Turizam i zaštita okoliša

Rezultati predroka-Ekonomika okoliša

Četvrtak, 02 Lipanj 2022 09:55

Rezultati ispita - predrok

Kolegij: EKONOMIKA OKOLIŠA

31.05.2022.

Rezultati:

FILIP BOGDAN                         3

JOSPI MAMIĆ                          4

MIHAELA JURIĆ                       2

KATARINA ČOVIĆ                   4

IVA BILETIĆ                                               2

IVAN EZGETA                           1

prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana                          

Turizam i zaštita okoliša Opširnije...


Obavijest-Terenska nastava

Petak, 20 Svibanj 2022 11:01

Terenska nastava na Studiju geografije održati će se u četvrtak 26. svibnja. Studenti su se dužni javiti predstavnicima godina kako bi dobili detaljne upute. 

Turizam i zaštita okoliša Opširnije...


Geografija je znanost koja se bavi proučavanjem međuodnosa ljudi i njihova okoliša te stoga ona predstavlja most između prirode i društva. Studij Geografije ukazuje na to da su informacije (naglasak je na geografskom informacijskom sustavu) jedan od ključnih resursa razvoja te da je problematika prostornog i regionalnog razvoja interdisciplinarno područje u kojem geografija, posebno primijenjena, ima stožernu ulogu. Geografija se, izuzev kao jednopredmetni studij, realizira i u kombinaciji s drugim studijskim grupama. Kandidati koji završe diplomski studij Geografije, smjer Turizam i zaštita okoliša ili Održivi razvoj turizma (potonji se realizira samo kao diplomski), biti će osposobljeni za obavljanje poslova znanstveno-istraživačkih i stručnih suradnika u znanstvenim i znanstveno-istraživačkim, kulturnim, školskim i drugim javnim institucijama kao i u institucijama od općedruštvenog značenja u turističkim djelatnostima na gradskoj (ili općinskoj), županijskoj, regionalnoj i državnoj razini te u inozemstvu. 

Sveučilišni preddiplomski studij traje tri (3) godine, odnosno šest (6) semestara. Završetkom preddiplomskog studija stječe se naziv sveučilišni prvostupnik/-ca geografije (ili turizma i zaštite okoliša) – 180 ECTS.

Sveučilišni diplomski studij traje dvije (2) godine, odnosno četiri (4) semestra. Završetkom diplomskog studija stječe se naziv sveučilišni magistar/ra geografije (ili turizma i zaštite okoliša ili održivog razvoja turizma) – 120 ECTS.

E-mail:  geografija@fpmoz.sum.ba

Anketa