Glazbena umjetnost

Ljetni semestar predavanja - dr. sc. Mirjana Siriščević, red. prof.

Thursday, 10 March 2022 15:03

Predavanja su svaki tjedan on-line petkom sa 4. i 5. godinom.

Plan dolazaka u Mostar je sljedeći (obavijestiti će se studenti o dolasku):

18 i 19. 3. 2022. 

22. i 23. 4. 2022.

13. i 14. 5. 2022.

10. i 11. 6. 2022.

Petak

14:00-15:30 – Harmonija 2 (4.god.gl.teorija)

15:30-17:00 – Barokna polifonija 2 (4.god.gl.teorija)

Subota

09:30-12:00 – Aspekti glazbe 20. stoljeća 2 (5.god.gl.teorija)

Dolasci gostujućih profesora Read more ...


Ljetni semestar predavanja - Marijana Pavlović, doc.

Thursday, 10 March 2022 12:18

Ponedjeljak

Komorna glazba / Klavirski duo 2

14:30 – Ines Radoš – Danijela Kljufaš – Ana Šuta 

Četvrtak

Klavir-obligatno

14:00 – Emma Novković

14:30 – Marko Jakovljević

15:00 – Iva Ćubela

15:30 – Ante Bukovac

16:30 – Karla Jukić

17:00 – Jasna Ivanković 

Glazbena umjetnost Read more ...


DIDAKTIKA

Thursday, 03 March 2022 10:43
Uvodno predavanje za kolegij Didaktika, bit će održano 17.3.22 u 9h, učionica 203.
 

Glazbena umjetnost Read more ...


RASPORED REDOVITE NASTAVE ZA LJETNI SEMESTAR 2021./2022.GODINE

Wednesday, 02 March 2022 10:41

PONEDJELJAK

08:15-09:00 - Uvod u muzikologiju 2 (3. god.) - uč. 210

09:00-10:00 - Povijest glazbe 4 (3. god.) - uč. 210

10:00-11:00 - Povijest glazbe 2 (2. god.) - uč. 210

11:00-11:30 - Glazbena slušaonica 5 (4. i 5. god.) - ured 105a

11:30-13:00 - Tradicijska glazba BiH 2 (5. god.) - uč. 028

UTORAK

08:30-09:15 - Osnove vokalne tehnike 2 (1. god) – uč.026

09:15-10:00 - Dirigiranje 2 (1. god) – uč.026

8:30- 10:00 – Upoznavanje instrumenata (3.god.) – uč.028.

10:15-12:00 - Zbor 2, 4, 6, 8 (fitnes dvorana)

12:15-13.00 - Sviranje partitura 2 (3. god) – uč.026

10:00-11:30 – Upoznavanje glazbene literature 2 (5.god.) - uč.028.

12:00-13:30 – Glazbeni stilovi i oblici 16.-18.st.(1.god.inst/ 2.god.) – uč.028.

SRIJEDA

9:00-10:30 – Vokalna polifonija 2 (1.god.) – uč. 026

10:30-12:00 – Teorija glazbe 2 (1.god) – uč.026.

10:00-11:30 – Glazbeni stilovi i oblici 20.st. (2.god.instr./3.god.teoret.) – uč.026.

11:30-13-00 – Instrumentalna polifonija 2 (2.god.) – uč.028

11:30-13:00 – Crkvena glazba 2 (1. god.) – uč. 027

09:00-10:30 – Etnomuzikologija 2 (4.god.) – uč. 013

10:30-12:00 – Etnomuzikološka istraživanja i terenski rad 2 (4. god.) – uč. 013

12:00-13:30 - Estetika glazbe 2 (5.god,) - uč.108

12:00-12:45 –Narodna glazbala 2 (4.god.) – uč. 013 

12:45-13:30 – Etnomuzikološka istraživanja i terenski rad 4 (5.god.) – uč. 013 

13:30-15:00 – Etnomuzikologija 4 (5.god.) – uč. 013  

15:00-16:30 – Povijest glazbe BiH 2 (5.god.) – uč. 028

16:30-18:00 – Glazbe svijeta 2 (5.god.) – uč. 028

12:30-14:00 – Solfeggio 4  (2.god. ) 

14:00 – 15:30 – Solfeggio 2 (1.god.)

15:30 – 17:00 – Solfeggio 6 (3.god.)

ČETVRTAK

8:00-8:45 – Metodika glazbene nastave 2

8:45-10:15 – Solfeggio 8

08:30-09:15 - Osnove vokalne tehnike 2 (1. god) – uč.026

09:15-10:00 - Dirigiranje 4 (1. god) – uč.026

10:15-12:00 - Zbor 2, 4, 6, 8 (fitnes dvorana)

12:15-13.00 - Sviranje partitura 4 (4. god) – uč.026

12:30-13:30 - OSNOVE INFORMATIKE (Rodoč)

12:00-13:30 - Harmonika obligatno 4 (2.god.) uč. 028.

13:30-15:30 - Harmonika obligatno 2 (1.god.) uč. 028.

13:00-14:30 – Uvod u povijest umjetnosti 2 (3.god.) – uč. 028

PETAK

08:00-09:30 – Osnove harmonije 2 (1.god.) – uč. 026

09:30-10:15 – Harmonija na klaviru 2 (1.god.) – uč. 026

10:15-11:45 – Osnove romantičke harmonije (2.god.) – uč. 026

11:45-12:30 – Harmonija na klaviru 4 (2.god.) – uč. 026

12:30-13:15 – Priređivanje za ansamble 2 (3. god.Gl.kulture/Etno) - uč. 026 

13:15-14:00 – Priređivanje za ansamble 4 (4.god.Gl.kulture/Etno) – uč. 026

14:00-14:45 – Instrumentacija 2 (4.god.TO) – uč. 026

14:45-15:30 - Harmonija 2 (4.god.TO) - uč. 026  

Glazbena umjetnost Read more ...


Studij Glazbene umjetnosti usporediv je s programima istovrsnih studija na visokim umjetničkim učilištima u Hrvatskoj i Europi, što podrazumijeva široke mogućnosti pokretljivosti i razmjene studenata kroz školovanje kako na (pred)diplomskoj, tako i na poslijediplomskoj razini. Mnoga od zanimanja uključuju: glazbene pedagoge, teoretičare, solo pjevače, instrumentaliste (klaviriste, violiniste, flautiste, gitariste, klasične harmonikaše) – nastavnike i profesore u osnovnim i srednjim glazbenim školama, glazbenim akademijama; te (etno)muzikologe, znanstvenike koji se bave proučavanjem tradicijske i glazbene kulture cijeloga svijeta.

Sveučilišni preddiplomski studij traje četiri (4) godine, odnosno osam (8) semestara. Završetkom preddiplomskog studija stječe se naziv sveučilišni prvostupnik/-ca glazbene umjetnosti (odabranoga smjera) – 240 ECTS bodova.

Sveučilišni diplomski studij traje jednu (1) godinu, odnosno dva (2) semestra. Završetkom diplomskog studija stječe se naziv sveučilišni magistar/-ra struke glazbene umjetnosti (odabranoga smjera) – 60 ECTS bodova.

E-mail: glazbena.umjetnost@fpmoz.sum.ba

   

 

 

 

GLAZBENA UMJETNOST – magistri/-e struke od 2010. do 2021.

MASTER – II. CIKLUS STUDIRANJA (BOLONJA)

Redni broj

Ime i prezime

Redni broj

Ime i prezime

2010.

Glazbena kultura i etnomuzikologija

1

Lidija Vladić-Mandarić

2

Biljana Glibo

Glazbena kultura

1

Slađana Knežević

   

2011.

Glazbena kultura i etnomuzikologija

1

Jasna Madžar

2

Marina Miloš

Glazbena kultura

1

Marina Bazina

   

2012.

Glazbena kultura

1

Marijana Franičević

3

Karlo Miličević

2

Marina Sulić

Glazbena kultura i etnomuzikologija

1

Marija Jerković

3

Ivica Maslać

2

Marija Paradžik

2013.

Glazbena kultura i etnomuzikologija

1

Martina Bošnjak

2

Dado Pandža

Glazbena kultura i glazbena teorija

1

Alenka Milano

3

Marko Jakovljević

2

Kristina Boras

Klavir

1

Ana Ćorić

   

2014.

Flauta

1

Ivana Zrimšek-Šaravanja

   

Glazbena kultura

1

Igor Raguž

2

Mladen Tomić

2015.

Glazbena kultura i etnomuzikologija

1

Željka Bošnjak

3

Nikolina Nikolić

2

Marko Salavarda

4

Dario Šunjić

Glazbena kultura i glazbena teorija

1

Ivana Ćorić

3

Ivana Kolakušić

2

Mateja Madžar

4

Ivan Musa

Glazbena kultura

1

Jadranko Matulić

2

Zvonimir Pejić

2016.

Glazbena kultura i glazbena teorija

1

Marija Pehar

4

Daria Pranjić

2

Tonka Juranović Matulić

5

Marta Čolak

3

Marija Jurčević

Glazbena kultura i etnomuzikologija

1

Kristijan Madžar

   

Glazbena kultura

1

Grgo Ivković

   

Violina

1

Anica Ištuk

   

Klavir

1

Silvia Vukojević

2

Lucija Zovko

2017.

Glazbena kultura i glazbena teorija

1

Mirko Violić

3

Monika Bule

2

Katarina Nadarević

Klavir

1

Ana Marija Milićević

   

2018.

Glazbena kultura i glazbena teorija

1

Lucija Hrstić

   

Solo pjevanje

1

Marijo Bevanda, bariton

2

Hrvoje Merdžo, bariton

2019.

1

Marin Vitas, kontratenor

   

Glazbena kultura i glazbena teorija

1

Jelena Budimir

3

Danijela Soldo

2

Anamarija Vukojević

Glazbena kultura

1

Mateo Marinčić

   

2020.

Glazbena kultura i etnomuzikologija

1

Ivan Bošković

4

Demir Buljubašić

2

Marija Filipović

5

Zrinka Lukač

3

Mateja Milićević

Glazbena kultura i glazbena teorija

1

Kristina Lukić Kuzmanović

2

Irena Štojs

Klavir

1

Dina Nobilo

2

Brigita Šilić

Violina

1

Margareta Karužić

   

Gitara

1

Linda Primožić

   

2021.

Glazbena kultura

1

Petar Bagarić

3

Marko Sabljić

2

Amar Ramić

4

Petra Terkeš

Glazbena kultura i etnomuzikologija

1

Dragan Ivanković

3

Berima Cero

2

Marija Paponja

4

Karla Radoš

Glazbena kultura i glazbena teorija

1

Tin Bariša Ivković

3

Matea Lovrić

2

Melani Strinić

44

Ana Topić

Klavir

1

Mateja Milićević

   

2022.

 
       
Anketa