. siječnja 2011. godine na temu „Modeli kreditnih rizika za predviđanje statusa neispunjavanja obveza“, pod vodstvom mentorice prof. dr. sc. Nataše Šarlije.  Od 1995. godine uposlena u Srednjoj strukovnoj školi u Širokom Brijegu, kao profesor matematike, gdje radi do 30. rujna 2007. godine. Od 1. listopada 2007. godine uposlena na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru. Kao vanjski suradnik od 2007. godine radi na Agronomskom i prehrambeno–tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, na kolegijima Matematika I, Matematika II, Primijenjena matematika, a od 2011. godine i na Fakultetu zdravstvenih studija na kolegiju Osnove matematike.14. srpnja 2011. godine izabrana u znanstveno-nastavno zvanje docent na kolegije „ Statistika“ i „Optimizacija“.4. listopada 2016. godine izabrana u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesore, područje prirodne znanosti, polje matematika, grana primijenjena matematika i matematičko modeliranje, kolegiji „ Statistika“ i „Optimizacija“.Dobitnica posebnog priznanja o završnom obrazovanju „Ognjen Prica“ u znak priznanja za postignut odličan uspjeh iz svih predmeta i primjereno vladanje tijekom obrazovanja. Dobitnica prve nagrade 2007. godine za objavljen znanstveni rad „Metode u kvantifikaciji rizika“ na Prvoj internacionalnoj konferenciji u Zadru. 2016. godine dobitnica priznanja za nastavno- stručni rad, nastavni rad i za osobit doprinos promociji Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru. Recenzent udžbenika i radnih bilježnica iz matematike za devetogodišnje osnovno obrazovanje na hrvatskom jeziku. Autorica udžbenika:  "Matematika" za prirodoslovne i tehnološke fakultete, "Matematika 1" udžbenik s riješenim zadatcima i “Zbirka zadataka iz više matematike s riješenim primjerima I dio”, te suautorica udžbenika "Matematika 7" i "Matematika 9" za devetogodišnje osnovno obrazovanje. Članica je Udruge matematičara " Ruđer Bošković" Mostar. Od 2012. - 2019. godine obavlja dužnost pročelnice Studija razredne nastave. Od 2012. godine obavlja funkciju stručnog savjetnika iz predmeta Matematika za Osnovne i Srednje škole.Objavila je više znanstvenih i stručnih radova. Sudjelovala je na više međunarodnih konferencija.

Kolegiji

Matematika
Matematika 1
Matematika 2
Metodika nastave matematike 1
Metodika nastave matematike 2
Metodika nastave matematike 3
Optimizacija
Statistika u turizmu

dr. sc. Miroslav Džidić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Djelatnik

Kolegiji

Legislativa u zaštiti prirode
Opće pravo u prometu

dr. sc. Mladen Kvesić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci

355456
kvesicm@gmail.com

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Kolegiji

Atletika
Badminton
Kineziološka metodika 1
Kineziološka metodika 2
Kineziološka metodika I
Kineziološka metodika II
Košarka
Mali nogomet
Metodika nastave tjelesne i zdravstvene kulture 2
Metodika nastave tjelesne i zdravstvene kulture 3
Metodika tjelesne i zdravstvene kulture 3
Odbojka
Opća kineziološka metodika
Pješačke ture
Rukomet
Stolni tenis
Stručno pedagoška praksa u oš i sš
Stručno pedagoška praksa u osnovnoj i srednjoj ško
Stručno pedagoška praksa u predškoli i razrednoj n
Stručno pedagoška praksa u predškoli i razrednoj nastavi
Tjelesna i zdravstvena kultura
Tjelesna i zdravstvena kultura 1
Tjelesna i zdravstvena kultura 2
Tjelesna i zdravstvena kultura 3
Tjelesna i zdravstvena kultura 4
TZK kod djece s posebnim potrebama

dr. sc. Stanislava Talić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci

355456

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Kolegiji

Biokemija 1
Biokemija 2
Kancerogeni u okolišu
Karcinogeni u okolišu
Metodička praksa iz kemije
Metodika nastave kemije 1
Metodika nastave kemije 2
Organska kemija i biokemija
Osnove biokemije
Praktikum iz biokemije
Praktikum iz biokemije 1
Praktikum iz biokemije 2
Praktikum iz metodike nastave kemije 1
Praktikum iz metodike nastave kemije 2
Viši praktikum iz biokemije

dr. sc. Svjetlana Stanić-Koštroman

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci

+387 36 445 468
svjetlana.stanic@sve-mo.ba

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Ured

102c kampusa u Rodoču

Kolegiji

Avertebrata
Beskralješnjaci
Ekologija voda na kopnu
Opća biologija
Opća zoologija
Osnove biologije
Praktikum iz beskralješnjaka
Praktikum iz opće zoologije
Protisti i gljive
Terenska nastava iz beskralješnjaka

dr. sc. Zrinka Knezović

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci

355456
zrinka.knezovic@sve-mo.ba

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Kolegiji

Biostatistika
Statistika
Uvod u statistiku
Uvod u znanstveno istraživački rad

dr. sc. Adriana Planinić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

036445467
adriana.planinic@fpmoz.sum.ba

Ured

Kampus u Rodoču, 103 a

Kolegiji

Avertebrata
Ekologija mora
Osnove biologije
Praktikum iz beskralješnjaka
Praktikum iz ekologije životinja i zoogeografije
Praktikum iz opće zoologije
Terenska nastava iz beskralješnjaka
Terenska nastava iz ekologije životinja i zoogeogr

dr. sc. Amira Galić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Vanjski Suradnik

Osobni podaci

amira.galic@tel.net.ba

Kolegiji

Mineralogija
Opća geologija
Petrologija
Petrologija s mineralogijom

dr. sc. Anđelka Lasić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

andjelka.lasic@gmail.com

Konzultacije

Utorak od 11:00-12:00

Ured

102b

Životopis

Studij biologije i kemije upisala sam na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Mostaru (danas Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti). Diplomirala sam 2004. obranivši rad pod naslovom "Urbana flora u Mostaru" (voditelj prof. dr. sc. Nenad Jasprica) i stekla zvanje profesora biologije i kemije.Poslijediplomski doktorski studij upisujem 2006. (akademska 2005./2006.) na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, područje prirodnih znanosti, polje biologija, smjer ekologija. Doktorsku disertaciju pod naslovom: Ekološke značajke biljnih zajednica u krškim rijekama Trebižatu i Lištici (Bosna i Hercegovina) obranila sam 27. rujna 2011. godineOd 2005.-2012. sam zaposlena sam na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru kao mlađi asistent, a 2012. izabrana sam u zvanje docent.  Područje mojeg znanstvenog interesa jesu sistematika i ekologija bilja.

Kolegiji

Biogeografija
Ekologija bilja
Flora i vegetacija kopnenih voda
Geobotanika i ekologija bilja
Osnove biologije
Osnove zaštite prirode i okoliša
Praktikum iz geobotanike i ekologije bilja
Praktikum iz geobotanike i ekologije bilja
Praktikum iz sistematike biljaka
Sistematika biljaka
Sistematska botanika
Terenska nastava
Terenska nastava iz biologije
Terenska nastava iz geobotanike i ekologije bilja
Terenska nastava iz Sistematike biljaka

dr. sc. Anita Dedić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

445 457
dedic.anita@gmail.com

Konzultacije

četvrtkom od 12:00 do 13:00

Ured

Rodoč bb, Mostar, ured 102b

Kolegiji

Alge i gljive
Hidrobiologija
Praktikum iz algi i gljiva
Protisti i gljive
Terenska nastava iz algi i gljiva
 • Konzultantske usluge istraživanja okoliša na projektnom području CHE Vrilo KfW – projekt br. 9169 (2
 • Istraživanje ekološkog statusa u svrhu zaštite voda i biološke raznolikosti ekosustava Rijeka Lištic
 • Istraživanja biocenoza i ekološkog statusa dinarskih tekućica (2014)
 • Biološki monitoring površinskih voda slivova Neretve i Cetine na području Federacije Bosne i Hercego
 • Pilot Project for the Improvement of Education on Environment Protection and Raising Awareness on CO
 • Environmental determinants of contrasting caddisfly (Insecta, Trichoptera) biodiversity in the Neretva and Bosna River basins (Bosnia Herzegovina) under temperate and Mediterranean climates, Časopis
 • The first report on periphytic diatoms on artificial and natural substrate in karstic spring Bunica, Bosnia and Herzegovina, Časopis
 • Water Quality of the Radobolja River, Bosnia and Herzegovina, Časopis
 • The composition of litophytic diatoms in creek Badnje, Masna Luka, Blidinje, Časopis
 • Epiphytic diatoms on Chara sp. in Badnje creek (Masna Luka), Blidinje, Časopis
 • Algal composition of two karstic springs in western Herzegovina (Bosnia and Herzegovina), Časopis
 • Marshland vegetation of the order Phragmitetalia on shores of mine pit lakes in north-eastern Bosnia and Herzegovina, Časopis
 • Qualitative and quantitative composition of benthos community in evaluation of water quality of Neretva river at Višići and Žitomislići sites, Časopis
 • Diatoms of Rivers Neretva, Cetina and Trebišnjica, Bosnia and Herzegovina, Konferencija
 • Periphytic diatoms on artificial and natural substrate in karstic spring Bunica, Bosnia and Herzegovina: The first approach. , Konferencija
 • Algae on macrophytes in the oligotrophic wetland Hutovo blato, Bosnia and Herzegovina, Konferencija
 • Diatoms of karst springs of Trebižat river, Bosnia and Herzegovina, Konferencija
 • Cyanobacteria of the karstic springs in Herzegovina (Bosnia and Herzegovina), Konferencija
 • Diatoms from two creeks at the weekend resort Čavljak on Ozren mountain, Bosnia and Herzegovina , Konferencija

dr. sc. Dragan Škobić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

+ 387 36 445 468
dragan.skobic@fpmoz.sum.ba

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Ured

Rodoč bb, 88 000 Mostar

Životopis

Godine 1995. upisao sam Pedagoški fakultet Sveučilišta u Mostaru, smjer biologija i kemija, gdje sam uspješno obranio diplomski rad s temom „Analiza kristala i čestica virusnog izolata iz vinove loze (Vitis vinifera L.)“ pod vodstvom prof. dr. sc. Mladena Krajačića. Poslijediplomski studij pri Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, smjer Ekologija, upisao sam školske godine 2002 / 2003. Nakon položenih svih ispita (14 ukupno) s prosjekom ocjena 5,0 obranio sam rad pod nazivom „Učinak cinkovog i aluminijevog sulfata na vodenu leću (Lemna minor L.) i mentorstvom prof. dr.sc. Branke Pevalek-Kozlina. Godine 2012. uspješno sam obranio doktorsku disertaciju pod nazivom „Uloga biljnih sekundarnih metabolita u biotskim odnosima između biljaka i životinja“ pod vodstvom prof. dr. sc. Joze Rogošića na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru.

Kompetencije

Od 2003. obavljao sam funkciju tajnika na smjeru biologije, a od 2006. do prosinca 2012. godine obavljao sam funkciju tajnika i sudjelovao u organiziranju novog smjera, Znanost o okolišu, po „bolonjskim“ standardima. Od 2013. obavljam funkciju pročelnika na studijskoj grupi znanosti o okolišu.

Kolegiji

Fiziologija bilja
Opća botanika
Opća ekologija
Osnove biologije
Osnove ekologije i okoliša
Praktikum iz fiziologije bilja
Praktikum iz opće botanike
 • Role of Species Diversity and Secondary Compound Complementarity on Diet Selection of Mediterranean Shrubs by Goats, Časopis
 • Influence of secondary compound complementarity and species diversity on consumption of Mediterranean shrubs by sheep, Časopis
 • Effect of supplementation with barley and activated charcoal on intake of biochemically diverse Mediterranean shrubs, Časopis
 • Ecotoxicologicaleffectsofaluminumandzincongrowthandantioxidants in Lemna minor L., Časopis
 • Effect of supplementation with barley and calcium hydroxide on intake of Mediterranean shrubs by goats, Časopis
 • Response of Chlorophyll a, SPAD Values and Chlorophyll Fluorescence Parameters in Leaves of Apricot Affected Some Abiotic Factors , Časopis
 • Environmental determinants of contrasting caddisfly (Insecta, Trichoptera) biodiversity in the Neretva and Bosna river basins (Bosnia and Herzegovina) under temperate and mediterranean climates, Časopis
 • Anthelmintic effect of three tannin-rich Mediterranean shrubs in naturally infected sheep, Časopis

dr. sc. Ivan Dragičević

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

355456

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Kolegiji

Organska kemija
Uvod u znanstveno istraživački rad

dr. sc. Ivana Martinović

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

+ 387 36 44 54 53
martinovic.ivanna@gmail.com

Konzultacije

utorak, 14h ili po dogovoru

Ured

kampus Rodoč, 106a

Životopis

Ivana Martinović (rođ. Mišković) rođena je 18.10.1981. godine u Mostaru, Bosna i Hercegovina. Osnovnu školu je završila u Orebiću, a srednju školu Gimnaziju fra Grge Martića u Mostaru. Godine 2000. upisala je Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 2006. uspješno obranila diplomski rad i stekla zvanje diplomiranog kemijskog inženjera. Godine 2008. upisala je poslijediplomski studij „Industrijska ekologija“ na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, gdje je 2011. magistrirala s temom pod nazivom „Utjecaj emisije plinova u procesu elektrolize aluminija na koroziju konstrukcijskih materijala na bazi željeza“. Doktorirala je na prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru 2015. u znanstvenom polju kemija s temom ,,Utjecaj kiselih kiša na oksidne filmove metala”. Zaposlena je na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru od 2007. Od siječnja 2007. do listopada 2010. godine obnašala dužnost tajnika Studija kemije, a od listopada 2015. pročelnica je Studija kemija. Nositeljica je kolegija Opća kemija 1 i 2 na matičnom fakultetu, te kolegija Kemija I na Fakultetu zdravstvenih studija.

Kolegiji

Okolinske tehnologije
Opća i anorganska kemija
Opća kemija 1
Opća kemija 2
 • Utjecaj sadržaja galija na katodno ponašanje Al-Ga slitina

dr. sc. Ivana Markotić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

+38736445481
ivana.markotic@sve-mo.ba

Konzultacije

ponedjeljkom i četvrtkom od 11 do 12

Ured

103b

Životopis

Ivana Markotić je rođena 15. listopada 1979. u Ljubuškom u Bosni i Hercegovini. Osnovnoškolsko obrazovanje je završila u Osnovnoj školi Tina Ujevića u Vitini, a Opću gimnaziju 1998. u Ljubuškom. Diplomirala je 2004. Biologiju i Kemiju na Sveučilištu u Mostaru, na Pedagoškom fakultetu te stekla zvanje profesorice biologije i kemije. Iste godine joj je uručena Pohvala i Zahvalnica Pedagoškog fakulteta Sveučilišta u Mostaru za uspješno studiranje. Od akademske 2005./2006. godine je zaposlena na Sveučilištu u Mostaru na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, najprije kao znanstvena novakinja na kolegijima Histologija i embriologija životinja i Animalna fiziologija, a potom kao docentica na području Prirodnih znanosti, polje Biologija, grana Zoologija. Izvodi i sudjeluje u izvođenju preddiplomske i diplomske nastave na Studiju Biologije i Studiju Znanosti o okolišu matičnoga Fakulteta. Doktorirala je 2013. na Sveučilištu u Zagrebu na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, obranom doktorskog rada pod naslovom „Biološke i ekološke značajke prikanca, Phoxinellus pseudalepidotus Bogutskaya i Zupančič, 2003 (Teleostei: Cyprinidae) na području Mostarskog blata, BiH“ i stekla akademski stupanj doktorica znanosti iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, polje Biologija, grana Ekologija. Njezino je područje istraživanja biologija i ekologija slatkovodnih riba. Govori engleski.

Kolegiji

Fiziologija životinja
Praktikum iz animalne fiziologije
Praktikum iz histologije i embriologije životinja
Praktikum iz svitkovaca
Svitkovci
Terenska nastava iz Svitkovaca
Vertebrata
 • Age Structure of the Endemic Fish Phoxinellus pseudalepidotus (Cyprinidae) from Mostarsko Blato (Neretva River Basin, Bosnia and Herzegovina) , Časopis
 • Threatened fishes of the world: Phoxinellus pseudalepidotus Bogutskaya & Zupančič, 2003 (Cyprinidae) , Časopis
 • Sex ratio of Phoxinellus pseudalepidotus Bogutskaya and Zupančič 2003, from Mostarsko blato area , Časopis
 • Length-Weight Relationship and Condition Factor of Endemic Fish Phoxinellus pseudalepidotus (Cyprinidae﴿ from Mostarsko Blato ﴾Neretva River Basin, Bosnia and Herzegovina) , Konferencija
 • Age structure of the Endemic Fish Phoxinellus pseudallepidotus (Cyprinidae) from Mostarsko Blato (Neretva River Basin, Bosnia and Herzegovina) , Konferencija
 • The weight structure of Phoxinellus pseudalepidotus (Cyprinidae) from the Mostarsko Blato (Neretva River Basin, Bosnia and Herzegovina) , Konferencija
 • Dužinski sastav populacije prikanca (Phoxinellus pseudalepidotus Bogutskaya & Zupančič 2003) na području Mostarskog Blata (Bosna i Hercegovina) , Konferencija
 • Sezonska ishrana prikanca (Phoxinellus pseudalepidotus Bogutskaya & Zupančič, 2003) (Bosna i Hercegovina), Konferencija
 • Dužinsko-maseni odnos kokotića (Lepidotrigla dieuzeidei Blanc & Hureau, 1973) u južnom Jadranu, Konferencija
 • Dužinsko – maseni odnos bežmeka (Uranoscopus scaber Linnaeus, 1758) u južnom Jadranu , Konferencija
 • Sex ratio of Phoxinellus Pseudalepidotus Bogutskaya and Zupančič 2003, from Mostarsko blato area , Konferencija
 • The Effect of Polyethylene Glicol on Forage Intake of the Mediterranean Shrubs by Sheep and Goats , Konferencija

dr. sc. Ivana Martinović

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

martinovic.ivanna@gmail.com

Kolegiji

Instrumentne metode analize 2
Kemija
Okolinske tehnologije
Opća i anorganska kemija
Opća kemija
Opća kemija 1
Opća kemija 2
Praktikum iz instrumentnih metoda analize
Praktikum iz opće kemije 1
Praktikum iz opće kemije 2

dr. sc. Lejla Bevanda

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

355456
lejla.bevanda@fpmoz.ba

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Ured

103a

Kolegiji

Biologija stanice
Biološka evolucija
Epigenetika
Evolucija
Genetika
Organska evolucija
Osnove humane genetike
Praktikum iz biologije stanice
Praktikum iz genetike
Praktikum iz organske evolucije
Praktikum iz stanične i molekularne biologije
Stanična i molekularna biologija

dr. sc. Maja Prskalo

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Kolegiji

Geologija mineralnih ležišta
Geologija zaštite okoliša
Primijenjena geologija

dr. sc. Mate Živković

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

355456
matez1814@gmail.com

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Kolegiji

Metodička praksa iz biologije
Metodika nastave biologije 1
Metodika nastave biologije 2
Praktikum iz metodike nastave biologije 1
Praktikum iz metodike nastave biologije 2
Prirodoslovlje
Zaštita okoliša
Zaštita prirode

dr. sc. Mirjana Milićević

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

036/355-452
mirjana.milicevic@fpmoz.sum.ba

Konzultacije

ponedjeljak i srijeda od 10 do 12

Ured

305

Kolegiji

Analize u gis-u
Analize u GIS-u 1
Analize u GIS-u 2
Biogeografija
Diplomski seminar
Geoekologija i zaštita okoliša
Geoekološke neravnoteže i njihove posljedice
Geografija BiH i Europe
Geografija Europe
Geografija krša
Kartografske osnove GIS-a
Medicinska geografija
Primijenjena geoekologija
Primjena računala u nastavi geografije
Prirodni resursi u turizmu

dipl. ing. Antonela Musa

Profil nastavnika

Zvanje

Diplomirani inžinjer
Viši asistent
Djelatnik

Osobni podaci

+38736/445-481
antonela.musa@fpmoz.sum.ba

Konzultacije

utorkom i četvrtkom od 11:00h do 12:00h

Ured

103b Rodoč

Kolegiji

Bioraznolikost geografskih regija
Ekologija bilja
Geobotanika
Opća botanika
Opća ekologija
Praktikum iz geobotanike i ekologije bilja
Praktikum iz geobotanike i ekologije bilja
Praktikum iz opće botanike
Terenska nastava iz geobotanike i ekologije bilja
 • Mediterranean shrub Pistacia lentiscus L. as a potential tool in the control of nematodes in sheep, Časopis

Ana Šljivić

Profil nastavnika

Zvanje


Asistent
Djelatnik

Kolegiji

Okoliš i održivi razvoj
Politika zaštite okoliša
Upravljanje okolišem

Ivan Perutina

Profil nastavnika

Zvanje


Asistent
Djelatnik

Kolegiji

Dinamika atmosfere i mora
Geografija Azije
Geografija mora
Hidrogeografija
Klimatologija
Primijenjena geoekologija
Primijenjena hidrogeografija
Primijenjena klimatologija
Primjenjena klimatologija
Regionalna turistička geografija mediterana
Sredozemlje

Ivana Lugonja

Profil nastavnika

Zvanje


Asistent
Djelatnik

Kolegiji

Legislativa u zaštiti prirode

mag. Jelena Šimunović

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Asistent
Djelatnik

Osobni podaci

jelenaasimunovic@gmail.com

Kolegiji

Analize u gis-u
Analize u GIS-u 1
Analize u GIS-u 2
Biogeografija
Geomorfologija
Geomorfologija sa osnovama geologije
Prirodni rizici i katastrofe
Statističke i grafičke metode u geografiji
Statistika
Statistika u turizmu

Ivana Zovko

Profil nastavnika

Zvanje


Mlađi asistent
Djelatnik

Kolegiji

Engleski jezik 1
Učitavam...
Anketa