Stručni studij kineziologije

Osnove poslovnog prava

Wednesday, 29 June 2022 22:19

Popis studenata koji su položili ispit iz predmeta Osnove poslovnog prava na Stručnom studiju tjelesne kulture održan dana 22. lipnja 2022.godine

 1. Bilić, Filip               2
 2. Medan,   Ivan       2

                                                                                                           Izv.prof.dr.sc. Marinko Jurilj

Preddiplomski stručni studij kineziologije Read more ...


Obavijest

Friday, 10 June 2022 20:15

Ispit iz Engleskog jezika položili su:

 1. Hajrulahović   3
 2. Dugandzic  2
 3. Odak 4
 4. Šiljeg   2
 5. Piližota   4
 6. Perić 3
 7. Krajina   3
 8. Knežević   2
 9. Marušić   2
 10. Radnić   4
 11. Pekas   4

 

 

 

Preddiplomski stručni studij kineziologije Read more ...


Suvremeni pristup u liječenju boli - obavijest

Friday, 10 June 2022 13:10

Nadoknada nastave za studente 3.godine preddiplomskog stručnog studija kineziologije (Modul Sport) iz izbornog kolegija Suvremeni pristup u liječenju boli kod doc.dr.sc Makija Grle održat će se u ponedjeljak, 13.lipnja. 
Svi studenti su se dužni javiti na mail ivanagrle@gmail.com prije početka predavanja. 

Preddiplomski stručni studij kineziologije Read more ...


 

STRUČNI STUDIJ KINEZIOLOGIJE – svršeni studenti od 2016. do 2021.

Redni broj

Ime i prezime

Redni broj

Ime i prezime

2016.

Stručni studij kineziologije, smjer Kineziološka rekreacija i fitnes

1

Marko Čuvalo

2

Ivan Vujević

Stručni studij kineziologije, smjer Nogomet

1

Mario Ivanković

   

2017.

Stručni studij kineziologije, smjer Sportski trener

kineziološke rekreacije i fitnesa

1

Nikša Džono

   

2018.

Stručni studij kineziologije, smjer Sportski trener nogometa

1

Mate Bilić

2

Mirko Renić

2019.

Stručni studij kineziologije, smjer Trener

kondicijske pripreme sportaša

1

Josip Ivanko

3

Monika Odak

2

Petar Boban

2022.

 
       
Anketa