Turizam i zaštita okoliša

Rezultati ispita iz Engleskog jezika 1

Četvrtak, 17 Veljača 2022 20:48

Ispit iz Engleskog jezika 1 položili su:

14234 ( usmeni)

Ostali studenti nisu položili.

Uvid u radove i usmeni ispit održat će se u ponedjeljak 21.2. u 9 sati.

dr. sc. Milea Ajduk Kurtović

Turizam i zaštita okoliša Opširnije...


Rezultati ispita-Gospodarenje energijom u turizmu

Srijeda, 16 Veljača 2022 11:11

 

Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Mostar

Kolegij: Gospodarenje energijom u turizmu

Nositelj kolegija: prof. dr.sc. Marinela Krstinić Nižić

Asistent kolegija: Valentina Bevanda

  1. Nicole Tortoricci – dovoljan (2)
  2. Marijana Boras - nedovoljan (1)

Turizam i zaštita okoliša Opširnije...


Rezultati ispita-Geografske osnove ruralnog turizma

Subota, 12 Veljača 2022 11:39

Pismeni dio ispita održan 09. veljače položili su

13094    2-3 

13103 1-2 uvjetno

Uvid u radove i usmeni ispita održati će se u utorak 15. veljače u 11h. 

Napomen: Ispitu mogu pristupiti samo oni studenti koji su uredno ispunili svoje obveze. 

Turizam i zaštita okoliša Opširnije...


Rezultati ispita-Ekonomska geografija

Subota, 12 Veljača 2022 10:59

Pismeni dio ispita održan 09. veljače položili su

13113   dobar 

13271  dovoljan

13095 dovoljan

Uvid u radove i usmeni dio ispita  u utorak 15. veljače u 11h. 

Napomena: Usmenom dijelu ispita mogu pristupiti samo oni studenti koji su uredno ispunili sve svoje obveze.

Turizam i zaštita okoliša Opširnije...


Geografija je znanost koja se bavi proučavanjem međuodnosa ljudi i njihova okoliša te stoga ona predstavlja most između prirode i društva. Studij Geografije ukazuje na to da su informacije (naglasak je na geografskom informacijskom sustavu) jedan od ključnih resursa razvoja te da je problematika prostornog i regionalnog razvoja interdisciplinarno područje u kojem geografija, posebno primijenjena, ima stožernu ulogu. Geografija se, izuzev kao jednopredmetni studij, realizira i u kombinaciji s drugim studijskim grupama. Kandidati koji završe diplomski studij Geografije, smjer Turizam i zaštita okoliša ili Održivi razvoj turizma (potonji se realizira samo kao diplomski), biti će osposobljeni za obavljanje poslova znanstveno-istraživačkih i stručnih suradnika u znanstvenim i znanstveno-istraživačkim, kulturnim, školskim i drugim javnim institucijama kao i u institucijama od općedruštvenog značenja u turističkim djelatnostima na gradskoj (ili općinskoj), županijskoj, regionalnoj i državnoj razini te u inozemstvu. 

Sveučilišni preddiplomski studij traje tri (3) godine, odnosno šest (6) semestara. Završetkom preddiplomskog studija stječe se naziv sveučilišni prvostupnik/-ca geografije (ili turizma i zaštite okoliša) – 180 ECTS.

Sveučilišni diplomski studij traje dvije (2) godine, odnosno četiri (4) semestra. Završetkom diplomskog studija stječe se naziv sveučilišni magistar/ra geografije (ili turizma i zaštite okoliša ili održivog razvoja turizma) – 120 ECTS.

E-mail:  geografija@fpmoz.sum.ba

Anketa