Stranica

Rezultati ispita iz Fizikalne kemije

Utorak, 25 Rujan 2018 10:35

Rezultati ispita održanog 19. 9. 2018.

Fizikalna kemija 1

Broj indeksa

Broj bodova

11424

80

8906

70

10317

50

10316

30

11427

30

10319

20

10798

0

Fizikalna kemija 2

Broj indeksa

Broj bodova

10326

90

10328

85

6329

80

12196

80

7780

70

11426

65

11425

60

10409

50

10750

50

9394

50

7988

50

7990

30

4784

20

6942

20

F. F.

20

ZOO Fizikalna kemija

Broj indeksa

Broj bodova

Ocjena

9893

9 /100

nedovoljan (1)

Uvid u testove u SRIJEDU 26. 09. 2018. u 12 sati, Kampus Mostar, soba 107.

Usmeni u PONEDJELJAK 01. 10. 2018. Kampus Mostar, soba 107. 

FK 1 u 11 sati, FK 2  u 13 sati.

Znanost o okolišu Opširnije...


Rezultati ispita iz Opće i anorganske kemije

Četvrtak, 20 Rujan 2018 12:39

Rezultati ispita iz Opće i anorganske kemije održanog 19.09. 2018.

  1. 11875 – dobar (3)
  2. 11876 – T:25% Z:80% - poziva se na usmeni
  3. 11069 – T:55% Z:40% - poziva se na usmeni

Za uspješno položen ispit potrebno je ostvariti minimalno 55%.

Uvid u testove, upis ocjene i dogovor za usmeni -  ponedjeljak, 24.09. u 13:00h.

Rezultati ispita Opširnije...


Rezultati ispita iz Genetike

Ponedjeljak, 17 Rujan 2018 22:26

Ispit iz genetike položili su studenti s brojem indeksa 9420 (3), 11422 (3), 8695 (3).

Termin upisa ocjena biti će oglašen naknadno.

Rezultati ispita Opširnije...


Rezultati ispita iz Beskralješnjaka/Avertebrata

Subota, 15 Rujan 2018 19:15

1. 11064 - 76%

2. 11075 - 76%

3. 10336 - 66%

4. 10417 - 64%

5. 11070 - 50% (uvjetno)

6. 11074 - 47%

7. 9421 - 47%

8. 9380 - 41%

9. 9374 - 36%

10. 11420 - 27%

11. 8695 - 20%

Usmeni ispit održati će se u utorak, 18.9.2018. u 11 sati, kada studenti mogu dobiti uvid u svoje pismene radove

Obavijesti Opširnije...


Izvješće s održanog ispita - Upravljanje okolišem

Četvrtak, 13 Rujan 2018 11:45

       Sveučilište u Mostaru

         Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti

 

   Mostar, 7. rujna 2018.

 

 

Izvješće s održanog ispita „Upravljanje okolišem“

 

Ime i prezime

Br. indeksa

Ocjena

MONJA BATISTA

3247DS

2

ANDREJ VLADIMIR PRSKALO

3211DS

2

PETAR GAVRAN

3213DS

2

 

Napomena:

Termin upisa ocjene bit će oglašen na stranici fakulteta.

 

 

 

Predmetni nastavnik

prof.dr.sc. Nevenko Herceg, v.r.

Rezultati ispita Opširnije...


Izvješće s održanog ispita - Politika zaštite okoliša

Četvrtak, 13 Rujan 2018 11:43

       Sveučilište u Mostaru

         Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti

 

 

  

   Mostar, 7. rujna 2018.

 

 

Izvješće s održanog ispita „Politika zaštite okoliša“

 

Ime i prezime

Br. indeksa

Ocjena

MARIJANA PERKOVIĆ

10244

4

MATEJ KUTLE

10390

3

ANAMARIA VRGOČ

10213

3

ANA ŠTEKO

9667

2

MATEA PULJIĆ - VLAHIĆ

10254

2

MATEO KREŠIĆ

10719

2

MONIKA ĆUBELA

10221

2

 

Napomena:

Termin upisa ocjene bit će oglašen na stranici fakulteta.

 

 

 

Predmetni nastavnik

prof.dr.sc. Nevenko Herceg, v.r.

Rezultati ispita Opširnije...


U akademskoj 2007/08. Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti je otvorio interdisciplinarni sveučilišni studij Znanost o okolišu. Ovaj studij naglašava primjenjenu stranu ekologije i spoj prirodnih znanosti u zaštiti biološke i krajobrazne raznolikosti. U vremenu globalizacije i novih tehnologija nameće se potreba za stručnjacima u sljedećim područijima: zaštite i upravljanja geološkim resursima, geografskim i biološkim znamenitostima u prirodi, organizacija biološke zaštite u nacionalnim parkovima, osiguranje visokih ekoloških standarda u upravljanju tehnološkim procesima u proizvodnji. Sve navedene kompetencije stječete završtekom ovog intredisciplinarnoga studija. Znanost o okolišu naglašava primjenjenu ekologiju i interdiscipinarnost između bioloških, geoloških i geografskih aspekata zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti.

 

ZNANOST O OKOLIŠU (EKOLOGIJA) –

magistri/-e struke od 2011. do 2021.

MASTER – II. CIKLUS STUDIRANJA (BOLONJA)

Redni broj

Ime i prezime

Redni broj

Ime i prezime

2011.

1

Branimir Arapović

   

2012.

2

Kristina Baraban

4

Marina Bošnjak

3

Marija Ćališ

5

Irena Raguž

4

Matijana Blažević

6

Petar Stanić

2013.

1

Marina Bekavac

3

Valentin Dujmović

2

Marina Brajković Vlahović

4

Ivica Vlahović

2014.

1

Anita Biško

5

Jelena Ćališ

2

Marijana Krstić

6

Antonio Primorac

3

Ilijana Šljivić

7

Leo Šperac

4

Ivana Primorac

2015.

1

Ante Magić

3

Dario Mamić

2

Matea Maslać

2016.

1

Martina Dumančić

3

Ivan Kocaj

2

Nikolina Kovačić

4

Monika Žilić

2017.

1

Katharina Barić

4

Katarina Korda

2

Gordana Konta

5

Ivana Ljubić

3

Antonija Radoš

6

Marija Jelić

2018.

1

Antonija Ivoš

3

Ivana Ćulanić

2

Maja Ladan

4

Ane-Ana Pavlović

2019.

1

Ivana Lebo

2

Antonija Petričušić

Ekologija i zaštita prirode

1

Sandra Andrić

3

Josipa Budimir

2

Vlatka Ljubić

2020.

1

Valentin Bošnjak

5

Marija Grgić

2

Inga Knezović

6

Lucija Kontić

3

Mia Martinović

7

Josipa Galić

4

Ivana Saraf

8

Tatjana Vučić

2022.

       
Anketa