Turizam i zaštita okoliša

Rezultati ispita-Geografske osnove ruralnog turizma

Ponedjeljak, 28 Veljača 2022 18:08

Pismeni dio ispita održanog 23. veljače položili su

13095  2-3

13088   1-2

13123  1-2

13113   1-2 

Uvid u radove i usmeni dio ispita u četvrtak 03. ožujka u 09h.

Napomena:ispitu mogu pristupiti samo oni studenti koji su uredno ispunili svoje obveze. 

Turizam i zaštita okoliša Opširnije...


Rezultati ispita-Ekonomska geografija

Ponedjeljak, 28 Veljača 2022 17:45

Pismeni dio ispita održan 23. veljače položili su

13129  dobar3

13093  dobar3

13104   dobar 3

11131  dovoljan2

13103 dovoljan2

13099  1-2

Uvidu  u radove u četvrtak 03. ožujka u 09h

Usmeni dio ispita održati će se u četvrtak 03. ožujka od 09h. Napomena ispitu mogu pristupiti samo oni studenti koji su uredno ispunili svoje obveze. 

Turizam i zaštita okoliša Opširnije...


Geografija je znanost koja se bavi proučavanjem međuodnosa ljudi i njihova okoliša te stoga ona predstavlja most između prirode i društva. Studij Geografije ukazuje na to da su informacije (naglasak je na geografskom informacijskom sustavu) jedan od ključnih resursa razvoja te da je problematika prostornog i regionalnog razvoja interdisciplinarno područje u kojem geografija, posebno primijenjena, ima stožernu ulogu. Geografija se, izuzev kao jednopredmetni studij, realizira i u kombinaciji s drugim studijskim grupama. Kandidati koji završe diplomski studij Geografije, smjer Turizam i zaštita okoliša ili Održivi razvoj turizma (potonji se realizira samo kao diplomski), biti će osposobljeni za obavljanje poslova znanstveno-istraživačkih i stručnih suradnika u znanstvenim i znanstveno-istraživačkim, kulturnim, školskim i drugim javnim institucijama kao i u institucijama od općedruštvenog značenja u turističkim djelatnostima na gradskoj (ili općinskoj), županijskoj, regionalnoj i državnoj razini te u inozemstvu. 

Sveučilišni preddiplomski studij traje tri (3) godine, odnosno šest (6) semestara. Završetkom preddiplomskog studija stječe se naziv sveučilišni prvostupnik/-ca geografije (ili turizma i zaštite okoliša) – 180 ECTS.

Sveučilišni diplomski studij traje dvije (2) godine, odnosno četiri (4) semestra. Završetkom diplomskog studija stječe se naziv sveučilišni magistar/ra geografije (ili turizma i zaštite okoliša ili održivog razvoja turizma) – 120 ECTS.

E-mail:  geografija@fpmoz.sum.ba

Anketa