Glazbena umjetnost

Glazbena umjetnost

Mnogo je primjera o značaju glazbe i njenoj ulozi u društvu i životu čovjeka, zato danas predstavljamo Studij glazbene umjetnosti koji predstavlja značajan kulturni i umjetnički dio Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru.

Glazba je reproduktivna umjetnost koja oplemenjuje čovjeka, budi osjećaj za red i ljepotu, te time idealizira i karakterizira različite narode. Kao kompleksna umjetnost dijeli se na vokalnu (glazba koja se pjeva), instrumentalnu (glazba koja se svira) i vokalno-instrumentalnu glazbu (kombinacija prve dvije navedene). Skladatelji pišu glazbu, a interpretatori glazbenici je izvode.

Mnoga od zanimanja u glazbi uključuju: graditelje instrumenata; glazbene pedagoge, teoretičare, instrumentaliste – nastavnike i profesore u osnovnim i srednjim školama, glazbenim akademijama; dirigente koji predstavljaju voditelje većih ansambala – zborova i/li orkestara; muzikologe - znanstvenike koji se bave poviješću glazbe i njenim problemima; te etnomuzikologe koji se bave proučavanjem tradicijske i glazbene kulture cijeloga svijeta.

OPIS I TRAJANJE STUDIJA GLAZBENE UMJETNOSTI   
Studij glazbene umjetnosti na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru usporediv je s programima istovrsnih studija na visokim umjetničkim učilištima u Hrvatskoj i Europi, što podrazumijeva široke mogućnosti pokretljivosti i razmjene studenata kroz školovanje kako na preddiplomskoj i diplomskoj tako i na poslijediplomskoj razini. 
Preddiplomski studij traje 8 semestara, četiri godine (240 ECTS bodova) – zvanje prvostupnik/-ca struke (odabranoga smjera); a diplomski traje dva semestra, jednu godinu (60 ECTS bodova) – zvanje magistar/-ra struke (odabranoga smjera).

KOMPETENCIJE NA STUDIJU GLAZBENE UMJETNOSTI              
Završetkom diplomskoga Studija glazbene umjetnosti studenti stječu zvanje magistar/-ra struke Glazbene kulture, Glazbene teorije, Etnomuzikologije, Klavira, Violine, Klasične harmonike (ovisno o smjeru koji je upisan), te cijeli niz sposobnosti i kompetencija:

Glazbena kultura – ima sposobnost slušno predočiti notni zapis, orijentirati se u partituri; analizirati i tumačiti različite sastavnice glazbenoga djela i instrumentaciju kroz harmonijske i polifone komponente, te vlada osnovama pjevačke tehnike za potrebe vođenja zborova), može samostalno voditi nastavu glazbene kulture / glazbene umjetnosti u općim osnovnim i srednjim školama te solfeggia, teorije glazbe i zbora u osnovnim (nižim) glazbenim školama; voditi različite vrste vokalnih skupina i instrumentalnih sastava, odnosno zborova i orkestara na amaterskoj razini; osposobljeni su za aranžere glazbe, također za uredničke poslove u glazbenim programima različitih medija.

Glazbena teorija – sposobnost izvođenja teoretske nastave u osnovnoj i srednjoj glazbenoj školi, sposobnost a vista solfeggiranja i slušnoga predočavanja notnog zapisa – orijentacija u partituri.

Etnomuzikologija – ima kompetencije profesora etnomuzikologije u osnovnim i srednjim općim i glazbenim školama, može voditi različite vrste vokalnih skupina i instrumentalnih sastava, odnosno zborova i orkestara na amaterskoj razini; osposobljeni su za aranžere glazbe, također za uredničke poslove u glazbenim programima različitih medija, te za samostalni istraživački i znanstveni rad u području glazbene folkloristike.

Klavir – kompetencije profesora klavira u osnovnoj i srednjoj glazbenoj školi, sposobnost korepetiranja, solistička djelatnost, visoka razina izvođačke djelatnosti.

Violina – kompetencije profesora violine u osnovnoj i srednjoj glazbenoj školi, solistička i komorna djelatnost, sposobnost sviranja u orkestru, visoka razina izvođačke vještine.

Klasična harmonika (dislocirani Studij glazbene umjetnosti u Kreševu) – solistička i komorna djelatnost, sposobnost sviranja u orkestru, sposobnost vođenja nastave harmonike u osnovnoj i srednjoj glazbenoj školi.

Upisom psihološko-pedagoške i metodičke grupe predmeta akademski glazbenik teoretičar ili instrumentalista osposobljen je za izvođenje nastave teorije ili instrumenta u osnovnim / nižim i srednjim glazbenim školama.

SURADNJA S DRUGIM INSTITUCIJAMA      
Studij glazbene umjetnosti uspješno surađuje sa Simfonijskim orkestrom iz Mostara i Dubrovnika, s glazbenim akademijama Splita, Zagreba, Sarajeva, Hrvatskim narodnim kazalištem Mostar, CAMS Music Trust iz Cambridgea (UK), Hrvatskom glazbom Mostar, Studentskim zborom Sveučilišta u Mostaru, te s cijelom sveučilišnom zajednicom u Mostaru i mnogim drugim institucijama.

NAGRADE I PRIZNANJA STUDENTIMA I NASTAVNICIMA

Studenti i nastavnici Studija glazbene umjetnosti za svoj rad dobitnici su mnogih nagrada i priznanja na području znanstveno-nastavnoga rada, vokalne glazbe (solo i zbornog pjevanja), te kao glazbenici instrumentalisti.

UVJETI UPISA               
Završena srednja četverogodišnja škola (srednja glazbena škola odabranoga instrumenta je uvjet za sve instrumentalne smjerove) i položen razredbeni ispit.

Detaljnije informacije o razredbenom postupku i upisima (vrijeme održavanja prijamnoga ispita, upisne kvote po studijima, visina upisnine prema načinu studiranja...) nakon što se objave u natječaju Sveučilišta u Mostaru, bit će dostupne i na oglasnoj ploči studentske referade FPMOZ-a, kao i na web stranici: www.fpmoz.sum.ba  

DOĐITE I POKUŠAJTE! 

Vjerujemo da će vam se trud isplatiti jer će te razviti svoje vještine, unaprijediti sposobnosti i steći pozitivne navike, uz napomenu da su svi naši bivši studenti uspješno zaposleni profesori te reproduktivni umjetnici.

Administrativno osoblje:         
Pročelnica: dr. sc. Lidija Vladić-Mandarić, doc.           

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte: glazbena.umjetnost@fpmoz.sum.ba

 

 Pročelnik studija

{{ procelnik.o_ime + " " + procelnik.o_prezime }}

{{ procelnik.sz_naziv }}
Tel. {{ procelnik.oo_broj_telefona }}
Ured {{ procelnik.oo_broj_ureda }}
{{ procelnik.o_email }}

Raspored nastave - doc. Miljenko Puljić

Friday, 04 November 2022 16:18
Subota, 12.11. 2022. 8.00h -12.00h
Ponedjeljak, 14.11. 2022. 13.00h-19.00h
 
Subota, 10.12.2022.  8.00h-12.00
Ponedjeljak, 12.12. 2022 13.00h -19.00h
 
Subota, 21.01.2023. 8.00h-12.00h
Ponedjeljak, 23.01.2023. 13.00h-19.00h
Raspored je u dogovoru s profesorom.

Glazbena umjetnost Read more ...


Raspored - Marijana Pavlović, doc.

Monday, 10 October 2022 19:03

UTORAK

14:00 – Marko Jakovljević – Klavir-obligatni 5 

14:00 – Karla Jukić - Klavir-obligatno 5

15:00-16.30 – Komorna glazba/Klavirski duo 1

(Josipa Brnadić – 2. god.; Petra Krišto – 1. god.)

16:30 – Korepeticija 1

(Ines Radoš – 3. god.; Danijela Kljufaš – 3. god.)

Glazbena umjetnost Read more ...


Raspored - Dubravka Zelenika Milićević, v. asist.

Sunday, 09 October 2022 17:55

SRIJEDA

09:00 – Iva Ćosić – Klavir-obligatno 5

09:30 – Marko Marić – Klavir-obligatno 5
10:00 – Ilija Soldo – Klavir-obligatno 7

10:30 – Emma Raguž – Klavir-obligatno 7

11:00 – Marija Budimir – Klavir-obligatno 7

11:30 – Gloria Korać – Klavir-obligatno 1

12:00 – Marin Begić – Klavir-obligatno 1

12:30 – Gabriel Prce – Klavir-obligatno 1

13:00 – Denis Burić – Klavir-obligatno ?

13:30 – Magdalena Jurić – Klavir-obligatno ?

14:00 - Luka Brčić - Klavir-obligatno 5

NAPOMENA: Prvi susret s profesoricom je u srijedu, 12. 10. 2022. godine u 9 sati (svi) radi dogovora oko gradiva.

Glazbena umjetnost Read more ...


Raspored - mr. art. Amela Plosko, doc.

Sunday, 09 October 2022 17:52

PONEDJELJAK

08:00 – Luka Ćorić – Klavir-obligatno 1 

08:30 – Zvonimir Ćorluka – Klavir-obligatno 1 

09:00 – Goran Milićević – Klavir-obligatno 1

09:30 – Domagoj Sušac – Klavir-obligatno 3

10:00 – Lucija Šimunović – Klavir-obligatno 5
10:30 – Gabrijela Čavar – Klavir-obligatno 5
11:00 – Dominik Šiljeg – Klavir-obligatno 5
11:30 – Pere Tokić – Klavir-obligatno 5

12:00 – David Urban – Klavir-obligatno 1

12:30 – Boris Diviš – Klavir-obligatno 1

13:00 – Marija Brkić – Klavir-obligatno 5

13:30 – Roko Dropuljić – Klavir-obligatno 5 

14:00 – Dujo Masnić – Klavir-obligatno 5

14:30 – Paula Majčica – Klavir-obligatno 7

15:00 – Osnove tehnike klavira

NAPOMENA: Prvi susret s profesoricom je u utorak, 11. 10. 2022. godine u 12 sati (svi) radi dogovora oko gradiva.

Glazbena umjetnost Read more ...


Raspored nastave - Silvia Vukojević, asist.; Ante Slišković, str. sur.

Saturday, 08 October 2022 11:43

PONEDJELJAK

Ante Slišković, str. sur.

10:00-13:00 – Orkestar (HD herceg S. Kosača)

13:30-15:00 – Komorna glazba – uč. 027 ili 026 (Kampus Rodoč)

KLAVIR – Ines Radoš, Danijela Kljufaš (3. god.)

VIOLINA – Maja Nakić (1. god.), Goran Milićević (2. god.)

NASTAVA VIOLINE

15:00-16:30 – Violina 1 (Ana Barbarić) – uč. 027 ili 026

16:30-18:00 – Violina 1 (Maja Mišković) – uč. 027 ili 026

18:00-19:30 – Violina 5 (Maja Nakić) – uč. 027 ili 026

Silvia Vukojević, asist.

Klavir-obligatno – uč. 108 

13:00 - Marko Petković - Klavir-obligatno 7

13:30 - Sonja Grgić - Klavir-obligatno 3

14:00 – Maja Mišković (violina) – Klavir-obligatno 1

14:30 – Ana Barbarić (violina) – Klavir-obligatno 1 

uč. 027 ili 026

15:00 – Korepeticija – Ana Barbarić

15:45 – Korepeticija – Maja Mišković

16:30 – Korepeticija – Maja Nakić

Glazbena umjetnost Read more ...


Raspored dolazaka - Igor Tatarević, v. asist.

Friday, 07 October 2022 14:21

Petak/subota

14./15. 10. 2022. 

28./29. 10. 2022. 

2./3. 12. 2022.

16./17. 12. 2022.

20./21. 1. 2023.

Petak

17:00-18:30 – Dirigiranje 3 (2. god.)

18:30-20:00 – Sviranje partitura 1 (3. god.)

Subota

09:00-10:30 – Osnove kompozicije 1 (5. god.)

10:30-12:00 - Sviranje partitura 3 (4. god.)

 

Glazbena umjetnost Read more ...


Učitavam...
Anketa