Glazbena umjetnost

Raspored violina - glavni predmet

Wednesday, 22 February 2017 11:24

KLASA VIOLINE

dr.art. Goran Končar, red.prof.
Violina
24. 2. 2017. od 10:00 – 15:00 sati – uč. 027

24. 3. 207. od 10:00 - 15:00 sati
5. 4. 2017. u 12:00h – produkcija violine – uč. 027
7. 4. 2017. u 12:00h – Dani otvorenih vrata – violina u 12:00 sati – uč. 027

Irena Vučić, asist.

SRIJEDA

Violina – uč. 025b

11:00 – Margareta Karužić

12:00 – Josipa Ćoruša

SUBOTA

Violina – uč. 025b

08:00 – Margareta Karužić

09:00 – Josipa Ćoruša 

Glazbena umjetnost Read more ...


Raspored klavir - glavni predmet

Wednesday, 22 February 2017 11:23

KLASA KLAVIRA

mr.art. Dragan Opančić, doc.
Klavir glavni predmet, uč. 027
6. / 20. 3. 2017.
3. 4. 2017. - 2:00 sati - Dani otvorenih vrata - radionica
8. / 22. 5. 2017.
5. / 19. 6. 2017.
Ponedjeljak
Raspored:
11:00 – 12:30 – Brigita Šilić
12:30 – 14:00 – Marko Palameta
15:00 – 16:30 – Gabrijela Iličić
16:30 – 18:00 – Matea Miličević
18:00 – 19:30 – Ante Mandarić

mr.art. Jadranka Garin Borović, doc.
Klavir glavni predmet, uč. 027

Utorak

21. / 28. 3. 2017.
11. / 25. 4. 2017.
11. 4. 2017. u 12:00 – Dani otvorenih vrata – radionica
9. / 23. 5. 2017.
6. /20. 6. 2017.

Raspored:
11:30 – Anamarija Milićević
13:00 – Ivana Bekavac
14:30 – Amila Fusko
16:00 – 17:30 – Petra Juric
17:30 – 19:00 – Dina Nobilo

Glazbena umjetnost Read more ...


Raspored redovite nastave u ljetnom semestru

Wednesday, 22 February 2017 10:37

RASPORED REDOVITE NASTAVE U LJETNOM SEMESTRU

PONEDJELJAK
09:00 – 10:30 – Instrumentalna polifonija 2 – uč. 026
10:30 – 12:00 – Barokna polifonija 2 – uč. 026
10:00 – 11:30 – Akademsko pismo – uč. 1-2 Mostar
13:00 – 14:30 – Crkvena glazba 2 – uč. 028

UTORAK

09:30 – 11:00 – Komorni ansambl Pro arte – uč. 026

11:00 – 13:00 – ZBOR 1-8 – uč. 026

13:00 – 14:30 – Harmonija na klaviru 4 – uč. 025b ili 108

13:00 – 14:30 – Solfeggio 6 – uč. 028

14:30 – 16:00 – Solfeggio 4 – uč. 028

15:15 – 16:00 – Harmonija na klaviru 2 – uč. 206

16:00 – 17:30 – Osnove harmonije 2 – uč. 026

17:30 – 19:45 – Harmonija na klaviru 2 – uč. 026

16:00 – 17:30 – Metodika glazbene nastave 2 – uč. 028

SRIJEDA

08:00 – 09:30 – Harmonija na klaviru 2 – uč. 028

08:45 – 09:30 – Poznavanje instrumenata 2 – uč. 026
09:30 – 11:00 – Osnove romantičke harmonije – uč.028

11:00 – 12:30 – Harmonija 2 – uč. 028

09:30 – 11:00 – Vokalna polifonija 2 – uč. 026
11:00 – 12:30 – Teorija glazbe 2uč.026

12:30 – 14:00 – Glazbeni stilovi i oblici od 18.-19.stoljeća

12:30 – 14:00 – Solfeggio 8 – uč. 028

14:00 – 15:30 – Solfeggio 2 – uč. 026

15:30 – 17:00 – Glazbe svijeta 2 – uč. 026

14:15 – 15:00 – Glazbena slušaonica 4 – uč. 028
15:00 – 16:30 – Narodna glazbala 2 – uč. 028

16:30 – 17:15 – Glazbena slušaonica 2 – uč. 028

17:00 – 18.30 – Njemački jezik 2

ČETVRTAK

09:30 – 11:00 – Komorni ansambl Pro arte – uč. 026

11:00 – 13:00 – ZBOR 1-8, uč. 026 – uč. 026

13:00 – 14:30 – Osnove vokalne tehnike 2 – uč. 026

13:00 – 14:30 – Glazbena pedagogija 2 – uč. 028 – provjeriti

14:30 – 16:00 – Uvod u povijest umjetnosti 2 – uč. 214

09:30 – 11:00 – Akademsko pismo (vježbe) – uč. 1-4 Mostar

13:30 – 15:00 – Upoznavanje glazbene literature 2 – uč. 028

15:00 – 15:45 – Glazbena slušaonica 6 – uč. 028

15:45 – 17:15 – Povijest glazbe BiH 2 – uč. 028

PETAK

08:00 – 09:30 – Etnomuzikologija 2 i 4 – ured 105a

09:30 – 11:00 – Tradicijska glazba BiH 2 – ured 105a

11:30 – 13:00 – Harmonika-obligatno 2
13:00 – 14:30 – Harmonika-obligatno 4
14:30 – 16:00 – Harmonika-obligatno 2
16:00 – 17:30 – Harmonika-obligatno 2
17:30 – 18:15 – Harmonika-obligatno 2

INDIVIDUALNA REDOVITA NASTAVA

PONEDJELJAK
mr.art. Amela Plosko, asist.
Klavir-obligatno – uč. 025b ili 027
08:30 – Ivan Zvonimir Stejskal
09:00 – Ivan Radoš, I. god.
09:30 – Zlatko Zrno, I. god.
10:00 – Karla Radoš, I. god.
10:30 – Anđela Filipović, I. god.
11:00 – Marijo Puljić, I. god.
11:30 –  Katarina Čolak, I. god.
12:00 – Lucija Hrstić, IV. god.
12:30 – Petra Mijatović
13:00 – Korepeticija
13:45 – Korepeticija
14:30 – Korepeticija

ČETVRTAK

mr.art. Amela Plosko, asist. – uč. 027

08:00 – Antonio Knezović, I. god.

08:30 – Ante Kljajo, I. god.
09:00 – Marin Cecić, IV. god.

09:30 – Klavir glavni predmet

10:15 – Klavir glavni predmet

11:00 – Nikolina Zovko, III. god.

11:30 – Korepeticija

12:15 – Korepeticija

13:00 – Bruno Vuger, I. god,

13:30 – Klavir glavni predmet

14:15 – Korepeticija

SRIJEDA

Marijana Pavlović, doc.
Klavir-obligatno – uč. 108
14:00 – Filip Matak
14:30 – Tin Bariša Ivković

15:00 – Jelena Budimir
15:30 – Danijela Soldo
16:00 – Anica Puljić
16:30 – Andjela Filipović

17:00 – Sara Marolt
17:30 – 19:00 – Komorna glazba/Klavirski duo 2 – uč. 027

ČETVRTAK

Marijana Pavlović, doc.
Klavir-obligatno – uč. 025b
14:00 – Dragan Ivankovic
14:30 – Marin Vitas
15:00 – Danijel Vidovic
15:30 – Matea Lovric
16:00 – Josipa Palac
16:30 – Melani Strinic 
17:00 – Karlo Milićević – korepeticija
17:45 – Nikolina Zovko – korepeticija

Kada profesorica solo pjevanja dolazi korepeticija se prebacuje s četvrtka na ponedjeljak od 16:00-17:30h.

PONEDJELJAK

Dubravka Zelenika Miličević, asist.

Klavir-obligatno – uč. 025b
14:00 – Marija Filipović
14:30 –Borna Pehar, I. god.
15:00 –Dario Adam Raguž, I. god.
15:30 – Martina Zeljko, I. god.
16:00 – Milan Mijo Đerek, I. god.
16:30 – Marija Paponja, I. god.
17:00 – Ana Topić, I. god.
17:30 – Iva Kraljević, I. god.
18:00 – Petra Perić, I. god.
18:30 – Antonija Kasalo, I. god.
19:00 –Ivan Zvonimir Stejskal, I. god.
19:30 – Jurica Krišto

SRIJEDA

Dubravka Zelenika Miličević, asist.
Klavir – obligatno – uč. 025b

08:30 – Alen Burić
09:00 – Kristina Soldo
09:30 – Lucija Gulin
10:00 – Matea Čolak
10:30 – Stjepan Jelica, I. god.
11:00 – Teo Jurjević
11:30 – Magdalena Bogić, I. god.
12:00 – Ana Gabrić
12:30 – Josip Gudelj
13:00 – Stanko Raić
13:30 – David Gagro
14:00 – Denis Burić
14:30 – Robert Sivrić

Glazbena umjetnost Read more ...


Studij Glazbene umjetnosti usporediv je s programima istovrsnih studija na visokim umjetničkim učilištima u Hrvatskoj i Europi, što podrazumijeva široke mogućnosti pokretljivosti i razmjene studenata kroz školovanje kako na (pred)diplomskoj, tako i na poslijediplomskoj razini. Mnoga od zanimanja uključuju: glazbene pedagoge, teoretičare, solo pjevače, instrumentaliste (klaviriste, violiniste, flautiste, gitariste, klasične harmonikaše) – nastavnike i profesore u osnovnim i srednjim glazbenim školama, glazbenim akademijama; te (etno)muzikologe, znanstvenike koji se bave proučavanjem tradicijske i glazbene kulture cijeloga svijeta.

Sveučilišni preddiplomski studij traje četiri (4) godine, odnosno osam (8) semestara. Završetkom preddiplomskog studija stječe se naziv sveučilišni prvostupnik/-ca glazbene umjetnosti (odabranoga smjera) – 240 ECTS bodova.

Sveučilišni diplomski studij traje jednu (1) godinu, odnosno dva (2) semestra. Završetkom diplomskog studija stječe se naziv sveučilišni magistar/-ra struke glazbene umjetnosti (odabranoga smjera) – 60 ECTS bodova.

E-mail: glazbena.umjetnost@fpmoz.sum.ba

   

 

 

 

GLAZBENA UMJETNOST – magistri/-e struke od 2010. do 2021.

MASTER – II. CIKLUS STUDIRANJA (BOLONJA)

Redni broj

Ime i prezime

Redni broj

Ime i prezime

2010.

Glazbena kultura i etnomuzikologija

1

Lidija Vladić-Mandarić

2

Biljana Glibo

Glazbena kultura

1

Slađana Knežević

   

2011.

Glazbena kultura i etnomuzikologija

1

Jasna Madžar

2

Marina Miloš

Glazbena kultura

1

Marina Bazina

   

2012.

Glazbena kultura

1

Marijana Franičević

3

Karlo Miličević

2

Marina Sulić

Glazbena kultura i etnomuzikologija

1

Marija Jerković

3

Ivica Maslać

2

Marija Paradžik

2013.

Glazbena kultura i etnomuzikologija

1

Martina Bošnjak

2

Dado Pandža

Glazbena kultura i glazbena teorija

1

Alenka Milano

3

Marko Jakovljević

2

Kristina Boras

Klavir

1

Ana Ćorić

   

2014.

Flauta

1

Ivana Zrimšek-Šaravanja

   

Glazbena kultura

1

Igor Raguž

2

Mladen Tomić

2015.

Glazbena kultura i etnomuzikologija

1

Željka Bošnjak

3

Nikolina Nikolić

2

Marko Salavarda

4

Dario Šunjić

Glazbena kultura i glazbena teorija

1

Ivana Ćorić

3

Ivana Kolakušić

2

Mateja Madžar

4

Ivan Musa

Glazbena kultura

1

Jadranko Matulić

2

Zvonimir Pejić

2016.

Glazbena kultura i glazbena teorija

1

Marija Pehar

4

Daria Pranjić

2

Tonka Juranović Matulić

5

Marta Čolak

3

Marija Jurčević

Glazbena kultura i etnomuzikologija

1

Kristijan Madžar

   

Glazbena kultura

1

Grgo Ivković

   

Violina

1

Anica Ištuk

   

Klavir

1

Silvia Vukojević

2

Lucija Zovko

2017.

Glazbena kultura i glazbena teorija

1

Mirko Violić

3

Monika Bule

2

Katarina Nadarević

Klavir

1

Ana Marija Milićević

   

2018.

Glazbena kultura i glazbena teorija

1

Lucija Hrstić

   

Solo pjevanje

1

Marijo Bevanda, bariton

2

Hrvoje Merdžo, bariton

2019.

1

Marin Vitas, kontratenor

   

Glazbena kultura i glazbena teorija

1

Jelena Budimir

3

Danijela Soldo

2

Anamarija Vukojević

Glazbena kultura

1

Mateo Marinčić

   

2020.

Glazbena kultura i etnomuzikologija

1

Ivan Bošković

4

Demir Buljubašić

2

Marija Filipović

5

Zrinka Lukač

3

Mateja Milićević

Glazbena kultura i glazbena teorija

1

Kristina Lukić Kuzmanović

2

Irena Štojs

Klavir

1

Dina Nobilo

2

Brigita Šilić

Violina

1

Margareta Karužić

   

Gitara

1

Linda Primožić

   

2021.

Glazbena kultura

1

Petar Bagarić

3

Marko Sabljić

2

Amar Ramić

4

Petra Terkeš

Glazbena kultura i etnomuzikologija

1

Dragan Ivanković

3

Berima Cero

2

Marija Paponja

4

Karla Radoš

Glazbena kultura i glazbena teorija

1

Tin Bariša Ivković

3

Matea Lovrić

2

Melani Strinić

44

Ana Topić

Klavir

1

Mateja Milićević

   

2022.

 
       
Anketa