Glazbena umjetnost

Raspored - Silvija Vukojević, asist.

Thursday, 04 March 2021 10:28

SRIJEDA, 

KLAVIR OBLIGATNO I KOREPETICIJA

 

8.00 Čović, Iva

8.30 Popadić, Stipe

9.00 Oršolić, Ivana

9.30 Vlajčić, Ivan

10.00 Sesar, Jelena

10.30 Nakić, Maja, korepeticija

11.15 Miličević, Goran, korepeticija

12.00 Zubac, Nika, korepeticija

12:45 Čolak, Katarina

Glazbena umjetnost Read more ...


Raspored - Dubravka Zelenika Miličević, v.asist.

Monday, 19 October 2020 12:28

Klavir-obligatno 1, 3, 5, 7

Ponedjeljak

14:30 – Marija Budumir 

15:00 – Iva Čosić

15:30 – Emma Raguž

16:00 – Luka Brćić

16:30 – Alen Burić

17:00 – Jakov Grizelj

17:30 – Denis Burić

Srijeda

09:30 – Ilija Soldo

10:00 – Roko Dropuljić

10:30 – Iva Prakalo

11:00 – Matea Čavar

11:30 – Marko Marić

12:00 – Marko Petković

12:30 – Magdalena Jurić

Glazbena umjetnost Read more ...


RASPORED – GITARA

Saturday, 17 October 2020 20:48

Gitara glavni predmet

  1. 10. 2020.
  2. 10. 2020.
  3. 11. 2020.
  4. 11. 2020.
  5. 12. 2020.
  6. 12. 2020.
  7. 1. 2021.

Raspored je u dogovoru s profesorom.

Glazbena umjetnost Read more ...


Obavijest

Wednesday, 07 October 2020 18:58

Termin upisa ocjena iz Engleskog jezika 1 i 2 je petak 9.10.2020. u 12 i 30, u kampusu u Mostaru.

dr.sc. Milea Ajduk Kurtović

Glazbena umjetnost Read more ...


Raspored za Komornu glazbu i Studij orekstralnih dionica

Wednesday, 30 September 2020 06:35

Miljenko Puljić, doc.

Srijeda, 7. 10. 2020.

10:00-11:30 – Komorna glazba 1-5 (klavir, violina, gitara, harmonika)

11:30-13:00 – Studij orkestralnih dionica 3 – Nika Zubac

Četvrtak, 8. 10. 2020.

10:00-11:30 – Komorna glazba 1-5

11:30-13:00 – Studij orkestralnih dionica 3 – Nika Zubac

Petak, 30. 10. 2020.

09:00-12:00 – Komorna glazba 1-5

12:00-13:30 – Studij orkestralnih dionica 3 – Nika Zubac
Subota, 31. 10. 2020.

09:00-11:15 – Komorna glazba 1-5

11:15-12:00 – Studij orkestralnih dionica 3 – Nika Zubac

Petak, 27. 11. 2020.

09:00-12:00 – Komorna glazba 1-5

12:00-13:30 – Studij orkestralnih dionica 3 – Nika Zubac

Subota, 28. 11. 2020.

09:00-11:15 – Komorna glazba 1-5

11:15-12:00 – Studij orkestralnih dionica 3 – Nika Zubac

Četvrtak, 17. 12. 2020.

09:00-12:00 – Komorna glazba 1-5

12:00-13:30 – Studij orkestralnih dionica 3 – Nika Zubac

Petak, 18. 12. 2020.

09:00-12:00 – Komorna glazba 1-5

12:00-13:30 – Studij orkestralnih dionica 3 – Nika Zubac

Subota, 19. 12. 2020.

09:00-11:15 – Komorna glazba 1-5 – kolokvij

11:15-12:00 – Studij orkestralnih dionica 3 – Nika Zubac

Glazbena umjetnost Read more ...


Studij Glazbene umjetnosti usporediv je s programima istovrsnih studija na visokim umjetničkim učilištima u Hrvatskoj i Europi, što podrazumijeva široke mogućnosti pokretljivosti i razmjene studenata kroz školovanje kako na (pred)diplomskoj, tako i na poslijediplomskoj razini. Mnoga od zanimanja uključuju: glazbene pedagoge, teoretičare, solo pjevače, instrumentaliste (klaviriste, violiniste, flautiste, gitariste, klasične harmonikaše) – nastavnike i profesore u osnovnim i srednjim glazbenim školama, glazbenim akademijama; te (etno)muzikologe, znanstvenike koji se bave proučavanjem tradicijske i glazbene kulture cijeloga svijeta.

Sveučilišni preddiplomski studij traje četiri (4) godine, odnosno osam (8) semestara. Završetkom preddiplomskog studija stječe se naziv sveučilišni prvostupnik/-ca glazbene umjetnosti (odabranoga smjera) – 240 ECTS bodova.

Sveučilišni diplomski studij traje jednu (1) godinu, odnosno dva (2) semestra. Završetkom diplomskog studija stječe se naziv sveučilišni magistar/-ra struke glazbene umjetnosti (odabranoga smjera) – 60 ECTS bodova.

E-mail: glazbena.umjetnost@fpmoz.sum.ba

   

 

 

 

GLAZBENA UMJETNOST – magistri/-e struke od 2010. do 2021.

MASTER – II. CIKLUS STUDIRANJA (BOLONJA)

Redni broj

Ime i prezime

Redni broj

Ime i prezime

2010.

Glazbena kultura i etnomuzikologija

1

Lidija Vladić-Mandarić

2

Biljana Glibo

Glazbena kultura

1

Slađana Knežević

   

2011.

Glazbena kultura i etnomuzikologija

1

Jasna Madžar

2

Marina Miloš

Glazbena kultura

1

Marina Bazina

   

2012.

Glazbena kultura

1

Marijana Franičević

3

Karlo Miličević

2

Marina Sulić

Glazbena kultura i etnomuzikologija

1

Marija Jerković

3

Ivica Maslać

2

Marija Paradžik

2013.

Glazbena kultura i etnomuzikologija

1

Martina Bošnjak

2

Dado Pandža

Glazbena kultura i glazbena teorija

1

Alenka Milano

3

Marko Jakovljević

2

Kristina Boras

Klavir

1

Ana Ćorić

   

2014.

Flauta

1

Ivana Zrimšek-Šaravanja

   

Glazbena kultura

1

Igor Raguž

2

Mladen Tomić

2015.

Glazbena kultura i etnomuzikologija

1

Željka Bošnjak

3

Nikolina Nikolić

2

Marko Salavarda

4

Dario Šunjić

Glazbena kultura i glazbena teorija

1

Ivana Ćorić

3

Ivana Kolakušić

2

Mateja Madžar

4

Ivan Musa

Glazbena kultura

1

Jadranko Matulić

2

Zvonimir Pejić

2016.

Glazbena kultura i glazbena teorija

1

Marija Pehar

4

Daria Pranjić

2

Tonka Juranović Matulić

5

Marta Čolak

3

Marija Jurčević

Glazbena kultura i etnomuzikologija

1

Kristijan Madžar

   

Glazbena kultura

1

Grgo Ivković

   

Violina

1

Anica Ištuk

   

Klavir

1

Silvia Vukojević

2

Lucija Zovko

2017.

Glazbena kultura i glazbena teorija

1

Mirko Violić

3

Monika Bule

2

Katarina Nadarević

Klavir

1

Ana Marija Milićević

   

2018.

Glazbena kultura i glazbena teorija

1

Lucija Hrstić

   

Solo pjevanje

1

Marijo Bevanda, bariton

2

Hrvoje Merdžo, bariton

2019.

1

Marin Vitas, kontratenor

   

Glazbena kultura i glazbena teorija

1

Jelena Budimir

3

Danijela Soldo

2

Anamarija Vukojević

Glazbena kultura

1

Mateo Marinčić

   

2020.

Glazbena kultura i etnomuzikologija

1

Ivan Bošković

4

Demir Buljubašić

2

Marija Filipović

5

Zrinka Lukač

3

Mateja Milićević

Glazbena kultura i glazbena teorija

1

Kristina Lukić Kuzmanović

2

Irena Štojs

Klavir

1

Dina Nobilo

2

Brigita Šilić

Violina

1

Margareta Karužić

   

Gitara

1

Linda Primožić

   

2021.

Glazbena kultura

1

Petar Bagarić

3

Marko Sabljić

2

Amar Ramić

4

Petra Terkeš

Glazbena kultura i etnomuzikologija

1

Dragan Ivanković

3

Berima Cero

2

Marija Paponja

4

Karla Radoš

Glazbena kultura i glazbena teorija

1

Tin Bariša Ivković

3

Matea Lovrić

2

Melani Strinić

44

Ana Topić

Klavir

1

Mateja Milićević

   

2022.

 
       
Anketa