Pratite nas na društvenim mrežama

Glazbena umjetnost

Obavijest - Didaktika online

Friday, 20 March 2020 13:29
 
Studenti koji slušaju kolegij  Didaktika, mogu se prijaviti na  spomenuti kolegij na platformi e-učenja.
 
Mole se predstavnici studenata da se jave predmetnoj asistentici na mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 

Glazbena umjetnost Read more ...


Upute za studente o online nastavi

Thursday, 19 March 2020 20:12
Kolegiji koji su kreirani za online nastavu nalaze se na SUMARUM-u (https://eucenje.sum.ba/, prijavljuje se podacima kojima se prijavljuje i na ISS).

Studenti trebaju pronaći sve kolegije koje slušaju, te se na njih prijaviti, prijava je bez šifre, ako nije dogovoreno drugačije (kao npr. PG21, CG2...).

Osim u kategoriji za Studij glazbene umjetnosti, ako kolegija tamo nema, kolegije treba potražiti i na drugim studijskim grupama, gdje kolegij pripada.

U slučaju problema s pronalaskom e-kolegija javiti se predmetnom profesoru i asistentu. 

U obavijestima na e-kolegiju će se objavljivati termini  i upute za online nastavu (barem za glazbene kolegije) i neće biti nužno da su objavljeni i na stranici Studija glazbe.

Ali studenti trebaju redovito pratiti stranicu fakulteta i Studija glazbene umjetnosti jer će se neke  obavijesti o terminima nastave vjerojatno samo tu objaviti, no uglavnom će se pratiti raspored redovite nastave.

U slučaju da studenti ne budu u mogućnosti pronaći informacije o načinu održavanja online nastave za neke kolegije do početka sljedećeg tjedna, mole se predstavnici studenata da provjere s profesorom i asistentom tog kolegija način održavanja nastave, te eventualne nejasnoće jave i  pročelnici studija.

--

Glazbena umjetnost Read more ...


Obveze i literatura za kolegij Didaktika

Friday, 13 March 2020 11:10

Predispitne obveze redovitih studenata

  1. Iz obvezne literature pripremiti temu u obliku ppt. Istu student ima obvezu izložiti u vremenu predavanja.
  2. Popuniti praktikum Vježbe iz didaktike, te popunjen predočiti u ispitnom terminu.
  1. Izvanredni studenti trebaju se javiti predmetnom asistentu na mail radi preuzimanja teme za obradu u obliku ppt, koju će nakon što je obrade poslati na isti mail i time izvršiti prvu predispitnu obvezu
  1. Druga predispitna obveza je popuniti praktikum Vježbe iz didaktike, te popunjen predočiti na ispitnom terminu. Ukoliko ne priloži popunjeni praktikum student/ica ne može pristupiti ispitu.

Literatura za kolegij

  1. VASILJ, Mario, Didaktičke teme, Sveučilište u Mostaru, Mostar, 2015. – Kopirnica Fakulteta Kampusa u Mostaru
  2. MUŠANOVIĆ, Marko; VASILJ, Mario; KOVAČEVIĆ, Sonja: Vježbe iz didaktike, Hrvatsko futurološko društvo, Rijeka, 2010. / Praktikum / - Kopirnica Fakulteta

Dopunska literatura :

  1. POLJAK, Vladimir, Didaktika,Školska knjiga , Zagreb,

Nositelj kolegija : dr.sc. Mario Vasilj, red. prof.

Asistent: Anita Imre, v.asistentica

Kontakt mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Glazbena umjetnost Read more ...


Obavijest

Wednesday, 11 March 2020 09:07

Predavanja iz Engleskog jezika, neće biti održana 12.3.2020.

dr. sc. Milea Ajduk Kurtović

Glazbena umjetnost Read more ...


Upis ocjena_Osnove psihologije

Sunday, 01 March 2020 20:12
 
Upis ocjena iz kolegija Osnove psihologije kod prof.dr.sc. Kristine Sesar održati će se u utorak, 3. 3. 2020. godine u 10 sati. Studenti trebaju donijeti indekse na Filozofski fakultet u ured br. 59. Studenti nisu dužni osobno doći na upis.

Glazbena umjetnost Read more ...


Raspored redovite nastave u ljetnom semestru 2020.

Wednesday, 26 February 2020 14:47

PONEDJELJAK

10:00-13:00 – Proba u Simfonijskom orkestru Mostar – violine (2., 4., 5. god.)

08:30-10:00 – Crkvena glazba 2 (1. god.) – uč.028

10:00-11:30 – Uvod u muzikologiju 2 (3.god.) – uč.028

10:00-11:30 – Vokalna polifonija 2 (1.god.) – uč.026

11:30-13:00 – Teorija glazbe 2 (1.god.) – uč.026

16:00-17:30 – Njemački jezik 2 (1. god.)

UTORAK

09:30-11:00 – Povijest glazbe 4 (3. god.) – uč.028

09:00-09:45 – Osnove vokalne tehnike 2 (1.god.) – uč.026

10:00-10:45 – Dirigiranje 2 (1.god.) – uč.026

11:00-13:00 – Zbor (1.- 5.god.) – uč.026

13:00-14.00 – Dirigiranje 4 (2. god) – uč.027

14:00-15:00 – Sviranje partitura 2 (3. god.) – uč.027

13:00-14:30 – Solfeggio 8 (4.god.) – uč.026

14:30-16:00 – Solfeggio 2 (1.god.) – uč.026

16:00-17:30 – Solfeggio 4 (2.god.) – uč.026

17:30-19:00 – Solfeggio 6 (3.god.) – uč.026

15:00-16:30 – Metodika glazbene nastave 2 (4. god.) – uč. 027

13:00-14:30 – Osnove harmonije 2 (1.god.) – uč.208

14:30-16:00 – Harmonija na klaviru 4 (2.god.) – uč.028

16:00-17:30 – Harmonija na klaviru 2 (1.god.) – uč.028

SRIJEDA

08:00-09:30 – Priređivanje za ansamble 4, Instrumentacija 2 (4.god.gl.kultura i gl.teorija) – uč.028

09:00-10:30 – Glazbe svijeta 2 (5.god.) – uč.027

10:30-12:00 – Povijest glazbe BiH 2 (5.god.) – uč.027

12:00-13:00 – Upoznavanje glazbene literature 2 (5.god.) – uč.027

12:00-13:30 – Etnomuzikološka istraživanja i terenski rad 2 i 4 (4. i 5.god.) – uč.028

13:30-15:00 – Etnomuzikologija 2 i 4 (4. i 5. god.) – uč.028

15:00-16:30 – Narodna glazbala 2 (4. i 5. god.) - uč.028

09:00-10:30 – Instrumentalna polifonija 2 (2.god.) – uč.026

10:30-12:00 – Glazbeni stilovi i oblici od 16. do 18. stoljeća (1.god.inst. i 2.god.teoretič.) – uč.026

12:30-13:30 – Glazbeni stilovi i oblici 20. stoljeća (2.god. inst. i 3.god.teoret.) – uč.026

14:00-15:30 – Scenska kultura (2.god.) (kampus Mostar)

15:30-17:00 – Filmska, radio i TV kultura (3.god.) (kampus Mostar)

ČETVRTAK

10:00-13:00 – Proba u Simfonijskom orkestru Mostar – violine (2., 4., 5.god.)

09:30-11:00 - Didaktika (4. god.) - uč. 016

09:30-11:00 – Povijest glazbe 2 (2. god.) – uč.028

09:00-09:45 – Osnove vokalne tehnike 2 (1.god.) – uč.026

10:00-10:45 – Dirigiranje 2 (1.god.) – uč.026

11:00-13:00 – Zbor (1.- 4.god.) – uč.026

13:00-14:00 – Sviranje partitura 4 (4. god.) – uč.026

13:00-14:30 – Uvod u povijest umjetnosti 2 (3.god.) – uč.028

13:30-15:00 – Engleski jezik 2 (1. god.)

PETAK

07:30-09:00 – Priređivanje za ansamble 2 (3.god.) – uč.026

09:00-09:45 – Poznavanje instrumenata 2 (3.god.) – uč.026

09:45-11:15 – Harmonija 2 (4.god.gl.teorija) – uč.026

11:15-12:45 – Osnove romantičke harmonije (2.god.) – uč.026

09:45-11:15 – Estetika glazbe 2 (5. god.) – uč.028

11:15-12:00 – Glazbena slušaonica 6– uč. 028

13:30-15:45 – Harmonika-obligatno 4 (2. god.) – uč.028

15:45-18:00 – Harmonika-obligatno 2 (1. god.) – uč.028

Glazbena umjetnost Read more ...


Glazbena umjetnost

Mnogo je primjera o značaju glazbe i njenoj ulozi u društvu i životu čovjeka, zato danas predstavljamo Studij glazbene umjetnosti koji predstavlja značajan kulturni i umjetnički dio Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru.

Glazba je reproduktivna umjetnost koja oplemenjuje čovjeka, budi osjećaj za red i ljepotu, te time idealizira i karakterizira različite narode. Kao kompleksna umjetnost dijeli se na vokalnu (glazba koja se pjeva), instrumentalnu (glazba koja se svira) i vokalno-instrumentalnu glazbu (kombinacija prve dvije navedene). Skladatelji pišu glazbu, a interpretatori glazbenici je izvode.

Mnoga od zanimanja u glazbi uključuju: graditelje instrumenata; glazbene pedagoge, teoretičare, instrumentaliste – nastavnike i profesore u osnovnim i srednjim školama, glazbenim akademijama; dirigente koji predstavljaju voditelje većih ansambala – zborova i/li orkestara; muzikologe - znanstvenike koji se bave poviješću glazbe i njenim problemima; te etnomuzikologe koji se bave proučavanjem tradicijske i glazbene kulture cijeloga svijeta.

OPIS I TRAJANJE STUDIJA GLAZBENE UMJETNOSTI   
Studij glazbene umjetnosti na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru usporediv je s programima istovrsnih studija na visokim umjetničkim učilištima u Hrvatskoj i Europi, što podrazumijeva široke mogućnosti pokretljivosti i razmjene studenata kroz školovanje kako na preddiplomskoj i diplomskoj tako i na poslijediplomskoj razini. 
Preddiplomski studij traje 8 semestara, četiri godine (240 ECTS bodova) – zvanje prvostupnik/-ca struke (odabranoga smjera); a diplomski traje dva semestra, jednu godinu (60 ECTS bodova) – zvanje magistar/-ra struke (odabranoga smjera).

KOMPETENCIJE NA STUDIJU GLAZBENE UMJETNOSTI              
Završetkom diplomskoga Studija glazbene umjetnosti studenti stječu zvanje magistar/-ra struke Glazbene kulture, Glazbene teorije, Etnomuzikologije, Klavira, Violine, Klasične harmonike (ovisno o smjeru koji je upisan), te cijeli niz sposobnosti i kompetencija:

Glazbena kultura – ima sposobnost slušno predočiti notni zapis, orijentirati se u partituri; analizirati i tumačiti različite sastavnice glazbenoga djela i instrumentaciju kroz harmonijske i polifone komponente, te vlada osnovama pjevačke tehnike za potrebe vođenja zborova), može samostalno voditi nastavu glazbene kulture / glazbene umjetnosti u općim osnovnim i srednjim školama te solfeggia, teorije glazbe i zbora u osnovnim (nižim) glazbenim školama; voditi različite vrste vokalnih skupina i instrumentalnih sastava, odnosno zborova i orkestara na amaterskoj razini; osposobljeni su za aranžere glazbe, također za uredničke poslove u glazbenim programima različitih medija.

Glazbena teorija – sposobnost izvođenja teoretske nastave u osnovnoj i srednjoj glazbenoj školi, sposobnost a vista solfeggiranja i slušnoga predočavanja notnog zapisa – orijentacija u partituri.

Etnomuzikologija – ima kompetencije profesora etnomuzikologije u osnovnim i srednjim općim i glazbenim školama, može voditi različite vrste vokalnih skupina i instrumentalnih sastava, odnosno zborova i orkestara na amaterskoj razini; osposobljeni su za aranžere glazbe, također za uredničke poslove u glazbenim programima različitih medija, te za samostalni istraživački i znanstveni rad u području glazbene folkloristike.

Klavir – kompetencije profesora klavira u osnovnoj i srednjoj glazbenoj školi, sposobnost korepetiranja, solistička djelatnost, visoka razina izvođačke djelatnosti.

Violina – kompetencije profesora violine u osnovnoj i srednjoj glazbenoj školi, solistička i komorna djelatnost, sposobnost sviranja u orkestru, visoka razina izvođačke vještine.

Klasična harmonika (dislocirani Studij glazbene umjetnosti u Kreševu) – solistička i komorna djelatnost, sposobnost sviranja u orkestru, sposobnost vođenja nastave harmonike u osnovnoj i srednjoj glazbenoj školi.

Upisom psihološko-pedagoške i metodičke grupe predmeta akademski glazbenik teoretičar ili instrumentalista osposobljen je za izvođenje nastave teorije ili instrumenta u osnovnim / nižim i srednjim glazbenim školama.

SURADNJA S DRUGIM INSTITUCIJAMA      
Studij glazbene umjetnosti uspješno surađuje sa Simfonijskim orkestrom iz Mostara i Dubrovnika, s glazbenim akademijama Splita, Zagreba, Sarajeva, Hrvatskim narodnim kazalištem Mostar, CAMS Music Trust iz Cambridgea (UK), Hrvatskom glazbom Mostar, Studentskim zborom Sveučilišta u Mostaru, te s cijelom sveučilišnom zajednicom u Mostaru i mnogim drugim institucijama.

NAGRADE I PRIZNANJA STUDENTIMA I NASTAVNICIMA

Studenti i nastavnici Studija glazbene umjetnosti za svoj rad dobitnici su mnogih nagrada i priznanja na području znanstveno-nastavnoga rada, vokalne glazbe (solo i zbornog pjevanja), te kao glazbenici instrumentalisti.

UVJETI UPISA               
Završena srednja četverogodišnja škola (srednja glazbena škola odabranoga instrumenta je uvjet za sve instrumentalne smjerove) i položen razredbeni ispit.

Detaljnije informacije o razredbenom postupku i upisima (vrijeme održavanja prijamnoga ispita, upisne kvote po studijima, visina upisnine prema načinu studiranja...) nakon što se objave u natječaju Sveučilišta u Mostaru, bit će dostupne i na oglasnoj ploči studentske referade FPMOZ-a, kao i na web stranici: www.fpmoz.sum.ba  

DOĐITE I POKUŠAJTE! 

Vjerujemo da će vam se trud isplatiti jer će te razviti svoje vještine, unaprijediti sposobnosti i steći pozitivne navike, uz napomenu da su svi naši bivši studenti uspješno zaposleni profesori te reproduktivni umjetnici.

Administrativno osoblje:         
Pročelnica: dr. sc. Lidija Vladić-Mandarić, doc.           

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte: glazbena.umjetnost@fpmoz.sum.ba

 

 Pročelnik studija

{{ procelnik.o_ime + " " + procelnik.o_prezime }}

{{ procelnik.sz_naziv }}
Tel. {{ procelnik.oo_broj_telefona }}
Ured {{ procelnik.oo_broj_ureda }}
{{ procelnik.o_email }}
Učitavam...