Glazbena umjetnost

Raspored - Marijana Pavlović, doc.

Četvrtak, 04 Ožujak 2021 10:27

Marijana Pavlović

KLAVIR OBLIGATNO I KOREPETICIJA

Utorak:

14:30 Emma Novković

15:00 Sara Mihaela Dedić

15:30 Mirna Kordić

16:00  Iva Ćubela

16:30 Mile Ivičević

17:00 Maja Nakić

17:30 Marko Jakovljević

18:00 Jasna Ivanković

18:30 Karla Jukić

 

19:00 Lucija Šimović, korepeticija 2

Glazbena umjetnost Opširnije...


Raspored nastave - VIOLINA

Četvrtak, 04 Ožujak 2021 10:19

dr.art. Goran Končar, red.prof.

Studenti:Nika Zubac
                 Maja Nakić
                 Goran Miličević

19.03./20.03. 2021.(20.lll.ispit 1.dio)
16.04./17.04. 2021.
14.05./15.05. 2021.
04.06./05.06. 2021.
Nastava će se održavati u dogovoru s profesorom.

Glazbena umjetnost Opširnije...


Raspored gostujućih profesora

Četvrtak, 04 Ožujak 2021 10:18

dr.sc. Mirjana Siriščević, red.prof.

  1. i 20. 03.
  2. i 10. 04.
  3. i 08. 05.
  4. i 29. 05.
  5. i 12. 06.

 

Petak

14:30-16:00 – Harmonija 1 (4.god.TO)

16:00-17:30 – Barokna polifonija 1 (4.god.TO)

Subota

09:30-11:00 – Aspekti glazbe 20. stoljeća 1 (5.god.TO)

Raspored dolazaka prof. Siriščević će ovisiti o epidemiološkoj situaciji.

 

Glazbena umjetnost Opširnije...


RASPORED REDOVITE NASTAVE ZA LJETNI SEMESTAR 2020./2021.GODINE

Četvrtak, 04 Ožujak 2021 10:12

RASPORED REDOVITE NASTAVE ZA LJETNI SMESTAR 2020. / 2021. GODINE

Nastava će se izvoditi kombinirano u učionici i on-line. Obvezno je nošenje maske i dezinficiranje ruku na ulazu u zgradu.


Ponedjeljak

08:30-10:00 – Crkvena glazba 2 (1. god.)

10:00-11:30 – Instrumentalna polifonija 2 (2.god.) – uč. 208

11:30-13:00 – Glazbeni stilovi i oblici 16.-18.st. (1.god.instrum./2.god.teoretska) – uč. 208

10:00-11:30 – Solfeggio 2 (1.god.) – uč. 206

11:30-13:00 – Solfeggio 8 (4.god.) – uč. 206

13:00-14:30 – Narodna glazbala 2 (4.god.) – uč. 028

15:30-17:00 – Upoznavanje glazbene literature 2 (5.god.) – on-line

15:30-17:00 – Uvod u muzikologiju 2 (3.god.) – on-line

17:00-18:00 – Osnove vokalne tehnike 2 (1.god.) – on-line

15:00-15:45 – Poznavanje instrumenata 2 (3.god.) – on-line

Utorak

09:00-10:00 – Dirigiranje 2 (1.god.) – uč. 026

10:00-11:00 – Zbor 2 (1.god.) – uč. 026

11:00-12:00 – Zbor 4 (2.god.) – uč. 026

12:00-13:00 – Dirigiranje 4 (2.god.) – uč. 026

13:00-14:30 – Solfeggio 4 (2.god.) – uč. 026

14:30-16:00 – Solfeggio 6 (3.god.) – uč. 026

11:00-13:00 – Poznavanje računala (5.god.) – Kampus Rodoč

17:00-18:30 – Povijest glazbe 4 (3.god.) – on-line

18:30-19:00 – Tradicijska glazba BiH 2 (5.god.) – on-line

Srijeda

09:00-10:30 – Vokalna polifonija 2 (1.god.) – uč. 026

10:30-11:30 – Teorija glazbe 2 (1.god.) – uč. 026

11:30-13:00 – Glazbeni stilovi i oblici 20. stoljeća (2.god.instrum./3.god.teoretska) – uč. 026

10:00-11:30 – Etnomuzikologija 2 (4.god.) – uč. 028  

11:30-12:15 – Etnomuzikološka istraživanja i terenski rad 2 (4.god.) – uč. 028  

12:15-13:00 – Etnomuzikološka istraživanja i terenski rad 4 (5.god.) – uč. 028  

13:00-14:30 – Etnomuzikologija 4 (5.god.) – uč. 028    

14:30-16:00 – Glazbe svijeta 2 (5.god.) – uč. 028

16:00-17:30 – Povijest glazbe BiH 2 (5.god.) – uč. 028

13:30-15:00 –Scenska kultura (Kampus Mostar)

15:00-16:30 -Filmska, radio i TV kultura. (Kampus Mostar)

 

Četvrtak

09:00-10:00 – Sviranje partitura 2(3.god.) – uč. 026

09:30-11:00 - Didaktika(4.god) - uč.110

10:00-11:00 – Zbor 6 (3.god.) – uč. 026

11:00-12:00 – Zbor 8 (4.god.) – uč. 026

12:00-13:00 – Sviranje partitura 4 (4.god.) – uč. 026

12:30-14:00 – Engleski jezik 2 (1. god.) (Kampus Rodoč)

13:00-14:30 – Uvod u povijest umjetnosti 2 (3.god.) – uč. 028

16:00-17:00 – Glazbena slušaonica 6 (5.god.) – on-line

17:00-18:30 – Povijest glazbe 2 (2.god.) – on-line

18:30-19:00 – Estetika glazbe 2 (5.god.) – on-line

Petak

08:00-09:30 – Osnove harmonije 2 (1.god.) – uč. 026

09:30-10:15 – Harmonija na klaviru 2 (1.god.) – uč. 026

10:15-11:45 – Osnove romantičke harmonije (2.god.) – uč. 026

11:45-12:30 – Harmonija na klaviru 4 (2.god.) – uč. 026

12:30-13:15 – Priređivanje za ansamble 2 (3. god.Gl.kulture/Etno) - uč. 026 

13:15-14:00 – Priređivanje za ansamble 4 (4.god.Gl.kulture/Etno) – uč. 026

14:00-14:45 – Instrumentacija 2 (4.god.TO) – uč. 026

14:45-15:30 - Harmonija 2 (4.god.TO) - uč. 026 

11:00-12:30 – Harmonika-obligatno 2 (1.god.) – uč. 028

12:30-14:00 – Harmonika-obligatno 4 (2.god.) – uč. 028

15:00-16:30 – Metodička praksa 2 (5.god.) – on-line

16:30-18:00 – Glazbena pedagogija 2 (3.god.) – on-line

Subota

09:00-10:30 – Metodika glazbene nastave 2 – on-line

Glazbena umjetnost Opširnije...


Glazbena umjetnost

Mnogo je primjera o značaju glazbe i njenoj ulozi u društvu i životu čovjeka, zato danas predstavljamo Studij glazbene umjetnosti koji predstavlja značajan kulturni i umjetnički dio Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru.

Glazba je reproduktivna umjetnost koja oplemenjuje čovjeka, budi osjećaj za red i ljepotu, te time idealizira i karakterizira različite narode. Kao kompleksna umjetnost dijeli se na vokalnu (glazba koja se pjeva), instrumentalnu (glazba koja se svira) i vokalno-instrumentalnu glazbu (kombinacija prve dvije navedene). Skladatelji pišu glazbu, a interpretatori glazbenici je izvode.

Mnoga od zanimanja u glazbi uključuju: graditelje instrumenata; glazbene pedagoge, teoretičare, instrumentaliste – nastavnike i profesore u osnovnim i srednjim školama, glazbenim akademijama; dirigente koji predstavljaju voditelje većih ansambala – zborova i/li orkestara; muzikologe - znanstvenike koji se bave poviješću glazbe i njenim problemima; te etnomuzikologe koji se bave proučavanjem tradicijske i glazbene kulture cijeloga svijeta.

OPIS I TRAJANJE STUDIJA GLAZBENE UMJETNOSTI   
Studij glazbene umjetnosti na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru usporediv je s programima istovrsnih studija na visokim umjetničkim učilištima u Hrvatskoj i Europi, što podrazumijeva široke mogućnosti pokretljivosti i razmjene studenata kroz školovanje kako na preddiplomskoj i diplomskoj tako i na poslijediplomskoj razini. 
Preddiplomski studij traje 8 semestara, četiri godine (240 ECTS bodova) – zvanje prvostupnik/-ca struke (odabranoga smjera); a diplomski traje dva semestra, jednu godinu (60 ECTS bodova) – zvanje magistar/-ra struke (odabranoga smjera).

KOMPETENCIJE NA STUDIJU GLAZBENE UMJETNOSTI              
Završetkom diplomskoga Studija glazbene umjetnosti studenti stječu zvanje magistar/-ra struke Glazbene kulture, Glazbene teorije, Etnomuzikologije, Klavira, Violine, Klasične harmonike (ovisno o smjeru koji je upisan), te cijeli niz sposobnosti i kompetencija:

Glazbena kultura – ima sposobnost slušno predočiti notni zapis, orijentirati se u partituri; analizirati i tumačiti različite sastavnice glazbenoga djela i instrumentaciju kroz harmonijske i polifone komponente, te vlada osnovama pjevačke tehnike za potrebe vođenja zborova), može samostalno voditi nastavu glazbene kulture / glazbene umjetnosti u općim osnovnim i srednjim školama te solfeggia, teorije glazbe i zbora u osnovnim (nižim) glazbenim školama; voditi različite vrste vokalnih skupina i instrumentalnih sastava, odnosno zborova i orkestara na amaterskoj razini; osposobljeni su za aranžere glazbe, također za uredničke poslove u glazbenim programima različitih medija.

Glazbena teorija – sposobnost izvođenja teoretske nastave u osnovnoj i srednjoj glazbenoj školi, sposobnost a vista solfeggiranja i slušnoga predočavanja notnog zapisa – orijentacija u partituri.

Etnomuzikologija – ima kompetencije profesora etnomuzikologije u osnovnim i srednjim općim i glazbenim školama, može voditi različite vrste vokalnih skupina i instrumentalnih sastava, odnosno zborova i orkestara na amaterskoj razini; osposobljeni su za aranžere glazbe, također za uredničke poslove u glazbenim programima različitih medija, te za samostalni istraživački i znanstveni rad u području glazbene folkloristike.

Klavir – kompetencije profesora klavira u osnovnoj i srednjoj glazbenoj školi, sposobnost korepetiranja, solistička djelatnost, visoka razina izvođačke djelatnosti.

Violina – kompetencije profesora violine u osnovnoj i srednjoj glazbenoj školi, solistička i komorna djelatnost, sposobnost sviranja u orkestru, visoka razina izvođačke vještine.

Klasična harmonika (dislocirani Studij glazbene umjetnosti u Kreševu) – solistička i komorna djelatnost, sposobnost sviranja u orkestru, sposobnost vođenja nastave harmonike u osnovnoj i srednjoj glazbenoj školi.

Upisom psihološko-pedagoške i metodičke grupe predmeta akademski glazbenik teoretičar ili instrumentalista osposobljen je za izvođenje nastave teorije ili instrumenta u osnovnim / nižim i srednjim glazbenim školama.

SURADNJA S DRUGIM INSTITUCIJAMA      
Studij glazbene umjetnosti uspješno surađuje sa Simfonijskim orkestrom iz Mostara i Dubrovnika, s glazbenim akademijama Splita, Zagreba, Sarajeva, Hrvatskim narodnim kazalištem Mostar, CAMS Music Trust iz Cambridgea (UK), Hrvatskom glazbom Mostar, Studentskim zborom Sveučilišta u Mostaru, te s cijelom sveučilišnom zajednicom u Mostaru i mnogim drugim institucijama.

NAGRADE I PRIZNANJA STUDENTIMA I NASTAVNICIMA

Studenti i nastavnici Studija glazbene umjetnosti za svoj rad dobitnici su mnogih nagrada i priznanja na području znanstveno-nastavnoga rada, vokalne glazbe (solo i zbornog pjevanja), te kao glazbenici instrumentalisti.

UVJETI UPISA               
Završena srednja četverogodišnja škola (srednja glazbena škola odabranoga instrumenta je uvjet za sve instrumentalne smjerove) i položen razredbeni ispit.

Detaljnije informacije o razredbenom postupku i upisima (vrijeme održavanja prijamnoga ispita, upisne kvote po studijima, visina upisnine prema načinu studiranja...) nakon što se objave u natječaju Sveučilišta u Mostaru, bit će dostupne i na oglasnoj ploči studentske referade FPMOZ-a, kao i na web stranici: www.fpmoz.sum.ba  

DOĐITE I POKUŠAJTE! 

Vjerujemo da će vam se trud isplatiti jer će te razviti svoje vještine, unaprijediti sposobnosti i steći pozitivne navike, uz napomenu da su svi naši bivši studenti uspješno zaposleni profesori te reproduktivni umjetnici.

Administrativno osoblje:         
Pročelnica: dr. sc. Lidija Vladić-Mandarić, doc.           

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte: glazbena.umjetnost@fpmoz.sum.ba

 

 Pročelnik studija

{{ procelnik.o_ime + " " + procelnik.o_prezime }}

{{ procelnik.sz_naziv }}
Tel. {{ procelnik.oo_broj_telefona }}
Ured {{ procelnik.oo_broj_ureda }}
{{ procelnik.o_email }}
Učitavam...
Anketa