Stručni studij kineziologije

Sportska medicina - rezultati

Petak, 10 Veljača 2017 09:18
1. Holjevac Kristijan 10819 dobar (3)
2. Šimičić Daniel 10714 dovoljan (2)
3. Bićanić Mateo 10312 dovoljan (2)
4. Milačić Damir 9706 dovoljan (2)
5. Kovačević Matija 10713 dovoljan (2)
6. Grubešić Tomislav 10730 dovoljan (2)

Preddiplomski stručni studij kineziologije Opširnije...


Važno

Petak, 27 Siječanj 2017 14:13

Studenti koji polažu razliku ispita na zimskim ispitnim rokovima polažu samo kolegije koje su slušalu u zimskom semsetru.

Preddiplomski stručni studij kineziologije Opširnije...


Anketa