Glazbena umjetnost

Raspored klavir obligatno/ klavirski duo - Marijana Pavlović, doc

Monday, 04 October 2021 11:32

Ponedjeljak

Klavirski duo 1.

14:00 Ines Rados - Danijela Kljufas(Ana Suta) 
14 :45 Ines Rados - Ana Suta
Klavir obligatno 
15:30 Marko Jakovljevic glas 3.
16:00 Jasna Ivanković glas 3.
16:30 Karla Jukić glas 3.
 
Srijeda 
 
14 :30 Emma Novkovic glas 5.
15:00 Mirna Kordic  glas 5.
15:30 Ante Bukovac glas 1.
16:00 Magdalena Jurić glas 1.
16:30 Iva Cubela glas 7. 
 

Glazbena umjetnost Read more ...


Raspored gostujućih profesora

Friday, 01 October 2021 19:20

dr.sc. Mirjana Siriščević, red.prof.

  1. 10. 2021.
  2. 11. 2021.
  3. 12. 2021.
  4. 01. 2022.
  5. 02. 2022.
  6. 03. 2022.
  7. 04. 2022.
  8. 05. 2022.
  9. 06. 2022.
  10. 06. 2022.

Glazbena umjetnost Read more ...


Raspored nastave - VIOLINA

Friday, 01 October 2021 19:09

dr.art. Goran Končar, red.prof.

Studenti:Nika Zubac
                Maja Nakić
                Goran Miličević

8.X.-9.X. 2021.  

12.Xl.-13.Xl.

10.Xll.-11.Xll. tehnički kolokvij, nastava

14.l.-15.l. 2022.

11.ll.-12.ll.  

11.lll.-12.lll. ispit 1.dio , nastava

8.lV.-9.lV.  

27.V.-28.V.  

24.Vl.-25.Vl. ispiti

2.lX.-3.lX. Ispiti (jesenski rok)

Glazbena umjetnost Read more ...


Obavijest o početku nastave za prvu godinu preddiplomskih studija akademske 2021./2022. godine

Friday, 01 October 2021 11:59

Početak nastave za sve studente I. godine preddiplomskih studija Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru održat će se u ponedjeljak, 4. listopada 2021. godine u 10:00 sati susretom studenata s prodekanima i pročelnicima studija. Mjesto susreta po studijima nalazi se u prilogu.

Početak nastave prema rasporedu predavanja za sve godine studija bit će od utorka, 5. listopada. Raspored će biti oglašen na mrežnoj stranici FPMOZ-a do petka, 1. listopada 2021. godine.

Nastava u zimskom semestru akademske 2021./2022. godine održavat će se uživo, uz pridržavanje svih epidemioloških mjera.

Raspored dočeka studenata I. godine:

Kampus Rodoč

dr. sc. Miran Pehar, doc.

Studij

Učionica

Biologija

016

Edukacijska rehabilitacija

016

Glazbena umjetnost

016

Kemija

016

Kineziologija (sveučilišni i stručni)

016

Turizam i zaštita okoliša

016

Kampus Mostar

dr. sc. Lidija Vladić-Mandarić, doc.

Studij

Učionica

Predškolski odgoj

1-4

Razredna nastava

1-4

Kampus Mostar

dr. sc. Milea Ajduk Kurtović, doc.

Studij

Učionica

Informatika

1-2

Matematika

1-2

Pedagogija

1-2

Promet i logistika

1-2

Obavijesti Read more ...


Upis ocjena - Engleski jezik

Thursday, 30 September 2021 18:30

Promijena termina (na zahtjev studenata)

Upis ocjena iz Engleskog jezika 1 i 2, održat će se 6.10. u 10 sati, kampus Rodoč.

dr. sc. Milea Ajduk Kurtović

Glazbena umjetnost Read more ...


RASPORED REDOVITE NASTAVE ZA ZIMSKI SEMESTAR 2021./2022.GODINE

Thursday, 30 September 2021 11:40

PONEDJELJAK

09:15-10:00 - Glazbena slušaonica 5 - ured 105a

10:00-11:30 - Povijest glazbe 1 (2. god.) - uč. 028

11:30-13:00 - Tradicijska glazba BiH 1 (5. god.) - uč. 028

UTORAK

08:30-09:15 - Osnove vokalne tehnike 1 (1. god) – uč.026

09:15-10:00 - Dirigiranje 1 (1. god) – uč.026

8:30- 10:00 – Upoznavanje instrumenata (3.god.) – uč.028.

10:15-12:00 - Zbor 1, 3, 5, 7 (fitnes dvorana)

12:15-13.00 - Sviranje partitura 1 (3. god) – uč.026

10:00-11:30 – Upoznavanje glazbene literature 1 (5.god.) - uč.028.

12:00-13:30 – Elementi glazbenih oblika (1.god.inst/ 2.god.) – uč.028.

SRIJEDA

9:00-10:30 – Vokalna polifonija 1 (1.god.) – uč. 026

10:30-12:00 – Teorija glazbe 1 (1.god) – uč.026.

10:00-11:30 – Glazbeni stilovi i oblici 19.st. (2.god.instr./3.god.teoret.) – uč.026.

11:30-13-00 – Instrumentalna polifonija 1 (2.god.) – uč.028

11:30-13:00 – Crkvena glazba 1 (1. god.) – uč. 027

09:00-10:30 – Etnomuzikologija 2 (4.god.) – uč. 013

10:30-12:00 – Etnomuzikološka istraživanja i terenski rad 2 (4. god.) – uč. 013

12:00-13:30 - Estetika glazbe 1 (5.god,) - uč.108

12:00-12:45 –Narodna glazbala 1 (4.god.) – uč. 013 

12:45-13:30 – Etnomuzikološka istraživanja i terenski rad 4 (5.god.) – uč. 013 

13:30-15:00 – Etnomuzikologija 4 (5.god.) – uč. 013  

15:00-16:30 – Povijest glazbe BiH 2 (5.god.) – uč. 028

16:30-18:00 – Glazbe svijeta 2 (5.god.) – uč. 028

12:30-14:00 – Solfeggio 3  (2.god. ) 

14:00 – 15:30 – Solfeggio 1 (1.god.)

15:30 – 17:00 – Solfeggio 5 (3.god.)

ČETVRTAK

8:00-8:45 – Metodika glazbene nastave 1

8:45-10:15 – Solfeggio 7

08:30-09:15 - Osnove vokalne tehnike 1 (1. god) – uč.026

09:15-10:00 - Dirigiranje 3 (1. god) – uč.026

10:15-12:00 - Zbor 1, 3, 5, 7 (fitnes dvorana)

12:15-13.00 - Sviranje partitura 3 (4. god) – uč.026

12:00-13:30- Harmonika obligatno 3 (2.god.) uč. 028.

13:30-15:30- Harmonika obligatno 1 (1.god.) uč. 028.

13:00-14:30 – Uvod u povijest umjetnosti 1 (3.god.) – uč. 028

PETAK

09:00-10:00 – Uvod u muzikologiju 1 (3. god.) – uč. 028

10:00-11:30 – Povijest glazbe 3 (3. god.) – uč. 028

08:00-09:30 – Osnove harmonije 1 (1.god.) – uč. 026

09:30-10:15 – Harmonija na klaviru 1 (1.god.) – uč. 026

10:15-11:45 – Osnove klasične harmonije (2.god.) – uč. 026

11:45-12:30 – Harmonija na klaviru 3 (2.god.) – uč. 026

12:30-13:15 – Priređivanje za ansamble 1 (3. god.Gl.kulture/Etno) - uč. 026 

13:15-14:00 – Priređivanje za ansamble 3 (4.god.Gl.kulture/Etno) – uč. 026

14:00-14:45 – Instrumentacija 1 (4.god.TO) – uč. 026

14:45-15:30 - Harmonija 1 (4.god.TO) - uč. 026  

 

Glazbena umjetnost Read more ...


Studij Glazbene umjetnosti usporediv je s programima istovrsnih studija na visokim umjetničkim učilištima u Hrvatskoj i Europi, što podrazumijeva široke mogućnosti pokretljivosti i razmjene studenata kroz školovanje kako na (pred)diplomskoj, tako i na poslijediplomskoj razini. Mnoga od zanimanja uključuju: glazbene pedagoge, teoretičare, solo pjevače, instrumentaliste (klaviriste, violiniste, flautiste, gitariste, klasične harmonikaše) – nastavnike i profesore u osnovnim i srednjim glazbenim školama, glazbenim akademijama; te (etno)muzikologe, znanstvenike koji se bave proučavanjem tradicijske i glazbene kulture cijeloga svijeta.

Sveučilišni preddiplomski studij traje četiri (4) godine, odnosno osam (8) semestara. Završetkom preddiplomskog studija stječe se naziv sveučilišni prvostupnik/-ca glazbene umjetnosti (odabranoga smjera) – 240 ECTS bodova.

Sveučilišni diplomski studij traje jednu (1) godinu, odnosno dva (2) semestra. Završetkom diplomskog studija stječe se naziv sveučilišni magistar/-ra struke glazbene umjetnosti (odabranoga smjera) – 60 ECTS bodova.

E-mail: glazbena.umjetnost@fpmoz.sum.ba

   

 

 

 

GLAZBENA UMJETNOST – magistri/-e struke od 2010. do 2021.

MASTER – II. CIKLUS STUDIRANJA (BOLONJA)

Redni broj

Ime i prezime

Redni broj

Ime i prezime

2010.

Glazbena kultura i etnomuzikologija

1

Lidija Vladić-Mandarić

2

Biljana Glibo

Glazbena kultura

1

Slađana Knežević

   

2011.

Glazbena kultura i etnomuzikologija

1

Jasna Madžar

2

Marina Miloš

Glazbena kultura

1

Marina Bazina

   

2012.

Glazbena kultura

1

Marijana Franičević

3

Karlo Miličević

2

Marina Sulić

Glazbena kultura i etnomuzikologija

1

Marija Jerković

3

Ivica Maslać

2

Marija Paradžik

2013.

Glazbena kultura i etnomuzikologija

1

Martina Bošnjak

2

Dado Pandža

Glazbena kultura i glazbena teorija

1

Alenka Milano

3

Marko Jakovljević

2

Kristina Boras

Klavir

1

Ana Ćorić

   

2014.

Flauta

1

Ivana Zrimšek-Šaravanja

   

Glazbena kultura

1

Igor Raguž

2

Mladen Tomić

2015.

Glazbena kultura i etnomuzikologija

1

Željka Bošnjak

3

Nikolina Nikolić

2

Marko Salavarda

4

Dario Šunjić

Glazbena kultura i glazbena teorija

1

Ivana Ćorić

3

Ivana Kolakušić

2

Mateja Madžar

4

Ivan Musa

Glazbena kultura

1

Jadranko Matulić

2

Zvonimir Pejić

2016.

Glazbena kultura i glazbena teorija

1

Marija Pehar

4

Daria Pranjić

2

Tonka Juranović Matulić

5

Marta Čolak

3

Marija Jurčević

Glazbena kultura i etnomuzikologija

1

Kristijan Madžar

   

Glazbena kultura

1

Grgo Ivković

   

Violina

1

Anica Ištuk

   

Klavir

1

Silvia Vukojević

2

Lucija Zovko

2017.

Glazbena kultura i glazbena teorija

1

Mirko Violić

3

Monika Bule

2

Katarina Nadarević

Klavir

1

Ana Marija Milićević

   

2018.

Glazbena kultura i glazbena teorija

1

Lucija Hrstić

   

Solo pjevanje

1

Marijo Bevanda, bariton

2

Hrvoje Merdžo, bariton

2019.

1

Marin Vitas, kontratenor

   

Glazbena kultura i glazbena teorija

1

Jelena Budimir

3

Danijela Soldo

2

Anamarija Vukojević

Glazbena kultura

1

Mateo Marinčić

   

2020.

Glazbena kultura i etnomuzikologija

1

Ivan Bošković

4

Demir Buljubašić

2

Marija Filipović

5

Zrinka Lukač

3

Mateja Milićević

Glazbena kultura i glazbena teorija

1

Kristina Lukić Kuzmanović

2

Irena Štojs

Klavir

1

Dina Nobilo

2

Brigita Šilić

Violina

1

Margareta Karužić

   

Gitara

1

Linda Primožić

   

2021.

Glazbena kultura

1

Petar Bagarić

3

Marko Sabljić

2

Amar Ramić

4

Petra Terkeš

Glazbena kultura i etnomuzikologija

1

Dragan Ivanković

3

Berima Cero

2

Marija Paponja

4

Karla Radoš

Glazbena kultura i glazbena teorija

1

Tin Bariša Ivković

3

Matea Lovrić

2

Melani Strinić

44

Ana Topić

Klavir

1

Mateja Milićević

   

2022.

 
       
Anketa